Gentechvrij, Dossier TTIP - GGO ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Dossier TTIP - GGO

2 mei 2016: Geheime TTIP-documenten onthuld

Nieuwsartikel | 1 mei, 2016 om 19:00

Greenpeace Nederland onthult maandagochtend geheime documenten van de TTIP-onderhandelingen. Daarmee laten we zien hoe onder andere milieu, voedselveiligheid en klimaat op het spel worden gezet.

Inleiding:

Dit dossier gaat over het te sluiten handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) tussen de EU en de VS in relatie tot de mogelijke gevolgen voor de voedselveiligheid. In het bijzonder zoomen we in op mogelijke toename in Europa van het gebruik van Genetisch Gemanipuleerde Organismen (GGO) in ons milieu en voedsel.

Op deze hoofdpagina vindt u het laatste nieuws over TTIP in relatie tot gentech en verwijzingen naar achtergrondinformatie. Het valt niet te ontkomen dat er af en toe dezelfde informatie ook op de startpagina van gentechvrij.nl is te vinden.

Verwijzingen:

 

Laatste nieuws TTIP-GGO

 

10-10-2015 Demonstratie tegen TTIP, Amsterdam

TTIP demonstratie Amsterdam, 10-10-2015 TTIP demonstratie Amsterdam, 10-10-2015

 

Plm 7.000 mensen namen deel aan deze demonstratie tegen TTIP in Amsterdam. De tocht voerde van het Jonas Daniel Meijerplein naar het Museumplein.


09-10-2015 Petitie voor een Referendum over TTIP en Ceta.

Logo Platform TTIP Referendum

Foodwatch e.a.:

Wij willen dat TTIP en CETA ingrijpend wordt gewijzigd of dat het van tafel gaat. Als de onderhandelingen voor TTIP ondanks alle kritiek en verzet toch worden afgerond, dan is de burger aan zet en moet er een referendum komen. Wij gaan daarvoor zorgen. (meer info>>)


08-10-2015 Meer dan 3 miljoen handtekeningen in EU tegen TTIP.

Banner ECI Stop TTIP

De handtekeningenactie Stop TTIP en Ceta heeft meer dan 3 miljoen handtekeningen opgeleverd. In Nederland 110.000 stuks, deze zijn aangeboden aan Minister Ploumen. (meer info>>)


08-10-2015 VS gebruikt TTIP om Europese GGO wetten te ondermijnen.

Artikel van Bart Staes (Europees parlementslid) over de agressieve lobby van Amerikaanse bedrijven. Door handelsverdagen zoals TTIP wil men de Amerikaanse gentech producten ook in Europa gaan verkopen. Oftewel plan B van Monsanto. (meer info>>)


 

25-09-2015 Verdrag EU-Canada is TTIP via de Achterdeur

Ingezonden brief van diverse organisatiesin in de Volkskrant, Opinie&Debat:

"De schadelijke investeringsbescherming in TTIP, is al opgenomen in het CETA-verdrag met Canada". Amerikaanse firma's hebben vaak ook een vestiging in Canada. Deze bedrijven kunnen dan miljarden claims indienen tegen Europese landen. (meer info>>)


01-09-2015 Antwoord van de minister op vragen van leden van de 2e kamer over voorlichting Rijksoverheid over TTIP.

Een de van de vragen is ook interessant in het kader van de etiketteringsplicht van gentech voedsel.

Vraag 3: Impliceert regulatory cooperation in TTIP (bijvoorbeeld door middel van equivalentieverklaringen) dat voor Amerikaanse producten die op de Europese markt belanden niet dezelfde etikettering conform Europese regels wordt gehanteerd?
Antwoord: Nee, samenwerking op het gebied van regelgeving (regulatory cooperation) impliceert niet dat Amerikaanse producten mogen afwijken van de Europese etiketteringsregels etc (meer info>>.)


26-08-2015 Ploumen ook niet blij met Brussels leeskamertje voor TTIP-documenten.

Volgens een artikel van de NOS: "Ploumen wil samen met andere lidstaten aan de Commissie duidelijk maken dat de leeskamer-methode niet acceptabel is." ook zij moet naar Brussel afreizen om de documenten te kunnen inzien. (meer info>>)


25-08-2015 Tweede Kamerleden geen toegang tot TTIP-documenten.

Berichtgeving van RTL Nieuws "Eurocommissaris Cecilia Malmström heeft besloten voortaan geen TTIP-rapporten meer te versturen naar de lidstaten. Wie de documenten in wil zien, moet helemaal naar Brussel afreizen om ze daar in een beveiligde leeskamers te lezen". (meer info>>)

Hoezo transparantie? Zie ook de reactie van Geen Stijl op deze transparantie van de EU (meer info>>)


18-08-2015 Europese actiedag tegen TTIP op 10 oktober 2015.

