Gentechvrij, verslag hoorzitting op 30-09-09 en pleitnota gentech anjer Moonaqua TM. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Voor de pleitnota, scroll naar beneden.

Bij repressieve tolerantie (Herbert Marcuse) horen ook inspraak- en klachtprocedures. Wij hebben het recht om zienswijzen in te dienen en bezwaar te maken, en er is een ombudsman waar je kunt klagen over de gemeente. Alleen leidt het allemaal tot niets! Van deze site.

Daar zijn we het niet mee eens, elke daad vanuit een oprechte bedoeling heeft invloed op het geheel.


Verslag hoorzitting.

Hoorzitting Moonaqua tm, gentech anjer met veranderde bloemkleur, 30 september 2009, Den Haag, Oranjebuitensingel 6, dependance ministerie van VROM.

De taxi was een kwartier te vroeg (kwart voor 7) en dat was maar goed ook, door een kapotte trein hadden we enige vertraging maar we kwamen toch nog op tijd. Ik was samen met Theresa van Hensbergen bij de hoorzitting waar Jeanine van Nieukerken van Stichting Natuurwetmoeders uit Almere, al in de zaal zat.

Natuurlijk was mevrouw Spam, juriste bij het ministerie van VROM weer voorzitter, en dit keer was Ingrid de Kort secretaris. Er was weer een onafhankelijke notulist die na toestemming het geheel opnam.

Er waren 6 mensen van VROM, Hanneke Bresser,de heer Ruben Dekker, de heer Geurts, mevrouw Spam, juristen van VROM, Ingrid de Kort (secretaris), en een onbekende man, mevr. Boet Glandorf (RIVM), en een onafhankelijke notulist Frans Emck en er waren 6 bezwaarmakers. Jeanine van Nieukerken, Frits Lameris, Theresa van Hensbergen, Peter van Kan, Wilbrord Braakman en ik.

Mevrouw Spam legde weer de officiële zaken uit. En de jurist de heer Geurts, na vragen het begrip "belanghebbende", ik hoop dat men dat nu eens op schrift stelt, zodat we weten waar we aan toe zijn alsmede de verwijzing naar het wetsartikel waar het staat dat het wettelijk geregeld is.

Allereerst mocht Jeanine spreken, die in twee zinnen lof uitte voor mijn werk en daarna was ik aan het woord, ik had zeker een half uur nodig, vanwege de vele stukjes van bezwaarmakers uit 19 landen, die ik opgestuurd kreeg en waar ik een keus uit had gemaakt.

Het waren deels Engelse stukjes, wat werd gedoogd, omdat alles eigenlijk in het Nederlands moet. Een Frans stukje hoefde ik niet op te lezen, omdat de voorzittier dacht dat niemand het zou begrijpen, het werd wel opgenomen in het dossier.

Zelfs het verslag zal in het Nederlands naar buitenlandse bezwaarmakers worden gestuurd, men wil niet vertalen en dat moet ik dan maar doen. Men verzocht mij het verslag naar bezwaarmakers te sturen, dat vond ik goed, maar het is toch gek dat ik daardoor een verlengstuk van VROM wordt.

VROM wil het verslag in geen enkele taal vertalen omdat dat officieel niet mocht. Maar ik zou wel eens willen weten waar dat in de wet staat. Want de gentech anjer wordt op de Europese markt gebracht.
Thuis vond ik een e-mail van Todd uit UK die verteld eergisteren (29 sept.) de uitnodiging gedateerd 22 sept. voor de hoorzitting te hebben ontvangen. Hij snapte niet wat er stond omdat die in het Nederlands is. En van ochtend net zo'n berichtje van Michael ook uit de UK. Die ontving de uitnodiging zelfs gisteren (30 sept, dag van de hoorzitting) pas! En de tekst is niet dezelfde (korter) dan die van ons.

Eerder had ik geklaagd bij VROM dat medeondertekenaars geen uitnodiging hadden gekregen. Ik kreeg een e-mail van Ingrid de Kort dat zij er alsnog voor zouden zorgen, maar alleen aan mensen die een volledig adres hadden doorgegeven. De rest moest ik maar benaderen. Terwijl wel alle e-mail adressen bekend zijn.

Na mijn betoog mocht Frides spreken, hij sprak met veel vuur ik vond het wel sterk gedaan. Hij trok een vergelijking met de straling problematiek, waar hij sterk tegen ageert en erg mee bezig is.

Peter van Kan, die ik niet eerder ontmoet had maar waar ik wel e-mails van had ontvangen. Sprak rustig en sprak zich uit het hoofd uit tegen de gentech techniek. Hij vertelde dat hij misschien in anjers gaat handelen (grapje?).

Daarna kwam Wil Braakman, met een zeer lang betoog, dat meer de esotherische kant van de zaak belichtte.

Tegen half 12 werd de hoorzitting afgesloten en namen we afscheid van iedereen, waarna de mannen nog een tijd met een ambtenaar praatten.

