Gentechvrij ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

AANTEKENEN

 

BEZWAARSCHRIFT

Ook per e-mail verzonden

 

Lelystad, 10 augustus 2007.

 

Minister J. M. Cramer

p/a Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

 

Geachte mevrouw Cramer,

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen het voornemen van een markttoelating te weten;

 

C/NL/04/02

Procedure

MA

Dossiernummer

C/NL/04/02

Rechtspersoon

Florigene

Uitgangsorganisme

anjer

Genen en functies

* D8 3', terminator

* F3'5'H (ofwel hf1), flavonoid 3',5' hydroxylase, bloemkleurwijziging

* dfr, dihydroxyflavonol reductase, bloemkleurwijziging

* surB, acetolactaatsynthetase, resistentie tegen chlorsulfuron herbiciden

* CaMV 35S promoter, 35S promoter van Cauliflower mosaic virus

* T-MAS, terminator van mannopine synthase gen

* Mac-1, constitutieve promoter

* pCHS-A, petaalspecifieke promoter

Eventnummer (unique identifier)

Events: Moonlite (123.2.38) U.I.: FLO-40644-4

Productomschrijving

Genetisch gemodificeerde anjers met een gewijzigde bloemkleur.

Toepassing

Import

Datum Vergunning

11-07-2007

Datum Einde Vergunning

 

Status

Beschikking

 

 

 

 

 

Introductie in het milieu door het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen.

Beschikking op de vergunningaanvraag van Florigene Ltd.

Op 11 juli 2007 is door De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vergunning verleend, met kenmerk DGM/SAS C/NL/04/02, voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (hierna: Besluit ggo) aan Florigene Ltd, gevestigd in Bundoora, in Australië. De beschikking is op 17 juli 2007 aan Florigene Ltd verzonden.

Op 30-07-2004 had Florigene Ltd een daartoe strekkende aanvraag ingediend. De genetisch gemodificeerde organismen die als product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen van een anjer (Dianthus caryophyllus L. ) met een gewijzigde bloemkleur, afgeleid van een celcultuurlijn van Dianthus caryophyllus L. en gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens, stam AGL 0, met behulp van de vector pCGP1470, waaruit lijn 123.2.38 is ontstaan.

(Tekst uit de Kennisgeving van de Beschikking.)

Wij willen niet dat deze gentech anjer, elk ander gentech gewas*, -fruit, -boom, gentech bloem, dito zaden of andere afleidingen daarvan, gentech insecten of gentech dieren (klonen), geïmporteerd, op de markt gebracht, bij planten, bloemen en (fruit)bomen gecultiveerd (aangeplant), gefokt (dieren, vissen), gehouden (insecten, bijen) of verhandeld zullen worden in Nederland. Nederland moet gentechvrij blijven, zodat de bodem gespaard blijft van gentech micro-organismen, -virussen, -bacteriën e.d., en het milieu gespaard blijft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen via de lucht, bodem (schimmels BV), insecten of (grond)water of anderszins van biologisch -, traditioneel - en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische - en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de veestapel, de insectenwereld, micro-organismen e.d. en wij niet bloot zullen komen te staan aan onverwachte consequenties voor de gezondheid die inherent zijn aan het planten (bodemverontreiniging), verhandelen, consumeren (gezondheid!), loslaten in het milieu van gentech gewassen, -fruit, - bomen, -bloemen, .-producten, -micro-organismen e.d., gentech dieren, -vissen en dito insecten e.d., nu en in de toekomst.

EFSA schrijft in haar journaal; The EFSA Journal (2006) 362, 1-19

http://www.gmo-compass.org/pdf/regulation/Flowers/Carnation_moonlite_efsa_opinion.pdf

Blz. 7; The partial tet (A) gene incorporated into the carnation genome is unlikely to confer tetracycline resistance . Zeker weten doet men dit dus niet! In dat geval; niet doen, die antibiotica hebben we hard nodig!

Over giftigheid;

Blz. 10; A 14-day acute toxicity study was performed on four-week old mice fed with water extracts of frozen petals (2 g petals/kg body weight) from carnation Moonlite 123.2.38 and water extracts of the non-GM control variety 123, respectively .