In Nederland zal de actiedag tegen TTIP georganiseerd worden door o.a.: Foodwatch.nl, Milieudefensie.

Start op het Jonas Daniel Meijer Plein te Amsterdam

Op 10-10-2015 om 13.00 uur (meer info>>)


11-08-2015 WikiLeakes video over TTIP (11 min.)

Uitleg van Wikileaks over het belang dat de VS heeft bij het afsluiten van dit handelsakkoord. En de gevaren voor de consumenten in Europa.

Voor de tekst van het "secret plan" of te wel TTIP looft 100.000 euro uit.

(meer info>>)


 

29-07-2015 Gelekte TTIP Documenten.

De site correctiv.org en wel het onderzoeksdossier "TTIP The Deal" bevat veel geheime TTIP Documenten (meer info>>)


29-07-2015 Gelekt stuk Duitse regering: TTIP ondermijnt parlementen.


Artikel van Foodwatch. Citaat: "Uit het gelekte document blijkt dat zowel de Franse als de Duitse regering eerder dit jaar hebben gewaarschuwd voor het feit dat deze nieuwe trans-Atlantische organen zonder instemming van democratisch gekozen parlementen de annexen van het TTIP-verdrag kunnen aanpassen. Dit heeft vergaande gevolgen voor onze democratie. In deze annexen worden bijvoorbeeld de richtlijnen voor etikettering van levensmiddelen en voor de toelating van chemische stoffen vastgelegd. Deze kunnen straks worden aangepast zonder dat daar een gekozen volksvertegenwoordiger aan te pas komt!" (meer info>>)


06-07-2015 Antwoord van de Minister (TTIP-Team) op onze brief TTIP - GGO Etikettering

Naar aanleiding van het interview van Minister Ploumen in de Volkskrant, hadden we de minister een brief gestuurd. Vanuit het TTIP-Team kregen we een antwoord.
Citaat: "Wij waarderen deze informatie zeer. Het geeft goed inzicht in de complexiteit van deze technieken en de nauwe samenhang met het voedselveiligheids- en milieubeleid. Ik heb uw informatie ook gedeeld met collega's van het Ministerie van Economische Zaken die (samen met collega's van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verantwoordelijk zijn voor het beleid ten aanzien van voedselveiligheid en ggo's."

"Zoals de Minister in het Volkskrant interview en in correspondentie met de Tweede Kamer heeft gemeld, is het uitgangspunt voor de EU bij de onderhandelingen over TTIP dat niet op het Europees niveau van consumentenbescherming wordt ingeboet. Daarbij moet de beleidsvrijheid behouden blijven om wetgeving op te stellen op het gebied van veiligheid en bescherming van de gezondheid van mens, dier, plant en milieu, passend binnen internationale kaders zoals de WTO. Op grond hiervan zullen aan de Europese voedselstandaarden geen concessies worden gedaan". (meer info>>)

07-07-2015 Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?

Op dit moment overtreden de grote supermarkten (o.a. Jumbo, Albert Heijn, Plus, Jamin) bij Amerikaanse producten de verplichte regels met betrekking tot etikettering van gentech voedsel. De keuzevrijheid van de consument omtrent genetisch gemanipuleerde producten wordt hierdoor teniet gedaan. De NVWA heeft nu al onvoldoende capaciteit om hiertegen op te treden. Door handelsverdragen zal de handel allleen maar toenemen, en de verwachting is dat daardoor de handhaving nog meer in het gedrang komt.


02-07-2015 TTIP: released emails show biotech, seeds on the trade talks table.

Artikel van CEO. De discussie gaat over de nieuwe biotechnieken (de volgende generatie biotech), moeten zij wel of niet onder de GMO regels gaan vallen. Vanuit de Bio-industrie is de druk groot om deze nieuwe technieken niet onder de GMO regels te laten vallen. (meer info>>)


29-06-2015 Overheid misleidt Nederlanders over handelsverdrag.