Die ambtenaar zei dat hij zich niet aangesproken voelde, ondanks dat ik had opgelezen dat (top)ambtenaren van verschillende ministeries, het Rikilt, en de Cogem overleg hadden gepleegd met Niaba (o.a. Monsanto) en dat het besluit GGO ten slotte veranderd werd. Dit stond in de jaarverslagen van Niaba. En ondanks dat ik de namen niet had genoemd wist hij natuurlijk wel dat zijn naam er ook bij hoorde.

Beslissing-op- bezwaar-uitslag: over 10 weken en of we het geen bezwaar vonden dat het wat langer duurt dan de wettelijke termijn van 6 weken.

Wetenschappelijke verhandelingen van Lotter, waar Frides op wees van Lotter (1) en (2).Piece on hearing about Moonaqua tm in English and Deutsch unten.


En Français

Compte rendu de l'audience concernant l'oillet OGM 'Moonaqua'

au ministère de l'environnement des Pays Bas,

La Haye, le 30 septembre 2009

Par Mme Miep Bos, Porte Parole des 'Citoyens sans OGM' des Pays Bas

Miep Bos, porte parole des citoyens sans OGM des Pays Bas, s'est rendue à La Haye le 30 septembre pour se battre contre la mise sur le marché de l'oillet OGM 'Moonaqua', lors d'une audience au Ministère de l'environnement. Dans cette audience, des citoyens ont eu le droit d'exprimer pourquoi ils étaient intéressés/concernés par cette affaire, et pourquoi ils étaient contre certaines mesures. Après cette audience, le ministère va décider si la/les personne(s) sont 'recevables comme personne intéressée' . S'ils jugent que c'est le cas, ces personnes peuvent continuer leur procédure auprès du Conseil d'État. Si le ministère juge que ces personnes ne sont pas 'intéressées', ces citoyens ont le droit de déposer plainte auprès du Conseil d'état.

Miep Bos:

L'audience s'est bien passée. Nous étions 6 personnes ; et il y avait aussi 6 personnes du ministère, dont 2 juristes du ministère, plus un secrétaire indépendant qui a fait le compte- rendu et un enregistrement sur cassette. J'ai pu parler pendant une demi heure, pour lire entre autres les 14 textes que les signataires m'ont envoyés pour cette audience. J'ai pu lire les quelques textes que j'avais reçus en anglais, mais le président de l'audience ne m'a pas permis de lire les textes français, car personne ne les aurait compris. Néanmoins, ces textes seront ajoutés au compte rendu. Vous pouvez lire toutes les textes ci-dessus :

http://www.gentechvrij.nl/moonaquapleitnotapiet.html

J'ai demandé si la décision du Ministère pouvait être traduite en plusieurs langues, mais ça ne sera pas possible ni permis, et ils m'ont demandé d'envoyer moi-même la décision à venir (dans les 10 semaines) à tous les signataires. Alors je dois traduire moi-même, ce qui est bizarre car je ne suis pas un 'prolongement ou employée' du ministère, et je ne maîtrise ni le portugais, ni l'italien, l'espagnol ou le français....

Dans mon exposé j'ai fait référence à la coopération entre Niaba (union néerlandaise de multinationales comme Monsanto, Unilever etc.) et divers ministères et leurs fonctionnaires. L'un d'eux était présent dans la salle. Il m'a demandé après l'audience : 'C'est moi que vous avez mentionné en tant que participant de Niaba ? Je ne me sens pas coupable de quoi que ce soit. ' Une autre question était : quelle personne est intéressée /concernée pour passer devant la cour suprême afin d'arrêter l'introduction sur le marché? Des citoyens 'ordinaires' n'ont plus le droit d'aller devant cette cour s'ils ne sont pas 'concernés/intéressés'. Mais jusque qu'à maintenant il n'y a aucune loi qui décrit ce qu'est exactement 'une personne concernée/intéressée'. Et l'Actio Popularis, la loi qui a donné à chacun la possibilité d'aller au tribunal pour des décisions défavorables du gouvernement, a été abandonnée en silence, et personne ne sait ce qui s'est passé. Il y aura plusieurs OGM de mis sur le marché prochainement, et c'est beaucoup de travail pour nous, citoyens, de nous battre contre ça avec des procédures floues comme celle-ci.

Trois autres personnes ont parlé. Notamment une personne plus âgée, qui était cultivateur de bulbes, qui est maintenant retraité et cultive des bulbes biologiques, a parlé longuement dans un sens plus « spirituel ». L'audience était close au bout d'une heure trente.

Cordialement,

Miep Bos

Porte Parole des 'Citoyens sans OGM' de Pays Bas

(Traduction : Janneke Tops, Ecolonie, Vosges et Aline Read du Centre de l'Environnement France)

 

2nd of October 2009 About the hearing on Moonaqua tm:

The hearing went well. We were with 6 persons, the ministry too and she had one independent male secretary to take the minutes and he recorded it on a tape. I could speak for half an hour, to read out a.o. the 14 pieces (some in English, one in French, the chair said that I should not read the French piece because nobody could understand but would be recorded in the minutes)  from signers who have send me a piece for the hearing.

You can read them here. I have asked whether the decision on the petition from the Ministry could be in other languages. But they stressed that it is not possible and not allowed and they asked me to send the coming (in 10 weeks) decision to all signers of the petition. So I have to translate it myself.

