Gentechvrij, 15 september 2015, ingezonden brieven o.a. "Trouw is naïef over genpieper". ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

Ingezonden brieven aan Trouw en de Volkskrant. De eerste titel " Trouw is naïef over genpieper".

Op 12 september 2015 stond in Trouw een artikel " Deze aardappel is gezond, zonder bestrijdingsmiddel."

Dit artikel in Trouw is een regelrecht loflied op de cisgene aardappel van Stichting DLO. Geen woord over de gevaren met betrekking tot deze gentech aardappel.

Later is een ingezonden brief daarover met de kop "Trouw is naïef over genpieper" geplaatst. Ook De Gentechvrije Burgers hebben een ingezonden brief verstuurd.

Ingezonden brief van Wim Kooy "Trouw is naïef over genpieper.

Bijdrage voor de opiniepagina.

Ik ben erg geschrokken van de naïviteit en eenzijdigheid van mijn
krant
. In het artikel 'Deze aardappel is gezond...' in de Verdieping van zaterdag 12 sept. worden de bezwaren tegen Genetisch Gemanipuleerde Gewassen (GMO) weggewuifd als zijnde alleen 'gestoeld op emotie', of geleid door 'hardnekkige intuïties', terwijl de schrijfster wel klakkeloos napraat dat er overweldigend bewijs is dat GMO-gewassen veilig zijn voor mens en milieu.

Dat is desinformatie van de industrie! Er blijkt vreemd genoeg bijna
geen onafhankelijk onderzoek te bestaan. Wat er is, is gedaan door de
industrie zelf en wel over zó korte periodes, dat de nadelige effecten
nog niet naar voren kwamen! Er zijn wel degelijk vele voorbeelden van

ernstige gezondheidsschade door GMO. Onderzoek dát nu eens. Dat verwacht
ik van Trouw.
Hebben we niets geleerd van de taktieken van de
tabaksindustrie?


Dat mooie verhaal over de "gouden rijst" die Vitamine A-tekorten zou
oplossen, is reeds jaren geleden ontkracht en ontmaskerd als een
voorwendsel van de GMO-industrie en -wetenschappers om hun gevaarlijke
experimenten te verkopen aan investeerders en subsidiegevers. Je moet
minstens een kilo van die rijst per dag eten om voldoende Vitamine A
binnen te krijgen! Je kunt dus veel beter gewoon worteltjes aanplanten!
Het is absolute onzin om daar (dure en gevaarlijke) GMO voor te
gebruiken. In zijn geheel weggelaten.


GMO brengen de voedselvoorziening van arme mensen in de derde wereld
juist ernstig in gevaar, niet alleen door het zadenmonopolie van
Monsanto c.s., maar ook omdat het GM-voedsel echt niet veilig is voor de
gezondheid. Ik verwacht
van mijn krant dat het ook die onderzoeken citeert en ze niet afdoet als 'denkfout' en emotie.

Tot slot: kan de Universiteit Wageningen nog even doorgeven onder welke
naam deze GM-aardappel op de markt komt? Dan weet ik tenminste wat ik
NIET moet kopen
!

met vriendelijke groet,

Wim Kooy

Lelystad

Ingezonden brief van De Gentechvrije Burgers (deze is niet geplaatst in Trouw).

 

Van: Gentechvrij
Verzonden: dinsdag 15 september 2015 13:35
Aan: TR Opinie
CC: TR Groen
Onderwerp: Betreft: Deze aardappel is gezond, zonder bestrijdingsmiddel.

Geachte Redactie,

Een reactie op: Deze aardappel is gezond, zonder bestrijdingsmiddel. Door Mariska van Sprundel (De Verdieping van zaterdag 12 september 2015).

Oude bekende

Deze gentech aardappel kennen wij, De Gentechvrije Burgers, maar al te goed. Wij zijn tot de Raad van State gegaan om de proeven te laten verbieden.  De proeven zijn gefinancierd door aardgasbaten aan te spreken. Ze worden ook in Lelystad gehouden, waar een aantal van ons een volkstuin heeft.

Maar de Raad van State oordeelde, dat we niet belanghebbend waren, nadat we eerst twee zittingen in Den Haag hadden bijgewoond. Het bleek belangrijker (bij een hoorzitting over een gentech proefvaccin bij zeer jonge veulens in Sint Anthonis van het ministerie van IenM was dit ook het geval) of een bepaalde stichting wel of niet ontvankelijk was, dan het gevaar dat het introduceren van een gentech organisme in het milieu, dat nooit meer teruggehaald kan worden.

Stichting VoMiGEN uit Rotterdam, had ons gemachtigd om een bodemprocedure te beginnen.

