Gentechvrij: Bezwaar tegen wijziging gentech veulenvaccin. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

English

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

In Duitsland liep ook dezelfde proef. Deze is gestopt vanwege teleurstellend resultaat. Er hadden meer dan 31.000 mensen tegen geprotesteerd. Klik op het plaatje voor meer info.

Gentechnik im Pferdestall / Umweltinstitut München (lauter)

Erfolg: Versuch mit genmanipuliertem Lebend-Impfstoff für Pferde abgebrochen
Die Pharmafirma Intervet hat angekündigt, ihren umstrittenen Freisetzungsversuch mit genmanipulierten Lebendbakterien zur Entwicklung eines Pferdeimpfstoffs nicht ... mehr durchzuführen. "Wir haben den ersten Versuch abgeschlossen, wir sind mit dem Ergebnis nicht zufrieden", erklärte Unternehmenssprecherin Sabine Schüller.

Der entschiedene Widerstand der Einwohner von Grabow, den das Umweltinstitut München und der BUND unterstützt haben, dürfte ebenfalls zum Abbruch beigetragen haben. Wir freuen uns, dass dieses unsinnige und riskante Experiment nun ein Ende gefunden hat!

Waarom gaat men er dan hier wel mee door?


Verschillende teksten bij de Beslissing op Bezwaar.

Eind oktober 2014: De tekst van de Beslissing op Bezwaar op maat gemaakt voor degene die hem ontving, vanwege de zaak van de gentechvaccins voor veulens vanaf 1 dag oud in Sint Anthonis is dan eindelijk ontvangen. Burgers uit Sint Anthonis, die bezwaar maakten (41) kregen hem al eerder, maar met een andere tekst en werden afgeserveerd, alsmede burgers uit andere steden. Ze kregen dus verschillende teksten opgestuurd. Een opvolgende advertentie over deze vergunning ten aanzien van de Beslissing is tot nu toe nog niet in de Volksrant verschenen, terwijl dat volgens de Europese regels wel verplicht is. Dat is bizar, niet waar? Deze advertentie, de zienswijzen en de verschillende teksten van de Beslissing op Bezwaar staan ook niet in de Database van het ministerie van IenM. Dat is meestal wel het geval.

Burgers uit het land kregen te lezen dat "de gentech bacterie (...) in het oppervlaktewater terecht kan komen en zich op die wijze mogelijk op grotere afstand van Sint Anthonis kan verspreiden (...)", een opmerking van de Raad van State (in 2012) bij een eerdere zaak, die De Gentecvrije Burgers en Stichting VomiGEN in 2011 hadden aangespannen. De burgers uit Sint Anthonis kregen deze tekst niet, opmerkelijk, want zij wonen wel naast een rivier, die langs het proefproject stroomt! Nee, zij konden lezen dat zij geen directe omwonenden zijn! Heeft u het ooit zo zout gegeten?

De Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN blijken nu toch weer niet belanghebbend, terwijl op de hoorzitting mocht worden voorgelezen namens deze twee groeperingen en dat kan alleen als je belanghebbend bent! Kunt u het nog begrijpen? Volledige willekeur. Waar is de rechtplichtstaat gebleven? Stichting Ekopark blijft wel belanghebbend en beraadt zich op verdere stappen.

Verslag van het ministerie van de hoorzitting.

Beslissing op bezwaar voor Stichting Vomigen en de Gentechvrije Burgers.

Lees ook onze pleitnota voorgelezen op de hoorzitting.


Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

1 oktober 2014: BREAKING Gentechvrije Burgers, Stichting Ekopark en VomiGEN belanghebbend in de zaak van de gentechveulenvaccinaanvraag van Intervet volgens het ministerie van IenM, maar burgers van Sint Anthonis niet!! We wachten de Beslissing op Bezwaar van het ministerie van IenM af.

PLEITNOTA 30 september 2014

Rectificatie van pleitnota. Sommige jaartallen zijn of verkeerd of niet allemaal genoemd:

Het uitrijden van de mest van de gevaccineerde dieren mag volgens ons niet in de open lucht plaatsvinden, omdat het verzwakte GM-vaccin, zoals eerder geschreven, weer teruggevormd kan worden tot de oorspronkelijke bacterie of één, die nog virulenter is. Dat werd door Intervet in Duitsland en Ierland wel serieus genomen. Daar werd de mest en het stro na afloop verbrand. ( volgens SNIF's) Allebei de proeven zijn daar gestopt. In Duitsland in 2013 én in 2014 en in Ierland in 2014. In Nederland zal de mest opnieuw uitgereden worden op een onbekende plaats. Moet dit in Nederland weer zo nodig doorgaan met weer een experiment met teleurstellende uitkomst? In 2013 waren er ook in Nederland geen gentechvaccinproeven op kleine veulentjes. Er werd niet aangegeven waarom niet. En in 2015 zijn er wel proeven?