But Portuguese, Italian, Spanish and French is not a language I master.  In my plea I have referred to the cooperation between Niaba (Dutch union of multinationals like Monsanto, Unilever etc.) and several ministries and their civil servants and that one was present in the room. He told me afterwards, "You did mean me, but I don't feel addressed, we just can speak to them don't we?"

Furthermore the question was: who is an interested person who can go to a higher court to try to stop the introduction into the market. Ordinairy people cannot go anymore to court when they aren't an interested party according to some judges. But there isn't  a law yet that describes what a interesting person or - party really is. And the Actio Popularis, the law that gave everyone the opportunity to go to court in case of undesired decisions of the government is been abolished silently and nobody knew what had happend. More introductions into the market of GMOs will come up, but all is a lot of work.

Three other persons also spoke. One older person who was a tulip grower and nowadays is a pensioner who grows organic bulbs, spoke long and more in a spiritual way and after an hour and a half the hearing was done.

Scientific papers of Dr. Lotter, (1) and (2).

After the hearing in the Hague.

Deutsch

2. Oktober 2009 Über die mündliche Verhandlung vom Moonaqua tm:

Die Anhörung ist gut gelaufen. Wir waren mit 6 Personen, das Ministerium auch und es gab einen unabhängigen männlichen Sekretär der alles auf Band aufnahm. Ich konnte eine halbe Stunde 14 verschiedene Einwende von Unterzeichnern der Petition vorlesen (einige in Englisch, eine in Französisch, der Vorsitzende sagte, dass ich nicht auf Französisch vorlesen sollte, weil niemand es verstehen konnte, aber der Einwand würde in das Protokoll aufgenommen werden). Ich zeigte das Foto der jungen Menschen in Polen. 

Sie können die Einwende hier lesen: http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html .
Ich habe gefragt, ob die Entscheidung über die Petition vom Ministerium auch in anderen Sprachen sein könnte. Aber sie betonten, dass dies nicht möglich ist und nicht erlaubt, und sie baten mich, den kommenden (in 10 Wochen) Beschluss allen Unterzeichnern der Petition zu senden. Also muss ich selbst übersetzen.   

Aber Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Französisch sind keine Sprachen, die ich meistere. In meiner Bitte habe ich die Zusammenarbeit zwischen den genannten Niaba (Niederländische Vereinigung von multinationalen Unternehmen wie Monsanto, Unilever usw.) und verschiedenen Ministerien und ihren Beamten genannt und daß einer der Beamten sich im Raum befindet. Er erzählte mir später, "Du hast mich gemeint, aber ich fühle mich nicht angesprochen, wir können mit ihnen reden oder nicht?"

Darüber hinaus war die Frage: Wer ist eine interessierte Person, die sich an ein höheres Gericht wenden könnte, um zu versuchen, die Einführung in den Markt zu verhindern. Nach einigen Richtern können gewöhnliche Menschen nicht mehr vor Gericht gehen, wenn sie nicht eine interessierte Partei sind. Aber es gibt noch kein Gesetz, das beschreibt, was eine interessante Person oder - Partei wirklich ist. Und die Popularklage, das Gesetz, dass jedem die Möglichkeit gab, vor Gericht zu gehen im Falle von unerwünschten Entscheidungen der Regierung, ist im Stillen abgeschafft worden und niemand wußte, was passiert ist. Weitere Einführungen von GVO auf den Markt werden kommen, aber alles ist viel Arbeit.

Drei weitere Personen sprachen ebenfalls. Eine ältere Person, ein früherer Tulpenanbauer und heute ein Rentner, der heute biologischen Zwiebeln anbaut, sprach lange und mehr in einem geistigen Sinne und nach anderthalb Stunden war die Anhörung zu Ende.

Scientific papers of Dr. Lotter, (1) and (2).


PLEITNOTA

Lelystad, 17 september 2009.

 

Pleitnota betreffende de markttoelating in de hele EU van C/NL/06/01, 'Import carnation variety Florigene Moonaqua TM (123.8.12) (Ik vertegenwoordig Stichting VoMiGEN en bezwaarmakers uit binnen en buitenland).

 

Geachte minister Cramer,

Allereerst een paar opmerkingen van 13 burgers (we kregen reacties van burgers uit 19 landen), die hun handtekening onder het bezwaarschrift hebben gezet en die graag iets willen zeggen over de reden waarom:

Eerst de allernieuwste e-mail die gisteren binnen is gekomen:

Essentially I am opposed to all GM crops for a wide variety of reasons. GM food crops are known, in many cases to cause allergic reactions in consumers. GM pollen has been recorded as harming growth patterns in butterflies and other insects. GM carnations are unnecessary and may cause environmental problems we do not forsee; they may also be the start of the slippery slope to all sorts of other  genetically modifiied crops. Quote from Prof. Paul Gepts, University of California, Davis: "Gene flow is really a regular occurrence among plants. So if you put a gene out there it is going to escape." If I had had more opportunity I would have written a much more coherent and extensive submission for you. I authorize Miep Bos to use this if she considers fit in the Court Hearing. Thanks for taking my petition signature seriously. Peter Haslegrave,, UK

Beste Miep,

Hierbij machtig ik je mijn verhaal bij de hoorzitting te vertellen. Ik ben belanghebbende omdat er geen wettelijke definitie van bestaat en niemand dus kan vertellen wie dat wel of niet is.

