Dit is het archief van de Stichting VoMiGEN.

Het kan zijn, dat niet alle links nog werken.

Stichting VoMiGEN Boeren en consumenten zijn bij de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding en diervoedsel misleid en buiten spel gezet. Dit komt in belangrijke mate door de belangenverstrengeling Consumentenbond, Overheid en Bedrijfsleven. Deze website informeert u hierover.

Contact persoon: Robert A. Verlinden - oprichter.
Rotterdam.

Wie is de Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie(VoMiGEN)?
De stichting VoMiGEN gevestigd te Rotterdam, is in 1999 opgericht door een boze maar vooral verontruste burger.

Wat was de aanleiding tot de oprichting van VoMiGEN?
De aanleiding was o.a. de Huizinga - lezing 1998 'Schaduwdenkers en lichtzoekers' van Prof. Dr. Louise O. Fresco, directeur bij de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties). reactie op Huizingalezing 1998. .
In die zelfde periode vernam ik dat Prof. Dr. Lucas Rijnders in 1996 de toegang op de persconferentie van de Consumentenbond was geweigerd. Deze bijeenkomst had betrekking op de introductie van de genetische gemanipuleerde soja.
Dit was de druppel die de emmer deed overlopen en het signaal dat de consument buiten spel zou worden gezet.

Vanwaar die boosheid?
Via de gezaghebbende "onafhankelijke" Consumentenbond werd misbruik gemaakt van de rechten en plichten van onze 'democratische' rechtstaat. Hierdoor werd de consument buiten spel gezet en werd in 1996 van de een op de andere dag de keuzevrijheid, met betrekking tot wel of geen genetische gemanipuleerde voeding, ontnomen.
Ik ben vooral boos omdat er geen enkel respect is voor de consument die biologische voeding (met keurmerk EKO) eet. Het is onaanvaardbaar dat gentech producenten door kruisbestuiving de biologische akkers genetisch kunnen verontreinigen zonder dat de biologische boer en consument de gentech industrie hiervoor aansprakelijk kunnen stellen. Zie USA biologischeboeren USA kunnen geen transgene maïs meer garanderen. (126kb)


Agrarisch Dagblad 13-03-2001.

Vanwaar de verontrusting?
Producenten en overheid willen gentechnologie massaal toepassen in onze gewassen zonder de risico's hiervan voldoende onderkend te hebben. Tot op heden zijn voordelen voor de consument niet aangetoond.

Wat is het doel van deze Stichting?
De stichting VoMiGEN heeft ten doel: het directe belang van burger, de levensgenieter en de consument te behartigen, inzake genetische manipulatie en er zo goed mogelijk op toe te zien dat de wetenschappelijke kennis en informatie van genoemde manipulatie ten goede wordt aangewend.

In de slotverklaring van het '18e Internationale congres van genetische wetenschap' in augustus 1998 te Peking(China) waarschuwde Anthony Griffiths de secretaris generaal van het International Genetics Federation (IFG) tegen mogelijk misbruik van de genetische wetenschap. Met name attendeerde hij op de potentie van nieuwe wapens tegen de mensheid. In Nederland wordt hierover met praktisch geen woord over gerept.

Werkwijze van de stichting:
VoMiGEN maakt haar bezwaren kenbaar door acties , ingezonden brieven , Cato...vlugschriften , krantenknipsels. brieven aan overheid , politici , bedrijfsleven , Consumentenbond en Bondsraad, petities en het houden van enquêtes en neemt deel aan maatschappelijke debatten.

Donateurs:
De kosten van de stichting worden bekostigd uit giften en bijdragen van donateurs. Wilt u ook met een bijdrage onze stichting ondersteunen dan kunt u dat doen door geld over te maken op girorekening t.n.v. VoMiGEN- Rotterdam.
Klik op aanmelden als u donateur of sympathisant wilt worden.

HOME

Uw reactie

==========================================================================================


Acties!

DE MACHT VAN DE CONSUMENT

Boycot UNOX!

2000: Oproep tot boycot van gen-voeding

Er moet een consumentenboycot komen tegen genetisch gemanipuleerd voedsel, vindt de stichting VoMiGen (ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie). Volgens de stichting is de boycot nodig, omdat acties van belangenorganisaties rond dit onderwerp niets opleveren. Uit eerder onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat Nederlanders zich zorgen maken om genetisch gemanipuleerde voeding. Zo is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van genetische manipulatie en ontbreekt duidelijke etikettering op voedingsmiddelen. "Als alle consumenten gemanipuleerde produkten in de schappen laten staan, kunnen producenten en ook de politiek daar niet omheen" aldus Rob Verlinden van VoMiGen. "Omdat niet duidelijk is waar het inzit, roepen wij iedereen op in elk geval UNOX te boycotten, omdat van dat bedrijf zeker is dat zij van gentechnologie gebruik maken". Verlinden erkent dat het om een drastische actie gaat, maar ziet geen andere weg. "Andere organisaties overleggen en onderzoeken, maar dat haalt niets uit. Bovendien zijn veel van hen voor hun inkomsten afhankelijk van de staat, wat hun slagvaardigheid niet vergroot. Er zijn 22 belangenorganisaties die de politiek hebben gevraagd om een moratorium, maar er is niets gebeurd. Nu is het de beurt aan de consument" aldus Verlinden. Greenpeace, Milieudefensie en de Consumentenbond voelen niets voor de aanpak van Verlinden. Greenpeace hoopt met acties en voorlichting een voorlopig verbod te bereiken. Consumentenbond en Milieudefensie beraden zich op een nieuw te lanceren campagne. "Het is overigens niet zo dat we ons laten beïnvloeden door subsidies van de overheid" aldus de Consumentenbond. Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 340, 14 januari 2000 onder het kopje Kort nieuws.

< A.U.B. VOEDING ONZE REDT ACTIE...BONDSRAAD>

Onder de thema's 'voeding' en de 'macht van de consument' organiseerde NIVON-ROTTERDAM op 8 november 2000 ter gelegenheid van haar 75 jarig bestaan, een groene beurs.
Dit riep bij ons de vraag op: heeft de consument nog wel macht? Wij stelden 5 vragen aan de Consumentenbond en stuurde een open brief aan Unilever

Een manager van Unilever zei in HP/DE TIJD van 12 september 1997 over "DE MACHT VAN DE CONSUMENTENBOND" Als we drie procent eigeel in de mayonaise willen en de Consumentenbond vijf procent, dan wordt het dus vijf procent'.

Vijf vragen aan de Consumentenbond!

Vraag 1: Waarom heeft de Consumentenbond in 1996 aan de overheid een positief advies gegeven tot toelating van genetische gemanipuleerde sojaboon? (VK=Volkskrant 29/3/96)

Vraag 2: waarom stemde de Consumentenbond in met niet- etikettering? (VK 2/11/96)

Vraag 3: voordat de Consumentenbond dit positieve advies gaf en instemde met niet etikettering heeft de Consumentenbond een consumentenonderzoek gehouden.
Waarom is dit onderzoek onder slechts 17 van de 100 bondsraadsleden gehouden? (Brief Consumentenbond dd. 05/01/99)

Vraag 4: meer dan 22 maatschappelijke organisaties willen een moratorium (voorlopige stopzetting) op genetisch gemanipuleerd organisme.
De Consumentenbond is de enige maatschappelijke consumentenorganisatie die tegen dit moratorium is! Waarom? (VK 14/4/99)

Vraag 5: Dankzij de Consumentenbond werd het verplicht op de verpakking te vermelden welke ingrediënten er in het product zitten.
Waarom pleit de Consumentenbond bij genetisch gemanipuleerde producten nu slechts voor een betere etikettering in plaats van een eis tot volledige etikettering? (VK 4/4 en 6/4/00)

Waar is de macht van de consument gebleven? Wij zijn boos! De Consumentenbond heeft bij genetisch gemanipuleerde voeding alleen in het voordeel van de producent gehandeld. Hierdoor werd onze keuzevrijheid beperkt en gaat onze traditionele voeding verloren.
Wij willen de macht van de 'consument' terug binnen de Bondsraad, het hoogste orgaan, van 'onze' Consumentenbond.
Daarom voeren wij actie onder het thema 'Bondsraad redt onze voeding a.u.b.' tegen de scheef gegroeide verhoudingen binnen de Consumentenbond.
Bent u ook boos? En weet ook u niet meer wat u eet? Meldt u aan bij de stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN).
 

============================================================================================


In onze democratische rechtstaat werd in 1996 de keuzevrijheid met betrekking tot wel of niet eten van genetische gemanipuleerde voeding van de een op de andere dag ontnomen!

De Consumentenbond gaf in 1996 een positief advies tot toelating van genetisch gemanipuleerde soja en stemde gelijktijdig in met niet-etikettering. Dit advies was volgens de Consumentenbond mede gebaseerd op een consumentenonderzoek onder slechts 17 van de 100 bondsraadsleden, zo blijkt uit een brief van 5 januari 1999 van Walter Etty de huidge voorzitter van de Consumentenbond.

Het is een gotspe, dat zo het gezag van de Consumentenbond werd aangewend, om in onze democratisch gekozen rechtstaat onze keuzevrijheid, van de een op de andere dag - legitiem?- te ontnemen.
Een belangrijk bestaansrecht van de Consumentenbond is dat zij in de 50er en 60er jaren met succes gestreden heeft voor etikettering. Het eerste verplichte etiket was 'het echte wolmerk' en danken dit in belangrijke mate aan de Consumentenbond.
Zoals wij aan de Consumentenbond uit de jaren 60 de etiketteringplicht te danken hebben, hebben wij veertig jaar later aan diezelfde Consumentenbond te danken dat genetisch gemanipuleerde producten niet geëtiketteerd hoeven te worden. Het gevolg hiervan is een uiterst onduidelijke en verwarrende situatie.

