English

Webstek van Stichting Ekopark.


For English visitors click here.

2002 Oprichting van Stichting Ekopark, KvK-nummer: 39080548. Links; Maria Lieve, secretaris, midden Theo Tromp, voorzitter. Rechts Miep Bos feliciteerde met de oprichting. Zij is woordvoerster van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform, (The European GMO-free Citizens).
In oktober 2015 is als penningmeester de heer H. Poleij uit Lelystad aangesteld.


Activiteiten: Het voorkomen dat genetisch gemanipuleerde organismen in het wereldecosysteem terecht komen.


NIEUWS


Op 5 april 2016 vindt het jaarlijks symposium van de Vereniging BVF Platform plaats. Deze vereniging heeft Jan Storms van Stichting Ekopark uitgenodigd als één van de sprekers.

Algemene titel: "Genetische manipulatie: Waarom niet?!"

Storms zal spreken over: "Risico's van genetische modificatie door de ogen van de burger".

Locatie: Cinemec te Utrecht.
Een PDF van het programma per 160225 vindt u hier.

24-11-2015. PLEITNOTA voorgelezen door Maria Lieve van Stichting Ekopark, Lelystad. Zij heeft de gehele pleitnota voor-
gelezen. Aanwezig waren: Mevr. L. Mast, Natuurwetmoeders, de heer W. Braakman, biologische bollenkweker,
Mevr. Wieteke van Dort, actrice en kunstenares, Mevr. M. Bos, kunstenares en woordvoerster van de Gentechvrije Burgers
en de heer Toine Heijmans, Volkskrantjournalist. Lees hier zijn stuk over de hoorzitting. Van de kant van het ministerie waren aanwezig;
Mevr. M. Drossaers, de heer J. Geurts en Mevr. I. de Kort. Foto: Lindeke Mast. Afbeelding: Miep Bos.

Betreft vergunningen voor markttoelatingen van: FLORIGENE ® Moonvelvet™ en FLORIGENE ® Moonberry™.

Klik op het plaatje voor onze zienswijze tegen een gentech appelproef.

18 november 2015: Pleitnota over de gentech anjers tijdens een hoorzitting in Den Haag.

11 november 2015: 11 november 2015: Pleitnota over de gentech anjers tijdens een hoorzitting in Den Haag, wordt nog aan gewerkt.

08 november 2015. Update van de folder met de nieuwste ontwikkelingen: klik hier.


Linksboven: Miep Bos van De Gentechvrije Burgers en Maria Lieve, van Stichting Ekopark met de nieuwe folders. Rechtsboven: De eerste folder is uitgedeeld! Derde en vierde foto: Na een uitleg van Miep Bos van De Gentechvrije Burgers tijdens een bijeenkomst in het Vegetarisch Restaurant in Lelystad, worden de folders doorgenomen.

3 november 2015. De Gentechvrije Burgers ontwierpen op verzoek van Stichting Ekopark een folder over een onderzoek naar de verkoop van supermarktproducten die geïmporteerd zijn uit de USA, oorspronkelijk bestemd zijn voor de Amerikaanse markt en genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevatten. Stichting Ekopark, die vaak samenwerkt met De Gentechvrije Burgers, vroeg hen een folder samen te stellen, zodat zij die folder op verschillende plaatsen neer kunnen leggen, uit kunnen delen en op hun website kunnen plaatsen met het doel een nog grotere groep consumenten te bereiken.

27-10-2015: Brief ontvangen van Ministerie van IenM over hoorzitting.

Persbericht

HOORZITTING bij het ministerie van IenM te Den Haag op 17 november 2015 om 14.00 uur , vanwege het bezwaar van Stichting Ekopark. De Gentechvrije Burgers en MADGE Inc. Australia tegen de geplande toelating van gentech trosanjers door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu op de EU markt. Wilt u deze hoorzitting bijwonen, laat het ministerie of ons, dat dan weten.
Adres: Koningskade 4 te Den Haag Kamer B01.40 . Meer info over de gentechanjers >>

Vooraankondiging:

Verandering van locatie:

