Gentechvrij, vragen aan minister Verburg door The European GMO-free Citizens.

NieuwsArchief

 

Mijn andere
websites:

Miep Bos
kunstkringlelystad

 

email:
info@gentechvrij.nl


 

 

Terug naar de open brief.

De vragen van The European GMO-free Citizens (Europese Gentechvrije Burgers) aan minister Gerda Verburg.

en vragen aan Prof. dr. Ir. Louise Fresco door Stichting Vomigen.

En OPEN BRIEF (PDF) AAN MINISTER GERDA VERBURG Door burgerinitiatief SOCIAAL INITIATIEF.

 

Vragen over het seminar zelf.

Het is BIZAR dat zoiets complex als sociaal-economische aspecten (dat álles kan zijn, aldus LNV) in 1 1/2 uur besproken moet zijn. het lijkt ons beter om het te hebben over de sociaal-economische problemen in de landbouw en vervolgens de vraag te stellen of gentech daarbij zou passen om deze problemen op te lossen (Nee, denken wij!) En het natuurlijk vooral over de PRAKTIJK te hebben, en dat het dus bizar is dat er geen enkel herbicideresistent gewas besproken wordt (terwijl dit 80% is van wat op de wereldwijde akkers staat), vindt u zelf ook niet, excellentie?

Waarom is er absoluut geen spreker uitgenodigd voor een kritische noot ten opzichte van gentech?

Waar blijft de publieke ruimte waar wij recht op hebben in een democratie?

Waarom alleen maar halleluja-verhalen? Die hebben we de afgelopen 12 jaar genoeg gehoord en we kennen ze uit ons hoofd, we geloven niet meer in gentech-sprookjes! Iets meer met beide benen op de grond komen zou u sieren, excellentie!


Algemeen

Miep mijn vraag aan de minister of zij de documentaire De wereld van Monsanto van de Franse Journalist en filmmaker Marie-Monique Robin daadwerkelijk helemaal heeft gezien en zo ja wat is haar reactie op deze documentaire is. Neemt zij de onderzoeksresultaten van deze journaliste serieus? Zo ja, dan neemt zij ook de Gentechvrije Burgers en alle Nederlanders die tegen genmanipulatie zijn serieus.


Kent de minister de volgende verhandeling:

Plantenveredeling in het belang van de gemeenschap

een geconcentreerde dosis nuchterheid, witbrief opgesteld voor Stichting Ekopark door storms(ico) ,

wetenschappelijk adviesbureau voor intelligente cultuurontwikkeling

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/indemedia/veredeling%20in%20het%20belang%20van%20de%20gemeenschap01a.pdf


Heeft de minister het volgende gelezen:

Er zijn onlangs in 2009 90 onderzoeken gepubliceerd, die bewijzen dat de bezorgdheid van wetenschappers, dat gentech onzorgvuldig en onvoorspelbaar is, die zij al in 1990 uitten, terecht is.

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/wetenschappersnegentigond.pdf


Hoi Miep, "Ook wil zij weten wat er zou moeten gebeuren om zorgen over ggo's te verminderen en weg te nemen". Foute insteek van Gerda Verburg. In plaast daarvan moet ze  beter laten onderzoeken (en luisteren) waarom er (terecht) zo veel zorgen over ggo's zijn.


.........verder de websites en artikelen... dit gaat over dat co existentie onmogelijk is.
http://ecob.jrc.ec.europa.eu/documents/AnnexRuralDevAG_ContributionGreenpeaceandFoEE.pdf
Dit over de aardappel van Basf die zelfs de Efsa toe gaf dat het niet goed zat, maar de andere wetenschappelijke onderzoeken worden niet aangenomen...
www.greenpeace.org/eu-unit/press-centre/press-releases2/pr-basf-gm-potato-council-vote

beoordelen van risico's van GMO moeten beter....

http://www.greenpeace.nl/news/beoordelingssysteem-veiligheid

over geen labels en het gevolg daarvan het invoeren van feed.

http://www.gmofree-euregions.net:8080/FCKeditor/UserFiles/File/ogm/5th%20Conference%20presentations/Contiero_notes.pdf