Veertien dagen! Veel te kort om een goed beeld te krijgen en veel te lang voor die arme dieren, en dat allemaal voor een gentech anjer met veranderde bloemkleur! Schande!

Blz. 10 (b) Additional in vitro studies

The applicant performed an Ames test and a cytotoxicity study on human embryonic intestinal cells in vitro with water extracts of leaves of carnation Moonlite 123.2.38 and control variety 123.

Dit is toch te gek voor woorden, zelfs mensenlijke darmcellen van een embryo worden gebruikt om te testen en dat voor deze gentech anjer! Onvoorstelbaar! Wat moet dit allemaal bovendien wel niet gekost hebben aan gemeenschapsgeld !

Blz. 10 Given that carnation Moonlite 123.2.38 is not intended for human or animal consumption as food or feed but for ornamental use only, the GMO Panel does not consider it necessary to perform a comprehensive food/feed safety assessment of the whole GM plant.

Zie voor commentaar hierop de één na laatste bladzijde van dit bezwaarschrift.

Zie verder hieronder ons commentaar op sommige teksten uit: http://gmoinfo.jrc.it/csnifs/C-NL-04 -02_revised.pdf

We verwijzen naar de bladzijden.

Anjers zijn heel eenvoudig te vermeerderen, ook als snijbloem, je steekt ze in de aarde en ze gaan wortelen. Ook als ze een tijd in het water staan kunnen ze gaan wortelen.(eigen observatie). Bepaalde delen van de anjer, die in de "oksels" van de steel zitten, kunnen nog gemakkelijker wortelen (eigen observatie). (blz. 6-b)

ACRE geeft dat zelf toe.

Uit; http://www.defra.gov.uk/environment/acre/advice/pdf/acre_advice66.pdf

However propagation by leaf and stem cuttings from cut flowers allows the possibiity of

clonal propagation either in glasshouses or in gardens. There is no evidence of gene

flow occurring from garden cultivated carnations into related species or of these plants

becoming invasive or weedy.

Dat er geen bewijs is wil niet zeggen dat het niet voorkomt.

Anjers worden vaak vermeerderd door een unieke manier van stekken.(piping). Een jonge stengel kan gemakkelijk uit zijn koker getrokken worden. Dit stuk van de stengel vormt gemakkelijk wortels in zand of perlite. Veel echte kruidachtige planten (anjers zijn eigenlijk bladhoudende halfheesters) zijn ook gemakkelijk te vermeerderen door stekken van sappige jonge scheuten, gesneden in het voorjaar.

http://www.mulano.nl/tuin/hoofdstuk8.html

Zo komen de bloemen toch in het milieu als mensen de bloem op bovenstaande wijzen vermeerderen. Het gevaar is, dat zij daarbij de bodem vervuilen met gentech organismen, hierover is zeer weinig onderzoek gedaan. Het is tekenend, dat er geen maatregelen worden genomen, als de bloemen toch in het milieu geraken, zoals hieronder omschreven. Dit is een grote omissie!

Ook in de afvalfase, kunnen ze gemakkelijk als compost in het milieu komen; (zie onder ook de opmerking van Prof. Lucas Reijnders, onder "blz.5") veel mensen gooien de uitgebloeide bloemen in de GFT-bak, van de inhoud wordt compost gemaakt door de gemeente, dat weer uitgedeeld wordt aan de burgers voor b.v. bemesting van de grond van hun volkstuintje, waarop ze weer gewassen kweken. En daar worden geen maatregelen tegen genomen. (blz. 5, "None")

De enorme moeite die men doet om ook weer achteraf deze anjer te kunnen identificeren, ongelooflijk, waarom niet gewoon veel meer energie en geld gestoken in gewassen en bloemen zonder vreemde genen, zonder herbicide resistentie en zonder gebruik van de CaMV 35S promoter, een gevaarlijk pararetrovirus.

Dr. Joseph Cummins, professor emeritus in de genetica van de universiteit van West-Ontario, waarschuwt : 'Het [bij genetische manipulatie] veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.'(Bron: persbericht Natuurwetpartij van 20 juni 1997, vertaling Jan Storms.)

