Gentechvrij, De Gentechvrije Burgers en Stichting Ekopark: Aanvulling op zienswijzen en open brieven dd. 01 en 08 december 2015 tegen kenmerk GGO IM-MV 15-011 en IM-MV 15-010. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

Verbeterde versie

AANTEKENEN

Staatssecretaris van IenM, mevrouw S.A.M. Dijksma

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Lelystad, 22 december 2015.

Geachte mevrouw Dijksma,

 

Aanvulling op zienswijzen en open brieven dd. 01 en 08 december 2015 tegen kenmerk GGO IM-MV 15-011 en IM-MV 15-010.

Belanghebbend zijn.

U vraagt zich wellicht af waarom Stichting Ekopark en De Gentechvrije Burgers nog door gaan met hun zienswijzen te geven ten aanzien van gentech proeven, nadat u op 9 december 2015 heeft besloten via de beslissing op bezwaar t.a.v. kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02, deze groeperingen niet meer belanghebbend te verklaren. Wij zouden dus niet meer naar de rechter kunnen gaan, omdat de Actio Popularis is afgeschaft. Gaat u hierbij op de stoel van de Raad van State zitten?

U schreef in bovengenoemde beslissing op bezwaar:

 

Blz. 4

Stichting Ekopark

U vergat een belangrijk onderdeel van Stichting Ekopark te beoordelen nl.:

Het oprichten van Ekoparken is eveneens een doelstelling van de Stichting Ekopark, zoals u schreef. Inmiddels is een eerste park tot stand gekomen, dat is Biotuinen Lelystad. Bij Biotuinen worden moestuingewassen geteeld volgens Vedische Landbouwprincipes. Vedische landbouw is biologisch en maakt o.a. geen gebruik van ploegen (No Till) en het continue bedekken van de bodem.

De statuten van Stichting Ekopark vermelden nl. " Het creëren, promoten en beschermen van Ekoparken in de ruimste zin van het woord" . (Bijlage 4) Verder geeft de Stichting via haar webstek www.stichtingekopark.nl digitale informatie. De heer Theo Tromp, voorzitter van Stichting Ekopark, is tevens directeur van Biotuinen BV. http://www.biotuinen.nl/

*Leer-werkplekken bij Biotuinen

Biotuinen biedt bijzondere leer-werkplekken voor iedereen. De gemeente Lelystad vindt het net als wij erg belangrijk dat iedereen mee kan doen. Naast langdurig werklozen kunnen ook mensen met een CIZ indicatie of een UWV uitkering worden geplaatst.

Bij Biotuinen zijn er verschillende werkzaamheden waaronder: tuinonderhoud, plantenopkweek, het geven van rondleidingen, koken en catering, workshops organiseren, verkoop van producten. Wij vinden afwisseling erg belangrijk. Uw eigen initiatieven worden aangemoedigd en ondersteund. Zie bijlage 2.

Wij wijzen hierbij op Awb.

Hoofdstuk 7. Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep

•  Artikel 7:26

•  1. De beslissing op het beroep dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld

De Gentechvrije Burgers, Europees onafhankelijk Consumentenplatform, The European GMO-free Citizens

U stelt in uw bezwaarschrift over de Gentechvrije Burgers (The European GMO free Citizens) dat het een Europees Consumentenplatform en brede Burgerbeweging is met talrijke sympathisanten over de hele wereld. Die omschrijving bevestigt dat niet duidelijk is welke personen precies deel uitmaken van deze organisatie. Beslissing op Bezwaar.

Wat bedoelt u met ".. dat niet duidelijk is welke personen precies deel uitmaken van deze organisatie?"

Vanaf 1997 tot heden heeft u tegelijkertijd met onze meer dan 80 zienswijzen en bezwaarschriften meer dan tienduizend handtekeningen ontvangen van Gentechvrije Burgers (d.w.z. mensen, die geen gentech gewassen willen eten, niet willen dat die geplant worden en/of geen gentech vaccins willen), uit binnen- en buitenland, compleet met naam en adresgegevens. Zelfs één keer waren het 4.025 mensen. https://www.change.org/p/stop-a-dutch-genetically-engineered-gm-vaccination-study-in-foals-from-3-days-old-untill-6-months En een andere keer 2.182 mensen. https://www.change.org/p/stop-the-permission-for-an-introduction-in-the-environment-of-a-gm-vaccine-tested-on-little-calves

De Gentechvrije Burgers worden o.a. tevens vermeld in The Library of Congres (USA).