Ik ben tegen iedere vorm van genetische manipulatie in mens, plant/gewas en dier. Wat de lange termijn gevolgen zijn van al dit geknutsel met natuurlijk DNA is onbekend, maar ik verwacht niet veel goeds. Het is nu al duidelijk dat bij alle genetisch gemanipuleerde gewassen veel en veel meer pesticiden en ander gif gebruikt moet worden om tot groei te komen.
Bovendien vind ik het griezelig te constateren dat al deze ontwikkelingen leiden tot allerlei patenten die er voorheen niet waren. Het belemmert de vrije landbouw, beïnvloedt de vrije markt en het maakt op termijn woestijnen van ooit vruchtbare bouwgronden. Bovendien worden er dieren opgeofferd om te controleren of het nieuwe product schadelijk is. En dat is het!

In de verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen uit het "Institute of Science in Society and Dept. of Biological Sciences , Open University, Milton Keynes, MK 7 6AA, UK en het Dept. of Plant Sciences, University of Western Ontario, Canada wordt door Mae-Wan Ho, Angela Ryan en Joe Cummins in hun "BRIEF NOTE"  "CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals" wordt het een en ander duidelijk.

De conclusie van deze wetenschappers werd al in het bezwaarschrift van 29 augustus jl. vermeld.

Beste Miep, ik laat het hele verhaal graag aan je over. Ik kan geen betere persoon bedenken die ik hiervoor mijn machtiging geef.
Een samenvatting in het Nederlands van de wetenschappelijke artikelen is wellicht al in je eigen verhaal opgenomen. Ook daar sluit ik me bij voorbaat graag bij aan.

Heel veel succes woensdag en hartelijke groet,

Noor Dickmann
Hilversum
          

Helaas ben ik 30 september as. verhinderd te komen.
Alleen bezwaren van belanghebbenden tellen; wie zijn de belanghebbenden....
Immers wij toch allemaal? Als wij genetische producten hier accepteren , vervuilen wij op zodanige wijze Moeder Aarde dat het op den duur onmogelijk zal zijn voor ons , voor onze
kinderren en voor onze kleinkinderen hier nog te leven. Er is bewezen dat de grote bijensterfte samenhangt met (oa) gen-gewas. Met een gen-anjer kan een bij niets.....nog erger hij sterft! Zonder bijen geen mensen. Waar zijn we mee bezig. Nu kunnen we het tij nog keren. We hebben al zo veel vervuild,alsjeblieft niet nog meer. Beste Miep, Hierbij machtig ik je mijn brief voor te lezen. Heel graag zelfs.    Rikje Maria, Utrecht (een zeer bezorgde moeder en grootmoeder.)

This is my message for the Dutch Ministry of Environment

  As a resident of England GM carnations will have a direct impact on me as they can be sold all over the world, whether as cut flowers, plants or seeds, there is no regulatory labelling  which will identify them as GM.  Whether I choose to buy GM carnations or not, those carnations on the market will contaminate other carnations and plants and have an adverse effect on health and environment. 

  Direct export is only one route as genetically engineered material is spread over large distances and is quite capable of crossing national borders as it is spread not only by wind blown and insect borne pollen but also through horizontal gene transfer to neigbouring unrelated plant and animal species. Transgenic DNA is designed to cross species barriers and to invade genomes. They are flanked by recombination sequences, such as the left and right borders of T-DNA or the terminal repeats of viral vectors, which enable them to jump into genomes. By the same token, they could jump out again. Enzymes which catalyse jumping in also catalyse jumping out.  (see http://www.i-sis.org.uk/secretGMcrops.php   for more information.)  In Mexico maize has been contaminated with GM genes despite the ban on GM in this country.

 GM crops also increase the use of pesticides and herbicides, these are not only proven to be harmful to health but also increase carbon emissions as they are highly dependent on fossil fuels for their manufacture and use.  We should be trying to reduce carbon emissions not increase them to meet the serious threat of climate change which affects all the citizens of this planet.  For the adverse proven effects of genetically engineered plants you need only read the many well researched articles on the Independent Science in Society website. www.i-sis.org.uk .

Heather, England

At South Kensington, in London, there is a kiosk selling flowers brought in by road from Holland: I pass it by every week on my way to the Natural History Museum. If those flowers come to include the new, Moonaqua (GM) carnation,this will be one way in which GM material will enter this country and no doubt our landfills, composters, etc. etc. and I fear what MAY happen when the GM genes are liberated by decomposition. I am not aware that relevant studies have been undertaken and think we should err on the side of caution and NOT liberate such vegetable material into our environment.
Thanks for representing me, Barry , London, UK

Yes please represent me. Jenny, France.
1- I don't see a reason or real need to have a Moonaqua carnation.
2- There is a big risk of contamination
3- Experiments show that GMO are not good for the soil and the environement
Thank you

My dear,

The answer is very simple. You can grow very easy carnations plants from the leaf-stalk of a flower. So is the same as to plant GM carnations with the difference that you can't control who and where planted GM carnation and how it can affect nature.