Zie ook

http://www.btinternet.com/~nlpwessex/Documents/camv.htm

Uit; http://gmoinfo.jrc.it/csnifs/C-NL-04-02_revised.pdf

MODIFIED VERSION OF THE SNIF FOR APPLICATION C/NL/04/02 SUBMITTTED BY FLORIGENE CONCERNING THE CARNATION WITH MODIFIED COLOUR.

Blz. 3

(h)

Any proposed labeling requirements in addition to those required by law: Imported flowers will include a label in each box stating;

"These flowers are genetically modified to alter the flower colour and are only produced for use as an ornamental product."

(i)

Estimated potential demand: At this stage this is difficult to estimate as the popularity of flower colour is highly sensitive to changes in consumer's taste. Currently, the estimated annual consumption in Europe is expected to be between 2.5 and 25 million flower stems.

 

Consumenten zitten niet te wachten op anjers met een veranderde bloemkleur, die door gentech tot stand is gekomen. (blz. 3-i) .Wij hebben hier niet om gevraagd. Verder wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen van de consument. Zij denken dat alle producten door en door getest worden en dat niets aan het toeval overgelaten wordt. Het tegendeel blijkt waar te zijn; onlangs bleek toch weer dat veel te weinig op gentech verontreiniging te worden getest, zie de monsters die Greenpeace nam van een partij mais, die flink verontreinigd bleek met verboden gentech maissoort. Zie; http://www.greenpeace.org/international/press/releases/illegal-genetically-engineered-2

Dat er geen allergische reacties voorkomen, omdat er geen bewijs is, is een drogreden. Wat gebeurt er, als die in de toekomst wel voorkomen? (blz. 7)

Dat elke doos een label krijgt, dat dit gentech anjers zijn, leest geen consument, anjers worden in water gezet in de winkel en niet vanuit een doos verkocht. (blz. 3)

Ook Nederlandse anjertelers en vermeerderaars zitten niet te wachten op deze anjer;

De sector en individuele veredelingsbedrijven hebben de afgelopen jaren weliswaar

veel geld geïnvesteerd in het onderzoek en de ontwikkeling van transgene

siergewassen, maar dat is geen garantie voor commercieel resultaat. In

dat opzicht wordt de moderne biotechnologie wel eens bestempeld als de IT

van de oude economie. Het zou dan ook nog wel eens veel langer dan vijf jaar

kunnen gaan duren voordat een sierteler in Nederland transgene gewassen

zal telen. Als dat er al ooit van komt.

  http://www.zibb.nl/tuinbouw/artimg/a20051233206623.PDF

  Blz. 5

E.7. Measures suggested by the notifier to take in case of unintended release or misuse as well as measures for disposal and treatment.

None.

 

 

 

Woordvoerder Lucas Reijnders van Stichting Natuur en Milieu heeft wel een duidelijke visie op de sierteelt. ,,De m eeste toepassingen die tot nu toe voor de sierteelt zijn bedacht, richten zich op verandering van de bloemkleur. Daar zetten wij grote vraagtekens bij. De maatschappelijke relevantie is zeer beperkt en onbedoelde effecten zijn onvoldoende onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat genen die een andere bloemkleur veroorzaken ook kunnen leiden tot een uitscheiding van de wortels die giftig is voor het bodemleven.''

http://www.zibb.nl/tuinbouw/artimg/a20051233206623.PDF

Blz. 6

 

(b)

Specific factors affecting survivability, if any: Imported carnation flowers will not survive more than 3 weeks in the hands of the consumer. During this time seed set is impossible.

Discarded carnation flowers have no vegetative propagation ability.

Blz. 7

 

Carnation is not reported to be a poisonous plant, or to cause allergic reactions, and there is no evidence that the transgenic line has, or could, cause an adverse reaction.

" No evidence" is niet genoeg, men moet het zeker weten!

 

Over het hoofd wordt gezien, dat deze gentech anjers ook herbiciden ingebouwd gekregen hebben nl.

surB, acetolactaatsynthetase, resistentie tegen chlorsulfuron herbiciden

Deze herbiciden zijn niet zo onschuldig, zij zijn in de plant ingebracht, dus zijn ze een deel van de anjer geworden.

Als men deze anjer in de GFT-bak gooit of op de composthoop, en de compost over de tuin verspreidt, dan wordt de tuin vervuild met gentech bacteriën en residuen van chlorsulfuron herbiciden, zelfs een kleine dosis van deze herbiciden reduceert op grote wijze de planten biomassa en zaadproductie in persecaria, (sierplanten) . Ook zoete kers wordt beschadigd door de drift bij zeer kleine doses.