Op 18 december 2015 organiseert Stichting Ekopark een derde lezing over Vedische Landbouw met Dr. Peter Swan in samenwerking met Gaia Sira uit Wageningen. We hebben een optie genomen voor deze dag bij boerderij de Hooilanden, zie  dehooilanden.nl , Slagsteeg 20 in Bennekom, een biologische melkveehouderij. Dus de lezing vindt niet plaats bij de Biotuinen, het eerste Ekopark gerealiseerd door Stichting Ekopark in 2011. Eerdere lezingen met dr. Swan werden in 2013 en 2014 ook al georganiseerd door de Stichting. Zij worden gehouden in het gebouw dat op het terrein van de Biotuinen ligt, het eerste Ekopark dat is opgericht, goed functioneert en gelieerd is aan Stichting Ekopark. Bij de eerste lezing liet dr. Swan een PPP zien over de schadelijkheid van glyfosaat bij het afrijpen van graan en aardappelen en de schadelijkheid van Roundup Ready gewassen bij het consumeren. De PPP is hier nog te zien. (meer info over komende lezing >>)

Video over schadelijkheid van glyfosaat van MADGE Australia. Zie via You Tube.

16 september 2015 Bezwaar tegen gentech trosanjers. Het bezwaarschrift van Stichting Ekopark en De Gentechvrije Burgers tegen twee gentech trosanjers is ingediend, en we hebben de ontvangstbevestiging van het ministerie van IenM ontvangen en daarop gereageerd. (meer info>>)

17 oktober 2015 De Gelderlander: Radboudumc dient gemanipuleerde malariaparasiet toe aan mens.

Bill Gates schonk eerder in 2013 2,5 miljoen dollar aan Radboudumc voor malariaproeven om een vaccin te ontwikkelen. De Gentechvrije Burgers schreven tegen de nieuwste gentech proef een zienswijze/open brief met bezwaren en werden gesteund door Stichting Ekopark uit Lelystad en Stichting Natuurwetmoeders uit Almere. Zie hier.

12 oktober 2015 Bezwaar tegen genetisch manipuleren van appels.

Stichting Ekopark en De Gentechvrije Burgers maken via een zienswijze en open brief, bezwaar tegen een vergunningaanvraag van Stichting DLO voor het genetisch manipuleren van appels. Men gebruikt genen van Gala en Jumani. (meer info>>)

28 augustus 2015 Bezwaar van Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers tegen een aanvraag die geregistreerd is met het kenmerk IM-MV 15-003. De aanvraag betreft een klinische studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van een naakt DNA plasmide als vaccin bestudeerd wordt ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuwe therapie tegen door het humaan papillomavirus gei¨nduceerde (pre)maligniteiten. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Amsterdam.

4 mei 2015 Bezwaar van Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers tegen een de klinische studie om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie.

18 mei 2015 Bezwaar van Stichting Ekoppark en De Gentechvrije Burgers tegen aanvragen die geregistreerd met de kenmerken GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B. In de studies wordt gebruik gemaakt van een replicatiedeficiënt genetisch gemodificeerd adenovirus-geassocieerd virus, waarin een sequentie is ingebracht die codeert voor het humane factor IX eiwit. Het doel van de studies is om de stabiele expressie van het factor IX eiwit te herstellen en de bloedingsverschijnselen en de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Groningen en Rotterdam.

4-03-15 De Gentechvrije Burgers en Stichting Ekopark sturen zienswijze vanwege bouw Lelystads laboratorium met hoog patogene (gentech) virussen. Hier te lezen.

Alle zienswijzen en bezwaren tot 2015 mede ondertekend door de Stichting.

Van Land tot bord. Biotuinen worden ook getoond.

 

 

04-12-2014 Zienswijze, open brief en bezwaar van De Gentechvrije Burgers op 01 december 2014 tegen een vergunning via WABO voor een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met gentech organismen op de Platinastraat 33 te Lelystad. Aanvraagnummer: 1433589. Ekopark maakte ook bezwaar.

Verschillende teksten bij de Beslissing op Bezwaar.