Hier een tabel die laat zien dat alleen EFSA oordeelt, terwijl volgens de wet ook onafhankelijke wetenschappers gehoord moeten worden...

http://www.gmo-free-regions.org/fileadmin/files/gmo-free-regions/Europe/Contiero_24_4_state_of_risks_ppt_en.pdf


De volgende links wil ik onder de aandacht brengen:

1)  www.rense.com/general85/mortaa.htm 2)  www.niburu.nl/gifsojadigi.pdf 3)  www.lasojamata.org/ 4)  www.toxicsoy.org/toxicsoy/irresponsible.html 5) www.corporateeurope.org/

Vriendelijke groet,

Jeanine van Nieukerken-de Wilde, Stichting Natuurwetmoeders, Almere


Geachte minister Verburg,

het enige dat ik van u vraag is om de film; 'de Wereld volgens Monsanto' te bekijken en daarop publiekelijk uw reactie te geven. Ik woon sinds 10 jaar in Frankrijk, waar ik werkzaam ben in de biologische landbouw, en ben vanuit hier actief betrokken bij de informatievoorziening over en strijd voor het recht op gentechvrij voedsel en gentechvrije landbouw.

De film 'Le Monde selon Monsanto' heeft hier in Frankrijk en overal elders in de wereld een schokreactie teweeg gebracht. Afgelopen winter hebben we de film hier vertoond, er zijn 500 mensen gekomen om de film te bekijken. Marie Monique Robin, gerenommeerd journaliste en maakster van de film was bij ons in april voor een lezing over dit onderwerp, en vertelde dat Monsanto niets tegen de film heeft ingebracht, er heeft zich geen advocaat bij haar gemeld, wat aangeeft dat alles wat zij in de film naar voren brengt overeenkomt met de werkelijkheid.

En die werkelijkheid is zeer schokkend!! Waarom is deze film in Nederland nog niet op tv vertoond, ondanks het feit dat we diverse omroepen en journalisten hierop geattendeerd hebben? Waarom neemt de Nederlandse overheid niet duidelijker stelling tegen dit soort praktijken? In Europees verband dringt de werkelijkheid mbt gentechteelten steeds breder door, maar u blijft maar volhouden dat gentech voedsel een optie is voor de toekomst. Ik snap daar helemaal niets van, nadat ik het onderwerp uitgebreid bestudeerd heb. Ik hoor graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Janneke Tops, Hennezel, Frankrijk

http://eigentijdsmagazine.nl/artikel/124-de-taboes-rondom-gentechvoedsel

http://eigentijdsmagazine.nl/artikel/117-introductie-in-de-wereld-van-gentechvoedsel


Positief nieuws over bijen.

Is minister Verburg bekend met Maharishi honey?

Conclusion: After one hour and three hours Maharishi Honey showed considerably greater antibacterial
activity than Manuka Honey.

Weet de minister dat de bijen, die Maharishi honey leveren, geen sporen in zich dragen van welk bestrijdingsmiddel dan ook, gentechvrij zijn en gezond?

Finding: Maharishi Honey is tested for over forty-three phosphorus and chloro-pesticides, and in every case research
has shown that these substances are not detectable. Maharishi Vedic Organic Agriculture and Maharishi Vedic Organic
Agriculture both promote a sustainable and non-chemical approach to produce the highest quality—ʻhealthy food for happy lifeʼ.

Weet de minister ook dat deze honing wonden kan helen?

Could man devise a more perfect, slow-release antimicrobial product for treating wounds? If a billion
dollar, biomedical company gave their research and development scientists unlimited time and
resources, it is doubtful they could equal what nature has already provided in honey. It’s enough to make
even the most sceptical scientist believe in a higher being, as if God, in His wisdom, provided man with
a perfect natural elixir to treat wounds and infections.


Positief nieuws over landbouw

Kent de minister Maharishi Vedic Organic Agriculture?

Maharishi Vedic Organic Agriculture goes beyond the most rigorous existing standards for pure, organic food. By using the ancient Vedic Agricultural technologies recently revived by Maharishi, farmers rise to higher consciousness and live life in harmony with all the Laws of Nature.

$50 million in EQIP for farmers going organic: USDA

Reuters
6 May 2009

WASHINGTON (Reuters) - Farmers will have three weeks to apply for $50 million in land stewardship funding to help pay the cost of converting to organic production, said the U.S. Agriculture Department on Tuesday.

