De Gentechvrije Burgers, v/h De Groep Bos (DGB), The European GMO-free Citizens, Europees Consumentenplatform. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

Deze site wordt archief. Voor meer nieuws over De Gentechvrije Burgers klik hier.

Other Europeans: The European GMO-free Citizens how-to-join click here .

De site www.nanotechvrij.nl is een onderdeel van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform.

Onze mascotte; de eerste Gentechvrije beer ter wereld. Ontwerp logo; Miep Bos

"Never underestimate the power of a few committed people to change the world. Indeed, it is the only thing that ever has."
-- Anthropologist Margaret Mead

Recente video's over de gevaren van GMO's. Recent videos about the dangers of GMOs.


Laatste nieuws klik hier.

1 oktober 2010 laat de EU weten dat u tegen gentech markttoelatingen bent, tot 27 oktober kunt u commentaar geven op twee verschillende gentech maissoorten. Zie voor alle info van de EU (aanklikbaar) en ons bezwaar hier. (mag overgenomen worden met vermelding van bronnen.)

1 oktober 2010 Nieuwsbrief 3 van de Gentechvrije Burgers is uit.

17 september 2010: Nieuwsbrief nummer 2 (pdf) van de Gentechvrije Burgers is uit.

10 september 2010, de eerste nieuwsbrief (pdf) van de Gentechvrije Burgers is uit!


U kunt op het logo klikken en dan tekenen tegen een gentechvaccinatie proef met veulens vanaf 3 dagen.

  • 30 augustus 2010: on-line petitie van Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform (direct te tekenen, waarna je een bevestiging krijgt per e-mail, met een link waar je op moet klikken om te bevestigen) tegen een gentech proef met GM bacteriën voor veulens vanaf 3 dagen tot 6 maanden oud, kun je hier tekenen. Op die site staan ook links naar alle informatie.

You could sign our petition on GMO-carnation Moonaqua (TM).

English

July 28, 2009 We had made a petition on GMO-carnations with changed colour. Named Moonaqua TM. These carnations are not yet available in Europe because they are genetically engineered and are not autorized. But the Dutch Ministry of Environment will in 6 weeks. You could protest against this flower till than. To test on the safety they use mice and human embryotic cells and that for a change in colour. There are enough ordinairy flowers with beautiful colours on the globe, we don't need artificial ones, I think. More about the GMO carnation you can read here and here (EFSA Summary) . Deadline was 1rst of September 2009.

German

July 28, 2009 Wir hatten eine Beschwerdeschrift an unserem Ministerium für Umwelt geschreiben gegen die Nelke Moonaqua (TM) mit geänderte Farbe. Diese Nelken sind noch nicht verkäuflich in den EU weil sie gentechnisch geändert sind und jetzt noch nicht zugelassen. Das Holländische Ministerium möchte dass machen nach 6 Wochen für ganz Europa . Sie können dagegen protestieren bis an den ersten September. Mann hat Mäuse misbraucht um die Giftigkeit zu testen. Die Tiere werden am Ende getötet. Auch verwendete man menschliche Fetus Zellen bei ähnliche Nelken. Und dass für eine andere Farbe! Es gibt tausende schöne Blumen ohne die Verwendung vom Gentechnik!

Français

28 juillet 2009 Nous avons une pétition qui vient d'être faite sur les OGM a changé de couleur avec des
oillets. Nommé Moonaqua TM. Ces oeillets sont pas encore disponibles en Europe car ils sont génétiquement modifiés et ne sont pas autorisés. Mais le ministère néerlandais de l'Environnement veut donner l'accord ici 6 semaines. Vous pouvez protester contre cette fleur jusqu'à cette date. Pour tester sur la sécurité ils utilisent des souris et des cellules humaines d'embryon et cela pour un changement de couleur. Il ya suffisamment de fleurs ordinaires avec de belles couleurs dans le monde, nous n'avons pas besoin de fleurs artificielles, je crois. Pour en savoir plus sur les OGM- oeillet, vous pouvez lire ici et ici (EFSA Summary). Date limite est le 1er septembre 2009.

