Gentechvrij, burgerinitiatief: Roundup®-gebruik e.d. door de gemeente verbieden in Lelystad. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 


Mascotte van De Gentechvrije Burgers.

Laatste nieuws

18-04-14 Krant van Lelystad: Gemeente Lelystad gebruikt vanaf 2015 geen chemische onkruidbestrijding meer. Burgerinitiatief dus succesvol, helaas worden de Gentechvrije Burgers nergens meer genoemd als de initiatoren van deze ontwikkelingen.

3 februari 2014: Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat van alle onderzochte bestrijdingsmiddelen Roundup de meest giftige is. Dat komt niet alleen door het actieve ingredient glyfosaat, maar vooral door de toegevoegde fabrieksgeheime stoffen, die niet worden getest op giftigheid. Pesticide toxicity vastly understated, claims new Séralini study (Pdf.)

By Oliver Nieburg+ , 31-Jan-2014

Major pesticides are more toxic to humans than their declared active principles, according to a new study by divisive French scientist Gilles-Eric Séralini.

20 januari 2014: Anita, Hans en Amber zijn vandaag genomineerd voor de Groen Pluim van de Flevolandse Milieufederatie! Vanwege het geslaagde burgerinitiatief van de Gentechvrije Burgers om Lelystad Roundupvrij te verklaren.


Boven en links: Anita en Amber, met de gewonnen pollepel van de Flevolandse Milieufederatie. Hans was verhinderd. Winnaar werd Lennard Duijvestein vanRoggebotstaete, uniek landgoed in Flevoland. Gefeliciteerd!

Het is helaas zo, dat steeds meer boeren hun granen rijp spuiten met Roundup. De Deense varkensfokker Ib Borup Pedersen heeft in 2012 in eigen onderzoek aangetoond dat zijn Roundup Ready soja (gentech soja) uit de VS 250 mg/kg (ppm) glyfosaat bevatte maar dat zijn eigen gerst 2.500 mg/kg glyfosaat bevatte. Hij had dit rijp gespoten met Roundup. Hij was dit onderzoek begonnen omdat hij misvormde biggen bleef houden nadat hij zijn gentech soja uit het voederrantsoen had geschrapt.  De video van zijn presentatie in Kopenhagen in het kader van de Growing Doubt campagne. van Greenpeace is te zien op YouTube: Changeover to Non- GMO soya in Denmark - YouTube .Stop onmiddellijk met het gebruik van Roundup! "Een gewas en bodem met koolstof en mineralen in balans geven onkruiden, insecten, plant- dier- en beschavingsziekten weinig kans"

2 december 2013: Power Point Presentatie over Roundup dat over de oogst wordt gesprayed bij "afrijping" groot risico op ziekte, koopt alleen nog biologisch. Voor het afrijpen van het graan, en andere gewassen spuit men tegenwoordig ook in Nederland met Roundup (werkzame stof  glyfosaat), zodat de gewassen gelijk rijp worden. Het Roundup (bestrijdingsmiddel) gaat in de plant zelf zitten en sommige stoffen van Roundup verdrijven de zo noodzakelijke vitaminen en mineralen door ze onwerkbaar te maken. Het bestrijdingsmiddel kun je er niet afwassen de plant neemt het via de wortels op. Verschillende ernstige ziekten kunnen het gevolg zijn. Dit gebeurt sluiperderwijs. Koop dus nu alleen nog biologisch brood, pasta e.d.

 

13-12-'13. Het uiteindelijke uitgeklede burgerinitiatief.

Uitgekleed burgerinitiatief om Roundupgebruik  e.d. door de gemeente Lelystad te verbieden.

"Wij, Anita de Harde, Hans de Rijk en Amber Moet, aangesloten bij de Gentechvrije Burgers, verzoeken u, om te stoppen met het gebruik van Roundup® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger in Lelystad ! Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven!"


Zo begon hun brief gericht aan de gemeente Lelystad. Het burgerinitiatief is op 3 december jl. aangenomen. Maar werd wel eerst behoorlijk uitgekleed door een amendement van de CU. Op ons verzoek kregen we van de griffie van de gemeente Lelystad gisteren de officiële tekst.

Ons oorspronkelijke burgerinitiatief en onze aanpassing daarop, is nog hier te lezen.

En daar moeten we het dan maar mee doen. Politiekbedrijven schijnt een vak apart te zijn. We weten nu na alle commentaren van de raadsleden op ons burgerinitiatief gehoord te hebben, via een bandopname van 3 december jl. die nog te horen is via deze link, (deel 2, naar beneden scrollen, deel 1 is te verkrijgen bij de griffie) in ieder geval op wie we niet moeten gaan stemmen, volgend jaar. En dat geldt ook voor degenen in de Raad, die vóór Flevokust zullen gaan stemmen. Want dat vinden we nog eens dement, amen.

De officiële tekst luidt na een amendement van mevr. E. van Wageningen van de Christen Unie:

"Zo spoedig mogelijk in 2015 te stoppen met het gebruik van omstreden glyfosaathoudende middelen, met inbegrip met de volgende voorwaarden die te vinden zijn onder sub. A tot en met C. Aanbevelingen zijn te vinden onder sub. D en E.

A. Tot januari 2015 glyfosaathoudende middelen zo spaarzaam mogelijk gebruiken en de regels rond het gebruik hiervan strikt toe te passen. Zodra het mogelijk is i.v.m. contracten van uitvoerders en zodra er een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief mogelijk is (b.v. vanuit de pilot uit Rotterdam) deze uit te voeren.