French organic food sales rise 25 pct in 2008

Reuters
29 May 2009

PARIS (Reuters) - Sales of organic food in France jumped 25 percent last year and more than 60 percent in three years to reach 2.6 billion euros, France's organic association 'Agence Bio' said on Friday.

Gentech is niet nodig!


Over glyfosaat

Weet de minister van de giftigheid van glyfosaat? Heeft zij gehoord dat;

The health concerns of residual glyphosate and other inert ingredients in Roundup formulations are widespread throughout the world. These chemicals can find their way into waterways and water and food supplies.

For example, French scientists, Drs. Seralini and Benacour, have published a number of scientific papers about the harmful effects of Roundup and its ingredients on human embryonic and placental cells.
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx800218n

A Swedish scientific team lead by Dr. Akerman published an epidemiological study disclosing that exposure to glyphosate is a risk factor for developing Non-Hodgkin lymphoma.
http://www3.interscience.wiley.com/journal/120748798/abstract

Dr. Busbee - an American scientist - demonstrated alterations in estrogen-regulated genes after exposure to dilute concentrations of glyphosate.
http://het.sagepub.com/cgi/reprint/26/9/747

Eind december verbood de rechter in de stad Cordoba, Argentinië, het bespuiten van gewassen op een afstand
van minder dan 1500 meter van de wijk Ituzaingó. Aanleiding was een sterke stijging van ernstige ziektes.
Van de 5.000 inwoners lijden er 200 aan kanker. Bron.

Zie de foto's van kinderen die bespoten zijn met bestrijdingsmiddelen, een vreselijk gezicht!


Over Bt

Weet de minister wat de werking is van de verschillende Bt's En dat er verschillende variëteiten van bestaan? Weet zij bv :

(Bt, Bc - bacillus cereus.,-Ba - bacillus anthracis- zijn aan elkaar verwant, kunnen elkaars eigenschappen overnemen. Bodemleven zit ook niet stil!)

http://www.gentechvrij.nl/rvs0110.html

Wat betreft de genen van het construct, dat ingebracht wordt in planten melden wetenschappers, dat we BEDUCHT moeten zijn voor b.v. het toxine-gen van Bacillus thuringiensis (Bt), dat in andere bacteriën terecht komt, met onverwachte gevolgen voor het evenwicht van de bodemfauna.

http://www.gentechvrij.nl/rvs0005.html


Meer over Bt

Doctors Warn: Avoid Genetically Modified Food

 By Jeffrey M. Smith

Fragment

GM corn and cotton are engineered to produce their own built-in pesticide in every cell. When bugs bite the plant, the poison splits open their stomach and kills them. Biotech companies claim that the pesticide, called Bt-produced from soil bacteria Bacillus thuringiensis-has a history of safe use, since organic farmers and others use Bt bacteria spray for natural insect control. Genetic engineers insert Bt genes into corn and cotton, so the plants do the killing.

The Bt-toxin produced in GM plants, however, is thousands of times more concentrated than natural Bt spray, is designed to be more toxic,[10] has properties of an allergen, and unlike the spray, cannot be washed off the plant.

Moreover, studies confirm that even the less toxic natural bacterial spray is harmful. When dispersed by plane to kill gypsy moths in the Pacific Northwest, about 500 people reported allergy or flu-like symptoms. Some had to go to the emergency room.[11] ,[12]

The exact same symptoms are now being reported by farm workers throughout India, from handling Bt cotton. [13]  In 2008, based on medical records, the Sunday India reported, "Victims of itching have increased massively this year . . . related to BT cotton farming."[14]

 

