Gentechvrij, Moonaqua bezwaarschrift. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

 


AANTEKENEN.

 

BEZWAARSCHRIFT

Ook per e-mail verzonden

 

Lelystad, 10 augustus 2009.

 

Minister J. M. Cramer van VROM

Betreft; bedenkingen en bezwaar tegen het voornemen van een markttoelating te weten;

 

Procedure

MA

Dossiernummer

C/NL/06/01

Rechtspersoon

Florigene

Uitgangsorganisme

anjer

Genen en functies

dfr, dihydroxyflavonol reductase, bloemkleurwijziging

surB, acetolactaatsynthetase, resistentie tegen chlorsulfuron herbiciden

F3'5'H (ofwel bp40), flavonoid 3',5' hydroxylase, wijziging bloemkleur

CaMV 35S promoter, Stimulatie immuunresponse

D8 3', terminator

pCHS-A, petaalspecifieke promoter

Cab 5' utr, chlorophyll a/b binding protein cDNA 5'untranslated region

Eventnummer (unique identifier)

FLO-40689-6, lijn 123.8.12

Productomschrijving

kleur gemodificeerde anjer Moonaqua

Toepassing

Import

Datum Vergunning

20-07-2009

Datum Einde Vergunning

Status

In behandeling

 

 

Introductie in het milieu door het in de handel brengen van genetisch
gemodificeerde organismen.

Beschikking op de vergunningaanvraag van Florigene Pty. Ltd.

Op 20 juli 2009 is door De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, in overeenstemming met de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, vergunning verleend, met kenmerk DGM/RB
C/NL/06/01, voor het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde
organismen krachtens artikel 23 van het Besluit genetisch gemodificeerde
organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) aan Florigene Pty. Ltd.,
gevestigd in Bundoora, in Australië. De beschikking is op 24 juli 2009 aan
Florigene Pty. Ltd. verzonden.

Op 11 oktober 2006 had Florigene Pty.Ltd. een daartoe strekkende aanvraag
ingediend. De genetisch gemodificeerde organismen die als product of in een
product in de handel worden gebracht ten behoeve van import zijn snijbloemen
van een anjer (Dianthus caryophyllus L.) met een gewijzigde bloemkleur,
afgeleid van een celcultuurlijn van Dianthus caryophyllus L. en
gemodificeerd met Agrobacterium tumefaciens, stam AGLO, met behulp van de
vector pCGP1991, waaruit lijn 123.8.12 is ontstaan.
(Tekst uit advertentie van 24 juli 2009)

Wij willen niet dat deze gentech anjer, elk ander gentech gewas*, -fruit, -boom, gentech bloem, dito zaden of andere afleidingen daarvan, gentech insecten of gentech dieren (klonen), geïmporteerd, op de markt gebracht, bij planten, bloemen en (fruit)bomen gecultiveerd (aangeplant), gefokt (dieren, vissen), gehouden (insecten, bijen) of verhandeld zullen worden in Nederland. Nederland moet gentechvrij blijven, zodat de bodem gespaard blijft van gentech micro-organismen, -virussen, -bacteriën e.d., en het milieu gespaard blijft van ongewilde vermengingen of uitkruisingen via de lucht, bodem (schimmels BV), insecten of (grond)water of anderszins van biologisch -, traditioneel - en gentech zaad en pollen, afleidingen daarvan of andere onvoorziene gebeurtenissen. De biologische - en traditionele landbouw kunnen dan blijven voortbestaan. En dat de veestapel, de insectenwereld, micro-organismen e.d. en wij niet bloot zullen komen te staan aan onverwachte consequenties voor de gezondheid die inherent zijn aan het planten (bodemverontreiniging), verhandelen, consumeren (gezondheid!), loslaten in het milieu van gentech gewassen, -fruit, - bomen, -bloemen, .-producten, -micro-organismen e.d., gentech dieren, -vissen en dito insecten e.d., nu en in de toekomst.