B. Chemische bestrijdingsmiddelen zoals b.v. Roundup e.d. (b.v. glyfosinaat-ammonium en flumioxazin) dienen met ingang van 1 januari 2014, zeer terughoudend te worden gebruikt. Voordat de DOB-kar langs komt, dienen de burgers via een flyer, brief en/of via internet daar van op de hoogte gebracht te worden, zodat zij de mogelijkheid krijgen, onkruid voor hun huis van te voren op milieuvriendelijke wijze te verwijderen.

C. Inwoners dienen door de gemeente al in het tweede kwartaal van 2014 voorgelicht te worden over de giftigheid van chemische bestrijdingsmiddelen en alternatieve milieuvriendelijke methoden. Zij dienen de mogelijkheid te krijgen hun zelfgekochte bestrijdingsmiddelen zoals Roundup op door de gemeente aan te wijzen adressen ter vernietiging aan te kunnen bieden. Dit alles vanaf het tweede kwartaal van 2014.

Aanbevelingen:

D. De borstelmethode wordt afgeraden vanwege het vrijkomen van fijnstof, er bevinden zich giftige vliegassen in o.a. asfalt, beton, straatklinkers en stoeptegels.
E. Aangeraden wordt de heetwatermethode te kiezen en dan wel die methode, die CO2-neutraal werkt."


Het is helaas zo, dat steeds meer boeren hun granen rijp spuiten met Roundup. De Deense varkensfokker Ib Borup Pedersen heeft in 2012 in eigen onderzoek aangetoond dat zijn Roundup Ready soja (gentech soja) uit de VS 250 mg/kg (ppm) glyfosaat bevatte maar dat zijn eigen gerst 2.500 mg/kg glyfosaat bevatte. Hij had dit rijp gespoten met Roundup. Hij was dit onderzoek begonnen omdat hij misvormde biggen bleef houden nadat hij zijn gentech soja uit het voederrantsoen had geschrapt.  De video van zijn presentatie in Kopenhagen in het kader van de Growing Doubt campagne. van Greenpeace is te zien op YouTube: Changeover to Non- GMO soya in Denmark - YouTube .Stop onmiddellijk met het gebruik van Roundup! "Een gewas en bodem met koolstof en mineralen in balans geven onkruiden, insecten, plant- dier- en beschavingsziekten weinig kans"

3 december 2013 ons helaas zeer uitgeklede burgerinitiatief om Roundup en andere chemische bestrijdingsmiddelengebruik door de gemeente Lelystad te verbieden is toch aangenomen! Het gaat in de loop van 2015 in. De dwingende voorwaarde sub. a werd via een amendement van de CU geschrapt. Daarna werd dit wel unaniem aangenomen.

2 december 2013: Power Point Presentatie over Roundup dat over de oogst wordt gesprayed bij "afrijping" groot risico op ziekte, koopt alleen nog biologisch. Voor het afrijpen van het graan, en andere gewassen spuit men tegenwoordig ook in Nederland met Roundup (werkzame stof  glyfosaat), zodat de gewassen gelijk rijp worden. Het Roundup (bestrijdingsmiddel) gaat in de plant zelf zitten en sommige stoffen van Roundup verdrijven de zo noodzakelijke vitaminen en mineralen door ze onwerkbaar te maken. Het bestrijdingsmiddel kun je er niet afwassen de plant neemt het via de wortels op. Verschillende ernstige ziekten kunnen het gevolg zijn. Dit gebeurt sluiperderwijs. Koop dus nu alleen nog biologisch brood, pasta e.d.

2 december 2013: Komt allen morgenavond naar de stemming van de gemeenteraad inzake het burgerinitiatief betreffende Roundup en steun Anita, Amber en Hans. Het stadhuis is open vanaf 19.00 uur. Behandeling vanaf 21.00 uur.

26 november 2013: Nu online: Aangepast burgerinitiatief.

19 november 2013:Nu: Inspreektekst van Amber Moet, Anita de Harde en Hans de Rijk, vanavond na 20.00 u online. Plaats: stadhuis (klik hier voor info over de avond, om 19.00 u ook sessie over Flevokust, daarna burgerinitiatief om 19.55 u) , 2de sessie Burgerinitiatief om chemische bestrijdingsmiddelengebruik door gemeente Lelystad te verbieden. Info over Flevokust klik hier. Komt allen!

Herinnert u zich Agent Orange, het vergif dat over heel Vietnam werd gesprayd en wijd en zijd kanker veroorzaakte en nog steeds tot de dag van vandaag (beschadigd DNA) geboortedefecten veroorzaakt? Monsanto fabriceerde het! U hoeft niet te weten, dat Roundup, hun giftige onkruidbestrijdingsmiddel, nu in het voedsel en in het water zit. Je hoeft niet te weten hoeveel ziekten bij mens en dier het sprayen van Roundup in onze gemeentes en in de hele wereld veroorzaakt. Je hoeft niet te weten dat het steeds moeilijker wordt, om het uit het oppervlaktewater te halen. Daarom leest u dit hier. En dat doen wij om het algemeen belang te dienen.

Bundesrat will Glyphosat-Verbot kurz vor der Ernte und in Hausgärten.

