Gentechvrij ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Volgende gegevens zijn verplicht; naam, adres, woonplaats, datum, handtekening

Hier vind je de PDF

Als het goed is, bestrijkt het bezwaarschrift niet meer dan 1 A-viertje.

Opsturen naar het adres dat bovenaan de brief staat. 1 postzegel nodig.


BEZWAARSCHRIFT

Woonplaats..., datum.....,

De Minister van VROM, mevrouw J. M. Cramer

t.a.v. RIVM/SEC/Bureau GGO

Postbus 1

3720 BA Bilthoven

Geachte mevrouw Cramer,

Bezwaarschrift tegen een ontwerpbesluit op een vergunningaanvraag voor een categorie 1 veldproef met genetisch gemodificeerde populieren. Kenmerk IM 08-010.

Het betreft een kleinschalige veldproef (categorie 1) met niet-bloeiende genetisch gemodificeerde (gg-) populieren (grauwe abelen). De populieren hebben een verlaagd ligninegehalte omdat de populieren het enzym cinnamoyl CoA reductase tot expressie brengen. Daarnaast wordt het hpt gen tot expressie gebracht waardoor de populieren resistent zijn voor hygromycine. De vergunningaanvrager, het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, wil nagaan of het hout van onder praktijkomstandigheden geteelde gg-populieren gemakkelijk in bioethanol is om te zetten. Daarnaast wil de vergunningaanvrager gegevens verzamelen over de interactie van de gg-populieren met andere organismen. De aanvrager is voornemens om de werkzaamheden in de gemeente Noord-Beveland uit te voeren.

Ons commentaar; In België is deze proef verboden, waarom deze in ons land wel toestaan? De ministers Laurette Onkelinx (Volksgezondheid) en Paul Magnette (Klimaat en Energie) weigerden de aanvraag.

Lignine zorgt ervoor dat de boom recht blijft staan en tegen ziektes bestand is", zegt Anne Petermann van het Global Justice Ecology Project in een persbericht. Een verlaagd ligninegehalte zal de boom schaden.

Antibiotica resistentie: Het gaat hierbij om de aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de antibioticum waartegen ingebrachte genen resistentie verlenen: hpt - hygromycine fosfotransferase (hygromycineresistentie).

P70 (= 2 x CaMV 35S), transcriptie promoter, afkomstig uit het Cauliflower mosaic virus (CaMV).

"Probably the greatest threat from genetically altered crops is the insertion of modified virus and insect virus genes into crops. It has been shown in the laboratory that genetic recombination will create highly virulent new viruses from such constructions. Certainly the widely used cauliflower mosaic virus is a potentially dangerous gene. It is a pararetrovirus meaning that it multiplies by making DNA from RNA messages. It is very similar to the Hepatitis B virus and related to HIV."

Dr. Joseph Cummins, professor emeritus in genetics from the university of West-Ontario The use of Cauliflower Mosaic Virus, Joseph Cummins.

Ook een bespreking van de risico's door Cogem van de 35S bloemkool-mozaiek-virus-promoter is afwezig. De gevaren van deze promoter zijn de mogelijkheden van nieuwe recombinant(planten)-virussen, welke toekomstige oogsten kunnen aantasten door epidemieën van nieuwe virussen.

Biobrandstoffen zijn een heel omslachtige manier om zonne-energie te benutten. Uit een liter biobrandstof haal je met een uitstekende verbrandingsmotor ongeveer 3,5kWh energie. Uit een zonnepaneel van een vierkante meter haal je (in Nederland) per jaar 150 kWh.

Redenen om deze proef niet uit te voeren! Wij vinden, dat de vergunning niet verleend mag worden.

Hoogachtend,

Naam

Adres

Woonplaats

Handtekening

Datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

disclaimer