Gentechvrij, bezwaarschrift tegen IG 09-092; Vergunningsaanvraag voor uitbreiding gentech visvaccin van Intervet International. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Beste mensen,

Intervet wil zijn productie gentech visvaccin tegen IPN uitbreiden, indertijd toegelaten onder een zwakke wetgeving. Mensen in Boxmeer zijn ook bezorgd. Het laboratorium ligt tegen huizen en scholen aan .Wij zijn bezorgd voor deze ontwikkelingen en willen eerst een grondig onderzoek naar de werkzaamheid en mogelijke schadelijkheid voor vis, mens, dier en milieu. De gekweekte zalmen worden één voor één ge-injecteerd met een injecteerpistool. Maar eerst verdoofd. Vissen zijn zeer stressgevoelig. Een aantal overleeft deze handelingen dan ook niet. Hoe dat precies gaat, kunt u hier lezen, met dank aan een vriendelijke wetenschapper. Volgens ons kun je beter wilde zalm kopen, die is in ieder geval niet genetisch gemanipuleerd (niet alle gekeekte zalmen zijn dat) en krijgt geen gentech voer.

Een voorbeeldbezwaarschrift is hier te downloaden. Deadline was 12 januari 2010. Alle gegevens van het ministerie van VROM zijn hier te vinden.

Na de deadline is hier ons uitgebreid bezwaarschrift te vinden.

Bezwaarmaken is niet meer mogelijk.


A new study by The Environmental Health Perspectives journal points out the dangers of persistent organic pollutants in farmed salmon. Yet the Monterey Bay Aquarium's Seafood Watch Program just approved one kind of salmon farming. Host Jeff Young talks with Shelia Bowman of the Monterey Bay Aquarium about how one company is trying to clean up their tank.

YOUNG: For years, environment and health advocates have urged consumers to avoid farm-raised salmon. Two recent developments might muddy the waters around salmon aquaculture: a new study links the contaminants in those fish to insulin resistance - that's bad. But the influential Seafood Watch gave its first-ever seal of approval to one kind of salmon farming, the practices used by AquaSeed Corporation in Rochester, Washington - that's good. more


Voorbeeldbezwaarschrift over te nemen en te versturen naar adres vermeld in de brief. Ook als PDF te downloaden. Alle gegevens onderaan invullen, anders niet geldig!


Lelystad, 10 december 2009.


De Minister van VROM


T.a.v.RIVM/SEC/Bureau GGO


postbus I


3720 BA Bilthoven


Geachte mevrouw Cramer,


Betreft Bezwaar tegen IG 09-092; Vergunningsaanvraag Intervet International.


Op 30-09-2009 is van Intervet International te Boxmeer een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGMIRB onder nr. IG 09-092.


Wij merken op dat er weer veel onzekerheden zijn, omtrent dit ggo vaccin:


Al met al kan met grote zekerheid gesteld worden dat van het GGO BL21-pET1 1-VP2 (IPNV) geen toxische effekten of pathogene eigenschappen verwacht kunnen worden. (4.1 Relevante eigenschappen van de GGO’s, uit KENNISGEVING VAN VERVAARDIGING VAN EN HANDELINGEN MET GGO’s IN LABORATORIA, PLANTEKWEEKCELLEN KASSEN EN DIERVERBLIJVEN)
U weet het dus niet zeker, dan niet doen!


Daarnaast is er geen reden om aan te nemen dat het VP-2 eiwit,
een viraal eiwit, op enige wijze kan bijdragen aan de pathogeniteit van de bacterie Escherichia coil B. (OB
)

Idem, geen onderzoek gedaan dat zekerheid geeft.

Zou u eerst niet beter onderzoeken of er geen gevaren aan dit gentech vaccin kleven?

We lezen in: De verborgen gevaren van vaccinaties van mevrouw T. Kuiper

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vaccinaties,%20nieuwste%20versie[1].pdf

" [.] Een bijeffect van de nieuwste genetische technieken is dat het de productie van biowapens makkelijker heeft gemaakt. Met als doel betere medicijnen te ontwikkelen, zijn er verschillende bedrijven bezig met "gerichte moleculaire evolutie?. Door met behulp van "DNA-shuffling? expres variatie in de genen aan te brengen ontstaan er afwijkende eiwitten die eventueel als medicijn zijn te gebruiken. Deze techniek kan echter ook worden gebruikt om biowapens te ontwikkelen, zoals is gedemonstreerd door Willem Stemmer van het bedrijf Maxygen in Redwood City, Californië. Met deze methode hebben onderzoekers bewust een E.coli geproduceerd die 32.000 keer minder vatbaar is voor het antibioticum cefotaxime dan normale E-coli?s. Kort na publicatie van deze bevinding kreeg Stemmer het verzoek van de American Society for Microbiology om de ontwikkelde bacteriën te vernietigen . Stemmer heeft dit verzoek ingewilligd."

Wij verzoeken u dan ook geen toestemming te geven voor deze grootschalige productie en de bestaande productie te onderwerpen aan een grondig onderzoek, waarbij naar voren komt, dat het duidelijk is dat er geen gevaren voor mens, dier en milieu kleven aan dit gentech vaccin. Tot dan, niet doen!


Vriendelijke groet,


Naam

Adres

PC/Woonplaats

Handtekening

Datum

 

disclaimer