Yours Kyriaki

Kyriaki, Cyprus

Hallo Miep,

Je hebt zelf al heel goed verwoord waarom gentech gevaarlijk kan zijn.Zoals onderstaand.

Gentechvoedsel kan giftig zijn of allergieën veroorzaken, voedingswaarde kan omlaag gaan. Ze zouden nieuwe ziekten kunnen veroorzaken en voedingsproblemen. Ook worden er antibiotica-resistentiegenen gebruikt, die weer kunnen leiden tot ziekteverwekkers, die resistent kunnen worden tegen antibiotica.

 Ik ben er op tegen dat er gemanipuleerd wordt met levende organismen ,planten ,dieren en mensen.

met vriendelijke groet Marianne, Nederland

Miep Bos, We do not want GM flowers.  Why should big corporations own the
rights to our natural resources, our flora, our fauna, our air, our water?
NO TO MONSANTO and any other corporations infiltrating our governments with
GM products. If you allow these GM products to be sown, you will reap greed,
destruction of our environment, harm to our health.
Janis, USA

GM plants should remain quarantined in sealed laboratory environments until it can be proven that they do not have, and will never contribute to, any adverse effects on the natural world including humans and other species.

Todd UK

Bonjour,  

je pense que la technique de modification génétique est dangereuse, même pour les plantes qui ne sont pas directement liées à l'alimentation comme l'oeillet Moonaqua T,C/NL/06/01, dans la mesure où le métabolisme complet de la plante est modifié par cette technique. En effet, puisqu'il est prouvé que ces modifications peuvent se transmettre aisément d'une plante à l'autre par les bactéries du sol, ce gène importé peut avoir des conséquences imprévues sur d'autres plantes, qui ont des pollens, et modifier leur métabolisme et leurs caractéristiques ce qui risque de poser des problèmes. Rappelons-nous les conséquences de la plantation en europe du tilleul argenté exotique (tilla tomentuosa), importation à priori banale et sans danger, qui, à cause du mannose et du galactose que leur nectar contient en trop grande quantité, rend les butineurs européens (abeilles, bourdons, etc...) "saouls"  et les conduit à la mort. Bien cordialement,

Aline Read, France

directrice Centre d'Information sur l'Environnement.

It is completely unneccessary  and dangerous [cross-fertilisation]to genetically modify flowers. We have many colours and varieties already. It is just a marketing gimmick . Do not allow it. Ursula, England

Seeing beautifully dressed, healthy-looking Polish children it's difficult not to ask: What about future for our children? What will they leave them? Biodiversity, or monoculture? Local, traditional eco-foods or foods full of chemistry, hormones and GMOs? The wisdom of generations or corporate slavery? (fot. and comment Jadwiga Lopata, Poland.)

Over de gentech anjer:

Blz. 4 Beschikking

(7) Conform de standaardprocedure als bedoeld in artikel 15 van de richtlijn kon een bevoegde

instantie of de Commissie binnen 60 dagen na de verspreiding van het beoordelingsrapport om

nadere informatie verzoeken, opmerkingen maken, of met redenen omklede bezwaren maken

tegen het in de handel brengen van het betrokken product. Er zijn opmerkingen, bezwaren en

verzoeken om informatie van een aantal lidstaten ontvangen. De Minister van VROM heeft

vervolgens 45 dagen de tijd gehad om te proberen tot overeenstemming te komen met de Commissie en de lidstaten. Dit is niet voor alle bezwaren gelukt.

 

(11) De Commissie heeft derhalve ingevolge artikel 19 van de richtlijn een positief ontwerpbesluit,

betreffende het in de handel brengen van Dianthus caryophyllus , lijn 123.8.12, opgesteld. Het

ontwerpbesluit is op 15 september 2008 besproken en ter stemming gebracht in het comité,

bedoeld in artikel 30 van de richtlijn. De stemming leidde noch tot een gekwalificeerde meerderheid voor of tegen het ontwerpbesluit.

(12) Ingevolge de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG is het ontwerpbesluit voor de Landbouwraad van 19 januari 2009 geagendeerd . De stemming tijdens de Landbouwraad leidde wederom niet tot een gekwalificeerde meerderheid voor of tegen het ontwerpbesluit .

Het is dan ook van de zotten, dat deze gentech anjer tenslotte toch is toegelaten!

De Cogem schrijft:

Carnation does not have weedy characteristics and although carnation is grown for centuries it has never been found in the wild.

http://www.cogem.net/ContentFiles/moonaqua%20zonder%20NL.pdf

en

Aspects of wild Dianthus species

Wild Dianthus species occur worldwide.8 In Europe, Dianthus species are found in mountainous

areas like the alpine region, mainly in the Balkan and the Mediterranean area.7 In the Netherlands,

some rare Dianthus species occur: D. deltoides (steenanjer; maiden pink), D. armeria (ruige

anjer; Deptford pink), D. superbus , (prachtanjer; large pink) and D. carthusianorum (Kartuizer

anjer; Carthusian pink).9 The species D. barbatus (duizendschoon; sweet William) is commonly

grown as a garden plant and has established itself in the wild.9

Dit is verwarrend, wat wil professor Zoeteman hier nu mee zeggen?