Eind oktober 2014: De tekst van de Beslissing op Bezwaar op maat gemaakt voor degene die hem ontving, vanwege de zaak van de gentechvaccins voor veulens vanaf 1 dag oud in Sint Anthonis is dan eindelijk ontvangen. Burgers uit Sint Anthonis, die bezwaar maakten (41) kregen hem al eerder, maar met een andere tekst en werden afgeserveerd, alsmede burgers uit andere steden. Ze kregen dus verschillende teksten opgestuurd. Een opvolgende advertentie over deze vergunning ten aanzien van de Beslissing is tot nu toe nog niet in de Volksrant verschenen, terwijl dat volgens de Europese regels wel verplicht is. Dat is bizar, niet waar? Deze advertentie, de zienswijzen en de verschillende teksten van de Beslissing op Bezwaar staan ook niet in de Database van het ministerie van IenM. Dat is meestal wel het geval.

Burgers uit het land kregen te lezen dat "de gentech bacterie (...) in het oppervlaktewater terecht kan komen en zich op die wijze mogelijk op grotere afstand van Sint Anthonis kan verspreiden (...)", een opmerking van de Raad van State (in 2012) bij een eerdere zaak, die De Gentecvrije Burgers en Stichting VomiGEN in 2011 hadden aangespannen. De burgers uit Sint Anthonis kregen deze tekst niet, opmerkelijk, want zij wonen wel naast een rivier, die langs het proefproject stroomt! Nee, zij konden lezen dat zij geen directe omwonenden zijn! Heeft u het ooit zo zout gegeten?

De Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN blijken nu toch weer niet belanghebbend, terwijl op de hoorzitting mocht worden voorgelezen namens deze twee groeperingen en dat kan alleen als je belanghebbend bent! Kunt u het nog begrijpen? Volledige willekeur. Waar is de rechtplichtstaat gebleven? Stichting Ekopark blijft wel belanghebbend en beraadt zich op verdere stappen .

Beslissing op bezwaar voor Stichting Vomigen en de Gentechvrije Burgers: uiteindelijk toch niet belanghebbend.

Beslissing op bezwaar voor Stichting Ekopark: belanghebbend.

Verslag van het ministerie van de hoorzitting.


Miep Bos van De Gentechvrije Burgers bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

PLEITNOTA 30 september 2014

1 oktober 2014: BREAKING Gentechvrije Burgers, Stichting Ekopark en VomiGEN belanghebbend in de zaak van de gentechveulenvaccinaanvraag van Intervet volgens het ministerie van IenM, maar burgers van Sint Anthonis niet!! We wachten de Beslissing op Bezwaar van het ministerie van IenM af.

Hoorzitting op dinsdag 30 september 2014, half 3 in Den Haag bij het ministerie van IenM, Plesmanweg 1-6, meld je aan! over de wijziging van een aanvraag van Intervet van een gentechdierenvaccinproef (veulentjes vanaf 2 dagen oud).

2014 Wij machtigen Miep Bos vanwege de aanvraag voor een verandering van een gentechveulenvaccinproef van Intervet in Stevensbeek. Hoorzitting is op 30 september in Den Haag. Meer info klik hier.


English

Whats all about?

10-06-2014 : Hearing in The Hague.

Last week, on the 30th of September 2014, Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens, has attended a hearing organised by the Dutch Ministry of Environment in The Hague because of a notice of appeal we wrote against a test of Intervet.

The subject was a change in testing of little foals from 2 days old and older in the city of Sint Anthonis (Noord Brabant, NL). Intervet asks for permission to change the route of giving the GM vaccine, the changed Rhodococcus equi bacteria by injections among other things with a higher dose.

The manure and hay will be spread in the pasture afterwards. The foals will eventually be killed or sold after the trail.

There will be no investigation re the soil and the bacterium. Intervet says it is not necessary.

The people of Sint Anthonis are not informed. We told some people what is happening and 41 people in that region have undersigned a notice of appeal which we have written. But they are not heard by the Ministry and cannot go to The Council of State (highest Dutch Court , Raad van State) because "They aren't an interested party, because they live too far away" (about one km.)!!!!!

We are waiting for the decision on our appeal, whether the European GMO-free Citizens and the non-profit foundations Vomigen and Ekopark, (Miep Bos wrote an appeal on their behalf) that she represents, are indeed an interested party.

So now people know that the tests are not over yet. In Ireland they did the test too in 2014, but did stop because of the bad results in Germany. In 2013 Intervet did not perform tests in Sint Anthonis. Our question is, are there already results of the test re the soil in Germany ?

Also see the SNIFs:

Nederland, Germany Ireland.

All about the trail in Ireland.

