Gentechvrij, open brief aan minister Verburg (09-06-2009.)

NieuwsArchief

 

Mijn andere
websites:

Miep Bos
kunstkringlelystad

 

email:
info@gentechvrij.nl


 

 

 

 

Open brief aan minister Gerda Verburg.

Lelystad, 9 juni 2009.

 

Geachte minister Verburg,

 

Het Cinderella syndroom.

 

Dinsdag 9 juni a.s. is een seminar gepland onder de titel:

"Het ggo-beoordelingskader: wegens verbouwing in overleg"

Wij kregen hier een uitnodiging voor op 28 mei jl. en een uitnodiging voor een diner met u op 30 juni a.s. door mr. E.A. Smith; " Uw aanwezigheid bij beide gelegenheden wordt zeer op prijs gesteld."

Op 4 juni kregen wij echter het volgende via e-mail binnen;


Van: "B"

Aan: "Miep Bos" <miep(at)miepbos.nl>

Onderwerp: diner

Datum: donderdag 4 juni 2009 15:32

 

Beste mevrouw Miep Bos,

 

U kunt niet aan het diner deelnemen omdat deelname daaraan is

voorbehouden aan een kleine groep van circa 20 personen die een aantal

specifieke organisaties of partijen vertegenwoordigen. Daar hoort uw

organisatie niet toe. Excuses voor de verwarring daarover.

Vriendelijke groet,

 

WB (naam bij de minister bekend)

Programma-manager

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Wij, als European GMO-free Citizens (De Gentechvrije Burgers) betreuren dit ten zeerste en noemen dit een "Cinderella syndroom". Zij mocht immers ook niet op het bal komen.

Jammer, want al is ons platform (in het Nederlands De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform, vanwege meerdere aangeslotenen in Europa gebruiken we nu de Engelse naam)  nog maar pas opgericht we hebben al meer dan 1000 sympathisanten, Europese burgers die stuk voor stuk ongerust zijn. We hadden al meerdere vragen van hen ontvangen die aan de minister gesteld zouden worden tijdens het diner.

We onderhouden al 12 jaar de website www.gentechvrij.nl en ook al 10 jaar gentechvrij e-mail nieuws en dit alles zonder subsidie. Nu moet ik gaan doorgeven dat wij, als gewone burgers nog niet gehoord worden en dat na 12 jaar nog steeds niet. Dat zal voor vraagtekens zorgen.

Ik neem aan dat gesubsidieerde  NGO's wel aanzitten aan het diner en hun mening daar vrijelijk kunnen ventileren. Dit vinden wij een kwalijke zaak en moeilijk te verteren.


Vragen van de European GMO-free Citizens

Hierop hebben wij het volgende gevonden;

We hebben de vragen van De GMO-free Citizens gebundeld en wij schotelen (om in diner termen te blijven) u die hier bij dan ook voor.

De eerste vraag is: Waarom mogen bepaalde niet met name genoemde organisaties wel meedoen tijdens het diner en andere -burger- organisaties niet. Wat zijn de kriteria om deel te kunnen nemen.

Waarom wordt er niet in de publieke ruimte over gesproken ook met burgerbewegingen?


Vragen aan Prof. dr. Ir. Louise Fresco door Stichting Vomigen.

En OPEN BRIEF (PDF) AAN MINISTER GERDA VERBURG Door burgerinitiatief SOCIAAL INITIATIEF.


Minister Verburg wil het volgende van ons weten:

Tijdens het ggo -seminar wil minister Verburg van alle betrokkenen weten welke sociaaleconomische criteria in dit beoordelingskader opgenomen zouden moeten worden. Ook wil zij weten wat er zou moeten gebeuren om zorgen over ggo's te verminderen en weg te nemen, en de kansen voor een duurzamere landbouw te benutten.

Onze antwoorden op hetgeen minister Verburg van ons vraagt.

Welke sociaaleconomische criteria zouden moeten worden opgenomen in dit beoordelingskader.

Er is ontzettend veel internationaal peer reviewd onderzoek gedaan naar de schadelijkheid van gentech gewassen. Die zouden meegewogen moeten worden en opgenomen in dit beoordelingskader. Zie ook het meest recente peer reviewed papers van Don Hutter, Ph. D. , International Journal of the Sociology of Agriculture and Food
The Genetic Engineering of Food and the Failure of Science -
Part 1:  The Development of a Flawed Enterprise;
Part 2: Academic Capitalism and the Loss of Scientific Integrity.
Video van hem.