08-11-2013 Berlin - "Das Spritzen von Getreide mit Glyphosat zur Abreifebeschleunigung kurz vor der Ernte - die sogenannte Sikkation - ist problematisch, weil dabei eine erhöhte Gefahr besteht, dass Rückstände im Lebensmittel verbleiben.

Vrije vertaling: De Duitse Bundes Rat wil een glyfosaat verbod en een verbod om glyfosaat te gebruiken als afrijping van de gewassen, omdat er het gevaar bestaat dat glyfosaat in het voedsel terecht komt.

14-11-13 ZDF ZOOM film Das tägliche gift over onkruidbestrijdingsmiddelen zoals Roundup en Lasso (de tweede intussen verboden, beide van Monsanto) en ziekten. Frankreich: "Parkinson ausgelöst durch Pestizide". Vertaling: Frankrijk: Parkinson veroorzaakt door pesticide. Dit is een officiële erkende beroepsziekte in Frankrijk. In Duitsland is dat in afzonderlijke gevallen ook zo.

11-11-2013 Open Brief aan gemeente Lelystad.

Firma Punt BV uit Rotterdam bestrijdt onkruid met heet water. Zie hier een filmpje.

WAVE Nog een firma (uit Ede) die onkruid bestrijdt met heet water. Filmpje.

Nijmegen werkt al sinds 1994 zonder toepassing van chemische middelen en gebruikt nu de WAVE-methode:

"Om overwoekering, polvorming en hoogopschietende begroeiing te voorkomen, is het nodig onkruid effectief te bestrijden. Sinds 1994 doet Nijmegen dit zonder toepassing van chemische middelen. Dit doen we om te voorkomen dat deze middelen via het grondwater onze bodem en rivieren vervuilen en ons drinkwater bedreigen. Nieuw is de heetwater-methode."

Een aantal gemeenten die reeds gebruik maken van de WAVE heetwatermethode zijn verder: Soest, Zeist, Doetinchem, Leeuwarden, Heerenveen, Nijmegen, Stichtse Vecht.

6 november 2013 Commentaar van Groenlinks op de eerste sessie op 5 november jl.

6 november 2013 Commentaar van de PvdA op diezelfde sessie.

Toelichting op de Powerpointpresentatie gegeven op 5 november jl.

Op dinsdag 5 november zou in de Raadzaal van het Stadhuis van Lelystad vanaf 20.30 - 21.20 uur een beeldvormende sessie gehouden wordenover het onderwerp : Burgerinitiatief verbod op het gebruik van Roundup (sessie 3).

De sessie begon echter bijna een uur te laat, 10 voor half 10 's-avonds, en men moest om 10 uur de zaal uit,  ook was er weinig belangstelling, zo'n 5 burgers en één bloembollenboer, die verklaarde veel Roundup te gebruiken en niet zonder te kunnen (er zijn ook biologische bollen!). Omdat in twee andere zalen ook een sessie was met een ander onderwerp, waren er maar 10 gemeenteraadsleden aanwezig en de verantwoordelijke wethouder, griffier plus de ambtenaar die over het spuiten gaat. Het standpunt van de gemeente is duidelijk: Wageningen universiteit heeft  in een onderzoek over onkruidbestrijding in Lelystad bepaald, dat de DOB methode (selectief spuiten met Roundup) het beste is en dat blijft de gemeente dus ook doen. Wat kun je daar nog tegen beginnen? Maar ze hebben schoffelen, met azijn bewerken en maaien(zou volgens de wehouder de wortel niet meenemen en kwam dan zo weer op) gewoon niet meegenomen in het WUR onderzoek (Pdf, pagina 18). Er komt nog een sessie op 19 november a.s. in het stadhuis en 3 december a.s. gaat de gemeenteraad er over stemmen. Van de wethouder moesten de drie burgerinitiatoren Anita de Harde, Hans de Rijk en Amber Moet, een dag van te voren nog een Powerpointpresentatie in elkaar draaien met hulp van de griffier, een filmpje van VARA kassa mocht niet vertoond worden (staat op de website, zie onder). Verder kon je de sessie niet live op internet volgen, het was besloten. Nu nog niet. Zijn er wel notulen gemaakt? Waarom is dat allemaal? Het is zaak dat er zo veel mogelijk mensen komen op de vervolg sessies! Als je maar even kunt, steun deze mensen dan in een zo'n belangrijke zaak en kom!

Paper:Teratogenic Effects of Glyphosate-Based Herbicides: Divergence of Regulatory Decisions from Scientific Evidence
M Antoniou 1 , MEM Habib 2 , CV Howard 3 , RC Jennings 4 , C Leifert 5 , RO Nodari 6 , CJ Robinson 7 * and J Fagan 8 *

Herbicides met glyfosaat veroorzaken o.a. kanker.

Bijen kunnen hun korf niet terug vinden dit komt o.a. door glyfosaat, dat zeer giftig voor ze is, zegt dr. Don Huber tegen dr. Mercola. lees meer en huiver: hier op blz. 6 verder ook de moeite waard om te lezen wat glyfosaat allemaal met de gezondheid van mens, dier en milieu doet!. Fragment: (blz. 9). As Samsel and Seneff in their last paper from Massachusetts Institute of Technology showed or concluded, glyphosate is probably the most toxic chronic toxin we have in our environment or have ever had. It’s just that you don’t get killed or die today with it; you have to suffer through that process of gluten intolerance, leaky gut, Crohn’s, Alzheimer’s, autism, or all of those factors that are related to the health of our gut, which we’re seeing now on an epidemic scale in our society.