Woordvoerder Lucas Reijnders van Stichting Natuur en Milieu heeft wel een duidelijke visie op de sierteelt. ,,De meeste toepassingen die tot nu toe voor de sierteelt zijn bedacht, richten zich op verandering van de bloemkleur. Daar zetten wij grote vraagtekens bij. De maatschappelijke relevantie is zeer beperkt en onbedoelde effecten zijn onvoldoende onderzocht. Er zijn aanwijzingen dat genen die een andere bloemkleur veroorzaken ook kunnen leiden tot een uitscheiding van de wortels die giftig is voor het bodemleven.''

http://www.zibb.nl/tuinbouw/artimg/a20051233206623.PDF

Ik blijf waarschuwen tegen deze Bloemkoolmozaiekvirus 35S promoter. De enorme moeite die men doet om ook weer achteraf deze anjer te kunnen identificeren, ongelooflijk, waarom niet gewoon veel meer energie en geld gestoken in gewassen en bloemen zonder vreemde genen, zonder herbicide resistentie en zonder gebruik van de CaMV 35S promoter, een gevaarlijk pararetrovirus.

Dr. Joseph Cummins, professor emeritus in de genetica van de universiteit van West-Ontario,(die het Engelse bezwaarschrift ook getekend heeft) waarschuwt : 'Het [bij genetische manipulatie] veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.'(Bron: persbericht Natuurwetpartij van 20 juni 1997, vertaling Jan Storms.)

En zie http://www.i-sis.org.uk/mehd3.php

CaMV 35S Promoter Fragmentation Hotspot Confirmed, and it is Active in Animals Authors: Mae-Wan Ho; Angela Ryan; Joe Cummins.

Zorgt u er voor, dat elke in plastic hoes verpakte bos bloemen een wettelijk verplichte sticker krijgt en een boekje met korte uitleg er aan vastgeknoopt? De tekst op de sticker bevat ook de zin: D eze gentech anjers zijn op dieren getest.

Over giftigheid;

Uit; Application to import carnation variety FLORIGENE Moonaqua T (123.8.12)

Florigene Pty. Limited

An acute toxicity study was conducted in ICR male mice, administered a single dose of extract at 4g/kg. Animals were observed for 14days after dosage and autopsied at the end of the experiment. The experiments were carried out by the Safety Science Institute, Suntory Ltd., Japan, using extracts from leaf and from petal of the transgenic line FLORIGENE MoonaquaT (123.8.12), in comparison to the extracts from leaf and petal of the control (FE123), and a water supplemented diet (control group).

Veertien dagen! Veel te kort om een goed beeld te krijgen en veel te lang voor die arme dieren, die na afloop gedood worden! En dat allemaal voor een gentech anjer met veranderde bloemkleur! Schande! Je zult deze bloemen maar in je bruidsboeket hebben, zoals wordt aangehaald als een mogelijkheid deze bloemen te gebruiken.

Consumenten zitten niet te wachten op anjers met een veranderde bloemkleur, die door gentech tot stand is gekomen, waarbij dieren worden gedood en menselijke embryo darmcellen worden gebruikt om de giftigheid te testen.die door gentech tot stand is gekomen.

Zie de brief aan de Dictorate-General Environment EU van 1-03-2007 van Mr. A.B. Holtkamp Min. VROM DGM/SAS C/NL/06/01

We lezen op onder 3 Histrory; The information provided in the notification for variety Moonlite, which was assessed positively by the Dutch Committee on Genetic Modification (COGEM) and the European Food Safety Agency (EFSA) is similar to that of the present notification for the variety Moonaqua (line 123.8.12).

Dus concluderen we dat bij de anjer Moonaqua de zelfde onderstaande tests zijn gedaan.

EFSA schrijft in haar journaal; The EFSA Journal (2006) 362, 1-19

http://www.gmo-compass.org/pdf/regulation/Flowers/Carnation_moonlite_efsa_opinion.pdf

Blz. 10 (b) Additional in vitro studies

The applicant performed an Ames test and a cytotoxicity study on human embryonic intestinal cells in vitro with water extracts of leaves of carnation Moonlite 123.2.38 and control variety 123.

Europese en Nederlandse bezwaarmakers kregen geen uitnodigingen. Ingrid de Kort van VROM schreef me daarom o.a. het volgende, toen ik daar een opmerking over had gemaakt;

Fragment:

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal de personen die u heeft doorgegeven en wiens naam en adres bij het ministerie bekend is, uitnodigen voor de hoorzitting van 30 september aanstaande om 10:00 uur bij het Ministerie van VROM, Dependance Oranjehout, Oranjebuitensingel 6, Den Haag.