Our plea (Dutch).Wij waren bij de GMO-free Europe Conference 2012
Klik op onze poster. Brussels, 4th - 5th of September 2012

Wij machtigden Miep Bos voor een beroep bij de Raad van State tegen IM 09-004. En tegen IM 10-006.

Biotuinen Lelystad van start! (Gelieerd aan Stichting Ekopark) Juni 2011.

Er worden op de locatie van Biotuinen lezingen gegeven over biologische en Vedische landbouw, die zonder gentech werken.

12-10-2011: Ons beroep samen met de Gentechvrije Burgers en andere stichtingen tegen de gentech vaccintest voor veulens vanaf 3 dagen oud ( IM 09-004).

2010 Eerder beroep tegen uitbreiding van Nederlandse aardappelproefvelden van BASF gewonnen. Zie hier.


Acties.

Laatste nieuws klik hier

Alle meer dan 70 bezwaren (vanaf 1997), zienswijzen, beroepen. pleitnota's samen met De Gentechvrije Burgers en andere stichtingen.

Video Jan Storms:

 

22-02-12 Lezingen van stichtingen op 21-02 in Bussum zijn een succes. Er zijn video opnamen gemaakt, die als ze klaar zijn, hier getoond zullen worden.


Robert Verlinden en Jan Storms gaven op 21-02 een lezing in een ger.

Op dinsdag 21 februari startte Stichting Ekopark met haar lezingencyclus. De eerste lezing werd gehouden in: Centrum Aardemoeder in Bussum .

22-02-12: De heer Verlinden van Stichting VoMiGEN was gisteren de eerste spreker in Bussum. De heer Jan Storms (auteur van het succesvolle boek "Destructieve relaties op de schop" uitgever Ankh Hermes) verving de heer Theo Tromp tijdens deze lezingen in Bussum en sprak namens Stichting Ekopark. Het waren zeer interessante lezingen, die binnenkort op video beschikbaar komen.

18-02-2012: De heer Jan Storms (vaste spreker voor Stichting Ekopark, auteur van het succesvolle boek "Destructieve relaties op de schop" uitgever Ankh Hermes) geeft namens stichting Ekopark deze lezing in Bussum. De heer Verlinden is de eerste spreker.

lezingencyclus

Op dinsdag 21 februari a.s.zal Stichting VoMiGEN starten met een lezingencyclus. De eerste lezing zal gehouden worden in: Centrum Aardemoeder, tijd van 2 tot 4 uur. Dr. Abraham Kuyperlaan 1, Bussum (achter theater Spant!, op het terrein van Fort IV, naast Atelier Vernissage). Centrum Aardemoeder bevindt zich in een Mongoolse nomadenwoning (Ger, yurt). Voor routebeschrijving: klik hier. Aanmelden aub bij dit adres.

Er zal daar ook een lezing gehouden worden door de heer Theo Tromp van Stichting Ekopark. Het algemene thema is: Genetisch gemanipuleerd voedsel, weet u wat u eet? Worden we goed voorgelicht? Ruime gelegenheid tot dialoog. Persbericht.

Op zaterdag 3 maart zal VoMiGEN van 2 tot 4 uur de tweede lezing houden in "Samhita" in Lelystad. U kunt u hier al opgeven, dan houden wij u op de hoogte. Persbericht.

2011 beroep van stichting bij Raad van State slaagt.

Lees het geweldige stuk geschreven voor Stichting Ekopark, voorgelezen door Wieteke van Dort, bij de hoorzitting van 8 december 2008 (voor iedereen te begrijpen), dat gaat over gentech gewassen getiteld; Plantenveredeling in het belang van de gemeenschap door Jan Storms, uit Amsterdam. Jan Storms vertegenwoordigt in veel gevallen de stichting.


Links: Theo Tromp links van Stichting Ekopark in het midden Wieteke van Dort (las witboek van Jan Storms voor over cisgenese) en rechts een Friese biologische boer bij een hoorzitting in Den Haag bij VROM op 8 december 2008. Stichting Ekopark en De Gentechvrije Burgers hadden een bezwaar tegen proefvelden in Friesland met cisgenese aardappelen ingediend. Rechter foto: Conferentie over gentech bij Zalencentrum Aristo Amsterdam. Jan en Theo geven voorlichting en delen witboek uit en folder van John Fagan, 2008 .