Waar is het Verslag van de Hoorzitting?

•  Artikel 7:7

Van het horen wordt een verslag gemaakt.

We mochten geen verslag van u ontvangen waar het volgende in staat:

•  Namen van de hoorcommissieleden en hun functie en de namen van overige aanwezigen.

•  De naam van degene, die de pleitnota voorgelezen heeft.

•  Verschillende reacties van Gentechvrije Burgers, die aanwezig waren.

•  Vragen en opmerkingen van de voorzitter, mr. J. Geurts en overige leden van de hoorcommissie.

Moeten wij voortaan de Volkskrant maar raadplegen voor een dergelijk verslag? Gelukkig heeft de heer T. Heijmans, verslaggever van de Volkskrant en aanwezig bij de hoorzitting, een goed verslag geschreven, verschenen in de Volkskrant op 23 november 2015. (Bijlage 3). Maar liever ontvangen wij een officieel verslag van u. (Of is de geluidsopname niet goed gelukt?)

MADGE

Tevens heb ik, Miep Bos, duidelijk aan mr. Geurts medegedeeld, dat statuten in Australië bij een Inc. niet bestaan, maar dat zij zich als MADGE Inc. wel hebben te houden aan officiële standaardregels, die door de Australische overheid in Victoria worden voorgeschreven. (Of woorden van gelijke strekking).

Het is onvoorstelbaar, dat een eventuele belanghebbendheid na de afschaffing van de Actio Popularis zwaarder weegt, dan het overgaan tot verbieden van een gentechproef, uit veiligheidsoverwegingen. (Zelfs wetenschappers weet niet hoe genen zich precies gedragen!) Het is mogelijk dat aan het milieu, mens, dier en plant, schade wordt aangericht nadat dat gentechorganisme in dat milieu is losgelaten. Eenmaal daarin losgelaten, is het niet meer terug te halen.

Better safe than sorry!

Wij vinden, dat er betere oplossingen voorhanden zijn en dat deze experimentele gentechvaccinproeven, hoe goed ook bedoeld, niet plaats mogen vinden.


"Any politician or scientist wh o tells you these (GMO) products are safe is either very stupid or lying." David Suzuki. http://www.davidsuzuki.org/


Hoogachtend,

 

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers (The European GMO-free Citizens). Namens Stichting Ekopark, Lelystad, Mevr. Wieteke Moody - van Dort en alle andere Gentechvrije Burgers. Wij zijn een Europees Consumentenplatform. Met ondersteuning van Stichting Natuurwetmoeders, Almere.

Lelystad
www.gentechvrij.nl

Deze zienswijze/open brief is ook te vinden via www.gentechvrij.nl/a15km2.html

CC Media

Bijlagen

Bijlage 1. Handtekeningen.

Bijlage 2. Biotuinen, leer/werkplekken.

Bijlage 3. "Kreupele bloemen" Volkskrantartikel van T. Heijmans van 23 november 2015. http://www.volkskrant.nl/opinie/wieteke-van-dort-en-de-slag-om-de-paarse-trosanjers~a4192673/ (Origineel knipsel).

Hoorzitting. V.l.n.r. Maria Lieve, meditiatielerares, Gentechvrije Burgeres, secretaris Stichting Ekopark, Lelystad, Miep Bos, Gentechvrije Burgeres, lerares tekenen, kunstenares, auteur en woordvoerster van De Gentechvrije Burgers (The European GMO-free Citizens) en Wieteke van Dort, Gentechvrije Burgeres, kunstenares, auteur, actrice en tv-persoonlijkheid.

Bijlage 4 Fragment Statuten Ekopark.

Bijlage 5 . Beslissing op bezwaar inzake kenmerk GGO C/NL/09/01 en GGO C/NL/09/02.


Naar de twee zienswijzen met kenmerk GGO IM-MV 15-010 (Gentechmalariavaccin) en IM-MV 15-011 (gentechvaccin voor plofkippen).

disclaimer