Reeds van Florigene op de Europese markt zijn: Moondust C/NL/96/14-11, Moonshadow C/NL/97/13-1363A en Moonlite C/NL/06/02, zie ons bezwaarschrift daarover uit 2007: http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html

http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-06-01_AssessmentReport.pdf

Ministerie van VROM DGM/SAS C/NL/06/01 Pagina 8 / 8

Mijn eerdere commentaar met antwoorden en daar weer mijn commentaar op:

Public comments on the notification C/NL/06/01 and reaction of the Netherlands CA

Public comments which were addressed by the Netherlands CA were submitted by:

- Ms. Bos, Lelystad, The Netherlands;

1. Ms. Bos notes that carnation may form roots or may be propagated by stem cuttings.

Therefore it can not be ruled out that the material will be propagated to plants by third

parties.

Answer: The Committee on Genetic Modification (COGEM) has reviewed this aspect in

their advice CGM/070206-02. Carnation is not able to spread vegetatively and cut flowers

are not able to form roots. Although the abovementioned aspect can not be ruled out,

carnation has no weedy characteristics and the traits (blue pigmentation and herbicide

tolerance) do not alter the biology of carnation. It is therefore highly unlikely that the

genetically modified carnation line 123.8.12 will spread in the environment.

 

2. Ms. Bos states that the presence of CaMV 35S promoter in carnation line 123.8.12 may

cause 'genetic pollution'.

 

Answer: The scope of the notification is import only, so no cultivation will take place in the

EU. Furthermore, both COGEM (CGM/050207-01 and CGM/070206-02) and EFSA

(Question No EFSA-Q-2005-282) conclude in their opinions that carnation can only

theoretically hybridize with wild relatives. Due to the intended use of cut flowers only, the

likelihood of a successful hybridization with wild relatives is further drastically reduced. It is

therefore highly unlikely, if not impossible, that CaMV 35S promoter sequences will be

transferred to non-transgenic carnation.

 

3. Ms. Bos is of the opinion that all flower bunches sold to consumers should have attached a

label mentioning that the flowers are transgenic.

Answer: The Netherlands CA proposes the condition that the product will be labeled or

accompanied by a document showing the words 'This product is a genetically modified

organism' or 'This product is a genetically modified carnation', and the words 'not for human or animal consumption nor for cultivation'.

 

Antwoord op 1 : Anjers zijn heel eenvoudig te vermeerderen, ook als snijbloem, je steekt ze in de aarde en ze gaan wortelen. Ook als ze een tijd in het water staan kunnen ze gaan wortelen.(eigen observatie). Bepaalde delen van de anjer, die in de "oksels" van de steel zitten, kunnen nog gemakkelijker wortelen (eigen observatie).

ACRE geeft dat zelf toe.

Uit; http://www.defra.gov.uk/environment/acre/advice/pdf/acre_advice66.pdf

However propagation by leaf and stem cuttings from cut flowers allows the possibiity of

clonal propagation either in glasshouses or in gardens. There is no evidence of gene

flow occurring from garden cultivated carnations into related species or of these plants

becoming invasive or weedy.

Dat er geen bewijs is wil niet zeggen dat het niet voorkomt.

Florigene gebruikt zelf bewust afgescheurde knoppen die zich in de oksel van de plant bevinden om te vermeerderen:

Mode(s) of reproduction: The cultivated carnation is vegetatively propagated and to produce plants for cut flower production cuttings are taken from vegetative 'mother plants' which are continually pruned to produce a high number of vegetative cuttings from axillary buds. These cuttings are rooted in conditions of high humidity, after treatment with rooting powder.

Rooted plants may be planted in soil or grown hydroponically, and are kept for 1-2 years. Flowers are produced in flushes, beginning 3-5 months after rooted cuttings are planted.

Van: SECTION E

SNIF PART 2: Summary information format for products containing genetically modified higher plants (GMHPs).

Anjers worden vaak vermeerderd door een unieke manier van stekken.(piping). Een jonge stengel kan gemakkelijk uit zijn koker getrokken worden. Dit stuk van de stengel vormt gemakkelijk wortels in zand of perlite. Veel echte kruidachtige planten (anjers zijn eigenlijk bladhoudende halfheesters) zijn ook gemakkelijk te vermeerderen door stekken van sappige jonge scheuten, gesneden in het voorjaar.

http://www.mulano.nl/tuin/hoofdstuk8.html

Ook in de afvalfase, kunnen ze gemakkelijk als compost in het milieu komen; (zie onder ook de opmerking van Prof. Lucas Reijnders) veel mensen gooien de uitgebloeide bloemen in de GFT-bak, van de inhoud wordt compost gemaakt door de gemeente, dat weer uitgedeeld wordt aan de burgers voor b.v. bemesting van de grond van hun volkstuintje, waarop ze weer gewassen kweken. En naar die mogelijkheid wordt niet gekeken.