Trouw/Foodwatch: Foodwatch constateert 5 misleidingen door de Nederlandse overheid rondom TTIP:

1. Overdrijving economische voordelen alleen positieve cijfers worden gebruikt, Negatieve rapporten worden genegeerd.
2. Stelselmatige onderbelichting van de risico’s voor de democratie en voor de beleidsvrijheid van nationale bewindslieden op het gebied van volksgezondheid, milieu, en consumentenrechten
3. De overheid blijft haar steun uitspreken voor het omstreden Investor-State Dispute Settlement (ISDS) waarmee bedrijven overheden buiten de nationale rechtspraak om kunnen aanklagen.
4. Tekort aan informatie over de onderhandelingen, Geen transparantie.
5. Onjuiste weergaven van de manier waarop TTIP door de lidstaten en de EU moet worden goedgekeurd)
(meer info)


18-06-2015 What's wrong with TTIP

Een video (1 uur) van Stephen Morris. Heel wat aspecten van TTIP wordt door middel van korte interviews behandeld. (meer info>>)


18-06-2015 Bedreigen TTIP onderhandelingen Europese Regels?


In de nieuwsbrief van Foodwatch worden een 3 tal bedreigingen genoemd.
1. Voorstel wetgeving bedrijfsgeheimen bedreigt voedselveiligheid en transparantie.
2. Verbod hormoonverstorende stoffen door TTIP voorlopig van tafel.
3. Europees beleid genetisch gemodificeerde organismen (GMO's) onder druk.
(meer info>>)


19-06-2015 Waar kan ik mijn mening geven over TTIP?

Vanuit de Overheid een opsomming van instanties waar de burger zijn mening over TTIP kan geven. Het blijft de vraag of de Overheid wel luistert naar de burger. Nieuw is dat naar buitenlandse zaken nu ook via email gereageerd kan worden. (meer info>>)


28-05-2015 Europees parlement ondersteunt gesprekken TTIP.

Het Europees Parlement heeft tijdens een stemming donderdag brede steun gegeven aan de onderhandelingen tussen de Europese Unie en de Verenigde staten over het omvangrijke handelsverdrag TTIP. Aldus een verslag in NU.NL (meer info>>)


23 mei 2015 Mars tegen Monsanto

Voor de derde maal wordt er wereldwijd op 23 mei een Mars tegen Monsanto gehouden. (meer info>>) Ook in Nederlandse steden.
In Zwolle is de mars specifiek ook tegen TTIP gericht (meer info over mars in Zwolle>>)


19 mei 2015 Lokale overheden kunnen inspraak bij TTIP wel vergeten.

Citaat uit arikel van Binnenlands bestuur: " In Duitsland, België en Frankrijk hebben honderden vrezende gemeenten zich 'TTIP-vrij' verklaard of inspraak geëist bij de regering, maar dat gaat niet gebeuren, zo blijkt tijdens een TTIP-seminar van het Europees Parlement". (meer info>>)


18 mei 2015 Beantwoording kamervragen over TTIP en komst "azijnkip".

Het antwoord van de minister op vragen van Jasper van Dijk over TTIP en de Azijnkip, levert geen verrassingen op. Volgens haar staat het eventueel toestaan van perazijn voor ontsmetting van kippen los van TTIP. Ook zou TTIP volgens haar geen verlaging van de voedselstandaarden tot gevolg hebben. Met betrekking tot ISDS een citaat "Op dit moment is er over investeringsbescherming in TTIP een proces van reflectie gaande, zowel op nationaal als op EU-niveau. In de TTIP-onderhandelingen eist Nederland in dit kader maximale beleidsvrijheid van overheden.". (meer info>>)


07-05-2015 Voorstel Europese Commissie voor inversteringsbescherming.

Na het houden van consultatieronden heeft de Europese Commissie geconcludeerd dat er vier aandachtspunten m.b.t. ISDS zijn:

1. Bescherming en behoud van right to regulate van overheden
2. Vormgeving en functioneren van tribunalen
3. Mogelijkheden voor een beroepsmechanisme
4. Samenhang van ISDS en nationale rechtspraak.
(meer info in verslag raad buitenlandse handel 7-5-2015>>)


07-05-2015 Een goed Europees vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten is haalbaar. Volgens minister Ploumen.

Enkele citaten uit het nieuwwsbericht op Nu.nl: De Europese Commissie in Brussel heeft goed geluisterd naar de bezwaren die er zijn tegen het bestaande systeem om ruzies te beslechten tussen buitenlandse ondernemingen en nationale regeringen." Dat zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) donderdag in Brussel. (meer info>>)


04-05-2015 UN calls for Suspension of TTIP talks over fears of human rights abuses.

Artikel uit de Guardian. UN lawyer says tactics used by multinationals in courts outside of public jurisdiction would undermine democracy and law. (meer info>>)


28-04-2015 Een diplomatieke blunder van minister Ploumen bedreigt onze democratie en privacy (volgens Vrijschrift).