De Stichting uit Rotterdam, die al eerder een zaak betreffende gentech aardappelen bij de Raad van State gewonnen had (maar dat was vóórdat de Actio Popularis was afgeschaft), bleek te weinig bijeenkomsten te hebben gehouden volgens het oordeel van de Raad van State! Alle andere inspanningen die de stichting zich al jaren had getroost werden in een keer aan de kant geschoven. En was dus niet belanghebbend.  Nergens in de wet staat precies omschreven wat of wie een belanghebbende eigenlijk is.

Productie-aardappel

De GM aardappelen zijn misschien aanvankelijk bestemd voor de industrie om er bv lijm van te maken. Maar op den duur belanden ze toch op ons bord dan wel via het vlees, van dieren die gentech aardappelen hebben gegeten of als gentech aardappel zelf. En dan niet belanghebbend? Die phytophthora kwam bovendien niet vanzelf in de proefaardappelen terecht maar is kunstmatig ge-infecteerd. Blijft de besmetting dan beperkt tot het proefveld? Dat mogen wij hopen!

Dat de heer Lotz telkens weer het oudbakken voorbeeld aanhaalt van de gouden rijst, terwijl die nog steeds geen succes is (je hebt er een kilo per dag van nodig en de mensen zijn zo verzwakt dat ze de Vitamine A niet eens kunnen opnemen) en dat men beter wortelen of pompoenen aan kan planten of de pel van de rijst kan eten voor de belangrijke vitamine A, zegt hij er niet  bij.

Cisgenese

De methode die hij uitlegt bij deze gentech aardappel wordt cisgenese genoemd en is ook een vorm van genetische manipulatie. Het is dan ook terecht dat de overheid deze geknutselde aardappelen aangewezen heeft om te labelen, zodat wij ze niet hoeven te eten. Een overwinning voor de consument die een keus wil houden. Hopelijk worden die gentech aardappelen beter gelabeld dan de verplichte labeling van voedingsmiddelen die gentech bevatten en uit de USA komen. Na herhaaldelijk aandringen hebben de Gentechvrije Burgers het na vele maanden eindelijk voor elkaar gekregen dat grote supermarkten als Jumbo en AH of hun gentechproducten bestemd voor de Amerikaanse markt van het schap of van hun site halen, of ze eindelijk zo labelen zoals in de wet nieuwe voedingsmiddelen is voorgeschreven. En de vermelding op het label dat ze gentech kunnen bevatten, die men na onze eerste klachten over Jumbo bij de NVWA op het label zette, zal dus gelukkig weer verdwijnen.

Emoties?

Er zijn voldoende voorbeelden te noemen van (biologische) aardappelen die resistent zijn tegen deze aardappelziekte. Emoties spelen een rol? We dachten het niet. Lees daarvoor maar het boek van Dr. Steven Druker: Altered Genes, Twisted Truth-How GMOs Took Over the Food Supply. Daarin blijkt dat de eerste veranderde tomaat zeer kritisch werd ontvangen door wetenschappers van de FDA. (Zie documenten onderaan als bewijs). Zij wilden de gentech tomaat zelfs verbieden. Maar het werd hen verboden er maar iets negatiefs over te zeggen. Alle volgende gentech gewassen werden vervolgens gewoon toegelaten.

Een ander goed boek is dat van Jeffrey Smith Genetic Roulette dat vol staat met voorbeelden van ziekten die dieren kregen na het eten van gentechvoer. En dat mensen in de USA zienderogen opknappen als zij geen gentechvoedsel meer eten.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, onafhankelijk Europees Consumentenplatform. (The European GMO-free Citizens).

Lelystad


www.gentechvrij.nl

Bijlagen

Uitspraak Stichting VoMiGEN uit Rotterdam tegen proefvelden van AVEBE, beroep gegrond. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/rob2004ZaakRaadvState2003005311M1.pdf

Ons bezwaar tegen de cisgenese aardappel van DLO. http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/aarddlobezwaareneersteaanvullinginternet.pdf Alle correspondentie met de Raad van State: http://www.gentechvrij.nl/aarddlorvs.html

Veulens: http://www.gentechvrij.nl/veulen.html 2011 en 2012

En http://www.gentechvrij.nl/veulenprik.html 2014

Dossiers:

Biologische aardappelen die resistent zijn tegen phytophthora:

Genetic Roulette http://www.imdb.com/title/tt2546394/plotsummary?ref_=tt_ov_pl

When the US government ignored repeated warnings by its own scientists and allowed untested genetically modified (GM) crops into our environment and food supply, it was a gamble of unprecedented proportions. The health of all living things and all future generations were put at risk by an infant technology. After two decades, physicians and scientists have uncovered a grave trend. The same serious health problems found in lab animals, livestock, and pets eating GM foods are now on the rise in the US population. And when people and animals stop eating genetically modified organisms (GMOs), their health improves. This seminal documentary provides compelling evidence to help explain the deteriorating health of Americans, especially children, and offers a recipe for protecting ourselves and our future.