Daarnaast zou ik u willen verzoeken om degenen die aan u hun bezwaar kenbaar hebben gemaakt en wiens adres niet bekend bij het ministerie, in te lichten met betrekking tot de hoorzitting op 10 september a.s. U kunt hiervoor de brief van 10 september j.l. gebruiken die u van het ministerie ontvangen heeft. Zij zijn als zij dit wensen welkom bij de hoorzitting.

 KNIP

Met vriendelijke groet,

Ingrid de Kort

Na deze e-mail heb ik alle buitenlandse bezwaarmakers een Engelstalige e-mail gestuurd. Maar eigenlijk zou het ministerie dat moeten doen! De afgelopen dagen kreeg ik van alle kanten te horen, dat mensen in Lelystad en daarbuiten toch nog een uitnodiging hadden ontvangen.

Het blijft jammer, dat de brief niet vertaald is, in de verschillende talen. En omdat het een Europese toelating is tot de EU markt, zou je toch verwachten, dat de advertentie van het ministerie van VROM op zijn minst in alle landen van de EU in de plaatselijke kranten zou zijn verschenen.

Ik schreef het volgende persbericht;

Portugezen en andere Europeanen houden niet van gentech anjers.

Onlangs schreef ik als woordvoerster van the European GMO-free Citizens (waar Stichting VoMiGEN deel van uitmaakt) een bezwaarschrift tegen een gentech anjer met veranderde bloemkleur, de zg. Moonaqua TM van Florigene, aan het ministerie  van VROM. Men vroeg mij dat in het Engels te vertalen. Van het één kwam het ander.

Daarna liet ik een korte tekst over de gentech anjer vertalen in het Portugees, Duits, Italiaans en Frans. Veel mensen uit Portugal reageerden op mijn oproep, die op mijn site staat om de petition(=bezwaarschrift) te ondertekenen. Nu blijkt de anjer het nationale symbool van de Portugese Anjerrevolutie uit 1974 te zijn. Binnen de kortste keren kon ik 20 Portugese sites vinden waarin aandacht geschonken werd aan  uma petição sobre cravos OGM com a cor alterada (vert. een bezwaarschrift tegen gentech anjers met veranderde kleur). Zie ook het Jornal de Notícias.

Er kwamen verder reacties uit Brazilië, Mauritius, Nieuw Zeeland, USA, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Cyprus, de Philippines, UK, Schotland, Spanje, Italië, Frankrijk, België, Duitsland, Zweden, Polen en Nederland. Ook mensen, zoals dr. Mae-Wan Ho (UK, zij zette een oproep op de site van ISIS , ) en Prof. R. Cummins (Canada) van ISIS, Institute of Science in Society  ondertekenden het bezwaarschrift.

Net als de Poolse Jadwiga Lopata, winnares van de Goldman Prize (ecologische Nobelprijs) en vice president ICPPC , en Sir Julian Rose president van de International Coalition to Protect the Polish Countryside.

 

Populaire herinneringsposter Portugese Anjerrevolutie uit 1974.

Verder tekenden o.a. Le Centre d'Information sur l'Environnement Frankrijk; Scarborough Against Genetic Engineering (SAGE) ; Ludovic Desbrus président de AgriBioArdèche (Ardèche France); Sebastian Mezger von RAPUNZEL NATURKOST AG;  de OGM dangers organisatie uit Frankrijk: en la Confédération Paysanne, sa commission OGM ; en Union of International Associations uit Brussel . Er tekenden verschillende Nederlandse stichtingen, die geen subsidie krijgen en dus onafhankelijk zijn.

Tot slot het laatste nieuws:

Is het u bekend dat de Tweede Kamer zich op het verkeerde been gezet voelt door een verslag van minister Verburg over gengewassen waarin de invloed weerklinkt van het Amerikaanse bedrijf Monsanto? En dat via de wetenschap ongemerkt de visie van het gentech-bedrijf Monsanto terechtgekomen is in stukken die minister Verburg (Landbouw) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd?

Fragmenten uit het NRC van 18 en 19 september 2009. http://www.nrc.nl/economie/article2364298.ece/Kamer_veroordeelt_invloed_van_gengigant en http://www.nrc.nl/economie/article2363718.ece/Visie_gengigant_Monsanto_reikt_tot_in_Tweede_Kamer

Maar er is veel meer aan de hand. Leest u de verslagen van Niaba van 1999 tot en met 2007 er maar op na.

In het jaarverslag van 1999 - 2007 staan de namen van verschillende ambtenaren van LNV, EZ, VROM, VWS, Bureau GGO, en mensen van Rikilt en Cogem, die aangeduid zijn als "waarnemers".

Verslag 1999

Commissie Wet- en Regelgeving (WR)

Waarnemers van

Commissie Genetische Modificatie

Ministerie van VROM

Ministerie van VROM

Ministerie van LNV

VROM, bureau GGO

Ministerie van VROM

Ministerie van LNV

Ministerie van VWS

 

Verslagen 2003 - 2007 laten dezelfde informatie zien alleen de namen zijn soms verschillend..