Het wordt dan ook door velen als verraad ervaren dat de Consumentenbond, volstrekt in strijd met haar statuten, in 1996 instemde met niet-etikettering van genetisch gemanipuleerde producten. De oproep van de Consumentbond tot duidelijker etikettering is niet echt geloofwaardig wanneer jezelf eerst instemd met niet-etikettering. Bovendien is duidelijker nog geen volledige etikettering zoals velen consumenten verlangen.

Fragmenten uit het artikel 'Het verzet tegen transgene soja'. Volkskrant 2 november 1996

'..Voorlopig is het onwaarschijnlijk dat de consument iets zal merken van de transgene soja. Volgens het Produktschap Margarine, Vetten en Oliën zal de nieuwe teelt niet leiden tot een verlaging van de sojaprijs. De bonen worden in een oneindige reeks voedingsmiddelen verwerkt. Omdat de transgene soja gemengd met klassiek soja wordt aangevoerd, hoeft de biotech-soja niet te worden vermeld op het etiket. De Consumentenbond heeft daarmee ingestemd.
De nieuwe, transgene soja is het eerste product uit de moderne agrarische biotechnologie dat zijn entree maakt op de Nederlandse markt. Een testcase, maar de vraag is: waarvoor? Voor de veiligheid van het nieuwe product, voor de wijze waarop het wordt geteeld of voor de acceptatie van producten van de moderne biotechnologie?'

Zie voor het volledige artikel Volkskrant 2 november 1996 'Het verzet tegen transgene soja'(287KB)

 

 

 


Boeren en consumenten bij de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding buiten spel gezet doordat:
 1. de Consumentenbond zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling!
 2. De Consumentenbond subsidiegeld, zoek maakt!
 3. De Consumentenbond in 1996 - ongevraagd - het startschot gaf tot invoering van genetisch gemanipuleerde voeding en gelijktijdig instemde met niet-etikettering!
 4. De Consumentenbond haar leden en de consument misleidt!
Deze conclusies worden nader toegelicht in de aangelinkte oproep aan onze volksvertegenwoordigers.

Verzocht wordt om aan deze onrechtvaardige situatie een einde te maken en doe een oproep om hun eigen verantwoording te nemen bij de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding en genetisch gemanipuleerd diervoedsel.

========================================================================================

Nog meer misleidingen van de Consumentenbond

Onderstaand een opsomming van links die verwijzen naar de consumentengids met betrekking tot de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding.

 1. 'Meer informatie biotechnologie.' Consumentengids januari 1992 pagina 7.
 2. 'Informatie vereist.' Consumentengids oktober 1993 pagina 633.
 3. 'Moderne biotechnologie op etiket vermeld.' Consumentengids mei 1995 pagina 284 Een geruststellende kopregel maar er zit een addertje onder het gras!
 4. Nenatal. In de Consumentengids juli '95, schrijft de Consumentenbond triomfantelijk over haar succes met betrekking tot het behoudt van keuzevrijheid.
 5. 'Verknutselde sojaboon toegestaan". Consumentengids mei 1996 pagina 277.
 6. 'ETIKET VERTELT WEINIG'. Waarom zegt Felix Cohen in zijn kolom van de Consumentengids maart 2000 'Er moet altijd een gentech-vrije voedselketen blijven?'
 7. In de Consumentenbond en het Productschap Margarine, Vetten en Oliën verwezen in 1996 en 1997 de ongeruste consument voor een gentechvrijkanaal naar biologische producten met het EKO keurmerk in de de natuurvoedingswinkels.
 8. In de nieuwjaarswens 1999 dankt Felix Cohen, uiterst verradelijk, de leden voor de steun die zij hebben gegeven.
 9. Spits dd. 8 mei 2000. De zoveelste leugen van de Consumentenbond.
 10. Biotechnologie en voeding. Verantwoord of niet?

=========================================================================================================


Consumentenbond maakt zich schuldig aan list en bedrog!

Citaat: Consumentengids januari 1992.

'Meer informatie biotechnologie'

'..Het goede nieuws is dat er met fabrikanten een principe overeenkomst is gesloten waarin zij erkennen dat consumenten het recht hebben te weten of producten genetisch veranderd zijn. In de adviescommissie - Warenwet zal het komend half jaar worden besproken bij welke producten dat op het etiket gemeld moet worden en wat de toelatingseisen voor dit soort producten zijn.'

Voor het originele artikel zie: Consumentengids januari 1992

Commentaar VoMiGEN

 1. Het goede nieuws blijkt zeer slecht nieuws te zijn. Er moet immers nog worden besproken op welke producten we wel en op welke producten we geen keuzevrijheid krijgen.
 2. Dankzij de Consumentenbond werd in de 60er jaren het eerste etiket namelijk van 'het echte wolmerk' verplicht. Dat was pas goed nieuws! Er is geen fabrikant meer die het in zijn hoofd haalt om niet duidelijk te etiketteren. Toen de Consumentenbond in 1996 - geruisloos - heeft ingestemd dat niet alle genetisch gemanipuleerde producten hoeven te worden geetiketteerd heeft de Consumentenbond in feite verraad gepleegd.

===========================================================================================================

   
Zoethoudertje en misleiding!

In 1996 en 1997 werd door de Consumentenbond en het Productschap Margarine, Vetten en Oliën de ongeruste consument voor een gentechvrijkanaal verwezen naar biologische producten met het EKO keurmerk naar de natuurvoedingswinkels.

Dit was een zoethoudertje en misleiding omdat men toen al wist dat biologische gewassen, wegens kruisbestuiving, niet vrij van genetische verontreiniging zouden blijven.

Biologische boeren in de USA - (123kb) kunnen geen transgene maïs meer garanderen.
In het blad GENO nummer 13 winter 1998 - (315kb) zeg Arie van Genderen woordvoerder van Consumentenbond & Biotechnologie 'Bedrijven moeten leren met ethische kwesties om te gaan' dat zeker in de toekomst vrijwel alle producten, ook ecologische, ingrediënten zullen bevatten afkomstig van genetische manipulatie.'
Waarom van Genderen het woord 'ecologische' gebruikt i.p.v. het bekende woord 'biologische' producten met EKO keurmerk, laat zich raden.

=============================================================================================================


In de nieuwjaarswens 1999 dankt Felix Cohen, uiterst verradelijk, de leden voor de steun die zij gegeven hebben. Hij schrijft:

'Het zal u zijn opgevallen dat voeding en gezondheid in het afgelopen jaar veel aandacht van de Consumentenbond hebben gekregen. En dat is niet voor niets. Het is tegenwoordig niet altijd even duidelijk wat u als consument op uw bordje krijgt.' 'Ook in in 2000 blijft de Consumentenbond op komen voor uw belangen.'

Hij zegt er niet bij dat dit mede wordt veroorzaakt door de Consumentenbond. VoMiGEN heeft de heer Cohen hierop aangesproken.

=============================================================================================================


 
In onderstaand rondschrijven, van december 1999 aan de leden, beklaagde Cohen zich over het feit dat het niet latijd meer even duidelijk is wat we op ons bordje krijgen.

Merkwaardig want de Consumentenbond zelf heeft een positief advies gegeven tot toelating van genetische gemanipuleerde soja. Vervolgens stemde ze in met niet-etikettering van genetisch gemanipuleerde producten en is zij de enige maatschappelijke consumentenorganisatie die in 1999, en nog steeds, tegen 'het' moratorium is.
Het is dus niet zo vreemd dat het niet meer zo duidelijk is wat we op ons bordje krijgen.

Ondanks deze feiten dankt Felix Cohen de leden voor de steun die zij gegeven hebben en verzekerd de leden dat de Consumentenbond ook in het jaar 2000 weer voor de belangen van haar leden opkomt.

Rondschrijven van de heer Cohen aan de leden van de Consumentenbond.
Reactie VoMiGEN, klik op Open brief dd. 20.12.99

============================================================================================================

Den Haag. december 1999

Geachte mevrouw, mijnheer,

Het eind van het jaar staat al weer voor de deur. Een jaar waarin de Consumentenbond veel zaken kritisch heeft onderzocht en veel van zich heeft doen spreken. Dat hebben we grotendeels dankzij uw steun kunnen doen. En daarvoor willen we u graag bedanken.

Het zal u zijn opgevallen dat voeding en gezondheid in het afgelopen jaar veel Aandacht van de Consumentenbond hebben gekregen. En dat is niet voor niets. Het is tegenwoordig niet altijd even duidelijk wat u als consument op uw bordje krijgt. En hoe het met de versheid ervan gesteld is. . Daarom zijn we in 1999 gestart met een campagne voor zuivere voeding. Dat u dat belangrijk vindt bleek wel uit de respons op ons onderzoek, maar liefst 15.000 reacties! Ook bij crisissituaties heeft de Consumentenbond van zich laten horen. Zo hebben we naar aanleiding van de dioxineaffaire scherpere controles geëist en gepleit voor het instellen van een landelijk crisisteam. Verder heeft de Bond een nationaal onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid tot schadeloosstelling voor de slachtoffers van de Veteranenziekte. opgelopen tijdens de West-Friese Flora.

Ook in 2000 blijft de Consumentenbond opkomen voor uw belangen. Natuurlijk zetten we de campagne voor zuivere voeding voort en starten we een project om zorgverzekeraars kritisch te volgen. Ook blijven we hameren op de verbetering van de kwaliteit van mobiele telefonie en de verschillende nieuwe diensten via internet. zoals het veilig kopen op het net via ons keurmerk de Web Trader. Daarom zijn wij erg blij dat u ons in 2000 weer steunt.

Met bijgaande acceptgiro betaalt u het lidmaatschap voor volgend jaar. Dan bent u voor fl.75,-- weer een heel jaar verzekerd van elke maand de Consumentengids met uitgebreide productinformatie en onafhankelijke informatie over kiezen en kopen. gezondheid en medicijnen en uw rechten als consument. Verder kunt u ons altijd bellen voor gratis telefonisch .juridisch- financieel- en productadvies. Ook kunt u onze Internetsite raadplegen voor diverse onderzoeksresultaten.