Portuguese

Acabamos de terminar uma petição sobre cravos OGM com a cor alterada. Nomeado Moonaqua (TM). Estes cravos ainda não estão disponíveis na Europa, porque eles são geneticamente modificados e ainda não não estão autorizados. Mas o Ministério do Meio Ambiente Holandês irá autorizar dentro de  6 semanas. Você pode protestar contra esta flor até esse prazo. Para testar sobre a segurança destas flores utilizam ratos e células embrionárias de humanos e tudo isto por uma mudança de cor. Existem uma grande variedade de cravos com belas cores  em todo o globo, não precisamos de cores artificiais. Mais informações sobre os cravos OGM  você pode ler aqui e aqui (AESA Síntese) . Prazo até  1 de Setembro de 2009. Veja os links em http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html

Italiano

Firma la nostra petizione sul garofano geneticamente modificato Moonaqua TM . 28 luglio 2009. La petizione riguarda i garofani geneticamente modificati per avere un colore nuovo chiamati Moonaqua TM .
Essendo geneticamente modificato questo tipo di garofano non è ancora disponibile in Europa perché non è autorizzato, ma l'autorizzazione verrà concessa dal Ministero dell'Ambiente olandese entro 6 settimane.
Entro tale data sarà possibile protestare contro l'introduzione di questo fiore.
Per studiare la sicurezza di tali fiori vengono usate topi e cellule embrionali umane.
Non abbiamo bisogno di fiori artificiali, ci bastano i fiori con colori bellissimi offerti dalla natura.

Ricordo che il termine ultimo per l'invio della petizione è il 1 settembre 2009.
Per ulteriori informazioni: http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html

English to Italian translation by Nadia Simonini - ISDE Italia). Grazie tante!

Dutch

24 juli 2009: Gentech anjer Moonaqua C/NL/06/01 goedgekeurd door VROM en NLV voor markttoelating in de hele EU. Je kon bezwaar maken. Voorbeeldbezwaarschrift was hier te downloaden. Je kon je naam, adres, woonplaats, datum en e-mail adres doorgeven. Deadline was1 september 2009. Stichting VoMiGEN is naar de Raad van State gegaan in de maand augustus 2010, uitspraak volgt.

Wat is gentech? antwoorden op veel vragen.


De Gentechvrije Burgers nu ook op Hyves.

Ingezonden stukje vandaag in de Stentor.

De Stentor, uw mening, 25 november 2008.

 

Reactie van De Gentechvrije Burgers op plan van Verburg om motie niet uit te voeren.

----- Original Message ----- From: Miep Bos To: cie.lnv@tweedekamer.nl Cc: cie.vrom@tweedekamer.nl Sent: Sunday, November 16, 2008 8:08 PM Subject:

De teloorgang van onze dierbare democratie.


Geachte leden van de Commissies van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Op 13 november 2008 heeft de 2de Kamer de moties van de leden Polderman en Van Velzen (21501-32 nr.303) en de motie van het lid Cramer c.s. (21501-32, nr. 305) aangenomen. De moties roepen de regering onder ander op om op de aanstaande Landbouw- en Visserijraad tegen de EU markttoelating van de genetisch gemodificeerde sojavariëteit MON 89788 te stemmen.

De Gentechvrije Burgers spreken hun bezorgdheid uit over het plan, deze motie niet uit te voeren, omdat minister Gerda Verburg weigert tegen te stemmen tegen deze nieuwe gentech sojasoort-toelating, waardoor deze gentech soja binnenkort ongehinderd via diervoer en via levensmiddelen op ons bord zal belanden. Wij maken ons daar zeer bezorgd over.