Resten gevonden in alle urinemonsters
Glyfosaat (Roundup) schaadt gezondheid Deense melkkoeien
Veel van deze geteste koeien bleken een uiteenlopende soort en mate van orgaanschade te hebben. Waaronder schade aan de levers, nieren en spiercellen. Article Open Access J Environ Anal Toxicol Volume 3 • Issue 5 • 1000186 ISSN: 2161-0525 JEAT, an open access journal
Research Article: Field Investigations of Glyphosate in Urine of Danish Dairy Cows.

Het nieuwste onderzoek is van de Franse Prof. Séralini: Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize . Vertaling: Giftigheid op de lange termijn van een Roundup herbicide en een Gentech mais bestand tegen Roundup. Universiteit van Caen. Gilles-Eric Séralini a , ? , Emilie Clair a , Robin Mesnage a , Steeve Gress a , Nicolas Defarge a , Manuela Malatesta b , Didier Hennequin c , Joël Spiroux de Vendômois a a University of Caen, Institute of Biology, CRIIGEN and Risk Pole, MRSH-CNRS, EA 2608, Esplanade de la Paix, Caen Cedex 14032, France b University of Verona , Department of Neurological, Neuropsychological, Morphological and Motor Sciences, Verona 37134 , Italy c University of Caen , UR ABTE, EA 4651, Bd Maréchal Juin, Caen Cedex 14032 , France

Deze ratten kregen o.a. (11% van het dieet) gentech mais R-tolerant NK603 (Monsanto Corp., USA), dat bestand was gemaakt tegen Roundup en daarmee bespoten was te eten (middelste foto), of ze kregen gentech mais die niet bespoten was met Roundup (linker foto) of mais die geen gentech was . Sommige groepen kregen Roundup opgelost in water te drinken. (Rechter foto).

Deze beelden met ratten met tumoren zo groot als tennisballen zeggen alles. Meer hebben wij niet toe te voegen!

Met dank aan Prof. Séralini.

In het boek "Glyphosate" geschreven door medewerkers van Monsanto en uitgegeven door American Chemical Society, ACS Mongraph 189, komt herhaaldelijk voor, dat de ziekmakende eigenschappen van Roundup niet door glyfosaat, maar door de surfactant* in de formulering** worden veroorzaakt. Surfactant*, is het toegevoegde middel, - oplosmidddelen worden ook toegevoegd -, dat er voor zorgt dat het middel zich over de plant verspreidt, e en stof dus, die in staat is de verlaging van de oppervlaktespanning van een vloeistof waarin het is opgelost te bewerkstelligen. ** De formulering is het totaal van bekende en fabrieksgeheime stoffen in een herbicide.

Alternatieven

Er zijn voldoende alternatieven voor Roundup e.d.: het onkruid kan weggebrand worden of verwijderd middels zeer warm water of extreem hete stoom of door borstels. Ook kan men azijn vermengd met een weinig water gebruiken.

Op dinsdag 5 november wordt in de Raadzaal van het Stadhuis van Lelystad vanaf 20.30 - 21.20 uur een beeldvormende sessie gehouden over het onderwerp : Burgerinitiatief verbod op het gebruik van roundup (sessie 3). De sessie is gericht op het overbrengen van informatie naar de raadsleden en andere belangstellenden. Zowel raadsleden als belangstellenden kunnen vragen stellen en mee discussiëren. Aan het einde concludeert de voorzitter of het onderwerp voldoende is besproken, en zo ja, door kan naar de raad als A-stuk of dat nog een oordeelvormende bespreking nodig is. U bent van harte welkom. Het betreffende voorstel en meer informatie over de raadsbijeenkomst kunt u vinden op de website van de gemeenteraad : onder 5 november 2013.

 

Onkruid in Amsterdam wordt nu verdelgd zonder gif. Bron: Nederland gifvrij.

 

Bron: VARA KASSA.

Interview over Roundup en GMO's. Dr. Mercola Interviews Dr. Huber about GMOs.

Alles over de DOB-methode. Niet aan te bevelen.

Alles over de Blue-Green methode, onkruidbestrijding met warm water door de firma Punt BV, Blue-Green-methode © Chroomstraat 1D
3067 GN Rotterdam Wel aan te bevelen.

 

Anita de Harde sprak op 1 oktober 2013 met een zeer persoonlijk verhaal in, over het Roundupgebruik in Lelystad. Het burgerinitiatief werd later op de avond unaniem goedgekeurd en wordt nu in behandeling genomen. Voor het eerst gebruikten wij lichtbeelden op een groot scherm in een zaal in het stadhuis bij onze inspreeksessies.

Dinsdagavond 1 oktober: 19.55 Twee onderwerpen: inspreken door Thea en Miep Bos namens de Bezorgde Burgers tegen gif op de Flevokust over Flevokust. Anita de Harde zal verder spreken namens de Gentechvrije Burgers over het burgerinitiatief om Roundupgebruik en dergelijke te doen verbieden, die de gemeente Lelystad gebruikt. Het geheel met beelden. Komt allen naar het stadhuis van Lelystad. Aanvang inloop 18.45

13 september 2013. Binnenlands Bestuur: Gifvrij onkruidbestrijden al per 2015 verplicht.

13 juni 2013 Milieudefensie: Europeanen krijgen zonder het te weten het gif glyfosaat binnen.