Met vriendelijke groeten en alvast de beste wensen voor 2000, Consumentenbond

Felix Cohen
Directeur

originele brief.

============================================================================================================

OPEN BRIEF De heer Felix Cohen, directeur
Consumentenbond
Postbus 1000
2500 BA Den Haag

Rotterdam, 20 december 1999.
Kenmerk:00125VOM20.12.99

Geachte heer Cohen,

Heden ontving ik uw rondschrijven gedateerd december 1999 waarin u uw leden dankt voor de steun die zij u hebben gegeven. U vermeldt tevens dat u het afgelopen jaar veel aandacht heeft besteed aan voeding en gezondheid omdat tegenwoordig niet altijd even duidelijk is wat wij als consument op ons bordje krijgen. Deze vermelding wordt door mij absoluut niet begrepen. U heeft indertijd zelf een positief advies gegeven over toelating van genetische gemanipuleerde sojabonen, terwijl u wist dat soja in 60% van onze voeding wordt verwerkt. Gelijktijdig gaf u toestemming tot niet etikettering hiervan. Het is dan ook logisch dat wij niet altijd meer weten wat wij op ons bordje krijgen.
U zal dan ook wel begrijpen dat ik enorm verbaasd was toen ik in de Consumentengids van september 1999 las dat onze voeding volgens u is verontreinigd en dat de gevolgen voor het menselijk lichaam hiervan nog niet duidelijk zijn.

Vervolgens vermeldt u, dat u ook u in 2000 weer opkomt voor onze belangen. Is dat nou wel zo? Als ik bovenstaande in ogenschouw neem geloof ik daar niets van. Daarbij komt nog het feit dat u als enige tegen een voorlopige stopzetting bent van de door uzelf geadviseerde verontreiniging. U weet, we kunnen nu nog met ons allen die verontreiniging en al die onbekende risico's, waar u zelf in uw september nummer 1999 over heeft geschreven, tegenhouden. Wat dat betreft kunt u rekenen op de steun van meer dan 20 maatschappelijke organisaties die begin dit jaar een voorlopige stopzetting (moratorium) van 5 jaar aan de regering hebben gevraagd maar waarvan u als enige tegen was en nog steeds bent.
Gelijktijdig voert u een campagne onder de slogan Zuivere Voeding wat bij mij onmiddellijk de geruststellende associatie met gezondheid en veiligheid oproept.
Eerlijk gezegd mijnheer Cohen met al deze tegenstrijdigheden verdenk ik u van 'list en bedrog' en dat u in het geheel niet in 2000 onze belangen zal gaan behartigen. Ik heb sterk de indruk dat u 'onze 'onze' gebruikt wellicht misbruikt om nieuwe voeding met al zijn onbekende risico's door de strotten van uw leden te duwen ten behoeve van financieel gewin.

Mede in verband met de door de politiek gewenste transparantie aangaande gentechnologie nodig ik u uit, voor een schriftelijk dan wel publiekelijk debat over uw handelswijze in deze. Uw berichten tegemoetziende teken ik,

hoogachtend,

Stichting VoMiGEN (Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie)
Westersingel52, 3014 GV Rotterdam.
Robert A. Verlinden

 

 

 

Onderstaande oproep is een bijdrage aan het debat biotechnologie in 2001. Ter registratie aangeboden op 29 maart 2001 bij de Belastingdienst Ondernemingen te Rotterdam.

oproep Aan alle volksvertegenwoordigers

om uw verantwoordelijkheid met betrekking tot de invoering van genetisch gemanipuleerde voeding niet uit de weg te gaan. Met name het vertrouwen dat u in de Consumentenbond heeft gesteld blijkt beschaamd. Het is nog steeds niet duidelijk waarom de Consumentenbond in 1996 het startschot gaf tot toelating van genetisch gemanipuleerde organismen en grondstoffen (ggo) in onze dagelijkse voeding en in diervoedsel.

Ik roep u eveneens op om uw invloed en gezag aan te wenden tot de stopzetting van het genetisch manipuleren van gewassen totdat eerst een algeheel deskundig en onafhankelijk - empirisch - onderzoek heeft plaats gevonden, en er meer zekerheid is verkregen naar de gevolgen op de korte- midden- en lange termijn voor mens, dier en milieu. Ook is het uw verantwoordelijkheid om inzicht te krijgen in de kosten en de baten alvorens u genetische veranderingen in onomkeerbare processen toe staat.

Deze noodzaak tot onderzoek lijkt ondersteund door het rapport van een forum van deskundigen uit Europa en de U.S.A. waaronder oud- premier Ruud Lubbers. Dit forum waarschuwt , in de eindconclusie van het rapport, voor de onafhankelijkheid van biotechnologisch onderzoek en dat alle gevolgen voor gezondheid en omgeving niet altijd vooraf bekend zijn. Zij concludeert dat uiteindelijk de consument kiest of er wel of geen toekomst is voor transgene producten.

Echter, het probleem is dat de consument weinig of niets te kiezen heeft vanwege belangenverstrengeling van Consumentenbond, overheid en bedrijfsleven waardoor alle consumenten bij de introductie van genetische gemanipuleerde voeding (ggo)buiten spel zijn gezet.

Vier conclusies met nadere toelichting staven deze stelling.

 1. De Consumentenbond maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling!
 2. De Consumentenbond maakte subsidiegeld zoek!
 3. De Consumentenbond gaf - ongevraagd - het startschot tot invoering ggo-voeding en stemde in met niet-etikettering!
 4. De Consumentenbond misleidt de consument!

1. De Consumentenbond maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling!

 1. De vorige voorzitter van de Consumentenbond was een ex-marketing functionaris van Unilever en de huidige voorzitter is partijbestuurder van de Partij van de Arbeid. Of ex- medewerkers van multinationals en politici voorzitter kunnen zijn van Nederlandse grootste - onafhankelijke - bond van consumenten de Consumentenbond kan voor velen discutabel of onaanvaarbaar en en voor anderen heel acceptabel zijn. Feit is dat onder hun leiding subsidiegeld en informatie is zoekgeraakt en er met betrekking tot de introductie van de maatschappelijk omstreden ggo's tegenstrijdige belangenbehartiging heeft plaats gevonden.
 2. De maandelijks terugkerende ledenwervende, miljoenen guldens kostende, advertentiecampagne 'Beter Kiezen' van de Consumentenbond waaronder de advertenties 'Zuivere Voeding' worden betaald door het bedrijfsleven.
 3. De coördinator voeding en milieu van de Consumentenbond en tevens eerste bestuurder van de Stichting Consument & Biotechnologie liep in 1995 over naar de agro chemiereus Monsanto. De introductie van ggo-soja verliep in 1996 gladjes. Door de overheid werd hij aangetrokken om het maatschappelijk debat biotechnologie voor te bereiden.

2. De Consumentenbond maakte subsidiegeld zoek!

 1. In 1990 werd ten behoeve van de Consumentenbond met overheidssubsidies van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij de stichting Consument & Biotechnologie opgericht om onderzoek te doen op specifieke gebieden van de biotechnologie vanuit de vraagstelling zoals die leeft bij de Consumentenbond. In deze stichting heeft alleen de Consumentenbond het voor het zeggen .

  Volstrekt opportunistisch was dan ook het verwijt van directeur Cohen van de Consumentenbond aan de overheid dat deze een flinke steek heeft laten vallen omdat de overheid geen voorlichting over gentech had gegeven. Dit riep de vraag op: wat is er met de overheidssubsidie en de informatie gebeurd?

Schriftelijke vragen aan minister Brinkhorst over de zoekgeraakte subsidie en informatie werden niet beantwoord. Het verzoek om een andere benoemingsprocedure ten behoeve van de transparantie binnen de Stichting Consument & Biotechnologie werd door hem afgewezen. Geen volksvertegenwoordiger was bereid de verzoeken te ondersteunen.

3. De Consumentenbond gaf ongevraagd het startschot tot invoering ggo voeding!

 1. Het startschot tot toelating van ggo- voeding viel in maart 1996. Door de toenmalige staatssecretaris Erica Terpstra werd het positieve advies van de Consumentenbond tot toelating van ggo-soja klakkeloos overgenomen. Dit advies was in belangrijke mate gebaseerd op een consumentenonderzoek onder slechts 17 bondsraadleden
 2. Volstrekt in strijd met haar statuten stemde de Consumentenbond enkele maanden later in met niet-etikettering.
 3. Tot op de dag van vandaag pleit de Consumentenbond nogal misleidend voor betere etikettering i.p.v. volledige etikettering.
 4. Op het Regulier Overleg Warenwet (ROW) in januari '99 heeft de Consumentenbond geen enkele inspanning geleverd om een gentechvrij voedingskanaal in stand te houden.

4. De Consumentenbond misleidt de consument!

 1. Met betrekking tot de prijsstelling van genetisch gemanipuleerde producten beweert de Consumentenbond vanaf 1995 tot heden op haar website en in haar folder Genvoedsel: wat weet u ervan?, dat genetisch gemanipuleerd voedsel goedkoper wordt. Op de vraag naar de bron van deze stelling geeft de stichting Consument & Biotechnologie c.q de Consumentenbond geen antwoord. Inmiddels is bekend dat van goedkoper worden geen sprake kan zijn. In plaats daarvan wordt onze huidige voeding ten behoeve van de keuzevrijheid duurder.
 2. In 1996 en 1997 werd door de Consumentenbond en het Productschap Margarine, Vetten en Oliën de ongeruste consument voor een gentechvrijkanaal verwezen naar biologische producten in de natuurvoedingswinkel. Dit was een zoethoudertje en misleiding omdat men toen al wist dat biologische gewassen, wegens kruisverstuiving, niet vrij van genetische verontreiniging zouden blijven.
 3. Via de media wekt de Consumentenbond de indruk dat zij evenals meer dan 20 maatschappelijke organisaties vóór het moratorium (voorlopige stopzetting) op de teelt en import van ggo is. Dat is niet waar: de Consumentenbond is tegenstander van het het moratorium.
 4. Op de besloten bijeenkomst 'Invitational Conference Voedselveiligheid' van 21 juni 2000 over voedselveiligheid zei Felix Cohen,directeur van de Consumentenbond: 'Voedselveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en consument'.
  Dit in tegenstelling tot een publicatie in de Consumentengids waarin de Consumentenbond zegt op het standpunt te staan dat de producent aansprakelijk is wanneer genetisch gemanipuleerde producten schade toebrengen.