Verslag 2006

Blz. 12 De commissie ( Commissie Public Affairs) PA is in 2006 betrokken geweest bij de verschillende lobbydossiers van Niaba. Zo heeft de commissie meegedacht over de lobbying voor de vereenvoudiging van wet- en regelgeving .

Blz. 13 Het afgelopen jaar waren er weer veel ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving, zowel op nationaal als Europees niveau.

Zo heeft het ministerie van VROM de in 2005 gedane voorstellen voor vereenvoudiging van het

Besluit GGO praktisch uitgewerkt. Niaba is hier actief bij betrokken . Daarnaast heeft Niaba

schriftelijk en via gesprekken input geleverd voor de werkzaamheden van de commissie Stevens. Deze commissie heeft het nationale stelsel van biotechnologische wetten en regels geanalyseerd en

aanbevelingen gedaan voor verdere vereenvoudigingen en verbeteringen. Een aantal van de

vereenvoudigingen had betrekking op de al eerder ingezette verbeteringen van het Besluit GGO.

Uit Jaarverslag 2007 blz.4

 Voor Niaba bleef de lobby voor een beter life sciencesklimaat ook in 2007 prioriteit. Met dit doel

werkte Niaba onder andere mee aan de ambtelijke voorbereiding van plannen en voorstellen. Ook adviseerde Niaba Tweede Kamerleden over de relevante dossiers .

Waarnemers van(2006):

Ministerie van LNV

RIKILT

Ministerie van LNV

Ministerie van EZ

Cogem

Ministerie van VROM

Ministerie van VROM

   

Waarnemers van (2007):

RIKILT

Ministerie van LNV

Ministerie van EZ

Cogem

Ministerie van VROM

 

We lezen:

(10) Met het oog op een alomvattend en doorzichtig wetgevingskader moet er voor worden gezorgd dat het publiek tijdens de voorbereiding van maatregelen door de Commissie dan wel de lidstaten wordt geraadpleegd, en in kennis wordt gesteld van de maatregelen die ter uitvoering van deze richtlijn worden genomen.

( DIRECTIVE 2001/18/EC of 12 March 2001).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:NL:PDF

Alleen belanghebbenden mogen reageren en verder gaan naar de Raad van State? Is er ergens vastgelegd wat het begrip belanghebbenden inhoudt? Of ligt het aan het oordeel van een willekeurige rechter wie er als belanghebbende wordt aangemerkt in een bepaalde zaak? Is dit in andere EU landen ook zo? Is de afschaffing van de Actio Popularis niet in strijd met de EU-wetten?

Het wereldbijencongres Apimondia 2009: Bijensterfte komt vooral door bestrijdingsmiddelen 20-09-2009 De politiek wordt opgeroepen prioriteit te geven aan vier maatregelen:

De eerste: Strictere toetsing van de risico's voor bijen van gewasbeschermingsmiddelen en genetische gemodificeerde gewassen.
http://www.boerenvee.nl/?page=nieuwsbericht&id=1387

Ingelast mijn bezwaarschrift op http://www.gentechvrij.nl/moonaquabezwaar.html

Deze pleitnota is ook te lezen via http://www.gentechvrij.nl/moonaquapleitnotapiet.html

Een gentech anjer met veranderde bloemkleur, getest op muizen die dat niet overleven, alleen om geldelijk gewin,wie zit daar op te wachten? Wij de consumenten van 19 landen, in ieder geval niet.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens alle binnen- en buitenlandse ondertekenaars, Wieteke van Dort, Stichting Ekopark en Stichting VoMiGEN (machtigingen om voor deze stichtingen op te treden en statuten reeds in uw bezit) en The European GMO-free Citizens.

Lelystad

miep(a)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

http://www.gentechvrij.nl/thegmofreecitizens.html

Bijlagen; 2

 

De gentechbeesten

Verstoten en uitgelachen door

Alle dieren op land en in de meren

Lopen de gentechbeesten de wereld rond te demonstreren

Gestoord als ze zijn

Met z'n drieën hebben ze het toch nog fijn

Gaap-aap met z'n hanenkam en kroontjesstaart

Loopt 't liefst over lelieblad

In de vaart

Suis-muis met kikkerpoten

Suist door de lucht zonder zich te stoten

In een bloemetjes wei wil

Roei-koei niet

Alleen nog maar in een bootje

Langs het riet

Ze schreeuwen, och mensen

Bedenk toch even

Wat hebben wij voor 'n leven

De schepper had het toch perfect gedaan

Waarom aan het manipuleren gegaan

Nu gaan ze het ook met de anjer doen

En alles alleen maar voor de poen

Mensen houdt toch op met die zooi

De wereld is dadelijk niet meer mooi.

Copyright Ineke Ludwig, Lelystad.

De gentechbeesten

Bijlage 1: Gedicht en tekening van Ineke Ludwig, uit Lelystad, die het bezwaarschrift ook heeft ondertekend en op

eigen wijze haar mening geeft.


Bijlage 2: Door Bureau GGO teruggestuurde (met zeer vreemde reden) aanvulling 2, die op tijd nl. 1 september 2009 werd verzonden. Het adres klopt, zie afdruk PTT.

 

 

disclaimer