Bij onderzoek  van Dr. Irina Ermakova van de Russische Academie van Wetenschappen in Moskou is gebleken, dat meer dan één derde van het nageslacht van vrouwtjesratten, die Roundup Ready (R) gentechsoja gevoerd kregen, ook tijdens de lactatie periode, ernstig achterbleven in groei en dat meer dan de helft binnen drie weken na de geboorte stierf. De overgebleven pups waren compleet onvruchtbaar, of ze nu gentechsoja kregen of niet. http://www.regnum.ru/english/526651.html .

Wij hebben altijd gedacht in een democratisch land te leven. Nu beseffen we, dat dit niet langer meer het geval is. Dit betreuren we ten zeerste. Hoogachtend, Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, Lelystad. http://www.gentechvrij.nl/degroepbos.html www.gentechvrij.nl

 

 

DE GENTECHVRIJE BURGERS, Europees Consumentenplatform, v/h DE GROEP BOS, The European GMO-free Citizens, Consumerplatform.

Op 1 maart 2008 hebben we de Groep Bos een andere naam gegeven. De nieuwe naam maakt direct kenbaar waar we voor staan.

Wat is of wie zijn De Gentechvrije Burgers v/h de Groep Bos? De Groep Bos is een naam, die het ministerie van VROM aan ons gegeven heeft, nadat we 600 handtekeningen van bezorgde particulieren, stichtingen en een vereniging i.o. tegen de markttoelating van gentechkoolzaad van Monsanto (en elk volgend gentechproefveld of dito markttoelating in de toekomst) hadden opgehaald.

Je kunt de petitie tegen IM 07-008 en IM 07-009 niet meer tekenen, je kunt echter wel kenbaar maken tegen gentech in de landbouw en tegen gentech proefvelden en dito markttoelatingen te zijn en voor biologische landbouw of landbouw zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te zijn, door een e-mail te sturen naar dit adres.

Met je naam, adres, woonplaats en e-mailadres achter elkaar. Dan kom je op de lijst van De Gentechvrije Burgers.

De Gentechvrije Burgers

Miep Bos, initiator en woordvoerster

Gentechvrije website

Hyves

Mensen en instanties die zich al aangesloten hebben;

Wieteke van Dort

Stichting Ekopark

Lelystad

Platform BeVaCo

Stichting VoMiGEN

Vereniging Burgers in Actie i.o

Stichting Natuurwetmoeders

Stichting Leven met de Aarde

In totaal meer dan 800 burgers, boeren, en onafhankelijke organisaties.

Zij hebben bezwaar aangetekend tegen de nieuwste aanvragen voor proefvelden in Nederland, of tegen eerdere gentech proefvelden of dito markttoelatingen maar tegelijkertijd daarmee te kennen gegeven, dat zij tevens tegen toekomstige gentech proefvelden en gentech markttoelatingen bezwaar maken.


Voor mensen zonder e-mail;

De Gentechvrije Burgers/The European GMO-free Citizens

Sluit u als consument en burger aan bij De Gentechvrije Burgers! Velen gingen u al voor. Wat willen wij? Wij willen gentechvrij voedsel kunnen eten, en het behoud van gentechvrije landbouw. We geven de voorkeur aan biologische landbouw. Wij willen de biodiversiteit behouden en het milieu, de bodem, mensen, dieren en insecten vrijwaren van ongewenste gentech vervuiling.

Wie zijn wij? Wij zijn een Europees consumentenplatform.

Hoe doen we dat? Door hier bekendheid aan te geven via onze website .

We schrijven brieven en bezwaarschriften tegen voorgenomen gentech markttoelatingen en dito proefvelden naar instanties en overheden om onze bezorgdheid te uiten.

Contributie; geen. Ideeën; welkom.

 

Naam

Adres

Woonplaats

Land

Handtekening

 

Opsturen naar DGB, Donaustraat 170, 8226 LC Lelystad.

Je kunt je ook aanmelden via dit adres dan is er geen handtekening nodig, wel een e-mail adres.