  Op grond van het voorafgaande doe ik een beroep op u, om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en uw invloed aan te wenden om alle genomen besluiten inzake genetisch gemanipuleerde voeding ongedaan te maken en met name de keuzevrijheid voor 100,1% te herstellen.
  Met een bescheiden investering van ca. fl. 200.000,-- (tweehonderdduizendgulden) is dit laatste technisch in ieder geval haalbaar ( Persbericht: TNO kan hoeveelheid genetisch gemodificeerde soja en maïs in voeding bepalen 07.03.2000)

  Tevens meen ik dat het uw PLICHT is de burger te wijzen dat het genetisch manipuleren van gewassen veel nadelen heeft zoals:

  1. het duurder worden van onze voeding, ten behoeve van keuzevrijheid.
  2. Bij medicinaal koken en homeopatische geneesmiddelen raakt de patiënt, bij gebruik van genetisch gemanipuleerde grondstoffen, zijn referentiekader kwijt en daarmee ook het wetenschappelijk erkende placebo effect. Dit los van de discussie of genezing dankzij medicinaal koken en homeopatische geneesmiddelen en andere natuurgeneeswijzen wel of niet - wetenschappelijk - bewezen is.
  3. Genetische manipulatie kan ook ten ten kwade worden aangewend. Zo kunnen schimmels bacteriën en virussen genetisch worden gemanipuleerd waarmee een nieuw soort wapentuig tegen de mensheid kan worden gemaakt.
  4. Doordat voeding met minder dan 1% genetisch gemanipuleerde verontreiniging, oliën en lecithine niet gelabeld worden is de consument in feite zijn keuzevrijheid kwijt.(De geringste prikkel kan grote gevolgen hebben.)
  5. Door kruisbestuiving , vermenging van bodemorganismen kunnen ook andere gewassen worden aangetast waaronder de biologische. Hierdoor heeft de consument op den duur nergens meer 100% gentech vrije voeding.
  6. Consumenten lopen onnodig risico omdat wetenschappers niet kunnen zeggen wat de gevolgen op de korte midden en lange termijn zijn.
  7. Bij schade aan gezondheid en milieu heeft de consument geen verhaalrecht.
  8. De biodiversiteit wordt aangetast waarmee ook de variëteiten van het gewas verminderen; hierdoor worden gewassen net zoals de meeste varkens 'eenheidsworst'en ontstaan steeds kwetsbaardere mono culturen.
  9. Boeren worden afhankelijk van agro-chemiereuzen waarmee indirect ook de consument afhankelijk wordt.
  10. Milieuvervuiling is inherent aan de mens. Hoe meer mensen hoe meer vervuiling. Als het waar is dat gentech kan worden toegepast in (droogte) gebieden waar nu geen gewassen kunnen groeien betekent dat automatidsch een nieuwe aanwas van mensen. Mensen die scholing nodig hebben, medische verzorging en ook willen delen in de welvaart van de wereldeconomie. Het ziet er dus naar uit dat gentechnologie de explosieve groei van de wereldbevolking zal bevorderen en hiermee een bijdrage levert aan de quantiteit maar niet aan de kwaliteit.
   Door telkens de grenzen van het evenwicht van het aantal mensen en voeding opnieuw te verleggen moet de vraag worden gesteld of daarmee niet de draagkracht van de aarde wordt overschreden, met alle gevolgen voor milieu- en mensheid problemen? (Zie wereldvoedselprobleem.)
   Om het werkelijke probleem rond het voedseltekort op te lossen moeten de betreffende landen a) in staat worden gesteld zelf voorzienend te zijn en hun eigen voedsel te verbouwen zonder afhankelijk te zijn van de Westerse gedomineerde wereldhandel waaronder gentechnologie b)het beleid moet niet gericht zijn op kwantiteit maar op kwaliteit voor mens, dier en milieu.

   Deze oproep dient als bijdrage aan het publieke debat 'Biotechnologie' in 2001 onder leiding van Dr.J.C. Terlouw en de tijdelijke kamercommissie Biotechnologie onder voorzitterschap van mevrouw E.G. (Erica) Terpstra.
   Alle relevante informatie en verdere toelichting is te vinden op www.vomingen.nl

   Deze oproep is ter registratie aangeboden op maandag 26 maart 2001 bij de Belastingdienst Ondernemingen in Rotterdam.

   Hoogachtend,

   Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie.

   R.A.Verlinden

  Een afschrift van deze oproep heb ik gestuurd aan:
  Hare Majesteit Koningin Beatrix.
  De minister President de heer W. Kok; de ministers Mevrouw Dr. E. Borst- Eilers; Drs. J.P. Pronk; Drs. L.M.L.H.A. Hermans; Mr. L.J. Brinkhorst;Mr. K.G. de Vries; Mevrouw A. Jorritsma- Lebbink.
  De staatssecretaris van Economische Zaken de heer Drs. G.Ybema; de staatssecreris van LNV mevrouw G.H.Faber.
  Leden van commissie Biotechnologie en voedsel: Dr. J.C. Terlouw; Prof. Dr. E.R. Seydel; mevrouw R.M. Dorrestein; Prof.Ir.F.J. Kok; de heer Ir. H.C.Scheffer; Mevrouw M.D.A.M. Veraart; Prof. Dr. H. Galjaard; mevrouw Dr. H.M. de Boois.
  De heer H. Wijffels van de Sociaal Economische Raad; Prof Dr. C. van Woerkum Communicatie en innovatiestudies.
  Nederlands Platform Gentechnologie; de heer Dr. H. Schellekens voorzitter van de Commissie Genetische Modificatie (COGEM);Prof. Dr. L. Reijnders; de heer Dr. Ir H.A Kuiper RIKILT. De heer Dr. C.J. Kroese voorzitter Rathenau Instituut.
  De heer Drs. A. Burgmans /Unilver; het bestuur van de Vereniging Nederlandse Ondernemers; bestuur Centraal bureau levensmiddelenhandel; bestuursvoorzitter AHOLD de heer C. van der Hoeven.
  Mevrouw J. van Nieuwenhoven voorzitter van de 2e kamer; De fractievoorzitter van de PvdA de heer R. Koole; Oudfractievoorzitter de heer A.P.W. Melkert en mevrouw W. Swildens; de fractievoorzitter van de VVD de heer H.F.Dijkstal, mevrouw E. Terpstra en de heer M.W.Ch. Udo; de fractievoorzitter van de CDA de heer J.G. de Hoop Scheffer en mevrouw K. Eisses-Timmerman; de fractievoorzitter van D66 de heer Th. C. de Graaf en de heer T. ter Veer; de fractievoorzitter van GroenLinks de heer P. Rosenmöller en mevrouw M. Vos; de fractievoorzitter van de SP de heer J.G.C.A. Marijnissen, Krista van Velzen en de heer R. Poppe; de fractievoorzitter van RPF de heer Stellingwerf; de fractievoorzitter van SGP de heer B.J. van der Vlies; de fractievoorzitter van GPV de heer G.J.Schutte; de initiatiefnemers van Leefbaar Nederland.
  De Nationale ombudsman de heer M.Oosting.
  Mevrouw R. Beckers voorzitter van de stichting Natuur & Milieu en voorzitter van de stichting platform Biologica; Milieudefensie; Greenpeace en de Bondsraadsleden van de Consumentenbond; Alternatieve Konsumentenbond (AKB), overige maatschappelijke organisaties en de Nederlandse pers.

  Kenmerk: 00353vom26032001========================================================================================

 5.    
  WAARSCHUWEN

  Artikel: Agrarisch Dagblad 3 januari 2001

  Twijfels bij eerlijk biotech-onderzoek

  Brussel/Washington - Een forum van deskundigen uit Europa en de Verenigde Staten waarschuwt voor de onafhankelijkheid van biotechnologisch onderzoek. "Wetenschappers op onderzoekinstituten werken steeds meer samen met de industrie. Hun onafhankelijkheid staat ter discussie" oordeelt het forum.
  President Bill Clinton en voorzitter Prodi van de Europese Commissie gaven in mei de aanzet voor dit forum over biotechnologie. Beide grootmachten verschillen van mening over de risisco's etikettering en marktintroductie van transgene producten. Elk leverde tien experts van uiteenlopende disciplines, onder wie oud-premier Ruud Lubbers en Nobelprijswinnaar Norman Borlaug.
  Het forum wil dat de regering meer geld steken in fundamenteel onderzoek , waardoor de instituten op eigen kracht kunnen functioneren. "Het risico bestaat anders dat zij zich moeten baseren op resultaten uit privaat onderzoek. Dit kan een risicoafweging en besluit beïnvloeden."
  Het rapport telt 23 aanbevelingen over biotechnologie,maar stelt tegelijkertijd dat niemand alle wijsheid in pacht heeft. Het is betrekkelijk nieuwe technologie waarvan de gevolgen voor gezondheid en omgeving niet altijd tot in detail vooraf bekend zijn. De consument kiest uiteindelijk of er een toekomst is voor transgene producten, stelt het forum. De consument moet een goede afweging kunnen maken tussen risico's en voordelen. Hij moet goed geïnformeerd zijn. De experts pleiten daarom voor heldere uniforme etikettering. Verder moeten ontwikkelingslanden toegang hebben tot de technologie en haar producten. De VS en Europa hebben een taak mensen op te leiden en markten open te houden.