Woordvoerder Lucas Reijnders van Stichting Natuur en Milieu heeft wel een duidelijke visie op de sierteelt. ,,De meeste toepassingen die tot nu toe voor de sierteelt zijn bedacht, richten zich op verandering van de bloemkleur. Daar zetten wij grote vraagtekens bij. De maatschappelijke relevantie is zeer beperkt en onbedoelde effecten zijn onvoldoende onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat genen die een andere bloemkleur veroorzaken ook kunnen leiden tot een uitscheiding van de wortels die giftig is voor het bodemleven.''

http://www.zibb.nl/tuinbouw/artimg/a20051233206623.PDF

Antwoord op 2.

En toch blijf ik waarschuwen tegen deze promoter. De enorme moeite die men doet om ook weer achteraf deze anjer te kunnen identificeren, ongelooflijk, waarom niet gewoon veel meer energie en geld gestoken in gewassen en bloemen zonder vreemde genen, zonder herbicide resistentie en zonder gebruik van de CaMV 35S promoter, een gevaarlijk pararetrovirus.

Dr. Joseph Cummins, professor emeritus in de genetica van de universiteit van West-Ontario, waarschuwt : 'Het [bij genetische manipulatie] veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.'(Bron: persbericht Natuurwetpartij van 20 juni 1997, vertaling Jan Storms.)

En zie http://www.i-sis.org.uk/mehd3.php (bijlage A).

CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals Authors: Mae-wan Ho; Angela Ryan; Joe Cummins.

Antwoord op 3.

Zorgt u er dan wel voor, dat elke in plastic hoes verpakte bos bloemen een wettelijk verplichte sticker krijgt en een boekje met korte uitleg er aan vastgeknoopt? De tekst op de sticker bevat ook de zin: D eze gentech anjers zijn op dieren getest.

Over giftigheid;

Uit; Application to import carnation variety FLORIGENE Moonaqua T (123.8.12)

Florigene Pty. Limited

An acute toxicity study was conducted in ICR male mice, administered a single dose of extract at 4g/kg. Animals were observed for 14days after dosage and autopsied at the end of the experiment. The experiments were carried out by the Safety Science Institute, Suntory Ltd., Japan, using extracts from leaf and from petal of the transgenic line FLORIGENE MoonaquaT (123.8.12), in comparison to the extracts from leaf and petal of the control (FE123), and a water supplemented diet (control group).

Veertien dagen! Veel te kort om een goed beeld te krijgen en veel te lang voor die arme dieren, die na afloop gedood worden! En dat allemaal voor een gentech anjer met veranderde bloemkleur! Schande! Je zult deze bloemen maar in je bruidsboeket hebben, zoals wordt aangehaald als een mogelijkheid deze bloemen te gebruiken.

Consumenten zitten niet te wachten op anjers met een veranderde bloemkleur, die door gentech tot stand is gekomen. (blz. 3-i) .Wij hebben hier niet om gevraagd. Verder wordt misbruik gemaakt van het vertrouwen van de consument. Zij denken dat alle producten door en door getest worden en dat niets aan het toeval overgelaten wordt. Het tegendeel blijkt waar te zijn; onlangs bleek toch weer dat veel te weinig op gentech verontreiniging te worden getest, zie de monsters die Greenpeace nam van een partij maïs, die flink verontreinigd bleek met verboden gentech maatsoort. Zie; http://www.greenpeace.org/international/press/releases/illegal-genetically-engineered-2

Ook Nederlandse anjertelers en vermeerderaars zitten niet te wachten op deze anjer;

De sector en individuele veredelingsbedrijven hebben de afgelopen jaren weliswaar

veel geld geïnvesteerd in het onderzoek en de ontwikkeling van transgene

siergewassen, maar dat is geen garantie voor commercieel resultaat. In

dat opzicht wordt de moderne biotechnologie wel eens bestempeld als de IT

van de oude economie. Het zou dan ook nog wel eens veel langer dan vijf jaar

kunnen gaan duren voordat een sierteler in Nederland transgene gewassen

zal telen. Als dat er al ooit van komt.