2004 Jan Storms tijdens lezing bij opening Gentechvrije Expositie in Assen.
2003. Voorlichting door Theo Tromp, voorzitter van Stichting Ekopark, bij Ecoboerderij Eco de Eerste. Noordoostpolder, Flevoland.

Wat doet stichting Ekopark?

De stichting Ekopark wijst genetische manipulatie af, verspreidt kennis over genetische manipulatie, verzorgt lezingen, schrijft zienswijzen en bezwaren tegen gentech toelatingen samen met De Gentechvrije Burgers, en staat voor de promotie van Ekoparken. Een Ekopark, is een agrarisch gebied, volkstuin, tuin of ander stuk land waar geen gif gebruikt wordt, geen kunstmest en de gewassen niet genetisch gemanipuleerd zijn.

Gentech planten

Genetisch gemanipuleerde planten, dieren of andere organismen zijn niet meer in staat als holistisch geheel te functioneren en zich af te stemmen om de basisintelligentie van de natuur ofwel de Natuurwet. Het gebruik van landbouwgif maakt de grond giftig, vervuilt het grondwater en uiteindelijk de oceanen en mensen worden ziek door cumulatie van gif in het lichaam.

Kanker

Het is niet toevallig dat één op de  drie  Nederlanders tegenwoordig kanker krijgt, ons voedsel is sedert vele decennia niet meer zuiver. De Ekologische en Biologische teeltwijzen blijken uitstekende gifvrije producten te kunnen leveren, duurzaam want de grond  en het grondwater  word en  niet vervuilt. Kunstmest voorziet niet in essentiële mineralen die de plant nodig heeft om beter resistent te zijn tegen ziektes. Kunstmest laat de plant groeien in omvang maar niet in kracht. Alleen organische mest van bijvoorbeeld koeien die gevoederd zijn met gifvrij (kracht)voer, hooi en gras , en koeien die niet standaard worden  in gespoten met antibiotica geeft goede kwaliteit aan de bodem en het bodemleven.

Teeltlaag

Onze kostbare teeltlaag wordt steeds schraler en heeft als resultaat dat gewassen soms maar 1% van de spore-elementen bevatten die er van nature in aanwezig horen te zijn. Voor de mens betekent dit dat gewassen niet die voeding meer geven die ons lichaam nodig heeft. Het DNA heeft een structuur die ook als geheel een functie heeft, hiermee is het DNA in staat de intelligentie van de natuur te gebruiken voor het functioneren van het leven. Deze suprastructuur van het DNA wordt ook gebruikt door de interne reparatiemechanismen van het DNA om beschadigingen te repareren.

Suprastructuur

Bij genetische manipulatie wordt de suprastructuur altijd verbroken, de microbioloog denkt immers dat het DNA kan worden gezien als een soort van Lego waar je naar behoeven uit kunt knippen en in kunt plakken. Bij het verbreken van de suprastructuur van het DNA ontstaan altijd kreupele organismen. Planten verliezen bijvoorbeeld het vermogen om zich goed aan te passen aan extreme omstandigheden zoals droogte, warmte of koude. De stofwisseling van de plant wordt door het DNA aangepast en er ontstaan andere stofwisselingsproducten. Andere stofwisselingsproducten kunnen leiden tot allergieën of zelfs tot ziekten en de dood..

Gentech katoenplanten

Zo zijn genetische gemanipuleerde katoenplanten dodelijk geworden voor de bolworm (een insect) maar ook voor schapen die van de bladeren van de plant eten. De katoenplukkers krijgen vreselijke jeuk van deze gemanipuleerde planten. De gemanipuleerde katoenplanten zijn zwaar vergiftig. Iedereen kan bijdragen aan de doelstellingen van Stichting Ekopark. Gebruik geen giffen en kunstmest in uw eigen tuin. Kies voor ekologische of biologische voeding. Verdiep u in de mogelijkheden van gezonde voeding om een leven lang fit te blijven.