  Zie voor het originele artikel Agrarisch Dagblad 3 januari 2000. (94kb)

  ================================================================================


  handelingen en misleidingen.

  Handelingen die door de Consumentenbond & Biotechnologie in het voordeel van producent, met betrekking tot de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding, zijn gedaan:

  • In december 1990 werd de stichting Consument & Biotechnologie opgericht ten behoeve van de Consumentenbond. Een merkwaardige naam omdat de consument practisch nog niets te maken had met biotechnologie.
   Minister Brinkhorst kondigde op 12 janauri 2001 een publiek debat aan.
   Onder oud-minister Dr.J.C. Terlouw wordt een commissie 'Biotechnologie en Voedsel' samengesteld.
   De uitvoering van de activiteiten in het kader van het debat zal o.a. in handen komen van een projectorganisatie waaronder de Stichting Consument & Biotechnologie.
   En zo plukt de vooruitziende marketing blik van 1990, ten behoeve van het bedrijfsleven, thans zijn vruchten. Immers in een omstreden maatschappelijk debat over biotechnologie, wekt de naam Consument & Biotechnologie al snel de indruk dat consument en biotechnologie hand in hand gaan.
   Omdat Consumentenbond en de stichting Consument & Biotechnologie één pot nat is wordt op deze website dan ook wel gesproken van Consumentenbond & Biotechnologie.
  • In Consumentengids van januari 1992 staat een artikel: Meer informatie biotechnologie :

   'Het goede nieuws is dat er met fabrikanten een principe overeenkomst is gesloten waarin zij erkennen dat consumenten het recht hebben te weten of producten genetisch veranderd zijn' .

   Dit is de meest geraffineerde lariekoek! En wel omdat de Consumentenbond begin 60er jaren bij het bereiken van het eerste verplichte etiket van het echte wolmerk deze afspraken reeds had gemaakt. Klik op 'voor nog meer misleidingen' ten behoeve van de biotechindustrie.

  • In maart 1996 gaf de Consumentenbond een positief advies tot toelating van de genetisch gemanipuleerde soja.
  • Volstrekt in strijd met haar statuten stemde de Consumentenbond in november 1996 in met niet-etikettering van genetisch gemanipuleerde producten.
   Op een door de Consumentenbond georganiseerde persconfenrentie werd de toenmalige directeur van de Stichting Natuur & Milieu de heer Prof. Dr. Lucas Reijnders de toegang tot deze persconferentie door de Consumentenbond botweg geweigerd.
  • De coördinator voeding en milieu van de Consumentenbond, tevens de eerste bestuurder van de Stichting Consument & Biotechnologie, liep in 1995 over naar Monsanto en adviseerde bij de introductie van de genetisch gemanipuleerde soja. Directie en bestuur van de Consumentenbond maakte hiertegen geen enkele bezwaar en gaf hier ook geen enkele ruchtbaarheid aan. Hij werd adviseur bij Milieudefensie, zonder dat deze wisten dat hij advieswerkzaamheden voor Monsanto verrichte. Door de overheid werd hij aangetrokken om het maatschappelijk debat voor te bereiden.
  • In het artikel 'Voorlichting gevraagd' van de Consumentengids mei 2000 pagina 8 staat vermeld:
   'De Consumentenbond heeft samen met de levensmiddelen branche de overheid opgeroepen een grootschalige en langdurige voorlichtingscampagne over gentechvoedsel te beginnen. De Bond en de branche pleiten er bovendien voor alleen gentech bedrijven te subsidiëren die kunnen aantonen dat hun producten één of meer voordelen voor de consument meebrengen, .smaak, prijs, gezondheid, kwaliteit of duurzaamheid.'

   Om slechts bij één voordeel al te pleiten voor subsidie aan de biotechindustrie geeft precies aan welke belangen de Consumentenbond dient.

  =======================================================================================

     
  STARTSCHOT - POSITIEF ADVIES Volkskrant 20 maart 1996. Artikel van Rik Nijland

  Adviescommissie voor toelating genetisch gemanipuleerde soja

  Onderstaand 2 citaten uit het in hoofde genoemde artikel.

  Citaat 1:
  'De Adviescommissie Warenwet adviseert staatssecretaris Terpstra van VWS het gebruik toe te staan van produkten afkomstig van genetisch gemanipuleerde soja-planten. Het bedrijf Monsanto heeft hiertoe een verzoek ingediend bij het ministerie. De Consumentenbond stemt in met de toelating ; Natuur en Milieu reageert afwijzend.....'

  Citaat 2:
  Alleen voor produkten als tofu of sojadrank, waarin soja-eitwit een overwegende rol speelt, adviseert de adviescommissie een etiketteringsplicht. Om het publiek toch goed te informeren over de biotechsoja zal het produktschap een voorlichtingscampagne beginnen. Daarnaast wordt in samenwerking met de Consumentenbond een databank over sojaprodukten opgezet. De Consumentenbond stemt in met voorstellen van de adviescommissie. De enige criticaster is de Stichting Natuur en Milieu. Die bestrijdt de visie van de vetten-verwerkers dat invoering van biotechsoja een zegen zou zijn voor het milieu. De stichting heeft in een brief aan staatssecretaris Terpstra verzocht haar toestemming voor gebruik te onthouden. Glyfosaat is uiterst giftig voor de wilde flora en de veiligheid van het produkt voor mens en dier is volgens Natuur en Milieu onvoldoende onderzocht.

  Klik voor het volledige artikel Volkskrant 20 maart 1996.(65kb)

  ===============================================================================================

   

  I
   
  Cato... aansprakelijkheid!

  Op het debat 'voeding' en de 'macht van de consument' 8 november 2000 ter gelegenheid van het 75 jaar jubilerende NIVON, deelde de woordvoerder van de stichting Consument & Biotechnologie c.q. de Consumentenbond mee dat bij schade aan de gezondheid veroorzaakt door genetische manipulatie de Consumentenbond zal bijstaan met juridische bijstand. Maar welke rechter ziet de Consumentenbond aankomen wanneer deze Consumentenbond zelf:

  1. In 1996 een positief advies gaf tot toelating van genetische gemanipuleerde soja. In 1996 instemde met niet etikettering. In 1995 instemde dat alle beschikbare kennis van de Consumentenbond over consumentengedrag in handen kwam van Monsanto. De Consumentenbond, tot op vandaag namens haar leden, 'tegen' een voorlopige stopzetting (moratorium) op genetische gemanipuleerde voeding is.
  2. De Consumentenbond tot op vandaag geen volledige etikettering eist!
  Minister Brinkhorst zegt op het Agrovision congres in Noordwijk: 'de verantwoordelijkheid van een veilig voedselpakket moet gedragen worden door de hele keten van boer tot verkoper'. Felix Cohen directeur van de Consumentenbond maakt het nog bonter hij zegt op de Invitational Conference Voedselveiligheid 21 juni 2000: 'voedselveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en consument'. Welke rechten heeft de consument nog met deze Consumentenbond?

  HOME

  Cato, Marcus Porcius Maior een Romeinse staatsman 234- 149 v. C. Zijn waarschuwingen werden in zijn tijd genegeerd met als gevolg dat een leger van 50.000 Romeinen, bij Cannae, sneuvelde in een strijd tegen Hannibal, een beroemde generaal uit Carthago, die met zijn olifanten en leger over de Alpen trok en Italië binnenviel. Ook trad Cato op tegen symptomen van corruptie in de regerende klasse en hij stond bekend om zijn kritiek op moreel sociaal en economisch gebied. Cato. vlugschriften is een initiatief van de stichting VoMiGEN (Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) Rotterdam.Kenmerk 00292

  ====================================================================================================

  In het gratis dagblad SPITS van 8 mei 2000 - (109kb) zegt de Consumentenbond:

  'Het is wettelijk verplicht genetische modificatie in meer dan 1 procent van het product te vermelden, maar dat is volgens de Consumentenbond nog veel te weinig bij het maken van een afgewogen keuze.'

  Waarom zegt de Consumentenbond dit als ze zelf:

  • een postief advies heeft gegeven tot toelating van genetisch gemanipuleerde soja;
  • gelijktijdig heeft ingestemd met niet-etikettering;
  • en bovendien geen enkele inspanning heeft geleverd om een gentech-vrij voedsel kanaal te behouden. Erger nog ze pleite voor een vervuiling (drempelwaarde) van 2%.
  • De Consumentenbond vanaf 1995 beweert dat gentechvoedsel goedkoper wordt. Hieruit blijkt dat het de Consumentenbond geen donder interesseert of de consument nu wel of geen keuzevrijheid heeft.

   

   
==========================================================================================

Uitgeverij Bert Bakker. ISBN 90-351-2057-4. Titel: 'Schaduwdenkers en Lichtzoekers". Huizinga lezing 1998 uitgesproken door Louise O. Fresco

Antwoord van een verontruste burger op de tekst "Schaduwdenkers en Lichtzoekers" van de zevenentwintigste Huizinga-lezing, die op vrijdag 18 december 1998 in de Pieterskerk te Leiden werd uitgesproken door prof. dr. Ir Louise Fresco.

Het risico dat mijn antwoord een 'schaduw(rijk)kantje' heeft, om bij het begin van een brief onmiddellijk een bekende Nederlander zoals Youp van 't Hek te citeren, in de wetenschap dat het een 'eye opener' is, neem ik op de koop toe. Het gaat over 'oormerken' en een 'oormerkweigeraar' uit Friesland:

'Tijdens mijn ergernistochtje tussen de Nederlandse rails las ik een gesprek met de oormerkweigeraar Henk Brandsma, een nuchtere Fries die geen woord Sanskriet sprak, Hij wil niet als dierenbeul door het leven gaan en vindt die krengen een onnodige vorm van kwelling. Hij laat zijn beesten ook hun natuurlijke hoorentjes houden, ze krijgen gewoon voer en mogen in de zomer zo lang mogelijk in de wei blijven. Inderdaad die Brandsma is een psychiatrisch geval en een gevaar voor de samenleving. Men overweegt nu om zijn veestapel tegen de muur te zetten. En met hem de veestapels van zeventig andere oormerkweigeraars . Ik gaf een schreeuw in de overvolle coupé en vroeg aandacht voor deze gekte, maar men keek meer dan verstoord. De conducteur zei dat ik bij herhaling er bij het volgende station uit zou worden gezet'.

