Gentechvrij, Disclaimer ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Disclaimer

Op alle kunstwerken zoals tekeningen, schilderijen, etc., alsmede foto's, zienswijzen, bezwaren, beroepen, open brieven en verdere bestanden van Miep Bos is het auteursrecht voorbehouden aan Miep Bos. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, fotokopie, microfilm, vermelding op een internetsite of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miep Bos, is niet toegestaan. Bij publicatie is altijd naamsvermelding verplicht in het artikel bij de betreffende afbeelding of in de colofon van de uitgave. Werken mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt door de opdrachtgever.

All drawings, pictures, painting, graphics, photographs, petitions, open letters and other texts appearing in the official Web pages like www.gentechvrij.nl www.gentechvrij.info www.nanotechvrij.nl. www. wolmanzouten.nl www.vomigen.eu www.miepbos.nl www.miepbos.com www.biologischvoedsel.eu of Miep Bos are protected by copyright. Redistribution or commercial use is prohibited without express written permission.

Deze site heb ik met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie en voor directe dan wel indirecte schade veroorzaakt door eventuele gebreken, onvolledigheden of onvolkomenheden in de informatie vermeld op deze site.

Mocht u onjuistheden aantreffen in de informatie vermeld op deze site, laat het me dan weten, dat stel ik zeer op prijs.

Miep Bos, Lelystad 1-1-2015

e-mail: miep(a)gentechvrij.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disclaimer