The three terrifying "red flags" of GMO foods identified by Lotter's paper, which she breaks into digestible bullets and that I'll chew up a little more for you: zie verder The Huffingtonpost.

Onderzoeken naar de bodem zijn heel summier en zouden op grote schaal moeten plaatsvinden en wel daar, waar ook gentech proefvelden zijn aangelegd en waarop al niet lang geleden proeven zijn gedaan. Dus geen nieuwe proefvelden hiervoor aanleggen.

Wat zou er moeten gebeuren om zorgen over ggo's te verminderen en weg te nemen, en de kansen voor een duurzamere landbouw te benutten.

Nederland gentechvrij verklaren, en de biologische landbouw (dadelijk een niche markt en zeer gewild!) en gangbare daarmee een kans te geven zonder besmetting voort te kunnen gaan. Nederland is te klein voor gentech gewassen, zoals de wetenschappers die uitgenodigd waren door Jan Terlouw tijdens het Eten en Genen debat al verklaarden. Maak niet de fout ook deze keer niet naar hen te luisteren. Door naar hen te luisteren behoedt u Nederland voor een grote ramp.

We zitten echt niet op gentechgewassen te wachten.

We hebben er nooit om gevraagd. voedsel is niet goedkoper of duurzamer geworden, als je geen gentech wilt eten, moet je zelfs meer betalen, want biologisch voedsel is fors duurder. Er zou een hogere opbrengst zijn, toon dat eens aan met onafhankelijk onderzoek. Het zou de honger bestrijden, toon dat ook eens aan met onafhankelijk onderzoek.

Miljoenen Indiers gaan 's-avonds met honger naar bed, terwijl de graanschuren uitpuilen, armoede is het probleem, niet een tekort aan voedsel. (Dr. Devinder Sharma, tijdens een symposium, "De keerzijde van Gentechnologie"in Diligentia, Den Haag).

In de afgelopen jaren is er in India een toenemend aantal zelfmoorden onder boeren te zien geweest.
Veel van deze zelfmoorden hebben direct te maken met de teelt van (Bt) katoen. Boeren die geld lenen aan het begin van het teeltseizoen voor de aanschaf van zaden, kunstmest en pesticiden, zijn na de tegenvallende oogsten niet in staat hun schulden af te betalen. Vele duizenden boeren hebben hierdoor een eind aan hun leven gemaakt door pesticiden op te drinken.

Vandana Shiva: Why should our farmers commit suicide and children be dying of hunger when this earth provides enough for everybody? Do you know that over 20,000 farmers have committed suicide due to new seeds and chemicals, because they were so steeped in debt? My spiritual engagement really is to stop the murders of children, hardworking farmers and diverse species.
Zie ook een van haar vele meest recente video's.

Welke boer wil dadelijk nog land pachten waarop gentech gewassen zijn verbouwd?

Welke pachter kan dadelijk nog land verpachten waarop gentech gewassen zijn geteeld?

Welke boer wil dadelijk de schade betalen aangericht aan de gewassen van zijn buren? Bekend is verder, dat dat Monsanto terugkomt op de volgens hen te verwachten gouden bergen!

Hoe hoog is de prijs die wij straks moeten betalen voor besmetting, schade aan de gezondheid van ons milieu, onze flora en fauna en onze burgers, het verdwijnen van de bijen, het verpesten en onvruchtbaar worden van onze bodem, het verdwijnen van de soorten, zodat er alleen nog gentech gewassen overblijven van multimationals, die daarvan het patent in handen hebben, de enige zijn die kennis over die gewassen hebben en dus kunnen doen en laten wat ze willen? Wilt u ze zo veel macht geven? De publieke ruimte van EKO moet terug naar de consument ! Pas op 14 juni 2007 wordt door minister Verburg, voor het eerst, formeel bevestigd, dat de publieke ruimte van het privaatkeurmerk EKO bij SKAL in 2002 is afgeschaft.

Zoals gezegd, voor de consument zijn er geen voordelen, nadelen worden niet genoemd. Die zijn er te over. Dus er zijn tot nog toe voor de consument alleen nadelen, zoals nadelige gezondheidseffecten:

 • Astma, sensibilisatie/eczeem, Temple WA and Smith NA, Glyphosate herbicide poisoning experience in New Zealand, New Zealand Medical Journal, 105: 173-174, 1992.

 • De beweeglijkheid van de spermacellen neemt af onder invloed van glyfosaat (Yousef et al., 1996). Gezondheidsproblemen, die in gevalideerde wetenschappelijke rapporten te vinden zijn.