Al weken hield de Huizinga-lezing van Louise Fresco mij bezig. Totdat ik het voornoemde artikel van Youp van 't Hek las en begreep dat het om een 'gekke mensen ziekte' ging. Dit was voor mij de doorslag om, bij deze, alsnog te reageren op de Huizinga lezing 1998.

De lezing gaat in belangrijke mate over het doemdenken van de schaduwdenkers en lichtzoekers.
Nu had ik altijd gedacht dat schaduwzijden noodzakelijk zijn om tot zelfkennis: 'het weten' te komen. Mensen die weigeren hun schaduwzijden nader te onderzoeken en te bevragen leven vaak binnen een neurose met ziekelijke aandoeningen. M.a.w. 'het weten' en 'schaduwzijde' zijn onlosmakelijk met elkander verbonden.
Zo zie ik ook de schaduwdenkers en lichtzoekers in de Huizinga lezing 1998. Door hen slechts een legitieme, essentiële, magische, meer dan curiosa en stimulerende rol toe te dichten worden de schaduwdenkers te kort gedaan in hun existentie. Dit los van het feit dat wetenschappers, schaduwdenkers en lichtzoekers per individu verschillend denken en per individu vele verschillende 'ikken' hebben. Die 'ikken' schieten vaak van de ene 'ik' rol naar de andere 'ik' rol , met vaak tegenstrijdige wensen . Zo grossieren niet alleen de schaduwdenkers in metaforen maar ook Louise Fresco. Dit door alle 'ikken' op een hoop van schaduwdenkers en lichtzoekers te gooien. 'die wel de ogen openen maar strikt genomen niet kloppen'. (p24)

In het hoofstuk: 'De wortels van het schaduwdenken' wordt Huizinga geciteerd:

'Huizinga beschrijft voorts hoe het 'verderfgevoel zwevende (bleef) in een vagen angst, die zich voor een deel ontlaadde in haat tegen de machtigen, die men aan de aardsche ellende schuldig waande' om te constateren dat 'zelfs ontwikkelde personen (zich) heden ten dage veelal (overgeven) aan een boosheid des oordeels, die slechts in het laagste en onwetendste gepeupel te verontschuldigen zou zijn' (p24) Hieruit concludeert Louise Fresco 'Het moge duidelijk zijn dat de machtige schuldigen van vandaag allereerst bij wetenschap en technologie gezocht moeten worden'. (p25)

Met deze conclusie doet Louise Fresco mijns inziens zichzelf en vele van haar collega's tekort. Het lijkt erop dat dit een appresentatie is van een voor haar minder goede ervaring. Dit leidt tot verwarring. In ieder geval komt dit niet op het conto van de schaduwdenkers. Immers terecht merkt zij op dat schaduwdenkers graag gebruik maken van cd's, - koeltechniek en het internet.

Louise Fresco belicht alleen de metaforen: schaduwdenkers en lichtzoekers. In dit rijtje ontbreekt de metafoor van 'de politiek en de commercie' Juist deze twee groepen zijn vaak de 'machtige' en de meest invloedrijke broodheren van velen wetenschappers. In mijn verdere betoog zal ik naast de 'ikken' deze ontbrekende groep toevoegen onder de noemer 'premiedenkers'. Huizinga zou dit zeker niet zijn ontgaan . De respectabele groep waar Louise Fresco toebehoort zal ik wetenschappers blijven noemen.

ANGSTEN

'Buitenaardse mutanten komen aan met de voedselhulp van de VN zo lijkt de Cubaanse schilder Julio Breff Guilarte met zijn schilderij te willen uitdrukken'. (p5) In het hoofdstuk 'schaduwen van morgen' lezen we: 'Onlangs werd India opgeschrikt door een golf van zelfmoorden onder de boeren in Andrha Predesh die hun schulden niet meer konden afbetalen als gevolg van een mislukte katoenoogst'.(p18)

In The Times of India gaat men hier iets uitgebreider op in. Het betreft hier analfabetische kleine, arme boeren die verleid werden over te schakelen van gewone gewassen naar katoenteelt Bij reguliere banken kreeg men geen krediet. De premiedenkers van pesticide waren bereid tegen extreem hoge rente leverancierskrediet te verstrekken. Tevens werden de boeren gestimuleerd om extra veel pesticide te gebruiken. Het overmatige gebruik wordt ook door Louise Fresco gesignaleerd. Dit was de uiteindelijk oorzaak van de mislukte oogst. . De angsten zijn niet alleen de schaduwen van morgen maar ook de schaduwen van vandaag en van gisteren. Als het om moderne bio-technologie gaat, waaronder genetische manipulatie, ben ik net als de Indiase katoenboeren en velen met mij een analfabeet.

In de Hindustan Times lees ik: 'Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen sinds de Green Revolution in India is volgens een 'Britse' landeigenaar de oorzaak van de snel teruglopende kwaliteit van zijn, in India, hooggewaardeerde Kalmanak rijst'.

'The fragrant "Kalmanak" a superior variety of rice is fast losing its smell and taste in its own land. Despite several announcements to improve its quality and enhance production by the state Government nothing substantial could be done in this direction'.

Vragen wij ons wel eens af wat er omgaat in de hoofden en het gevoelsleven van de autochtone bevolking, die deze smaakverandering ter plekke ervaart en de waarde van deze rijst ziet verminderen. Juist deze realiteit wordt mijns inziens uitgebeeld op het schilderij van de Cubaanse schilder Julio Breff Guilarts.

Vanuit 'angsten' in de derde wereld naar de angsten in de superieure geïndustrialiseerde wereld :

"In Japan beschuldigt de Consumentenbond de overheid ervan de Japanners te gebruiken als proefkonijnen voor genetisch gemanipuleerd voedsel en roept op tot actie, ondersteund door meer dan een miljoen handtekeningen". (p8)

In Nederland manipuleerde de premiedenkers een ex-marketingman van de premiedenkers tot hoogste baas van de Consumentenbond. Vervolgens deed de Consumentenbond een onderzoek onder 17 van haar 100 bondsraadsleden, die zich tot voor kort alleen met brood, vis, computers, waterzuiveraars, olijfolie, ritssluitingen, etc. hadden beziggehouden. Vijftien bijeenkomsten en twee externe medewerkers had deze groep nodig om namens mijn gezin en vijftien miljoen Nederlandse consumenten een positief advies aan de minister te geven over de toelating van genetische gemanipuleerde sojabonen. Op de daarop, door de Consumentenbond, georganiseerde persconferentie, werd de wetenschapper Prof Dr. Lucas Reijnders van de Stichting Natuur & Milieu door de Consumentenbond de toegang tot deze persconferentie ontzegd. In haar publicaties noemde de Consumentenbond het de 'verknutselde sojaboon' alsof het hamertje tik betrof. Een jaar ervoor verleidde de Consumentenbond haar leden al door op voorhand, een goedkoper product in het vooruitzicht te stellen. De Consumentenbond ging met de premiedenkers akkoord dat de producten van de genetische gemanipuleerde sojaboon niet geëtiketteerd hoefde te worden. Voor premiedenkers, zo creatief als ze zijn, schakelde voor de introductie van de genetisch gemanipuleerde sojaboon een adviesbureau in voor 'maatschappelijke communicatie' waarvan de directeur/aandeelhouder een ex-staf medewerker van de Consumentenbond was. In dit licht bezien citeer ik Eric Goewie 'winstgevend worden investeringen pas bij vlees, conserven of bewerkt voedsel' Tel uit de winst! Tel uit mijn angsten!

DE PARADOX

Sinds 1750 zou de menselijke welvaart op bijna elke dimensie zijn toegenomen. (p10)

'Ik zal u met nog enkele getallen moeten vermoeien, want zonder zoiets onromantisch als cijfers kunnen we niet begrijpen dat de landbouw en de voedingsindustrie van vandaag een kwalitatief en kwantitatief verbeterd voedselpakket produceert voor een wereldbevolking die bijna twee keer zo groot is als veertig jaar geleden (nu zijn we met bijna zes miljard mensen, dat wil zeggen 80% meer dan in 1960). Dit is een van de grootste en minst gewaardeerde successen van de tweede helft van de twintigste eeuw. (p11)

Het is mijns inziens niet zo verwonderlijk dat dit tot de minst gewaardeerde successen te boek staat. Immers als het een echte succes story zou zijn geweest zouden we aanwas van de bevolkingsgroei ook een auto, koelkast televisie, scholing , medische verzorging huisvesting, vakanties en een mobile telefoon hebben moeten geven. Overigens is dit iets waar de premiedenkers zich wel over verlekkeren. Wat dat betreft denk ik dat Louise Fresco gelijk heeft, voor hen 'hoeft technisch en gemiddeld gesproken een verdubbeling van de mensheid in de volgende eeuw niet tot problemen te leiden'. (p13) Zo wordt ook als prestatie ervaren: dat men in ontwikkelingslanden nu 50% meer calorieën binnenkrijgt afkomstig van dierlijke producten. (p11) Hebben we straks in die landen ook een Youp van 't Hek nodig?

