Gentechvrij, documenten Raad van State vanwege beroep met kenmerk PorM/RB IM 09-004. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Nummer RvS: 201011273/1/H4

Onderwerp RvS: Sint Anthonis genetisch gemodificeerde organismen

3 mei 2012. Uitslag RvS: Beroep tegen gentech vaccin voor veulens vanaf drie dagen oud niet-ontvankelijk verklaard, lees hier de brief van de Raad van State met de uitspraak.

Samenvatting: Pas 12 dagen voor de eerste zitting kwam via een brief aan het licht dat stichting VoMiGEN wellicht niet-ontvankelijk zou worden verklaard. Redenen daarvoor kregen we niet, we moesten de zitting maar afwachten. Omdat we zo snel niet alle papieren bij elkaar hadden van de andere stichtingen, statuten en uittreksels (moest up-to-date zijn) en de inzendtermijn tot 11 dagen voor de zittingsdag is, later opgestuurde brieven worden teruggestuurd, gaf Miep Bos de bescheiden pas af op de dag van de zitting. De voorzitters van de twee andere stichtingen hadden haar eerder gemachtigd. De Staatsraad, die de bescheiden ontving aan het begin van de zitting. vroeg alleen waarom zo laat, niet dat het te laat was. "Er was niet eerder aanleiding voor" heeft zij toen geantwoord.

Wij blijven Moeder Natuur een stem geven.

15 mei 10 uur, de volgende zitting, komt allen.

 

10 april 2012 PLEITNOTA tegen gentech veulenvaccin, 2de zitting.

1 maart 2012: Nu meer dan 5.114 supporters (van o.a. drie petities) vanwege ons beroep bij de Raad van State tegen een gentech veulenvaccin.


Ons proforma beroepschrift aan de Raad van State van de Gentechvrije Burgers van 16 november 2010.

Antwoord van 24 november 2010 van de Raad op ons beroepschrift van 16 november 2010.

Tweede brief van de Gentechvrije Burgers, 10 december 2010, betreffende beroep.

Brief van Mr. Drouen van de Raad van State van 20 december 2010 over geheimhouding van gegevens.

Derde brief dd 23 december 2010, antwoord op de brief van Mr. Drouen van de Raad van State van 20 december 2010 over geheimhouding van gegevens.

Antwoord van de Raad van 28 december 2010 op onze brief van 23 december 2010.

Vierde brief dd 4 januari 2011 als antwoord op de brieven van de RvS van 20 en 28 december 2010.

Vijfde brief dd. 1-02-2011. Aanvulling op 10 december 2010.

Brief van Raad van State van 1 februari 2011, met verweer I en M. Vertrouwelijk.

Zesde brief, reactie van ons op deze brief van de Raad van State , datum 26 februari 2011.

Brief, zevende aanvulling dd 28 augustus 2011 op brief van 26 februari 2011.

Brief van 12 juli 2011, van Raad van State aankondiging zitting op 3 oktober 2011.

Brief, achtste aanvulling dd 22 september 2011 op brief van 28 augustus 2011.

De fax van VoMiGEN van 27 september 2011, met brief van de Raad, die door de Raad van State werd teruggestuurd.

Brief van Raad van State, dd. 19 september aankondiging aanwezigheid advocaat Intervet.

Twee brieven van Raad van State, dd. 21 september 2011 wijziging volgorde tijdens zitting, twijfel aan belanghebbendheid van VoMiGEN.

Brief van Gentechvrije Burgers dd 1 oktober 2011, met geweigerde e-mail aan Mevr. Y. Timmerrman-Buck en geweigerde fax van VoMiGENvóór zitting aangeboden.

Onze Pleitnota voorgelezen op 03-10-2011.

Pleitnota ministerie IenM.

Pleitnota Intervet delen gemarkeerd door VoMiGEN.

Pleitnota Intervet met commentaar VoMiGEN.

Brief van de Raad van State van 4 november 2011, opnieuw dichtgeplakt en met vertraging aangekomen op 8 november 2011. Bijlage bij brief.

15-11-11 Brief van RVS uitspraak 6 weken later.

17-11-11: Antwoord op brief van RvS van 4 november 2011.

23-11-11: Antwoord op brief van RvS van 4 november 2011 door VoMiGEN.

15-12-11: Brief van mr. Visser, Raad van State van 14-12-11, met afschriften van het ministerie van 9 december jl.en van Intervet van 12 december jl. als reactie op de brief van VoMiGEN van 23-11-11.

15-12-11: Antwoord op de brief van mr. Visser van 14-12-11,van de Gentechvrije Burgers.

15-12-11: Brief van mr. J.H. van Krefeld over mogelijke nieuwe zitting.

19-12-11: Antwoord op Brief van mr. J.H. van Krefeld.

28-12-11: Antwoord op Brief van mr. J.H. van Krefeld. (Herinnering)

08-03-2012: Brief aan Raad van State vanwege nieuwe zitting die uitsluitend over de belanghebbendheid gaat van Stichting VoMiGEN.

06 april 2012: Open e-mail aan de Raad van State vanwege misleidende berichtgeving voor de pers.

08-03-2012: Brief van Raad van State vanwege nieuwe zitting op 10 april 2012.

10 april 2012 PLEITNOTA met brief van Stichting Ekopark tegen gentech veulenvaccin, 2de zitting.

11 april 2012 :Vergeefs verzoek om inzage in het procesverbaal van het verhandelde in de openbare vergadering van de kamer van de afdeling Bestuursrechtspraak.

 


24 september 2011: PERSBERICHT/PRESS RELEASE


Alle verdere info.

 

disclaimer