 • Ernstige oog irritaties, Adam A, Marzuki A, Abdul Rahman H and Abdul Aziz M, The oral and intratracheal toxicities of ROUNDUP and its components to rats, Veterinary and Human Toxicology, 39(3): 147-151, 1997.


  Hersenbeschadiging, ( 15. Fujii, T., T. Ohata, M. Horinaka, Alternations in the response to kainic acid in rats exposed to glufosinate-ammonium, a herbicide, during infantile period. Proc. Of the Japan Acad. Series B-Physical and Biological Sciences, 1996, Vol. 72, No. 1, pp. 7-10. ):

 • Neurale celdood (apoptosis), 16. Watanabe, T. , Apoptosis induced by glufosinate ammonium in the neuroepithelium of developing mouse embryos in culture. Neuroscientific Letters, 1997, Vol. 222, No. 1, pp.17-20.

 • Stuiptrekkingen Glufosinate ammonium induces convulsion through N-methyl- -aspartate receptors in mice,Nobuko Matsumura, Chizuko Takeuchi, Keiichi Hishikawa, Tomoko Fujii and Toshio Nakaki,Toikyo University School of Medicine, Japan, 2001.

 • Aantasting van de spermakwaliteit,

 • Misvormingen

 • Allergie die gemeld worden, Williamson S, Aerial spraying devastates Colombian communities, Pesticides News, 53: 9, 2001

 • 6 januari 2009. Belangrijk onderzoek: Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells naar de formulering (is de totale herbicide "Roundup" nl. de werkzame stof glyfosaat en fabrieksgeheime stoffen samen) van Roundup. " Formulering zorgt voor celdood en dood van levende cellen of weefsels in menselijke cellen van de navelstreng, -cellen van de embryo en -cellen van de moederkoek" onderzoek door Nora Benachour, Gilles-Eric Séralini, recent uitgebracht. Lees hier het persbericht .


  16 april 2009 Zaplog: Onderzoekers slaan alarm over glyfosaat in sojateelt BUENOS AIRES,, 16 april 2009 (IPS) - Argentijnse onderzoekers hebben nieuwe aanwijzingen over de schadelijkheid van glyfosaat, het actieve bestanddeel in de onkruidverdelger Roundup van biotechgigant Monsanto.

 • Wetenschapper in ruste Dr. Arpad Pusztai zegt "Ja" op de volgende vraag in dit interview: Denkt u dat wetenschappelijk onderzoek overtuigend zal laten zien dat gentech voedsel significante gezondheidsrisico's veroorzaakt?


  US Opposition to GMOs Gathers Momentum:
  Scientists and physicians in the heartland of genetic modification are alerting policy-makers and the public to the dangers of GM crops.

Maar daarover wordt niets aan de consumenten gemeld.

Amerikaanse artsen schrijven hun patienten al gentechvrije diŽten (PDF) voor!

Na oproep vanThe American Academy Of Environmental Medicine roepen Ierse artsen ook op tot een moratorium van gentech voedsel, Irish Medical Times, 12 June 2009

Onenigheid over een EFSA opinie zorgt voor een onzekere toekomst voor een gentech aardappel van BASF.
Greenpeace European Unit, 11 June 2009

Al met al een reden gentech in Nederland en in Europa niet toe te passen! Wij eisen dan ook een nationaal debat over de toekomst van de landbouw - zonder gentech!

Citaat: “control oil and you control nations, control food and you control the people”. Henry Kissinger 1972.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens

Lelystad

www.gentechvrij.nl

miep(at)gentechvrij.nl

Rinie van der Zanden, Reitsum

M. Abrahamse, Reitsum

Janneke Tops,Henneze, Frankrijk

Jeanine van Nieukerken-de Wilde, Stichting Natuurwetmoeders, Almere

 

CC per e-mail: o.a. div. lokale media,Prof. dr. Louise Fresco, officefresco-bb(at)uva.nl, Greenpeace, cie. vrom(at)tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VROM, te Den Haag.

Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VWS, Den Haag cie.vws(at)tweedekamer.nl

PvdD info(at)partijvoordedieren.nl ,SP onderzoek(at)sp.nl , Christenunie wetenschappelijk instituut wi(at)christenunie.nl, wetenschappelijk instituut van het CDA wi(at)cda.nl , wetenschappelijk instituut PvdA, SenD(at)wbs.nl

 

Deze open brief is ook te vinden op www.gentechvrij.nl/090609obminverburg.html

 

disclaimer