Louise Fresco schrijft dat er verschrikkelijke visioenen worden geproduceerd door de schaduwdenkers maar ondanks dit feit stelt zij:

'Het lijkt beter dan ooit te gaan met de mensheid. Dit wordt oa. geïllustreerd aan de hand van de levensverwachting: aan het begin van de jaren vijftig werd een inwoner van een ontwikkelingsland gemiddeld nauwelijks ouder dan veertig, nu staat de levensverwachting op 72 jaar (tegenover 79 jaar in de westerse landen) (p10)

'In de praktijk blijkt echter dat de mensen gemiddeld weliswaar ouder worden, maar dat slechts 10 procent daar gezond bij blijft . Maar eigenlijk wil niemand dat zien'. Zegt hoogleraar geriatrie' G. Ligthart.

In het hoofdstuk 'In de wortels van het schaduwdenken' schrijft Louise Fresco

'hoe voller de wereld, hoe dwingender de behoefte om je eigen identiteit te koesteren' (p26)

Ik vrees dat zij volkomen gelijk heeft. Recentelijk mochten we toekijken hoe een aantal premiedenkers een gebouw in Vught opkochten, waarna voor de (mede?) mens, de vluchteling, geen plaats meer was.

Los van de problemen in Vught, lijkt het mij ontzettend vervelend dat jonge, gelukkige, mooie mensen in China nog maar één kindje mogen krijgen? En is het niet nog vervelender dat, dat kindje geen broertjes en zusjes meer zal hebben? Of hoe denken we over die vrouwen in Peru die tegen hun wil en onder dwang van zware straffen tegen een beloning van fl. 75,--worden gesteriliseerd? Dit allemaal om die succesvolle toename in bevolking, die we te danken hebben aan de technologie? Of om het anders te zeggen: als we dezelfde hoeveelheid voedsel, met een natuurlijke groei, als in 1960 hadden behouden dan hadden we waarschijnlijk minder mensen gehad. Er zou minder vervuiling zijn geweest en hadden de mensen naar eigen behoefte kinderen kunnen krijgen. Wat dat betreft doen natuurvolkeren het beter omdat ze weinig bevolkingsdruk kennen, zo ook de insectenpopulatie . Ook van de koolmees kunnen we veel leren. Als metafoor verwijs ik naar de koolmees. Dit naar aanleiding van een onderzoek 'Koolmees bestrijdt overbevolking uit eigen belang'

DE SCHADUWDENKERS

Door de bril van Louise Fresco gezien schrijft zij o.a. over schaduwdenkers

'Samen met de industrie en het verkeer wordt de landbouw gezien als de grote boosdoener. Door de vertechnologiesering zijn oude rassen en landschappen voor altijd verdwenen' (p15)

Ondergetekende voegt hier aan toe, dat niet alleen oude rassen en landschappen voor altijd verdwenen zijn, maar ook: onze geurende bloemen. Wie herinnert zich nog de geurende, rijk gevulde marktkramen met bloemen van weleer ? Maar welke premiedenker kommert daar nu om? Hollandse bloemen hebben nu bijna de eeuwige potentie en kunnen daardoor weken lang mee. Bovendien kunnen er nu onderzoeken worden uitgevoerd om een 'gen geur' in te planten . Zo blijft de economie beheersbaar.

IN DE SCHADUWEN VAN MORGEN

Bij de opsomming van de rampzalige gevolgen van de recente overvloedige regenval (p18) wordt geen woord gerept over de waterrampen in China. Volgens Amerikaanse deskundigen zou de oorzaak hiervan gezocht moeten worden in de erosie van de grond langs de rivieren. Veroorzaakt door het ongebreidelde kappen van bomen t.b.v. landbouwgrond. Dit bewijst mijns inziens inderdaad 'de fragiliteit van onze wereld'. (p19)

Schoorvoetend is Louise Fresco bereid de schaduwdenkers hierin gelijk te geven. Maar helaas dit blijkt schijn te zijn: 'echt gelijk krijgen de schaduwdenkers nog niet helemaal' want gaat de lezing verder:

' Deze feiten zijn schrijnend genoeg. Maar zij vormen slechts een deel van het verhaal. Zij verhullen dat sommige bedreigingen, zoals uitputting van fossiele hulpbronnen, sinds 1972 duidelijk zijn verminderd' (p19). Zij gaat verder maar stelt nu een 'voorwaarde 'terwijl andere, zoals bevolkingsdruk en milieuvervuiling met verstandig beleid en nieuwe technologie redelijk hanteerbaar kunnen worden gemaakt'

Dit roept onmiddellijk de vraag op: 'wat is een verstandig beleid?' en hoe ziet een verstandig beleid er internationaal uit? (a)

DE WORTELS VAN HET SCHADUWDENKEN

In dit hoofdstuk worden de schaduwdenkers een 'anti-technologische' houding verweten en ze worden geschetst als 'magische denkers' met het vasthoudende 'primitieve beeld' van de mens als speelbal van machten buiten zijn controle

'schaduwdenken is een vorm van magisch denken. Het grootste bezwaar er tegen is dat hiermee een crisis wordt gedefinieerd zonder een realistisch en genuanceerd begrip van de technische mogelijkheden. Een dergelijke levenshouding gaat ervan uit dat we op het ergste voorbereid moeten zijn en moeten leven van het slechtst denkbare scenario' (p23).

Met alle respect - het zijn de premiedenkers die het advies geven om tijdens de eeuwwisseling, als het even kan, niet te bevallen. Zo wordt ook de vraag op de schaduwdenkers losgelaten: wat gebeurt er tijdens de eeuwwisseling met de Russische kernraketten? Dit is niet een crisis die door de schaduwdenkers wordt gedefinieerd, maar door premiedenkers en wetenschappers.

'Vrees voor kille technologie en afschuw van menselijke massa's leidt tot idealisering van de natuur. De natuur 'weet' het immers beter dan wijzelf. In een dergelijke visie staat technologie gelijk aan anonimiteit, en natuur aan een paradijs waarin iedere mensheid telt' (p25/26)

Wij zijn met miljarden 'mensen' en dus nog meer miljarden 'ikken' waar iedere 'ik' zijn eigen paradijs heeft en heeft gehad. Tel uit het aantal paradijzen! Een van mijn paradijzen was dat ik als kind in de rivier "de Schie" die dwars door Rotterdam loopt kon zwemmen. Nu zijn de eens zo verrukkelijke palingen uit de schitterende Nieuwkoopse plassen wegens gif niet meer eetbaar. Maar het is waar! De technologie bracht uitkomst. Nu zwem ik in een overdekt zwembad, rijkelijk gevuld met chloor en gedecoreerd met plastic planten en een zonnebank. En de paling? Ook geen probleem. Gekweekte vertechnoliseerde eenheidsworst. Zo herinner ik een van mijn 'ikken' 'de marketingman' die in de 70er jaren een van de grondleggers was van 'vakantie op de boerderij'. Middels publicaties van foto's en pictogrammen in reisgidsen was ik in staat velen vakantiegangers te verleiden voor zo'n geweldige vakantie op de boerderij. Nu hebben we alleen maar de kinderboerderijen die het romantische gevoel bij kinderen met de paplepel in stand moet houden. De bio- tech van vandaag heeft mijn paradijs vervangen voor dierlijke, stinkende schuren. Liefst met een hertje, konijntje en wat sier-pluimvee ervoor. Dit roept bij mij de vraag op: hoe primitief zijn mijn primitieve beelden en hoe magisch is mijn magisch denken? (b)

"Merkwaardig genoeg boezemt juist het voortdurende aanpassingsvermogen van de technologie aan maatschappelijke kritiek eerder angst dan vertrouwen in" (p25)

Mij persoonlijk lijkt dit niet zo merkwaardig, wanneer we bedenken dat in onze tijd men nog niet vertrouwd is met het nieuwe van het vernieuwende of er komt een nieuwe vernieuwende.

DE LICHTZOEKERS

Zelf heb ik de ervaring dat er in Nederland praktisch geen plek meer is waar stilte heerst. Het is dan toch niet zo typerend dat premiedenkers op deze feiten inspringen en cd's met kalmerende geluiden van de branding, klaterende beekjes en kwetterende vogels op de markt brengen. Gebruik makend van moderne technologie voeren zij hun klanten even terug naar hun verloren paradijs. Dit is humanitair en wetenschappelijk gezien beter dan de toenemende vraag naar alcohol en XTS pillen en overige drugs Opvallend is dat pas bij de lichtzoekers gewag wordt gemaakt van een 'commerciële vorm'. (p29) Dit aspect , waar alles om draait, ontbreekt bij alle overige onderwerpen in de Huizinga lezing 1998.

DE BIO- ORGANISCHE REVOLUTIE

Hier schrijft Louise Fresco 'het is mijn persoonlijke, wellicht vertekende, indruk dat vrouwen veel meer dan mannen gevoelig lijken voor de argumenten rondom bio-organische producten' (p35) Als ex- natuurvoedingswinkelier kan ik dit beamen met dit verschil dat ik dit niet zo verwonderlijk vindt. De overeenkomst "het vrouwelijke" met "moeder aarde", zou voor mij een mogelijke verklaring kunnen zijn dat juist de vrouwen veel meer dan mannen gevoelig lijken voor de argumenten rondom het gebruik van bio organische producten. Tenzij deze metafoor niet klopt. Wel verwonderlijk en zelfs een tikkeltje bizar is dat op plekken waar premiedenkers vertoeven zoals: 'de eerste klas van SwissAir, gerespecteerde restaurants' (p34) de vaak duurdere bio- organische producten worden geserveerd.

