Gentechvrij, bezwaarschrift tegen gentech visvaccin, uitbreiding productie. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

AANTEKENEN

Ook per e-mail

 

Lelystad, 27 december 2009.

De Minister van VROM

T.a.v.RIVM/SEC/Bureau GGO

postbus I

3720 BA Bilthoven

Geachte mevrouw Cramer,

 

Betreft Bezwaar tegen IG 09-092;

 

Vergunningsaanvraag Intervet International

 

Op 30-09-2009 is van Intervet International te Boxmeer een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is ingeschreven bij DGMIRB onder nr. IG 09-092.

De aanvraag betreft het uitvoeren van een grootschalige productie in fermentoren van het antigeen VP-2 van het infectious pancreatic necrosis virus door de genetisch gemodificeerde bacterie Escherichia coil. De productie zal binnen een Mt-Il ruimte plaatsvinden en betreft een werkvolume van maximaal 800 liter. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Boxmeer.

Op deze aanvraag dient op grond van het Besluit ggo de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer (hierna: VROM) te beslissen. (Advertentie).

Wij merken op dat er weer veel onzekerheden zijn, omtrent dit ggo:

Al met al kan met grote zekerheid gesteld worden dat van het GGO BL21-pET1 1-VP2 (IPNV) geen toxische effekten of pathogene eigenschappen verwacht kunnen worden . (4.1 Relevante eigenschappen van de GGO's, uit KENNISGEVING VAN VERVAARDIGING VAN EN HANDELINGEN MET GGO's IN LABORATORIA, PLANTEKWEEKCELLEN KASSEN EN DIERVERBLIJVEN)

 

U weet het dus niet zeker, dan niet doen!

 

Daarnaast is er geen reden om aan te nemen dat het VP-2 eiwit, een viraal eiwit, op enige wijze kan bijdragen aan de pathogeniteit van de bacterie Escherichia coil B. (OB)

 

Idem, geen onderzoek gedaan dat zekerheid geeft.

De productie zal binnen een Mt-Il ruimte plaatsvinden en betreft een werkvolume van maximaal 800 liter.(OB)

 

Zou u eerst niet beter onderzoeken of er geen gevaren aan dit gentechvaccin kleven?

We lezen in: De verborgen gevaren van vaccinaties van mevrouw T. Kuiper

http://www.gentechvrij.nl/plaatjesgen/vaccinaties,%20nieuwste%20versie[1].pdf

 

" [.] Een bijeffect van de nieuwste genetische technieken is dat het de productie van biowapens makkelijker heeft gemaakt. Met als doel betere medicijnen te ontwikkelen, zijn er verschillende bedrijven bezig met 'gerichte moleculaire evolutie'. Door met behulp van 'DNA-shuffling' expres variatie in de genen aan te brengen ontstaan er afwijkende eiwitten die eventueel als medicijn zijn te gebruiken. Deze techniek kan echter ook worden gebruikt om biowapens te ontwikkelen, zoals is gedemonstreerd door Willem Stemmer van het bedrijf Maxygen in Redwood City, Californië. Met deze methode hebben onderzoekers bewust een E.coli geproduceerd die 32.000 keer minder vatbaar is voor het antibioticum cefotaxime dan normale E-coli's. Kort na publicatie van deze bevinding kreeg Stemmer het verzoek van de American Society for Microbiology om de ontwikkelde bacteriën te vernietigen.Stemmer heeft dit verzoek ingewilligd."

Einde citaat.

.

Uit de paper van 5 juli 2004:

 

Protection of Atlantic salmon Salmo salar against

infectious pancreatic necrosis after DNA vaccination

 

Aase B. Mikalsen1, Jacob Torgersen2, Peter Aleström2, Anne-Lill Hellemann3,

Erling-Olaf Koppang3, Espen Rimstad1,*

1Department of Food Safety and Infection Biology, and 2Department of Basic Sciences and Aquatic Medicine, Norwegian

School of Veterinary Science, PO Box 8146 Dep, 0033 Oslo, Norway

3GenoMar asa, Oslo Research Park, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norway maken

http://www.int-res.com/articles/dao2004/60/d060p011.pdf

 

Fragment

 

ABSTRACT:" Although vaccines against infectious pancreatic necrosis (IPN) based on inactivated

virus or recombinant structural viral proteins are commercially available , the protection is not complete

and the disease is still a problem for the Atlantic salmon Salmo salar farming industry " einde fragment.

 

Zie bijlage.

.

Wij verzoeken u dan ook geen toestemming te geven voor deze grootschalige productie en de bestaande productie te onderwerpen aan een grondig onderzoek, waarbij naar voren komt, dat het duidelijk is dat er geen gevaren voor mens, dier en milieu kleven aan dit gentechvaccin. Misschien zijn er op dit moment wel betere niet-gentech vaccins in de maak. Tot dan, niet meer toepassen!

Een laatste opmerking: De ontwerpbeschikking (OB) is niet voorzien van een datum, naam en handtekening, is die dan wel geldig?

Vriendelijke groet,

Miep Bos, ook namens Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, (ik ben gemachtigd voor deze stichting op te treden, zie bijlage) en the European GMO-free Citizens, Europees Consumentenplatform (waarvan ik woordvoerster ben).

Lelystad

miep(at)gentechvrij.nl

www.gentechvrij.nl

CC

cie. vrom(at)tweedekamer.nl Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VROM, te Den Haag.

Leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Kamer Commissie VWS, Den Haag cie.vws(at)tweedekamer.nl

PvdD info(at)partijvoordedieren.nl

info(at)greenpeace.nl

info(at)vissenbescherming.nl

info(at)proefdiervrij.nl

Nederlandse Vereniging van Viskwekers (NEVEVI) weijk(At)pvis.nl;

Diverse media

Bijlage1 machtiging VoMiGEN

Bijlalge 2 Protection of Atlantic salmon Salmo salar against

infectious pancreatic necrosis after DNA vaccination

 

Aase B. Mikalsen1, Jacob Torgersen2, Peter Aleström2, Anne-Lill Hellemann3,

Erling-Olaf Koppang3, Espen Rimstad1,*

1Department of Food Safety and Infection Biology, and 2Department of Basic Sciences and Aquatic Medicine, Norwegian

School of Veterinary Science, PO Box 8146 Dep, 0033 Oslo, Norway

3GenoMar asa, Oslo Research Park, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, Norway maken

http://www.int-res.com/articles/dao2004/60/d060p011.pdf

Dit bezwaarschrift is ook te vinden op http://www.gentechvrij.nl/visvaccin2.html

 

disclaimer