  http://www.zibb.nl/tuinbouw/artimg/a20051233206623.PDF

  http://www.cogem.net/ContentFiles/moonaqua%20zonder%20NL.pdf blz. 4

 

Over het hoofd wordt gezien, dat deze gentech anjers ook herbiciden ingebouwd gekregen hebben nl.

surB, acetolactaatsynthetase, resistentie tegen chlorsulfuron herbiciden

Deze herbiciden zijn niet zo onschuldig, zij zijn in de plant ingebracht, dus zijn ze een deel van de anjer geworden.

Als men deze anjer in de GFT-bak gooit of op de composthoop, en de compost over de tuin verspreidt, dan wordt de tuin vervuild met gentech bacteriën en residuen van chlorsulfuron herbiciden, zelfs een kleine dosis van deze herbiciden reduceert op grote wijze de planten biomassa en zaadproductie in persecaria, (sierplanten). Ook zoete kers wordt beschadigd door de drift bij zeer kleine doses.

An American study showed that sweet cherry is damaged by herbicide drift

(chlorsulfuron) at doses down to 1/100 the normal field dose (Al-Khatib

et al. 1992).

http://www2.mst.dk/udgiv/Publications/2000/87-7944-325-7/pdf/87-7944-326-5.pdf

Chlorsulfuron reduced the yield of all plants tested, with the amount of reduction depending on the time and rate of application. Most noteworthy was its influence on canola and soybean, in which at critical stages in development, applications of 9.2 × 10-5 and 1.8 × 10-4 kg/ha, respectively, reduced seed yields (dry wt) to 8 and 1% of those of controls without causing a significant change in vegetative growth. These low application rates are within the range of reported herbicide drift levels and suggest that chlorsulfuron may cause severe reduction in the yields of some nontarget crops if they are subjected to exposure at critical stages of development. Application of other herbicides at comparable rates and stages of plant development had no influence on either canola or soybean.

It has similarly been shown that even small doses of chlorsulfuron (1/100th

to 1/1000th part of normal dose) greatly reduce the plant biomass and

seed production in persecaria (Fletcher et al. 1996).

Fletcher, J., Pfleeger, T.G., Ratsch, H.C., Hayes, R. (1996). Potential impact of low

levels of Chlorsulfuron and other herbicides on growth and yield of nontarget

plants. Environ. Toxicol. Chem., 15, pp. 1189-1196.

Chlorsulfuron valt onder de sulfonyl urea herbiciden. Dezelfde sulfonyl urea ingredienten, die voor herbiciden worden gebruikt, worden ook gebruikt in de gedaante van medicijnen en voorgeschreven aan diabetici die niet afhankelijk zijn van insuline.

Moeten straks speciaal diabetici (NIDDM) gewaarschuwd moeten worden tegen deze gentech anjer?

The same sulfonyl urea compounds used as herbicides are configured as pharmaceuticals and

prescribed for humans precisely because they do effect our bodies. A class of SUs (carbutamide,

chloropropamide, glibenclamide, glipentide, glipizide and tolbutamide) are prescribed for

people suffering from non-insulin dependent diabetes mellitus (NIDDM)3.

http://www.vpirg.org/downloads/sb.pdf

Ondertekenaars hebben tevens ethische en/of religieuze bedenkingen: Meerdere ondertekenaars vinden het niet ethisch te knippen en plakken in het DNA, de blauwdruk van het leven, die door God geschapen is. Hebt u dat wel meegenomen in uw overwegingen?

We lezen:

(9). De eerbiediging van de ethische beginselen die in een lidstaat worden erkend is bijzonder belangrijk; de lidstaten kunnen ethische aspecten in overweging nemen wanneer GGO's doelbewust worden geïntroduceerd of in de handel worden gebracht als product of in producten.

Verder lezen we:

(10) Met het oog op een alomvattend en doorzichtig wetgevingskader moet er voor worden gezorgd dat het

publiek tijdens de voorbereiding van maatregelen door de Commissie dan wel de lidstaten wordt geraadpleegd, en in kennis wordt gesteld van de maatregelen die ter uitvoering van deze richtlijn worden genomen.

