Gentechvrij, bezwaar tegen gentech injectieproef (therapeuticum) tegen gewrichtsreuma kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

klik op de afbeelding voor meer info.

Rheumatoid Arthritis in Agricultural Health Study Spouses: Associations with Pesticides and Other Farm Exposures
Christine G. Parks, Jane A. Hoppin, Anneclaire J. DeRoos, Karen H. Costenbader, Michael C. Alavanja, and Dale P. Sandler
Environ Health Perspect; DOI:10.1289/EHP129
http://ehp.niehs.nih.gov/ehp129/  (open access)


Gentechvrij, bezwaar tegen gentech injectieproef tegen gewrichtsreuma kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002.

Zienswijze van De Gentechvrije Burgers (verbeterd). Aanvulling op de herziene zienswijze.

Ministeriële antwoorden op onze zienswijzen (fragmenten Beschikkingen).

Beschikking (kenmerk GGO IM-MV 16-001)

Beschikking (kenmerken GGO IM-MV 16-002)

Beide Beschikkingen van kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002 zijn aan elkaar gelijk.


Alle info via de Vergunningendatabase van het ministerie van IenM.

Handtekeningenlijst deadline bereikt.

Enige feiten:

De proef is alleen bedoeld voor onvruchtbare vrouwen vanaf 18 jaar, <<MEER>>

Overzicht van de gentechproef (Eng.).

AMC: Eigen medicijnfabriek voor gewrichten, 9 oktober 2015, Uitleg over de proef.

De aangevraagde gentechproef komt uit de koker van Arthrogen BV (2005), een biotechnologiebedrijf dat een joint venture is aangegaan met Dubai Bone & Joint Center en het AMC en is een spinn off van het AMC opgericht door Prof. P.P. Tak.

Het Reumafonds gaf subsidie aan Role of cholinergic nervous system in rheumatoid arthritis', een onderzoek, waarbij gentech muizen (knockout mices) werden gebruikt.

Hieronder de onderzoeksresultaten van een eerdere gentechproef met ART-I02, een voorloper van de aangevraagde proef, van het bedrijf Arhrogen BV (zie uitleg onder) waar knaagdieren, konijnen, resusapen, ratten en muizen werden gebruikt,

De gentech proeven, waarvan een vergunning wordt aangevraagd is een Fase 1 proef met dezelfde ART-I02 en nu dus met mensen met Rheumatoide Arthritis (RA.)

RESEARCH ARTICLE
Preclinical Potency and Biodistribution Studies of an AAV 5 Vector Expressing Human Interferon-! (ART-I02) for Local Treatment of Patients with Rheumatoid Arthritis
Caroline J. Aalbers1,2*, Lisette Bevaart1,2, Scott Loiler1,2¤a, Karin de Cortie1,2¤b,
J. Fraser Wright3,4, Federico Mingozzi5,6, Paul P. Tak1,2¤c, Margriet J. Vervoordeldonk1,2

Gentech medicijnen tegen RA die al op de markt zijn: Biologicals.

Biologicals zijn medicijnen gebaseerd op gentechnologie, zoals Enbrel, Remicade, en Humira, die de ontwikkeling van RA afremmen.

Etanercept (Enbrel) is a fusion protein produced by recombinant DNA.

Infliximab (o.a. Remicade) is a purified, recombinant DNA-derived chimeric human-mouse IgG monoclonal antibody that consists of mouse heavy and light chain variable regions combined with human heavy and light chain constant regions.

Adalimumab (Humira) wordt met recombinant DNA technieken geproduceerd in hamsters en komt overeen met volledig menselijke antilichamen, gericht tegen onder meer TNF-a.

Enkele bekende TNF-a remmers zijn infliximab, adalimumab en etanercept .

NB deze bovengenoemde proef, waar tegen wij een zienswijze hebben gestuurd, is een gentech therapeuticum.


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013

Ontwerpbeschikkingen op de vergunningaanvragen van het Centre for Human Drug Research, te Leiden en het Academisch Ziekenhuis Leiden, te Leiden, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen Vergunningsaanvragen

Op 24 februari 2016 en 25 februari 2016 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van respectievelijk het Centre for Human Drug Research, te Leiden en het Academisch Ziekenhuis Leiden, te Leiden, vergunningaanvragen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

De aanvragen zijn geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 16-001 en GGO IM-MV 16-002.

De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met gewrichtsreuma. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane interferon-bèta eiwit. Dit interferon-bèta eiwit wordt tot expressie gebracht gedurende ontstekingen.

De verwachting is dat dit resulteert in afname van de pijn en zwelling en verbeterde gewrichtsfunctie.

De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Leiden.

Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvragen te beslissen.

Procedure

Voor de behandeling van bovengenoemde aanvragen zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure worden doorlopen, conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Ontwerpbeschikkingen

Naar aanleiding van de aanvragen zijn twee ontwerpbeschikkingen opgesteld waarbij met de aanvragen wordt ingestemd. Inzage aanvragen en ontwerpbeschikkingen

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de overige relevante stukken liggen vanaf 9 juni 2016 op werkdagen ter inzage bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM/VSP/Bureau GGO, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16.00 uur na afspraak via telefoon of e-mail (tel. (030) 274 2793, e-mail bggo@rivm.nl).

De bezoeker dient zich met een geldig identiteitsbewijs te melden bij de receptie.

Deze kennisgeving, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl .

Inspraak Tot en met 20 juli 2016 kan een ieder zijn of haar zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikkingen.

Voor mondelinge zienswijzen kan contact opgenomen worden met het Ministerie van IenM / Bureau genetisch gemodificeerde organismen, telefoon (030) 274 2793.

Schriftelijke zienswijzen dienen, onder vermelding van dossierkenmerk GGO IM-MV 16-001 en/of GGO IM-MV 16-002, te worden gezonden aan: Staatssecretaris van IenM

T.a.v. RIVM/VSP/Bureau GGO

Postbus 1 3720

BA Bilthoven

De zienswijze moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Er worden geen ontvangstbevestigingen op ingediende zienswijzen verstuurd. Zienswijzen die langs elektronische weg worden ingestuurd, worden niet geaccepteerd. Voor verdere vragen over het indienen van zienswijzen zie het 'veelgestelde vragen' gedeelte op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl .


Zienswijze van De Gentechvrije Burgers (verbeterd). Aanvulling op de herziene zienswijze.


Naar boven.

 

disclaimer