Gentechvrij, gentech vaccinproef nu op 4000 jonge kalfjes. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Linkpartner Bioindustrie startpagina

 

06-02-2012: 2042 mensen hebben al getekend!

Klik om te downloaden op de poster/ Click the poster to download the poster!

Download the poster in English click here!

Hang de poster aan je deur en stuur me er een foto van!

Hang the poster on your door and send me a photo of it!

Foto's die tot nu toe zijn toegezonden.

Photos people already send.

Net geboren kalfje Gerritje. Just born calf named Gerritje.

07-07-2011: Stem ook op Nujij vanwege deze gentech dierenproef op kalfjes.


8 augustus 2011: PERSBERICHT/PRESS RELEASE.

27 juni 2011: Weer een gentech dierenvaccinproef door Intervet uit Boxmeer, nu op 4000 jonge kalfjes vanaf 2 weken. Na afloop van de proef worden ze gedood. De mest wordt over het land uitgereden.

Je kon het ministerie van IenM een zienswijze sturen.


8 augustus 2011: Ons bezwaar/onze zienswijze van 29 juli jl.

Aanvulling hierop van 4 augustus jl.


English: Also a Dutch GM vet-vaccination study by Intervet, in 4000 little calves. Afterwards they will be killed. You can send the ministery a letter in which you express your opinion, together with your name, address, city and country. Deadline 8th of August 2011. Or you can sign the list of signatures, download here and send to the Secretary of State.

Address:


De Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/SEC/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

The Netherlands

 


De gegevens: Data

Advertentie/ advert

Milieurisico/ environmental risk

Ontwerpbeschikking/ Draft Ministerial Decree

Aanvraag/application (Some text in English)

Aanvullende gegevens, more data 1, 2, 3, 4, 5. (Some text in English)

COGEM heeft nog geen advies gegeven. COGEM did not give an advice yet.


De advertentie die op 27 juni 2011 in de Volkskrant stond: Advert


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer


Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Intervet International te Boxmeer voor
introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen


Vergunningsaanvraag Intervet International


Op 23-09-2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Intervet International te
Boxmeer een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen
milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde
organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 10-004.


De aanvraag betreft een veterinaire vaccinatiestudie waarin genetisch gemodificeerde bacteriën worden
toegediend aan kalveren. Het doel van de studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen Pasteurella
multocida en Mannheimia haemolytica pneumonie in kalveren. De werkzaamheden zijn voorgenomen
plaats te vinden in de gemeente Sint Anthonis.
Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, in overeenstemming met de
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op deze aanvraag te beslissen.


Procedure


Voor de behandeling van bovengenoemde aanvraag zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.


Ontwerpbeschikking


Naar aanleiding van de aanvraag is een ontwerpbeschikking opgesteld waarbij met de aanvraag wordt
ingestemd.


Inzage aanvraag en ontwerpbeschikking


De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 28-06-2011 op
werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, afdeling Documentaire Informatie (C01 70), Rijnstraat 8 te
Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden (van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) na
afspraak via telefoon of mail (tel. 070-3393156, mail secretariaat.risicobeleid@minvrom.nl). De bezoeker
dient zich te melden bij de receptie.
Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de
internetpagina http://bggo.rivm.nl.


Inspraak


Tot en met 08-08-2011 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen
met betrekking tot de ontwerpbeschikking. Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden
met het Ministerie van IenM / Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen, telefoon 030-2742793.
Schriftelijke zienswijzen dienen, onder vermelding van dossierkenmerk PorM/RB IM 10-004, te worden
gezonden aan:


De Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/SEC/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven


De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen
ontvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zienswijzen die langs elektronische weg
worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd.


Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het ‘veelgestelde vragen‘ gedeelte op de
internetpagina http://bggo.rivm.nl.


Change.org|Start an Online Petition

 

disclaimer