- Written by Anonymous

https://www.youtube.com/watch?v=Vv96D_ZURzs

Belangrijk interview van Dr. Mercola en Steven Druker vanwege zijn nieuwe boek : http://alteredgenestwistedtruth.com/

Altered Genes, Twisted Truth-How GMOs Took Over the Food Supply.

March 08, 2015   zie de video's via http://www.gentechvrij.nl/nieuwsarchief2015.html

Links naar de belangrijkste documenten van de FDA, die de gevaren van gentech voedsel onthullen en hoe de FDA de documenten in hun voordeel veranderden, zodat zij het gentech voedsel toch toe konden laten.

KEY FDA DOCUMENTS REVEALING HAZARDS OF GENETICALLY ENGINEERED FOODS-AND FLAWS WITH HOW THE AGENCY MADE ITS POLICY

http://3dd.816.myftpupload.com/24-fda-documents/

Alle bezwaren: http://www.gentechvrij.nl/bezwaren.html

Zie alles over ons bezwaar en open brief tegen de markttoelating van de gentechtrosanjers van Florigene.


Over allergie gesproken: Een bericht uit 2014 uit Australië:

 • Melanie Rachel James  says:

  This is my story, as someone has put it, I am the 'canary in the cage'.. I hope that I could be living proof that genetically modified products are unsafe, I will explain. I emigrated from the United Kingdom to Australia nearly nine years ago. In that time I had developed a severe allergy. On contact with foods, my the skin on my hands would break down and bleed. I was constantly fighting secondary infections and being prescribed antibiotics to fight the infections. I was in constant pain every day. Everything I touched everything I did with my hand (mainly my main hand - my left, I am left handed). It was assumed that I had just developed eczema over time. Even though I had never suffered with eczema in the United Kingdom. However, in September last year (2013) I returned to the UK for the first time since emigrating for a long overdue visit. My visit in the UK lasted 4 weeks. During this time the severe allergy on my hand disappeared. On return back to Australia I was determined to find the trigger to the severe allergy which had such a negative impact on my everyday life here in Australia. Note, I had some allergy testing here in Australia about 1-2 years ago, and food allergies were indicated including wheat, corn and potato. Within hours of arriving home I touched and ate some normal bread. Within 12 hours my hands started to break down and bleed again. First I tried a gluten free diet - this seemed to be inconclusive - the hands did not heal completely like they had done in the UK. Then on further research I discovered that Australia produces genetically modified products, whereas Europe does not. Could this be the cause of my severe allergic reaction? Note, the genetically modified products here in Australia include corn and potato - possibly wheat. See reference to my note earlier on the allergy testing. I experimented and changed my diet to include only organically produced (no genetically modified or roundup ready) foods. The result? My severe allergy has disappeared! My diet consists of foods in Australia that are organically produced and products produced in Europe. Please feel free to use me as living proof that genetically modified products are unsafe. I have spoken to other people who have moved to Australia, who have also developed allergies since moving here. As an individual I feel helpless to do anything about this - but together we can do something to stop genetically modified production.

 • about a year ago


  http://www.todaytonightadelaide.com.au/stories/gm-labelling

Ingezonden brieven aan de Volkskrant. (Niet geplaatst).

From: miepatmiepbos.nl

Sent: Wednesday, October 7, 2015 2:30 PM

To: Volkskrant

Subject: Is dit nou de duivel?

Geachte Redactie,

In de Volkskrant van 7 oktober 2015 schrijft Loethe Olthuis o.a. over de The Round Table on Responsible Soy.

Niet verantwoord

Ik zou dat Responsible maar weglaten. Dit is een voorbeeld van greenwassing. Grote bedrijven zoals Monsanto, Bayer en Unilever zijn o.a. leden. In het bestuur zitten o.a. Unilever, Solidaridad (helaas!), WWF,(helaas!) en Maggi, en de Rabobank.

De soja is Roundup Ready soja en dus genetisch gemanipuleerd, komt voor het grootste gedeelte van Monsanto en wordt gesprayd met Roundup. De omwonenden krijgen daar ernstige gezondheidsklachten door. Bovendien krijgt deze Round Table geld van de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking. Dit kwam onlangs aan het licht bij een debat over gentech soja in de 2de Kamer.

Gentech.