An American

study showed that sweet cherry is damaged by herbicide drift

(chlorsulfuron) at doses down to 1/100 the normal field dose (Al-Khatib

et al. 1992).

http://www2.mst.dk/udgiv/Publications/2000/87-7944-325-7/pdf/87-7944-326-5.pdf

Chlorsulfuron reduced the yield of all plants tested, with the amount of reduction depending on the time and rate of application. Most noteworthy was its influence on canola and soybean, in which at critical stages in development, applications of 9.2 × 10-5 and 1.8 × 10-4 kg/ha, respectively, reduced seed yields (dry wt) to 8 and 1% of those of controls without causing a significant change in vegetative growth. These low application rates are within the range of reported herbicide drift levels and suggest that chlorsulfuron may cause severe reduction in the yields of some nontarget crops if they are subjected to exposure at critical stages of development. Application of other herbicides at comparable rates and stages of plant development had no influence on either canola or soybean.

It has similarly been shown that even small doses of chlorsulfuron (1/100th

to 1/1000th part of normal dose) greatly reduce the plant biomass and

seed production in persecaria (Fletcher et al. 1996).

Fletcher, J., Pfleeger, T.G., Ratsch, H.C., Hayes, R. (1996). Potential impact of low

levels of Chlorsulfuron and other herbicides on growth and yield of nontarget

plants. Environ. Toxicol. Chem., 15, pp. 1189-1196.

Chlorsulfuron valt onder de sulfonyl urea herbiciden. Dezelfde sulfonyl urea ingredienten, die voor herbiciden worden gebruikt, worden ook gebruikt in de gedaante van medicijnen en voorgeschreven aan diabetici die niet afhankelijk zijn van insuline.

Moeten straks speciaal diabetici (NIDDM) gewaarschuwd moeten worden tegen deze gentech anjer?

The same sulfonyl urea compounds used as herbicides are configured as pharmaceuticals and

prescribed for humans precisely because they do effect our bodies. A class of SUs (carbutamide,

chloropropamide, glibenclamide, glipentide, glipizide and tolbutamide) are prescribed for

people suffering from non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM)3.

http://www.vpirg.org/downloads/sb.pdf

Ondertekenaars hebben tevens ethische en/of religieuze bedenkingen: Meerdere ondertekenaars vinden het niet ethisch te knippen en plakken in het DNA, de blauwdruk van het leven, die door God geschapen is. Hebt u dat meegenomen in uw overwegingen?

(9 )Respect for ethical principles recognised in a Member State is particularly important. Member States may take into consideration ethical aspects when GMOs are deliberately released or placed on the market as or in products . ( DIRECTIVE 2001/18/EC of 12 March 2001).

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/l_106/l_10620010417en00010038.pdf

 

Nogmaals een opmerking n.a.v. blz. 7

E.14. Potentially significant interactions of the plant with other organisms in the ecosystem where it is usually grown, including information on toxic effects on humans, animals and other organisms

The products are imported cut flowers, and the receiving environment is the commercial environment of airports, warehouses, trucks and shops, and the home. Discarded flowers will be dead, or soon die, have no ability to survive after use and will not enter human or animal food chains .

Hier wordt beweerd dat anjers niet gegeten worden, maar dat is wel zo, al in de Renaissance werden er gesuikerde bloemboeketten gemaakt, waar anjers in verwerkt werden.

Later, in de Renaissance, waagden de rijken zich tijdens het angelus aan gesuikerde bloemenboeketten. Die boeketten bestonden uit onder andere lelies, rozen en anjers.

http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=1688

Voorbeelden van eetbare bloemen zijn: afrikaantjes, anjers, begonia, salie, chrysanten, courgette, geranium, goudsbloem, lavendel, Oost-Indische kers, rozen, viooltjes en vlijtig liesje.

http://www.derondevenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&fontsize=12&pagid=34&stukid=8940

Wij willen niet, dat deze gentech anjer op de Nederlandse/Europese markt wordt gebracht. We vinden het een schandaal dat hier toestemming voor gegeven is, ondanks dat er geen meerderheid van stemmen voor was in de EU.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Stichting Ekopark (machtiging en statuten reeds in uw bezit) en De Groep Bos en 23 consumenten, die pas geleden hun bezwaar kenbaar hebben gemaakt tegen deze gentech anjer door hun handtekening te zetten op de bijgesloten lijsten (kopieën).