( DIRECTIVE 2001/18/EC of 12 March 2001).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:NL:PDF

De afschaffing van de Actio Popularis zorgt er voor, dat bovenstaande (10), in Nederland niet gebeurt. Alleen belanghebbenden mogen reageren. Is deze EU regel in Nederland niet geïmplementeerd? Is de afschaffing van de Actio Popularis niet in strijd met de EU-wetten?

Anjers worden wel gegeten, al in de Renaissance werden er gesuikerde bloemboeketten gemaakt, waar anjers in verwerkt werden.

Later, in de Renaissance, waagden de rijken zich tijdens het angelus aan gesuikerde bloemenboeketten. Die boeketten bestonden uit onder andere lelies, rozen en anjers.

http://www.agf.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=1688

Voorbeelden van eetbare bloemen zijn: afrikaantjes, anjers, begonia, salie, chrysanten, courgette, geranium, goudsbloem, lavendel, Oost-Indische kers, rozen, viooltjes en vlijtig liesje.

http://www.derondevenen.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&fontsize=12&pagid=34&stukid=8940

Uit brief aan de Dictorate-General Environment EU van 1-03-2007 van Mr. A.B. Holtkamp Min. VROM DGM/SAS C/NL/06/01

We lezen op onder 3 Histrory; The information provided in the notification for variety Moonlite, which was assessed positively by the Dutch Committee on Genetic Modification (COGEM) and the European Food Safety Agency (EFSA) is similar to that of the present notification for the variety Moonaqua (line 123.8.12).

Dus concluderen we dat bij de anjer Moonaqua de zelfde onderstaande tests zijn gedaan.

EFSA schrijft in haar journaal; The EFSA Journal (2006) 362, 1-19

http://www.gmo-compass.org/pdf/regulation/Flowers/Carnation_moonlite_efsa_opinion.pdf

Blz. 10 (b) Additional in vitro studies

The applicant performed an Ames test and a cytotoxicity study on human embryonic intestinal cells in vitro with water extracts of leaves of carnation Moonlite 123.2.38 and control variety 123.

Dit is toch te gek voor woorden, zelfs mensenlijke darmcellen van een embryo worden gebruikt om te testen en dat voor deze gentech anjer! Onvoorstelbaar! Je zult die anjers maar voor Moederdag krijgen! Wat moet dit allemaal bovendien wel niet gekost hebben aan gemeenschapsgeld!

N.a.v. van het gesprek dat ik op 9 juni 2009 met minister Verburg had tijdens het Seminar, waarbij zij mij zei, dat iedereen zijn mening mag geven, stuur ik haar dit bezwaarschrift ook toe.

Wij willen niet, dat deze gentech anjer, genaamd Moonaqua T op de Nederlandse/Europese markt wordt gebracht. We vinden het een schandaal dat hier toestemming voor gegeven is, ondanks dat er geen meerderheid van stemmen voor was in de EU.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting Ekopark en Stichting VoMiGEN (machtigingen om voor deze stichtingen op te treden en statuten reeds in uw bezit) en The European GMO-free Citizens.

miep(a)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

CC per e-mail Minister Verburg,

 

Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VROM en LNV, te Den Haag.

Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VWS, Den Haag.

Wetenschappelijk instituut PvdD ,SP, VVD, SGP, D 66. Groenlinks, PvdA, CU.

e.a.

Diverse media

Bijlage A

http://www.i-sis.org.uk/mehd3.php

Bijlage B

http://www.florigene.com/products/hollandarrangements.php

Bijlage bezwaarschrift 2,3 (Engels), 4 en 5 met namenlijsten

Dit bezwaar is op internet te zien via http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar.html


 

AANTEKENEN

 

BEZWAARSCHRIFT AANVULLING

Ook per e-mail verzonden

 

Lelystad, 3 september 2009.