12 juni 2013 FOE: Testresultaten glyfosaat en AMPA in menselijke urine in heel Europa.

Punt 9b van de agenda voor de vergadering van 1 oktober 2013. Onderwerp Burgerinitiatief verbod op gebruik Roundup. (Pdf.)

Fragment:

Voorgesteld besluit

1. Het burgerinitiatief “Verbod op gebruik Roundup” in behandeling te nemen en de besluitvorming te
plannen op dinsdag 3 december 2013.

2. Ter voorbereiding op de besluitvorming een beeldvormende sessie te organiseren op dinsdag 5
november 2013 en een oordeelvormende sessie op dinsdag 19 november 2013.


3. Het college in de gelegenheid te stellen zijn visie op dit burgerinitiatief kenbaar te maken.

Lelystad 23 september 2013: Omroep Flevoland: Burgerinitiatief milieuvriendelijk groenonderhoud.Burgerinitiatief

Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad.

Lelystad, 15 augustus 2013.

Geachte voorzitter van de Gemeenteraad van Lelystad,

Wij, Anita de Harde, Hans de Rijk en Amber Moet, aangesloten bij de Gentechvrije Burgers, verzoeken u, om te stoppen met het gebruik van Roundup® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger in Lelystad! Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven! Zie het Handboek "Gifvrije onkruidbestrijding door gemeenten". (1) Wij willen hierover een Burgerinitiatief houden. Bijgevoegd zijn tenminste 68 handtekeningen. Wij zullen tijdens de behandeling van het Burgerinitiatief de petitie met gelijkluidende titel (17) eveneens overhandigen.

Roundup®

Het bestrijdingsmiddel Roundup valt onder de herbiciden en bevat de werkzame stof glyfosaat. In de jaren '70 bracht het Amerikaanse bedrijf Monsanto Roundup op de markt, sindsdien heeft het middel grote bekendheid verworven. Particulieren gebruiken dit middel veelvuldig en ook de land- en tuinbouw maakt er gretig gebruik van. Pas de laatste jaren is men gaan beseffen welke schadelijke effecten Roundup heeft: het kan de oorzaak zijn van bepaalde geboorteafwijkingen en vormen van kanker veroorzaken, vooral bij kinderen, kankersoorten zoals non-Hodgkinlymfoom (een vorm van lymfklierkanker (2) het verstoort de hormonen en tast het zenuwstelsel aan. (Ziekte van Parkinson (16), achteruitgang van spermakwaliteit (4).

Alternatieven

Er zijn voldoende alternatieven voor Roundup: het onkruid kan weggebrand worden of verwijderd middels zeer warm water of extreem hete stoom of door borstels.(1)

Fragment: "In Amsterdam heeft heeft de wethouder afgelopen week duidelijk gemaakt dat de stadsdelen Centrum, Oost en Zuid-Oost hebben toegezegd te gaan stoppen met Roundup. Onduidelijk is nog wanneer. Stadsdeel Nieuw-West had al eerder toegezegd op zoek te gaan naar alternatieven".   ©PiepVandaag.nl Gijsbert van Gils 25 oktober 2012 . (5)

Giftigheid

De giftigheid van glyfosaat zou volgens fabrikant Monsanto nogal meevallen. Het is echter een ideaal gif voor zelfmoord. (Japanse schoolkinderen). (6)

Waarschuwingen van wetenschappers

Wetenschappers (7 en 11) waarschuwen voor ernstige gevolgen van wijdverbreide toepassing glyfosaat
De wetenschapper Don Huber , die onlangs met pensioen ging bij de Purdue Universiteit , vertelt dat uit zijn onderzoek blijkt dat het wijdverbreide gebruik van glyfosaat negatieve effecten heeft op de bodem, de planten, gezondheid van dieren en de gezondheid van mensen. Hij vond een stelselmatige toename van een bepaalde schimmel op tarwe waarop glyfosaat was gebruikt. Glyfosaat blijkt ook te leiden tot minder mangaan, wat essentieel is voor de afweer van de plant tegen ziekten en milieu-stress. Huber : "glyfosaat kan voedingsstoffen zoals mangaan, koper, kalium, ijzer, magnesium, kalk en zink in planten vastleggen zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Glyfosaat doodt onkruid door essentiële nutriënten voor de afweer van planten te binden. Glyfosaat doodt onkruiden niet direct maar blokkeert hun afweer zodat pathogenen (ziekteverwekkers ) in de bodem in actie kunnen komen en de onkruiden doden. Glyfosaat verzwakt de plant dusdanig dat het vatbaar wordt voor schadelijke bodemschimmels."

Belangrijk onderzoek

6 januari 2009. Belangrijk onderzoek: Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells naar de formulering (is de totale herbicide "Roundup" nl. de werkzame stof glyfosaat en fabrieksgeheime stoffen samen) van Roundup. " Formulering zorgt voor celdood en dood van levende cellen of weefsels in menselijke cellen van de navelstreng, -cellen van de embryo en -cellen van de moederkoek" onderzoek door Nora Benachour, Gilles-Eric Séralini. Roundup veroorzaakt dus ook geboorteafwijkingen (8 en 11).

Bezorgdheid Waterleidingbedrijven

Waterleidingbedrijven maken zich grote zorgen om de afbraakproducten AMPA (Amin Methyl Phosphonic Acid) die achterblijven na gebruik van glyfosaat.