19. August 2014, BUND: Risiken durch Gen-Impfstoff für Anwohner immer noch ungeklärt!

11 augustus 2014, Das Umweltinstitut München: Gen-Impfstoff für Pferde: Sicherheitsbestimmungen verletzt . (Onderzoek in de bodem).

28. März 2014, BUND: Einziger Gentechnik-Freisetzungsversuch abgebrochen - mögliche Risiken, Ausbreitung und Langzeitwirkung sind ungeklärt! Die betroffene Klägerin, Frau Roeschke sagt zu ihrem weiteren Vorgehen: " Ich lasse gerade durch meine Anwältin prüfen, ob Intervet trotzdem weitere Versuche plant. Denn die Firma verbreitete die Nachricht, dass sie ihren Impfstoff im Labor verbessern wolle."

vom 5. März 2014: SVZ: Pharmafirma bricht Impfversuch an Fohlen ab.

Das Umweltinstitut München: Gen-Impfstoff für Pferde. Übersicht.


English

What is it all about?

10-06-2014 : Hearing in The Hague.

Last week, on the 30th of September 2014, Miep Bos, spokeswoman of the European GMO-free Citizens, has attended a hearing organised by the Dutch Ministry of Environment in The Hague because of a notice of appeal we wrote against a test of Intervet.

The subject was a change in testing of little foals from 2 days old and older in the city of Sint Anthonis (Noord Brabant, NL). Intervet asks for permission to change the route of giving the GM vaccine, the changed Rhodococcus equi bacteria by injections among other things with a higher dose.

The manure and hay will be spread in the pasture afterwards. The foals will eventually be killed or sold after the trail.

There will be no investigation re the soil and the bacterium. Intervet says it is not necessary.

The people of Sint Anthonis are not informed. We told some people what is happening and 41 people in that region have undersigned a notice of appeal which we have written. But they are not heard by the Ministry and cannot go to The Council of State (highest Dutch Court , Raad van State) because "They aren't an interested party, because they live too far away" (about one km.)!!!!!

We are waiting for the decision on our appeal, whether the European GMO-free Citizens and the non-profit foundations Vomigen and Ekopark, (Miep Bos wrote an appeal on their behalf) that she represents, are indeed an interested party.

So now people know that the tests are not over yet. In Ireland they did the test too in 2014, but did stop because of the bad results in Germany. In 2013 Intervet did not perform tests in Sint Anthonis. Our question is, are there already results of the test re the soil in Germany ?

Also see the SNIFs:

Nederland, Germany Ireland.

All about the trail in Ireland.

Our plea (Dutch).


Bezwaar tegen IM 09-004/03 (staat in de vergunningendatabase, klik hier.)

Persbericht

De Gentechvrije Burgers uit Flevoland, maken bezwaar tegen een aangepaste levend gentechvaccinproef in Sint Anthonis met veulens vanaf 2 dagen oud. Kenmerk is IM 09-004/03. Doel: markttoelating van het gentechvaccin.

Aanvraag

De firma Intervet uit Boxmeer heeft een aanvraag tot wijziging ingediend bij het ministerie van I en M. Het betreft een reeds lopende test op veulentjes die vanaf 2 dagen oud nu ge-injecteerd zullen worden (werd eerst rectaal en/of via de mond toegediend, met hoeveel meer lijden zal dit injecteren gepaard gaan? Moet een onafhankelijke (niet van het bedrijf zelf, dat nu het geval is) ethische commissie voor dieren zich hier niet eerst over buigen?

Proef met een experimenteel genetisch gemanipuleerd vaccin

Eén helft van de veulens wordt inge-ent, de andere helft niet. Vorig jaar waren er geen proeven het jaar daarvoor wel. Allebei de groepen worden ge-infecteerd met een voor paarden dodelijke bacterie (live wildtype Rhodococcus equi). In het vaccin is de ziektemaker door middel van genetische manipulatie verzwakt. Daarna kijkt men hoe effectief het levende gentech vaccin is. Na afloop van de proef worden de dieren gedood.