 

Vrij te verspreiden.


Nieuws

De Stentor van 1 juni 2008.

 

 

16 april 2008 Antwoord van VROM aan ondertekenaars die hebben geprotesteerd tegen het feit dat hun naam niet in de Beschikkingen staat. Hier worden we niet blij van, want dit is al meerdere keren eerder gebeurd en we gaan denken over een adequaat antwoord.

Geachte heer/mevrouw,

U geeft aan dat u het onzorgvuldig vindt van het ministerie van VROM dat uw
naam niet in de definitieve beschikking is genoemd als indiener van de
daarin geformuleerde zienswijzen. U bent bang dat u als gevolg hiervan geen
beroep kunt instellen tegen de beschikking.

Indien veel mensen dezelfde zienswijzen indienen, is een vergunningverlener
niet verplicht alle namen te noemen van degenen die dezelfde zienswijze
hebben ingediend. Wel is het in die gevallen mogelijk om het aantal
personen te noemen dat de zienswijze mede heeft ingediend.
"Mevrouw M. Bos heeft een zienswijze geformuleerd en ingediend bij het
ministerie van VROM. Deze zienswijze heeft zij op haar website gepubliceerd
en een ieder de mogelijkheid gegeven om deze te ondertekenen. U heeft de
zienswijze van mevrouw Bos ondertekend en daarmee dus een identieke
zienswijze ingediend. Wij betreuren het dat wij per abuis niet in de
beschikking hebben vermeld hoeveel mensen de zienswijzen ondersteunden.

Uw zienswijze is echter wel inhoudelijk behandeld in de definitieve
beschikking. Daarnaast zijn alle handtekeningenlijsten, dus ook uw
handtekening, opgenomen in het dossier. Bij eventueel beroep wordt dit
dossier integraal opgestuurd naar de Raad van State. Uw handtekening is
derhalve gedocumenteerd en maakt onderdeel uit van het dossier. Op deze
manier is uw beroepsrecht derhalve gewaarborgd. U kunt nog steeds beroep
instellen tegen deze beschikking.

Wij bieden u onze excuses aan voor het per abuis niet noemen van het aantal
mede-ondertekenaars . Zoals gezegd tast dit echter niet uw beroepsrecht
aan.
Wij zullen er voortaan op letten dat met betrekking tot ingediende
zienswijzen het aantal ondertekenaars in de vergunning zal worden genoemd.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
MG
________________________
RIVM / SEC / Bureau GGO
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
030 274 27 93
www.vrom.nl/ggo-vergunningverlening

Krant van Flevoland 16 april 2008

Detail

Persbericht van 12 april 2008.

VROM passeert nogmaals de democratie

Het ministerie van VROM toverde niet alleen 265 namen van medebezwaarmakers uit twee Beschikkingen weg, die zich aangesloten hebben bij De Gentechvrije Burgers. De namen van de medebezwaarmakers van de consumentengroep De Ieme in Borger trof het zelfde lot. Circa 230 handtekeningen werden niet gemeld in de Beschikking. Alleen de naam van degene die de handtekeningen opstuurde, werd in de twee Beschikkingen vermeld.

Op 1 april ontvingen Mevr. M. Bos van De Gentechvrije Burgers en Mevr. T. Tuin van de Ieme twee Beschikkingen betreffende gentechmaisproefvelden van Monsanto en Pioneer in heel Nederland, ook in Borger-Odoorn ( IM 07-008 en IM 07-009). Zij hadden hier samen met ruim 485 anderen schriftelijk bezwaar tegen gemaakt. Ze waren zeer verbaasd te lezen, dat de 265 handtekeningen van De Groep Bos (tegenwoordig De Gentechvrije Burgers) en de 230 handtekeningen van de consumentengroep de Ieme, absoluut niet genoemd worden in de Beschikkingen. Bij de Gentechvrije Burgers hebben ook een aantal stichtingen en een vereniging i.o. zich aangesloten.