Prioritaire stoffen. Met betrekking tot de zogenaamde lijst met prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft Vewin kunnen bewerkstelligen dat de stoffen glyfosaat, mecoprop en bentazon opnieuw zullen worden beoordeeld en eventueel aan de lijst zullen worden toegevoegd.

Deze schadelijke en moeilijk te verwijderen stoffen worden in te hoge concentraties aangetroffen in Nederlandse drinkwaterbronnen. (18)

Meer over AMPA. (9).

Hoge boetes

De AID waarschuwt, dat bij gebruik van glyfosaat op slootkanten hoge boetes worden uitgedeeld van 2000 Euro o.a. omdat dit middel steeds meer in ons oppervlaktewater terecht komt. (10)

Trouwens sinds 1 januari 2007 is het verboden om Round-up als particulier te kopen indien het wordt toegepast op tegels, bestrating e.d. gebruik je het direct naast de bestrating op uw plantjes dan mag het nog wel tot 2018.

Steeds meer gemeenten bannen Roundup®

Ook o.a. de gemeenten in Limburg, Rotterdam, Leeuwarden, Den Haag (19), en delen van Amsterdam, zijn erachter gekomen dat toepassing van Glyfosaat een slecht idee is, en schade aan ons milieu aanbrengt .

Glyfosaat wordt aangetroffen in menselijke urine

20-01-12: Glyfosaat wordt in menselijke urine aangetroffen. (12).

En voor de overige liefhebbers en scheikundigen onder ons is hieronder de werking van Roundup nog een keer vermeld. (13).

Belangrijk onderzoek uit Rusland

Bij onderzoek  van Dr. Irina Ermakova van de Russische Academie van Wetenschappen in Moskou is gebleken, dat meer dan één derde van het nageslacht van vrouwtjesratten, die Roundup Ready (R) gentechsoja gevoerd kregen, ook tijdens de lactatie periode, ernstig achterbleven in groei en dat meer dan de helft binnen drie weken na de geboorte stierf. De overgebleven pups waren compleet onvruchtbaar, of ze nu gentechsoja (bespoten met Roundup) kregen of niet. (14).

Gebruik van Roundup® wordt afgeraden door Amerikaanse arts

Over Roundup® dat wordt afgeraden door dr. Mercola.(Engels) (15)

Wij hopen, dat u zo wijs bent, chemische bestrijdingsmiddelen zoals Roundup® e.d. in onze stad voortaan niet meer te gebruiken.

Hoogachtend,

Anita de Harde, Lelystad.

Hans de Rijk, Lelystad.

Amber Moet, Lelystad.

Bijlage 68 handtekeningen van Lelystedelingen.


Het eigenlijke Burgerinitiatief:

Burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad.

Wij, Anita de Harde, Hans de Rijk en Amber Moet, aangesloten bij de Gentechvrije Burgers, eisen dat de Gemeente Lelystad stopt met het gebruik van Roundup ® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger!

Wij, inwoners en bezoekers van Lelystad, Gentechvrije Burgers en andere bezorgde burgers, constateren:

dat de gemeente Lelystad nog steeds gebruik maakt van het bestrijdingsmiddel Roundup® als onkruidverdelgingsmethode.

Vorig jaar is in de Tweede Kamer al een motie aangenomen m.b.t. het bestrijdingsmiddel Roundup® , waarin glyfosaat de werkzame stof is. Deze stof en de overige onbekende (fabrieksgeheime) stoffen, veroorzaken onder meer geboorte-afwijkingen. De ziekte van Parkinson en kanker worden hiermee tevens in verband gebracht. Zie hier en hier.

Er is inmiddels al zoveel bekend over de zeer schadelijke gevolgen van het gebruik van dit giftige onkruidbestrijdingsmiddel voor milieu, mens, dier en insect (bij!) en ondanks de waarschuwingen van wetenschappers en natuur-en milieuorganisaties, gaat de gemeente gewoon door met het gebruik er van. Veel steden hebben al een verbod ingesteld. Rotterdam stemde onlangs in met een verbod.

en verzoeken

via een burgerinitiatief, dat de Gemeente Lelystad onmiddelijk stopt met het gebruik van het omstreden middel Roundup® en alle andere chemische soorten herbiciden als onkruidverdelger! Er zijn voldoende milieuvriendelijke alternatieven! Zie het Handboek "Gifvrije onkruidbestrijding door gemeenten" hier.

De drie initiatiefnemers:

Anita de Harde, Lelystad.

Hans de Rijk, Lelystad.

Amber Moet, Lelystad.


Voetnoten 1 - 17

(1) http://www.overmaas.nl/algemene_onderdelen/downloads/gifvrije

(2) Bron http://www.amsterdamgifvrij.nl/gevaren

(3) Spermakwaliteit en giftigheid

4. Glyfosaat is een van de weinige pesticiden waarvan is aangetoond dat zij de spermakwaliteit aantasten. Op twee manieren. Ten eerste wordt de hormonenbalans gewijzigd en de spermatogenese gaat in de fout. Ten tweede is het ook direct cytotoxisch voor sperma. (de effecten: verminderd libido, verminderde ejaculatie, verminderde aantallen spermatozoën per milliliter waarvan bovendien meer dood, meer abnormaal en minder beweeglijk en met vertraagde stofwisseling).