  [10] See for example, A. Dutton, H. Klein, J. Romeis, and F. Bigler, "Uptake of Bt-toxin by herbivores feeding on transgenic maize and consequences for the predator Chrysoperia carnea ," Ecological Entomology 27 (2002): 441-7; and J. Romeis, A. Dutton, and F. Bigler, " Bacillus thuringiensis toxin (Cry1Ab) has no direct effect on larvae of the green lacewing Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)," Journal of Insect Physiology 50, no.   2-3 (2004): 175-183. [11] Washington State Department of Health, "Report of health surveillance activities: Asian gypsy moth control program," (Olympia, WA: Washington State Dept. of Health, 1993). [12] M. Green, et al., "Public health implications of the microbial pesticide Bacillus thuringiensis : An epidemiological study, Oregon, 1985-86," Amer. J. Public Health 80, no. 7(1990): 848-852. [13] Ashish Gupta et. al., "Impact of Bt Cotton on Farmers' Health (in Barwani and Dhar District of Madhya Pradesh)," Investigation Report , Oct-Dec 2005. [14] Sunday India, October, 26, 2008

http://www.seedsofdeception.com/utility/showArticle/?objectID=2989


Weet de minister het volgende:

Een gigantische vergroting van de voedselproductie kan overigens bereikt worden door gewassen te telen (bestaande rassen) met een groot eetbaar gedeelte, zoals kool, aardappels in plaats van tarwe met kort stro en meer eetbaar zaad. Dit kan ook traditioneel.

•  Dat het genetisch modificeren zou gebeuren met één enkele goed gedefinieerde eigenschap en één gen voor die eigenschap, is weer een ander misverstand.

Er waren bij Avebe een aantal transformaties (events): ze waren allemaal anders. Twee daarvan met verschillen in bloeiwijze en bladvorm werden de rassen Apriori en Apropos. Aan het blad en bloeiwijze in het veld herkenbaar. Was dat verschil in bloeiwijze ten opzichte van de ouderlijn nou voorspeld?

http://www.gentechvrij.nl/rvs0005.html


USA: Artsen waarschuwen tegen gentech:

The American Academy of Environmental Medicine heeft op 8 mei het volgende statement afgegeven;

 Met in gedachten het voorzorgsprincipe, omdat gentech voedsel niet naar behoren is getest om als menselijke consumptie te dienen, en omdat er overvloedig bewijs is van mogelijke schadelijkheid, vraagt de AAEM;

Doktoren hun patiënten te onderwijzen, de medische gemeenschap en het publiek om gentech voedsel te mijden als het maar enigszins mogelijk is en voor educatief materiaal te zorgen betreffende gentech voedsel en gezondheidsrisico's.

Doktoren de mogelijke rol van gentech voedsel in de ziekte processen van de patiënten die zij behandelen mee te nemen en elke verandering te documenteren in de gezondheid van de patient terwijl hij van gentech voedsel naar non- gentech voedsel overschakelt.

Onze leden, de medische communiteit, en de onafhankelijke wetenschappelijke communiteit om case studies te vergaren die in potentie gerelateerd zijn aan gentech voedsel en gezondheidseffecten, epidemiologisch onderzoek te beginnen om de rol van gentech voedsel op menselijke gezondheid te onderzoeken, en veilige manieren uit te voeren om het effect van gentech voedsel op de menselijke gezondheid te determineren.

Voor een moratorium (tijdelijke stopzetting) op gentech voedsel, implementatie van onmiddellijk lange termijn onafhankelijke veiligheids testen en het etiketteren van gentech voedsel, hetgeen nodig is voor de gezondheid van consumenten.

http://www.aaemonline.org/gmopost.html

With the precautionary principle in mind, because GM foods have not been properly tested for human consumption, and because there is ample evidence of probable harm, the AAEM asks:

Physicians to educate their patients, the medical community, and the public to avoid GM foods when possible and provide educational materials concerning GM foods and health risks.

Physicians to consider the possible role of GM foods in the disease processes of the patients they treat and to document any changes in patient health when changing from GM food to non-GM food.

Our members, the medical community, and the independent scientific community to gather case studies potentially related to GM food consumption and health effects, begin epidemiological research to investigate the role of GM foods on human health, and conduct safe methods of determining the effect of GM foods on human health.

For a moratorium on GM food, implementation of immediate long term independent safety testing, and labeling of GM foods, which is necessary for the health and safety of consumers.

(This statement was reviewed and approved by the Executive Committee of the American Academy of Environmental Medicine on May 8, 2009.)

Submitted by Amy Dean, D.O. and Jennifer Armstrong, M.D.

http://www.aaemonline.org/gmopost.html

Terug naar de open brief.

 

disclaimer