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Vrijschrift dat investeringsarbitrage (ISDS) de Verenigde Staten een oneerlijk procedureel voordeel geeft. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen is hiervan op de hoogte maar tracht niet te voorkomen dat dit oneerlijke voordeel voor de VS in het voorgenomen handelsverdrag met de VS (TTIP) terechtkomt.
ISDS geeft buitenlandse investeerders het recht lokale rechtbanken te omzeilen en gebruik te maken van internationale tribunalen in conflicten met overheden. ISDS plaatst deze investeringstribunalen boven democratieën. De oneerlijke procedurele voordelen geven de VS invloed op ISDS.
Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: "In Europa en de VS wordt heel verschillend gedacht over privacy. De VS een procedureel voordeel geven en daarmee invloed op ISDS is een diplomatieke blunder die onze democratie en privacy bedreigt." (meer info >>)


24-04-2015 EU staat 19 gentechproducten toe.

De EU heeft de markttoelating van 19 GGO producten toegestaan. Deze producten worden geproduceerd door o.m. Monsanto, DuPont, Bayer en BASF. Het betreft hier markttoelatingen en niet toelating tot teelt.
Reactie van Greenpeace: de nieuwe toelatingen toont aan dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zich meer naar US en Monsanto beweegt dan naar de burgers. De nieuwe toevloed van GMO gewassen is er enkel om de US biotechondernemingen en de onderhandelingen over TTIP gunstig te stemmen. Dit is TTIP in actie, aldus Franziska Achterberg (bron Phys.org: EU clears 19 genetically modified products >>)
Zie ook artikel op Foodlog: Europa staat 19 GGO-gewassen toe, nu de lidstaten nog>>


24-04-2015 TTIP tast gezondheid EU aan.

Ingezonden artikel van Noëlle Geubbels (arts-onderzoeker) in de de Volkskrant van 24-4-2015.
Zij geeft aan dat Amerikaanse supermarkten vol met ongezonde producten liggen. En dat afschaffing van de huidige tarifaire belemmeringen (er gelden nu nog hoge invoerrechten voor ongezonde producten) de EU een interessante markt kan worden voor deze ongezonde producten.(meer info >>)

Haar opmerking in dit artikel over gentech: "Deze producten zijn verboden onder de huidige EU-regelgeving" is niet juist. We hebben haar hiervan op de hoogte gesteld. En een ingezonden brief van ons is in de Volkskrant (25-4-2015) geplaatst.(meer info >>)


23-04-2015 De staat Vermont verplicht GMO labeling per 1-7-2016.

De staat Vermont is de enige staat waar in juli 2016 GMO's gelabeld moeten zijn (meer info >>).

NaturalNews.com Vermont GMO labeling Required

Ook zij vrezen dat in de onderhandelingen over TTIP of TPP de verplichte etikettering weer gaat sneuvelen.


23-04-2015 Er komen steeds meer berichten over verschillende aspecten van TTIP.

Volgens platform ABC, ze hebben een selectie daaruit gemaakt (meer info>>)


18-04-2015 Volkskrant interview met minister Ploumen: Die chloorkip komt Europa niet in, en ook niet een beetje.

In de Volkskrant van 18-4-2014 stond een interview met minister Ploumen. Als voorbeeld haalde ze genetisch gemodificeerde producten aan.

"Neem genetisch gemodificeerde producten, De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten, maar wij zeggen: we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en die veranderen wij niet." (meer info >>.)

Met deze uitspraak suggereert de Minister dat Amerikaanse gentech producten momenteel nog niet in de EU verkrijgbaar zijn. Dit is onjuist. Als reactie op deze uitspraak zijn de volgende brieven geschreven:


18-04-2015 Open Brief van de Gentechvrije Burgers aan Mininister Ploumen, TTIP en Gentech >>.
20-04-2015 Ingezonden brief Volkskrant TTIP en Gentech >>
21-04-2015 Brief aan Minister Ploumen, TTIP en GGO's Etikettering.>>


06-03-2015 Nederland in de bres voor 'onacceptabel' onderdeel in handelsverdrag TTIP.

Nederland steunt een 'onacceptabel' onderdeel van het controversiële handelsverdrag TTIP. Een Q&A sessie met deskundige Gus Van Harten in FTM over het gevaar voor Nederland. (meer info>>)


Dossier TTIP-GGO Achtergrondinformatie, uitleg van TTIP, begrippenlijst >>

Dossier TTIP-GGO Link Pagina. Verwijzingen naar belangrijke websites, documentatie >>

 

 

GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms = GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

disclaimer