8226 LC Lelystad

miep(a)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

Opmerking; ons commentaar staat steeds in het blauw, dat van anderen in het zwart.

CC per e-mail Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie LNV, per e-mail Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VROM, te Den Haag.

Gezondheidsraad

Diabetesfonds

PvdD ,SP , Christenunie wetenschappelijk instituut PvdA D.Samson

Groen Links Europese Unie

Europarlementariërs;

Kathalijne Buitenweg

Jan Mulder

Diverse media

 

Ondanks dat ik er van overtuigd ben, dat de meeste mensen hun gegevens op de handtekeningenlijsten correct hebben ingevuld, kan ik er tot mijn spijt niet voor instaan dat iedereen, altijd, alles, juist en volledig heeft ingevuld.

Wij behouden ons het recht voor om nader op deze bedenkingen terug te komen door aanvullingen en/of verbeteringen te sturen, ook nadat de termijn van 6 weken is verstreken.

 

 

Bijlagen handtekeningenlijsten.

Bijlage A over de eetbare anjer.


Bijlage A bezwaarschrift Groep Bos 25 juli 2007:

Anjers in tal van eetbare toepassingen.

 

http://groen.net/magazine.asp?r=154&item=11061 :

.Gesuikerde bloemblaadjes als versiering
Ingrediënten:
Anjer , geranium, Oost-Indische kers, viooltjes, kamperfoelie, roos, lavendel, duizendblad, vlier, goudsbloem (alle eetbare bloemen kun je op deze manier behandelen).

Bereiding:
Pluk de blaadjes, kijk goed uit of ze niet beschimmeld zijn.
Leg ze op een keukenhanddoek en laat een dag drogen.
Neem een ei, doe het eiwit in een kommetje en klop het los.
Wrijf de blaadjes aan beide kanten in met een penseeltje.
Strooi er vervolgens kristalsuiker over.
Laat de blaadjes drogen op boterpapier.

Tip: Zeer mooi op tafel bij thee en gebak.

 

Even googlen op <eetbare-bloemen anjer> levert een schat aan recepten en tips op. En dan wordt de anjer nog aangeprezen in tal van kookboeken. De Carnation Moonlite is is niet voor consumptie, maar "for ornamental use only". Hoe willen ze voorkomen dat mensen de bloem niet gaan eten? Kopen we straks anjers bij de bloemist met een bijsluiter, met daarop een doodshoofd?

 

http://www.missethoreca.nl/web/artikel/bloemenophetmenu.htm

Anjer
Smaak: pas bij grote hoeveelheden, een paar handjes vol, is er sprake van smaak. Deze is vrij neutraal en laat zich makkelijk verwerken.
Toepassing: in desserts. De blaadjes losmaken en gematigd gebruiken.
Verkrijgbaar: het hele jaar door.
Herkomst: Nederland, België, Frankrijk, in de winter Israël.
Prijs: f4,75 per doosje, bij import duurder.

 

http://www.groendekor.com/Products.aspx?SUB=164

kruiden : eetbare bloemen

 

Eetbare bloemen

Anjer : Bij cake, fruitsap, confituur Symbool van trots + schoonheid Onvermoeibaar door anjers.

 

 

http://www.infotalia.be/nl/gastronomie/cocktails_detail.asp?id=246

Versier je cocktail met bloemen
Een vrolijk rietje, een parapluutje, een fruitbrochette.. je wil natuurlijk wel eens origineler uit de hoek komen als je een lekkere cocktail presenteert. Wat vind je van eetbare bloemen? De volgende bloemen kan je in de lente, de zomer en de herfst met een gerust hart verorberen.

Zomerbloemen

Bloemen

·          Anjer - verwijder de kelk, het witte hieltje en het steeltje

·          Roos - gebruik losse bloemblaadjes

·          Goudsbloem

·          Lavendel - gebruik niet te veel vanwege de sterke smaak

 

 

 

 

 

disclaimer