Gentechvrij, opnieuw (vanwege nieuwe ontwerpbeschikking) bezwaar tegen IM 09-002 ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Nieuwste bezwaar tegen de nieuwe ontwerpbeschikking met hetzelfde kenmerk nl. IM 09-002 van 12 januari 2011.

Wij maakten bezwaar tegen IM 09-002, is reeds eerder verzonden.

voorbeeldbezwaarschrift IM 09-002 is natuurlijk al verzonden.

Maar wij zullen een aanvulling sturen vanwege de tweede ontwerpbeschikking.

Handtekeninglijsten tegen de tweede ontwerpbeschikking kunt u hier opvragen..

De eerste en oude advertentie, daarna de nieuwe.


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

 

Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Wageningen Universiteit te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

 

Vergunningaanvraag Wageningen Universiteit

Op 14-08-2009 heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: Ministerie van VROM) van Wageningen Universiteit, te Wageningen een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 09-002 .

De aanvraag betreft kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans . De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:

•  Aa en Hunze, in de omgeving van Amen;

•  Borger-Odoorn, in de omgeving van Valtherblokken;

•  Coevorden, in de omgeving van Dalerpeel;

•  Eemsmond, in de omgeving van Oudeschip;

•  Rhenen, in de omgeving van Nijverkamp (Veenendaal);

•  Wageningen, in de omgeving van de Hoge Born en de Nude.

Op grond van het Besluit ggo dient de Minister van VROM, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op deze aanvraag te beslissen.

 

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt ingestemd.

 

Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 11-12-2009 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van VROM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening .

 

Inspraak

Tot en met 21-01-2010 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking . Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van VROM / Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, telefoon 030-2742793.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan:

De Minister van VROM

T.a.v. RIVM/ SEC /Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn.

Zi enswijzen die per email worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.

Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het 'veelgestelde vragen' gedeelte op de internetpagina www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening .


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer

 

Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Wageningen Universiteit te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen

 

Vergunningaanvraag Wageningen Universiteit

Op 14-08-2009 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Wageningen Universiteit te Wageningen een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 09-002 .

De aanvraag betreft k leinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met verminderde vatbaarheid voor Phytophthora infestans . De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten:

•  Aa en Hunze, in de omgeving van Amen;

•  Borger-Odoorn, in de omgeving van Valtherblokken;

•  Coevorden, in de omgeving van Dalerpeel;

•  Eemsmond, in de omgeving van Oudeschip;

•  Wageningen, in de omgeving van de Hoge Born en de Nude.

Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op deze aanvraag te beslissen.

 

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Ontwerpbeschikking

Na beoordeling van de aanvraag is op 11 januari 2009 een ontwerpbeschikking ter inzage gelegd. Naar aanleiding van het COGEM advies van 26 januari 2010 op deze ontwerpbeschikking en de aanvullende informatie van 23 februari 2010, 14 oktober 2010 en 25 oktober 2010, is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt ingestemd.

 

Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 16-12-2010 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail secretariaat.risicobeleid@minIenM.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://bggo.rivm.nl .

 

Inspraak

Tot en met 26-01-2011 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking . Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van IenM / Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, telefoon 030-2742793.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gezonden aan:

De Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/ SEC /Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen o ntvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zi enswijzen die langs elektronische weg worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.

Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het 'veelgestelde vragen' gedeelte op de internetpagina http://bggo.rivm.nl .


Direct naar de Database van het Ministerie van IenM.

 

disclaimer