Informatie

Op internet is een schat aan informatie beschikbaar over de effecten van bijvoorbeeld Ayurveda, het gezondheidsysteem uit India. Ayurveda stelt dat alleen met gezonde voeding, een goede gezondheid kan worden bereikt. Maak kenbaar aan uw supermarkt dat u geen genetische gemanipuleerde producten wenst. Vraag om biologische producten in uw supermarkt als u ze niet kunt vinden. Gebruik verse groenten van het seizoen. Sluit u aan en abonneer u op de nieuwsbrief van www.gentechvrij.nl zodat u optimaal wordt geïnformeerd. Theo Tromp


Laatste nieuws klik hier

Archief

2000 Conferentie over gentech in Den Haag. Wieteke van Dort, Miep Bos en Theo Tromp en leden van de Natuurwetpartij (spandoeken met de tekst: " Geen ROTZOJA uit Amerika", waren aanleiding voor een journalist van de NYT om te vragen: "Do you hate America so much? ") waren aanwezig om folders uit te delen. Jan Storms woonde de conferentie bij en stelde vragen. Er was ook nog een bommelding, die niet werd opge-eist.

Foto: Wieteke van Dort.

Eén van de jongere deelnemers kwam in het FD. Ex-Minister Brinkhorst doet populair maar zag (ziet?) gentech wel zitten! Foto: Paul Vaessen, Lelystad.

2000 De voorloper van Stichting Ekopark, " Aktiegroep Flevoland tegen genetische manipulatie" was ook aanwezig bij dit protest tegen een gentechconferentie in het oude Agora gebouw in Lelystad.

Lees hier De Pompoen, die samen met een echte oranje biologische pompoen die dag werd uitgedeeld bij het slot van de conferentie over moderne biotechnologie waar de ambassadeur van de USA, Cynthia Schneider, ook aanwezig was en de viering van het Bio Sccience Park. Dat er nooit kwam.

 


Publieksdebat "Eten en Genen".

 

De voormalige Natuurwetpartij (waar Theo Tromp -afd. Flevoland- en Jan Storms -Wetenschappelijk bureau- lid van waren) en Stichting Natuurwetmoeders hebben ook aan het publieksdebat Eten en Genen meegedaan en een kritisch geluid kunnen laten horen. Bij de startmanifestatie in "t Spant" in Bussum had de Natuurwetpartij een standje toegewezen gekregen, Jan Terlouw kwam echter niet langs, maar maakte zich uit de voeten toen hij ons in de verte zag staan. De plaatselijke pers wilde alleen verslag doen als er gevochten zou worden. Dus zijn wij de enigen met wat buitenfoto's. Greenpeace had een hele stellage gemaakt die buiten de poort was opgebouwd.

Tijdens de pauze mochten de a-select uitgekozen burgers die zouden gaan oordelen over gentech en er geen verstand van hadden niet bij ons aan tafel zitten. Zij kregen een ander kaartje met een andere kleur opgespeld.

Het hele gebeuren was bedacht door een bekend reclamebureau, waar we geen reclame voor gaan maken.

Maar alleen de Natuurwetmoeders kregen gelegenheid hun standpunt in het uiteindelijke verslag toe te lichten, de Natuurwetpartij niet.

Het standpunt van de Stichting Natuurwetmoeders is nog na te lezen in het uiteindelijke rapport van Eten en Genen): "Een publiek debat over biotechnologie en voedsel, verslag van de Tijdelijke commissie biotechnologie en voedsel, onder voorzitterschap van dr. J.C. Terlouw".
Overige leden van de commissie waren: dr. H.M. de Boois, R. Dorrestein, Prof. Dr. H. Galjaard, Prof. Dr. F.J. Kok, Ing. M.D.A.M. van der Laan-Veraart, Prof. Dr. L. de la Rive Box, Ir. H.C. Scheffer, Prof. Dr. E.R. Seydel. De Regering nam de conclusies en aanbevelingen echter niet over. Conclusie: een mooi staaltje van repressieve tolerantie (Herbert Marcuse).

 


Laatste nieuws klik hier


De Boodschappenlijst.

De Natuurwetpartij had na de introductie van gentech gewassen in Europa een boodschappenlijst gemaakt met alleen goede producten, dus zonder gentech. Miep Bos van www.gentechvrij.nl had al eerder witte en zwarte lijsten op internet gezet. Later bleven alleen de witte lijsten over. (Nog steeds te raadplegen.)

Daarna kwamen Greenpeace en Goede Waar en Co pas met rode en groene lijsten. De Consumentenbond vond dit allemaal niet nodig want "Het was goedgekeurd door de overheid!"

Naar boven