Wie mogen deze feiten niet weten? Burgers? Of minister Cramer, die de Beschikking heeft ondertekend?

Het ministerie is kennelijk niet blij met het grote aantal bezwaarmakers en noemt het getal van 485 medebezwaarmakers niet eens in de Beschikkingen. Het dringt blijkbaar niet door bij de ambtenaren, dat er een grote groep mensen is die zich ernstige zorgen maakt over het toelaten van genetische manipulatie. Ook is het zo, dat door het afschaffen van de Actio Popularis, particulieren geen belanghebbenden meer zijn, maar dat zij door een stichting moeten worden aangewezen om deze te vertegenwoordigen, willen zij verder kunnen gaan naar de Raad van State.


Het hele dossier, ook onze bezwaarschriften betreffende deze Beschikkingen staat op deze site .
Klik op Vergunningendatabase (2de van boven) en dan op De database zelf (3de
van boven). Het is IM 07-008 en IM 07-009 (IM= introductie in het milieu).

http://www.gentechvrij.nl

http://www.gentechvrij.nl/degroepbos.html

Dit bericht staat ook op www.nujij.nl U kunt daar op stemmen.


Persbericht van 2 april 2008.

VROM passeert de democratie

Het ministerie van VROM toverde 265 namen van medebezwaarmakers uit twee Beschikkingen weg, die zich aangesloten hebben bij De Gentechvrije Burgers. De namen van de medebezwaarmakers van de SP uit Raalte zijn echter in tegenstelling van wat ik eerder schreef wel genoemd.

Op 1 april ontving Miep Bos twee Beschikkingen betreffende gentechmaisproefvelden van Monsanto en Pioneer in heel Nederland ( IM 07-008 en IM 07-009). Zij had hier samen met 265 anderen schriftelijk bezwaar tegen gemaakt. Ze was zeer verbaasd te lezen, dat de De Groep Bos (tegenwoordig De Gentechvrije Burgers), waarvan zij de woordvoerster is, absoluut niet genoemd wordt in de Beschikkingen. Bij de Gentechvrije Burgers hebben ook een aantal stichtingen en een vereniging i.o. zich aangesloten.

Wie mogen deze feiten niet weten? Burgers? Of minister Cramer, die de Beschikking heeft ondertekend?

Het ministerie is kennelijk niet blij met het grote aantal bezwaarmakers en noemt het getal van 265 medebezwaarmakers niet eens in de Beschikkingen. Het dringt blijkbaar niet door bij de ambtenaren, dat er een grote groep mensen is die zich ernstige zorgen maakt over het toelaten van genetische manipulatie. Ook is het zo, dat door het afschaffen van de Actio Popularis, particulieren geen belanghebbenden meer zijn, maar dat zij door een stichting moeten worden aangewezen om deze te vertegenwoordigen, willen zij verder kunnen gaan naar de Raad van State.


Het hele dossier, ook onze bezwaarschriften betreffende deze Beschikkingen staat op  deze site.
Klik op Vergunningendatabase (2de van boven) en dan op De database zelf (3de
van boven). Het is IM 07-008 en IM 07-009 (IM= introductie in het milieu).

Contactpersoon; 

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije burgers v/h De Groep Bos en gemachtigd door Stichting Eko- park.

http://www.gentechvrij.nl/degroepbos.html

Dit bericht staat ook op www.nujij.nl U kunt daar op stemmen.

4 april 2008 De Stentor publiceert mijn ingezonden brief, ze laten één regel weg (waarschijnlijk wegens plaatsgebrek). Daardoor is het verhaal enigszins uit zijn verband gerukt.

.

4 april 2008 De Stentor "Uw Mening".

 


 

20 maart 2008 Wij verzonden vandaag een kaart aan Eurocommissaris Dimas. Dit is een actie van Greenpeace International, doe ook mee!


 

disclaimer