Brede burgerbeweging

Wij als Gentechvrije Burgers, een Europees consumentenplatform en brede burgerbeweging, gaan samen met Wieteke van Dort en twee stichtingen, voor de tweede keer bezwaar maken, en wel tegen deze nieuwste aanvraag. We haalden eerder met 3 petities meer dan 5.000 handtekeningen op, maar werden door de Raad van Sate zelfs toen niet ontvankelijk verklaard. Waar kunnen burgers nog hun recht halen sinds de Actio Popularis is afgeschaft? Deze AP is echter in strijd met de plicht genoemd in de Preambule Burgerlijke en Politieke rechten (BuPo).

Nog virulenter?

De mest van de veulens wordt bovendien nl. met het gentech vaccin met daarin de verzwakte ziektemaker over het land uitgereden. Waar dat precies gebeurt is onbekend. Dat kan zelfs in Flevoland zijn. Er bestaat altijd een kans dat de verzwakte ziektemaker weer omgevormd wordt in het wildtype, dus de oorspronkelijke ziektemaker of wellicht nog virulenter wordt. (zie uitleg in bezwaarschrift) Het loslaten van een gentech vaccin in het milieu vormt een onbekend risico, je kunt het in geval van calimiteiten niet terughalen. Bovendien ontbreken kaarten die het gebied aangeven waar de mest zal worden uitgereden. misschien Deze introductie in het milieu van een gentech vaccin is verplicht. We vinden het ook onethisch hoe met de kleine veulentjes wordt omgesprongen alsof het dingen zijn. Mensen en paarden, die het gebied passeren en een verzwakt immuunsysteem hebben, kunnen ernstig ziek worden na aanraking met het wildtype. En dit allemaal zodat dit vaccin kan worden toegelaten op de Europese markt. Ons bezwaar is verstuurd.

Ons bezwaar en de aanvullingen daarop:

BEZWAAR/open brief van 28 juni 2014,

Aanvulling 1 en open brief van 10 juli 2014,

Aanvulling 2 en open brief van 18 juli 2014.

Brief van ministerie van 14 augustus 2014. We konden tot 1 september 2014 ons bezwaar aanvullen.

Onze reactie daarop als aanvulling en open brief van 26 augustus 2014. (Data en foto's van de Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN, een overzicht van 1997-2014. Download-tijd 15 sec.)

11 september 2014. Brief van ministerie vanwege hoorzitting op 30 sept. 2014.

15 september 2014 aanvulling 6 en open brief.

Correspondentie met het ministerie van IenM.


Advertentie

Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer


Beschikking op de aanvraag tot wijziging van de vergunning van Intervet International B.V. te Boxmeer, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen


Op 3 juni 2014 is door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de vergunning van Intervet International B.V. te Boxmeer voor de introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen krachtens het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, met kenmerk GGO IM 09-004, gewijzigd. Op 19 maart 2014 had Intervet International een daartoe strekkende aanvraag ingediend. De wijzigingsvergunning heeft als kenmerk GGO IM 09-004/03.


De wijziging betreft een verhoging van de maximale orale dosis van een Rhodococcus equi vaccinstam die zal worden toegediend aan veulens en de toevoeging van parenterale toedieningswijzen. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de gemeente Sint Anthonis. Procedure Het verzoek tot wijziging van de vergunning van Intervet International B.V. is behandeld overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht. Inzage beschikking De beschikking en de overige relevante stukken liggen vanaf 19 juni 2014 op werkdagen ter inzage bij het Ministerie van IenM, Informatiecentrum, Plesmanweg 1-6 te Den Haag. De stukken kunnen daar ingezien worden van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur na afspraak via telefoon of e-mail (tel. (070) 456 62 50, e-mail secretariaat.venr@minienm.nl). De bezoeker dient zich te melden bij de receptie.


Deze kennisgeving, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn ook beschikbaar op de internetpagina http://www.ggo-vergunningverlening.nl. Bezwaar Tot en met 30 juli 2014 kunnen belanghebbenden als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de vergunning indienen bij de Staatssecretaris. Het bezwaarschrift moet gezonden worden aan:

De staatssecretaris van IenM T.a.v de Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken Unit bezwaar en beroep

IPC 880

Postbus 20906

2500 EX Den Haag


Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en van een datum, naam en adres voorzien zijn. Bezwaarschriften per email worden niet geaccepteerd. Er moet duidelijk worden aangegeven waarom tegen de vergunning, onder vermelding van het beschikkingsnummer, bezwaar wordt aangetekend.


Besluit (Pdf)


.

disclaimer