EXTRA: Geen samenvoeging Flevoland, Noord-Holland, Utrecht. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

English

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Tweet

Laat Flevoland zichzelf - en zelfstandig blijven!


Particuliere webstek, van Flevolandse burgers voor Flevolandse burgers, en andere sympathisanten, gemaakt zonder subsidie. En dus onafhankelijk.

Het laatste nieuws over de samenvoeging van de 3 provincies zie de webstek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Alle informatie over de vermeende samenvoeging van de 3 provincies vindt u hier op een overheidswebstek, waar u ook uw zienswijze en/of de kleurplaat (geschanned) heen kunt sturen. Er is ook de mogelijkheid dat per gewone post te doen.

Nieuws

Omroep Flevoland 20 juni 2014: Definitief geen superprovincie!

 

6 september 2013: op 4 juli al beloofd, pdf. van onze kleurplaat nu dan toch op site Provincie.

4 juli 2013: Deze website besproken door Omroep Flevoland.

2 juli Omroep Flevoland: Minister Plasterk moet zijn plannen voor een superprovincie beter onderbouwen. Dat heeft de Eerste Kamer dinsdag besloten.

Stuur deze ludieke zienswijze, een kleurplaat, die jij of je (klein)kinderen in kunnen kleuren naar de mensen, die over de zelfstandigheid van onze provincie gaan beslissen. Iedereen kan mee doen:

Drie mogelijkheden (je kunt ook van alle drie de mogelijkheden gebruik maken):

1. Kleur de kleurplaat (Pdf.) klik op de kleurplaat zelf, download hem en print hem uit en dan kleur je hem in. Daarna gebruik je hem als zienswijze. De al ingevulde zienswijze staat aan de zijkant van de kleurplaat. Ben je het er mee eens, (zo niet knip de tekst dan af en zet je naam op de achterkant en voeg evt. je eigen zienswijze toe) en vul dan je naam, handtekening en verdere gegevens in, scan hem en stuur die als bijlage bij het invulformulier op de webstek van met ministerie. (Dit kan slechts éénmaal). Je kunt inzenden tot 16 oktober 2013. Je kunt de (gescande) kleurplaat en je zienswijze ook via email of de gewone post versturen.
Het adres is dan: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, postbus 20011, 2500 AE Den Haag onder vermelding van zienswijze Noordvleugelprovincie. Daarbij moet je naam, adres, woonplaats en eventueel ook het e-mailadres vermeld worden.

2. Kleur de kleurplaat (Pdf.) klik op de kleurplaat zelf, download hem en print hem uit. Daarna kleur je hem in. Vul je naam, handtekening en verdere gegevens in en stuur die naar de 2de Kamer in Den Haag, postadres. Je kunt inzenden tot er over de fusie gestemd gaat worden. Wil je de zienswijze die er op staat, niet medeondertekenen, knip dat gedeelte dan af, en schrijf je adres etc. op de achterzijde en voeg evt. je eigen zienswijze toe. Zet op de envelop: zienswijze Noordvleugelprovincie.

3. Kleur de kleurplaat (Pdf.) klik op de kleurplaat zelf, download hem en print hem uit daarna kleur je hem in. Vul je naam, handtekening en verdere gegevens in, scan hem (als je een email stuurt) en stuur die naar de 1ste Kamer in Den Haag, postadres. Emailadres. Je kunt inzenden tot er over de fusie gestemd gaat worden. Wil je de zienswijze die er op staat, niet medeondertekenen, knip dat gedeelte dan af, en schrijf je adres etc. op de achterzijde en voeg evt. je eigen zienswijze toe. Zet op de envelop/ in de email: zienswijze Noordvleugelprovincie.

De kleurplaat in Word. (Downloaden duurt even).

Veel succes!

Argumenten voor zienswijzen, die het bestuur van onze provincie aandraagt.

Volg hier het nieuws over de fusie.

De tekst bij de kleurplaat luidt:

Zeer geachte 2de Kamerleden, 1ste Kamerleden/ minister Plasterk, (Doorhalen wat niet van toepassing is).

Wij Flevolanders en andere sympathisanten, verzoeken u, niet voor de fusie tussen Flevoland, Noord-Holland en Utrecht te stemmen/resp. deze fusie te schrappen! Wij zijn pioniers van het Nieuwe Land en voelen ons verbonden met deze prachtige Flevopolders. De provincie is zo nieuw en uniek, dat die niet past bij het Oude Land. Wij houden van Flevoland. Laat Flevoland zichzelf - en zelfstandig blijven! Vriendelijke groet, en dan je naam, adres en provincie vermelden waar in je woont.

Wat kunnen we verder nog doen? Kom met uw commentaren en ideeën!!!!

Geef uw gefundeerde mening op deze webstek via dit adres.

disclaimer