 

Minister J. M. Cramer van VROM

p/a Bureau Genetisch

Gemodificeerde Organismen

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

 

Geachte mevrouw Cramer,

Betreft; Aanvullingen bedenkingen en bezwaar tegen het voornemen van een markttoelating te weten;

 

Procedure

MA

Dossiernummer

C/NL/06/01

Rechtspersoon

Florigene

Uitgangsorganisme

anjer

Genen en functies

dfr, dihydroxyflavonol reductase, bloemkleurwijziging

surB, acetolactaatsynthetase, resistentie tegen chlorsulfuron herbiciden

F3'5'H (ofwel bp40), flavonoid 3',5' hydroxylase, wijziging bloemkleur

CaMV 35S promoter, Stimulatie immuunresponse

D8 3', terminator

pCHS-A, petaalspecifieke promoter

Cab 5' utr, chlorophyll a/b binding protein cDNA 5'untranslated region

Eventnummer (unique identifier)

FLO-40689-6, lijn 123.8.12

Productomschrijving

kleur gemodificeerde anjer Moonaqua

Toepassing

Import

Datum Vergunning

20-07-2009

Datum Einde Vergunning

Status

In behandeling

 

 

Reeds van Florigene op de Europese markt zijn: Moondust C/NL/96/14-11, Moonshadow C/NL/97/13-1363A en Moonlite C/NL/06/02, zie ons bezwaarschrift daarover uit 2007: http://www.gentechvrij.nl/bedenkinggmoanjermoonlite.html

Cogem schrijft in haar COGEM advice CGM/070206-02:

http://www.cogem.net/ContentFiles/moonaqua%20zonder%20NL.pdf

.. and although carnation is grown for centuries it has never been found in the wild.

Dit is niet juist. Er bestaat een wilde anjersoort in Nederland, de steenanjer, de Dianthus deltoides die bovendien wettelijk beschermd is. Al hoe wel dit een markttoelating is, is er al wel eerder toestemming gegeven om soortgelijke gentech anjers te laten groeien in Nederland. De plant komt van nature voor in Eurazië .

Dianthus deltoides http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenanjer

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_wettelijk_beschermde_planten_in_Nederland

Wij willen niet, dat deze gentech anjer, genaamd Moonaqua T op de Nederlandse/Europese markt wordt gebracht en we betreuren het dat soortgelijke gentech anjers hier in Nederland al mogen worden geplant. We vinden het een schandaal dat hier toestemming voor gegeven is, ondanks dat er geen meerderheid van stemmen voor was in de EU. Heeft er overigens na 10 jaar al een evaluatie plaatsgevonden betreffende Moondust C/NL/96/14-11 en Moonshadow C/NL/97/13-1363A ?

Consumenten en maatschappelijke organisaties van Portugal, Brazilië, Mauritius, Nieuw Zeeland, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Cyprus, de Philippines, UK, Schotland, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Zweden, Polen en Nederland en mensen, zoals dr. Mae-Wan Ho (UK, zij zette een oproep op de site van ISIS , ) en Prof. R. Cummins (Canada) van ISIS, Institute of Science in Society ondertekenden het Engelse bezwaarschrift, evenals de Poolse Jadwiga Lopata, winnares van de Goldman Prize (ecologische Nobelprijs) en vice president ICPPC , en Sir Julian Rose president van de International Coalition to Protect the Polish Countryside; verder tekenden o.a. Le Centre d'Information sur l'Environnement Frankrijk; Scarborough Against Genetic Engineering (SAGE), Ludovic Desbrus président de Agri Bio Ardèche (Ardèche France); Sebastian Mezger von RAPUNZEL NATURKOST AG;  de OGM Dangers organisatie uit Frankrijk: en la Confédération Paysanne, sa commission OGM ; en Union of International Associations uit Brussel .

Aan dat Engelse bezwaarschrift kunt u zien, dat deze gentech anjers in de EU en daarbuiten niet gewenst zijn en niet gekocht zullen worden. Vooral in Portugal ligt de anjer zeer gevoelig omdat deze bloem het nationale symbool van Portugal is (Anjer-revolutie van 1974), zo bleek uit meer dan 20 Portugese websites die hebben bericht over het Engelse bezwaarschrift.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting Ekopark en Stichting VoMiGEN (machtigingen om voor deze stichtingen op te treden en statuten al in uw bezit) en The European GMO-free Citizens.

CC per e-mail: dezelfde adressen als boven.

 

disclaimer