Deze effecten worden gemeten bij tien procent en één procent van de dodelijke dosis oraal. Het effect bij tien procent is maar heel weinig groter dan bij één procent. Blijkbaar is al een plafond in effect bereikt bij één procent (door opnamemoeilijkheden?). Dit belooft wat voor de noel (no observable effect level), waar we nu naar moeten zoeken. Het effect op sperma verdwijnt eerst na zes weken. Er is echter een schrale troost: menselijk sperma is in vitro minder gevoelig dan konijnensperma.

(5) Bron: http://www.piepvandaag.nl/wanneer-wordt-roundup-verboden/

(6). De giftigheid van glyfosaat zou volgens fabrikant Monsanto nogal meevallen. Het is echter een ideaal gif voor zelfmoord. Het leegdrinken van een koffiebeker leidt in vijftig procent van de gevallen tot de dood. En hoe! De bloeddruk valt langzaam weg, aanvankelijk kan dit door de dokter onmiddellijk worden verholpen, maar niet altijd. De middeltjes worden op den duur onwerkzaam, en de zelfmoordenaar sterft voor de ogen van de handenwringende dokter: Ondertussen kan de zelfmoordenaar genieten van de reacties van omstanders. Japanse schoolkinderen met een slecht rapport doen dit! http://www.gentechvrij.nl/tss/index.php?title=Feiten_over_het_gebruik_van_glyfosaat

(7) Fragment lezing Dr. D. Huber: Glyfosaat: Niet waargemaakte Beloften - Overdreven voordelen

Hogere opbrengsten
Lager gebruik pesticiden
Minder na verliezen bij oogst
Verbeterde stikstof N-fixatie
Droogte en zout tolerantie
Verhoogde fotosynthese
Sterkere wortelgroei & fysiologisch functioneren
Ziekte resistentie
Lagere risico's (economisch)
Lagere kosten
Verhoogde veiligheid
Eenvoudiger beheer - resistante onkruiden & ziekten = VERRAAD VAN HET PUBLIEKE VERTROUWEN http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/Don%20Huber%20PP%20EU%20tour%2014okt-4mov2011-NL%20comp.pdf

(8) Glyphosate Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells Nora Benachour and Gilles-Eric Séralini *

University of Caen , Laboratory Estrogens and Reproduction, UPRES EA 2608, Institute of Biology , Caen 14032 , France

Chem. Res. Toxicol. , 2009 , 22 (1), pp 97-105 DOI: 10.1021/tx800218n Publication Date (Web): December 23, 2008

Copyright © 2008 American Chemical Society http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx800218n

(9) http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/glyfosaatinmaas.pdf

(10) Hoge boetes voor bespuiten slootkant
NVWA nieuws-archief Algemene Inspectiedienst | 11 april 2008

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit attendeert op hoge boetes voor het bespuiten van slootkanten met verboden middelen. De AID constateert regelmatig dat slootkanten verkleurd zijn, wat wijst op het bespuiten met glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddelen, zoals Roundup. Ook krijgt de AID meldingen van andere organisaties, als waterschappen en gemeenten. De standaardboete is 2000 euro. Bij herhaling kan er uiteindelijk een strafzaak volgen.

De geelachtig verkleurde of afgestorven slootkanten zijn vaak het gevolg van een bespuiting met een glyfosaathoudend onkruidbestrijdingsmiddel, zoals Roundup. De werkzame stof glyfosaat wordt in toenemende mate in het oppervlaktewater aangetroffen. Glyfosaathoudende onkruidbestrijdingsmiddelen vormen een bedreiging voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze middelen mogen dan ook niet op taluds en bodems van watergangen worden toegepast. Ook niet als deze droog staan. Bovendien kan het verdwijnen van vegetatie op een talud leiden tot het inzakken van een sloot.

Hogere boetes

Met het invoeren van de nieuwe Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden in oktober vorig jaar zijn ook de boetes voor overtredingen omhoog gegaan. De boete voor het toepassen van glyfosaat op een sloottalud bedraagt volgens de nieuwe wet 2000 euro. Bij herhaling kan deze boete hoger uitvallen of uiteindelijk leiden tot een strafzaak. Bovendien kunnen de kosten voor het herstellen van een sloot op de overtreder worden verhaald

http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2006341/hoge-boetes-voor-bespuiten-slootkant

(11)  ROUND UP AND BIRTH DEFECTS http://www.gentechvrij.nl/roundupandbirthdefects.html

(12)   http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/glyfoundinurine12.pdf

(13) http://home.wanadoo.nl/natuurverrijking/publicaties/roundupfeiten_txt_ned.htm#_Toc478733304

(14)  http://www.regnum.ru/english/526651.html

(15)   http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/09/13/home-depot-do-the-right-thing-and-dump-monsanto.aspx?source=nl

(16)   Ziekte van Parkinson: Glyphosate induced cell death through apoptotic and autophagic mechanisms meer: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892036212000438

(17)   https://petities.nl/petitie/roundup-verbieden-in-lelystad

(18) Deskundigen over Roundup

Onderzoeksmedewerker van Waterschap Aa en Maas Wim van der Hulst over glyfosaat (Het werkzame bestanddeel in Roundup): "Stel, je spuit thuis je stoep met dit bestrijdingsmiddel en later gaat het regenen. Dan stroomt dit regenwater weg met glyfosaat erin opgelost. De kans is dan groot dat het naar de Maas stroomt en zo de Biesbosch bereikt waar van rivierwater drinkwater wordt gemaakt. Momenteel bevat de Biesbosch veel glyfosaat. Het kost drinkwaterproducent Evides steeds meer moeite om dit bestrijdingsmiddel uit potentieel drinkwater te verwijderen." http://www.greenpeace.nl/campaigns/gentech/Roundup/

(19) http://www.greenpeace.nl/GPmagazine/GPM06/aarde/

De link van deze tekst is http://www.gentechvrij.nl/bi.html

Handtekeningenlijst op verzoek via email.