Schrijfster stelt, dat gentech voeding niet direct ongezond is. Dat durf ik te betwijfelen. In Nederland merk je er eerst niet veel van, omdat we kleine delen van gentech organismen binnen krijgen via vlees en zuivel van dieren die gentech voer krijgen. Het stapelt zich echter wel op. Glyfosaat, waartegen de gentech soja bestand is gemaakt, komt voor in de urine van talrijke EU burgers. In de UK gingen de allergieën met sprongen omhoog toen gentech soja haar intrede deed. Later haalden producenten gentech ingredienten in de EU uit hun producten. Vooral na klachten van Duitse consumenten. Dokters in de USA, waar bijna alle gewassen zoals katoen, koolzaad, soja, mais en suiker, gentech zijn, schrijven nu ook gentechvrije dieëten voor.

Zie onder de link naar een verhaal van een vrouw die ernstige allergieën kreeg na het eten van gentech producten en die er geen last meer van had toen ze stopte met gentech voedsel.

Een blikopener

is het boek van Steven Druker Altered Genes, Twisted Truth-How GMOs Took Over the Food Supply

Kleur van de soja bonen, die voor veevoer worden gebruikt,

is niet groen maar gelig .

http://www.leefbewust.com/2015/nieuws/monsanto.html over het kamerdebat

http://www.responsiblesoy.org/miembro/monsanto/?lang=en http://www.responsiblesoy.org/about-rtrs/about-us/?lang=en

http://www.responsiblesoy.org/about-rtrs/governance/executive-board/?lang=en https://milieudefensie.nl/nieuws/pers/berichten/europeanen-krijgen-zonder-het-te-weten-het-gif-glyfosaat-binnen

Links naar de belangrijkste documenten van de FDA, die de gevaren van gentech voedsel onthullen en hoe de FDA de documenten in hun voordeel veranderden, zodat zij het gentech voedsel toch toe konden laten.

http://3dd.816.myftpupload.com/24-fda-documents/

Altered Genes, Twisted Truth-How GMOs Took Over the Food Supply

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2015/03/08/altered-genes-twisted-truth-gmo.aspx?e_cid=20150308Z2_SNL_NB_art_1&utm_source=snl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20150308Z2_SNL_NB&et_cid=DM69538&et_rid=868008510%20

Vrouw die ernstige klachten kreeg: http://www.todaytonightadelaide.com.au/stories/gm-labelling of http://www.gentechvrij.nl/a15antw.html (Naar beneden scrollen).

By Jeffrey M. Smith , fragment: On May 19 th , the American Academy of Environmental Medicine (AAEM) called on "Physicians to educate their patients, the medical community, and the public to avoid GM (genetically modified) foods when possible and provide educational materials concerning GM foods and health risks." [1 ] http://responsibletechnology.org/doctors-warn/

GM soy and allergic reactions
 • Soy allergies skyrocketed by 50% in the UK, soon after GM soy was introduced. [8]
 • A skin prick allergy test shows that some people react to GM soy, but not to wild natural soy. [9]
 • Cooked GM soy contains as much as 7-times the amount of a known soy allergen. [10]
 • GM soy also contains a new unexpected allergen, not found in wild natural soy. [11]
 • http://responsibletechnology.org/gmo-education/health-risks/

3 oktober 2015: Nederland verbiedt samen met 17 andere EU landen en 4 regio's van de EU landen de teelt van 8 gentech maissoorten op hun nationale akkers! http://ec.europa.eu/food/plant/gmo/new/authorisation/cultivation/geographical_scope_en.htm Zie verder onze website online sinds 1997. www.gentechvrij.nl Zie ook onze items over het tot voor kort slecht en/of niet-labellen door Nederlandse supermarkten en door sites die producten verkopen uit de USA. (linker kolom van de website).

Vriendelijke groet,

Miep Bos, woordvoerster van de Gentechvrije Burgers


Aan de Volkskrant (niet geplaatst).

Verzonden: dinsdag 22 september 2015 9:49
Aan: VK Brieven
Onderwerp: soja

Geachte redactie,

In het stuk "Melk hoeft de planeet niet zoveel te kosten" schrijft Peter de Waard van alles over soja als veevoer. Maar nergens wordt vermeld, dat dit gentech soja is. Op de verpakking van producten van dieren en kweekvissen die gentechvoer krijgen, staat dit ook niet. Zo krijgen we ongezien gentech soja binnen. Wil je dat vermijden, dan kun je dus beter biologisch vlees en wilde vis kopen. De vermelding staat wel op de zak met daarin het gentech veevoer dat de boer koopt. Het lezerspubliek wordt dus ook nu weer niet wijzer gemaakt.

Vriendelijke groet,

Miep Bos, woordvoerster van De Gentechvrije Burgers. (The European GMO-free Citizens).

 

disclaimer