13-08-2013 Anita Postema uit Leusden:

Fragment: Ik verzoek u vriendelijk doch dringend het middel Roundup en alle andere giftige middelen (die o.a. neonicotinoïden bevatten) in de ban te doen en in plaats daarvan gebruik te maken van het borstelen, branden of het bewerken met heet water of azijn van verharde wegen, het schoffelen van plantsoenen en het maaien van onkruid zoals dit nu al op diverse plaatsen gebeurt. Dit systeem wordt met succes toegepast in Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten-Spakenburg, De Bilt, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist. MEER


Algemene info:

Alles over glyfosaat.

26-07-2013 Alles over onze petitie tegen het gebruik van glyfosaat in de gemeente Lelystad. Papieren handtekeningenlijst op aanvraag.

Dit eczeem kwam op nadat deze vrouw in aanraking kwam met een bestrijdingsmiddel, dat ook op gentech gewassen wordt gespoten en gevoerd wordt aan het vee dat in Europa gehouden wordt. In de USA zit het in talrijke voedingsmiddelen, zoals softdrinks. Deze vrouw kwam twee keer in een park in aanraking met dit middel. De eerste keer werd ze gesensibiliseerd, de tweede keer kreeg ze eczeem, wat resulteerde in een open been dat nooit meer over ging. De delen die niet bedekt zijn met eczeem, waren bedekt door kleding en schoeisel. Daarna kreeg zij ernog verschillende klachten bij.

This woman got severe skin allergy after she for de 2nd time came in contact with het same herbicide that is used on GM-crops. Cattle in EU is fed with those GM -crops. And in the USA people eat it in various meals.

Commentaar uit Pleitnota (beroep inzake toelating bestrijdingsmiddel) van het slachtoffer van bespuiting en aanraking via drift (een jaar later) van herbiciden die werden verspoten, terwijl zij in het park aanwezig was. (geschreven op 07-04-2002)

Drift is de nevel die lang kan blijven hangen na een bespuiting.

WAT MOET IK DOEN?

Wat moet je doen als je per ongeluk bespoten bent met herbiciden of als je de drift ingeademd hebt.

Ga zo snel mogelijk onder de douche, Het middel heeft een ingredient dat zorgt voor verdere verspreiding over het blad van het gewas, dus het verspreidt zich ook over je lichaam.

Bedek voortaan je huid met lange broek en lange mouwen als je in de buurt van percelen komt waar gespoten kan worden. (Park, landerijen, bollenvelden!). De tweede keer kun je eczeem krijgen en tal van andere klachten!!

Licht anderen in.


Waarom staat de overheid/politiek/gemeente het gebruik van dit gif toe? Een bericht uit Oostzaan:

Monsanto is de producent van RoundUp, een grote multinational met een miljardenomzet over de hele wereld. In een e-mailnieuwsbrief( zie hier ) van Greenpeace staat dat Greenpeace en de Tweede kamer Roundup ter discussie stellen. De staatssecretaris was voornemens een motie om een verbod in te stellen op het gebruik van Roundup. Groen Links diende deze motie eind 2011 in en alle partijen in de Tweede kamer gingen akkoord. Ze wilden deze motie zo snel mogelijk uitvoeren, maar nu blijkt dat er voor 2018 (aangevuld door webmaster: nu voor sommige toepassingen 2015) geen actie wordt ondernomen door de minister. De vraag is: waarom moet dit nog zo lang duren? In een uitzending van Vara's Kassa wordt een tipje van de sluier opgelicht. De staatssecretaris ontving een brief van Monsanto en daarna werd het angstvallig stil in politiek Den Haag. Een vergelijkbaar verhaal speelt in Oostzaan. Nadat ik alle gemeenteraadsleden van Oostzaan een bericht zond waarin ik mijn zorg uitsprak, stelde Groen Links vragen aan het college. Deze zijn beantwoord op 18 september 2012 . Alle politieke partijen in Oostzaan zien de noodzaak om zo snel mogelijk te stoppen met het gif Roundup, maar er zijn tot 2016 contractuele verplichtingen met de aannemer. (webmaster: is dit in Lelystad ook het geval? Een goede vraag voor de initiatiefnemers! ) De gemeente onderzoekt wat nu de mogelijkheden zijn. Nu kunnen wij zelf wel de link leggen naar politiek Nederland. Nederland heeft vermoedelijk contractuele verplichtingen naar de producent Monsanto. Maar als consument kun je wel een signaal afgeven.

Stuur een e-mail naar je tuincentrum en naar de minister en vraag om hun standpunt vanwege Roundup. Hier vind je een e-mailtekst, die kunt aanvullen.
Klik hier voor de reacties.

Bedrijf Nu
Ranzijn Negatief gereageerd
Praxis "
Intratuin "
Hornbach "
Gamma "
Karwei "
Makro "
Aveve "
BoerenBond-Welkoop "
C1000 "
Groenrijk "
Tuincentrum Overvecht "
Tuinland "

Bron: klik hier.

Naar boven .

disclaimer