Louise Fresco citeert de resultaten uit een Amerikaans onderzoek als volgt:

'Uit een consumentenonderzoek onder meer dan duizend volwassen Amerikanen bleek onlangs dat het hoofdmotief voor de aankoop van bio- organische producten de gepercipieerde voedingswaarden en de eigen gezondheid vormt, veeleer dan milieuoverwegingen. Dat is op zijn zachts gezegd opvallend, omdat bij deze revolutie wetenschappelijke onderbouwing juist op het gebied van gezondheid ver te zoeken is. Zelfs de voorstanders geven toe: er is geen wetenschappelijk bewijs dat biologische producten beter zijn voor de gezondheid, ondanks pogingen om dit vast te stellen'.(p39)

Toegegeven het zijn inderdaad slechts pogingen geweest en daar zal het voorlopig ook wel bij blijven. En waarom? Simpel, er is bij premiedenkers geen enkele behoefte om dit te weten, dus is er ook geen geld voor beschikbaar. M.a.w. er is op dit gebied überhaupt nooit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geweest. Een tikkeltje kinderachtig is het om te doen alsof de voorstanders, dus de biologische boeren en de in Nederland circa tweehonderdvijftig natuurvoedingswinkels, hiervoor verantwoordelijk zijn. Zo verwijs ik naar een artikel in de Volkskrant waarin Eric Goewee zegt "Zo verwijs ik naar een uitspraak van de Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek die in haar rapport over ecotoxicologie zegt, dat er te weinig kennis is over de chronische belasting van milieuvreemde stoffen op ons immuniteitsysteem. Dat onderzoek is namelijk duur en lastig. Dus gebeurt het gewoon niet" .

De vraag of biologisch geteelde voeding wetenschappelijk gezien wel of niet gezonder zou zijn verwijs ik naar een artikel in de Volkskrant getiteld "De Natte Tibetaan" Uit dit artikel citeer ik de volgende passages:

'De schrijfster werd geveld door een virus. De reguliere artsen kwamen niet verder dan een diagnose 'een virus kan flink huishouden' . Ze raadpleegde het volledige assortiment van de schaduwdenkers. Ook zocht ik het in de alternatieve voeding, want mijn darmflora en -fauna groeiden en bloeiden ook niet meer als voorheen. Suiker en niet- natuurlijke voedingsstoffen kwamen er bij mij niet meer in. Al snel kwam ik tot de ontdekking dat ik niet de enige was met een onduidelijk ziektebeeld. Inmiddels voel ik me een stuk beter en van andere leef- en eetgewoonte kijk ik allang niet meer op. Sterker nog, ik heb het mij eigen gemaakt. Was de Noordermarkt vroeger voor mij de markt van de niet fris ogende scharrel groente en onbespoten en macrobiotische geitenkazen, nu doe ik er iedere zaterdag mijn boodschappen"

Uit dit verhaal kunnen we een belangrijke les leren : observeren is niet een exclusief terrein voor wetenschappers'. Burgers, levensgenieters en consumenten kunnen dat ook. Nee, mevrouw Fresco voorlopig moet de 1e klas Swissair passagier het doen met de verhalen uit de overlevering en zijn intuïtie.

Ik kom nog even terug op het Amerikaanse onderzoek (p39): Mijns inziens is gezondheid inherent aan milieu en omgekeerd. Op grond van wat in de Bijbel staat 'hebt uw naaste lief gelijk uzelve' zullen velen eerst voor hun eigen gezondheid kiezen, zodat men in staat is dit ook voor het milieu te doen.

'Maar dat zegt niets over organische of biologische inherente voedingswaarde, evenmin als het feit dat organische of biologische boeren vaak oudere rassen gebruiken die een andere, meer geapprecieerde smaak hebben noch over de waarde van een voedingspatroon met dergelijke producten'. (p39)

Over smaak valt niet te twisten, maar net zoals de bloemen op de markt niet meer geuren zo verandert ook de smaak. Vaak verandert het niet naar een andere smaak maar het verandert in helemaal geen smaak. Als bekend voorbeeld noem ik die 'Wasserbomben', zoals de Duitser onze tomaten noemde. Zoals voorafgaand reeds gememoreerd is de welriekende en superieure aan verscheidenheid bekende 'Kalmanak rijst' uit India ernstig zijn smaak en geur aan het verliezen. Dit geeft mijnsinziens haarscherp aan de schaduwzijde van de moderne landbouwtechnologie. Totdat nieuwe generaties aan de nieuwe "niet" smaak zijn gewend, tot het moment dat men niet beter meer weet.

Geconfronteerd met de resultaten van de technologische ontwikkeling binnen de landbouw in India lezen we "de UP (Utra Pradesh ) minsiter van landbouw Mr.Diwakar Virkam Singh "....also stressed the need for promoting organic farming in order to avoid the use of Chemical fertilizers. Extensive use of chemical fertilizers not only affects the quality of vegetables but also the normal fertility of the particular land"

BIJGELOOF

In het hoofdstuk 'Bijgeloof' meen ik te lezen dat hier van wetenschappelijk 'bijgeloof' spraken is. Zo schrijft Louise Fresco

'natuur moet gespaard worden, er moet zuinig met energie omgesprongen worden, maar tegelijkertijd wenst de westerse consument bananen en komkommers in de winter tegen een lage prijs, om nog maar te zwijgen van de groeiende vleesconsumptie'. (p43)

Waarom lees ik in dit citaat wetenschappelijk bijgeloof?: Op de eerste plaats is naar mijn weten dit gedachtegoed van origine niet van de wetenschapper maar van de premiedenker. Belust op het verleggen van grenzen wordt de consument door premiedenkers continue verleid om buiten de seizoenen de aangeboden gewassen te eten. Zo wordt ook een 'broodeend' en vele andere diersoorten door mensen verleid om onnatuurlijke producten op de meeste ongebruikelijke momenten te eten. Iedere marketingman/vrouw kan vertellen wat onder het toverwoord 'convenience marketing' wordt verstaan. Convenience marketing is niets anders dan 'verleiden ten behoeve van het gemak'. Dit is heel iets ander dan de hele wereld 'wetenschappelijk' laten geloven dat de consument in de winter aardbeien tegen een lage prijs wil . Binnen de landbouw erkend men dat dit 'wetenschappelijke bijgeloof' verkeerd is uitgepakt. Prof Dr. M. Korthals stelt: 'een van de problemen in de landbouw wordt veroorzaakt door een geringe marktgerichtheid van de landbouw. Winkeliers namen aan dat alles gevraagd werd'.

Het is mij niet duidelijk gebleken of de passievolle stelling "voedsel is immers onze meest intieme omgang met de natuur" (p33) een stelling van Louise Fresco is of van een schaduw(rijke)denker. Ook is mij niet duidelijk waarom Louise Fresco alles en iedereen op één hoop gooit onder schaduwdenkers terwijl ze zelf zegt allergisch te zijn om iedereen over één kam te scheren. Het feit dat ook zij haar hart vasthoudt bij de toekomstige bevolkingsgroei (p41) heb ik het vermoeden dat er een sterkere schaduw(rijke)denker achter de persoon van Louise Fresco schuilt dan zij zelf wil toegeven.

Het 'mediteren' krijgt een aanzienlijkere positieve benadering van Louise Fresco dan welk ander onderdeel van de schaduwdenkers ook. Zo schrijft zij:
Voor een aantal van de door de Lichtzoekers geclaimde positieve effecten, bijvoorbeeld van meditatie, lijken meetbare aanwijzingen te bestaan die de medische wetenschap verder inspireren. Maar het merendeel van de oplossingen- de 'natuurlijke' producten en een afwijzing van technologie- kan ik niet anders dan problematisch vinden. (p43) Met alle respect - maar de lichtzoekers beperken zich niet tot meditatie en het is onjuist als zouden zij alle technologie afwijzen.

Wel wordt door vele 'ikken' de toepassing van 'bio technologie', of preciezer gezegd, 'levende genetisch gemodificeerde organismen' afgewezen (p25) waarvan de 'gen-technologie' de druppel is die de emmer van technologische vooruitgang doet overlopen. Zolang de risico's voor de midden- en lange termijn niet duidelijk zijn zal het fenomeen van de 'angst' als een schaduw over alle 'ikken' blijven hangen. Dit wordt extra aangewakkerd omdat het door Louise Fresco gememoreerde "no regrets principle" ( zoveel mogelijk nalaten waarvan de risico's onduidelijk zijn) (p50) op alle mogelijke manieren wordt genegeerd.

NIEUWE SPIJSWETTEN ,

'Zonder te pleiten voor verregaande overheidsinterventie in ons voedingspatroon, hoop ik dat dit nieuwe bewustzijn zou kunnen leiden tot een vorm van zelf regulering waarmee ieder individu zich een aantal kwaliteitsprincipes oplegt, zoals minder vlees, meer producten waarvan de milieuvriendelijkheid wordt gegarandeerd in meer streekgebonden producten' - ' en dit alles tegen een redelijke prijs'. (p46/47) In een interview zegt ze: 'Misschien zijn we straks bereid iets meer te betalen voor bananen die niet met behulp van pesticiden zijn geteeld'

Deze uitspraak staat lijnrecht tegenover een van de eerste publicaties van de Consumentenbond over genetische manipulatie die haar leden een goedkoper product in het vooruitzicht stelde. Of het nieuwe product nu goedkoper of duurder zal worden, in ieder geval roept het de vraag op: Wat is een redelijke prijs? En vooral tegen welke prijs? (c)

'Methoden uit de bio-organische landbouw kunnen inspirerend zijn, al vereisen deze vaak meer arbeid en gaan ze daardoor in tegen de wereldwijde trend van uitstoot van arbeidskrachten uit de directe landbouwproductie en een steeds grotere arbeidsproductiviteit'. (p48)

Het woord 'trend' zien we op iedere willekeurige discussie ongevraagd opdoemen en wordt, zoals het uitkomt, overal verkondigd als iets vaststaands. Waarom wordt van een 'trend' toch altijd aangenomen, of in ieder geval de indruk gewekt, dat het iets is waar niets meer aan te veranderen zou zijn? (d) Waarom worden de miljoenen arbeidsloze in de derdewereldlanden niet geschoold voor hoogwaardige biologische landbouw? (e) Is het de angst dat de derdewereldlanden met hun lage lonen, bij professionele aanpak van biologische teelt de technologische landbouw in het westen zou kunnen verdringen? (f) In ieder geval kan ik mij voorstellen dat deze 'angst' bij premiedenkers, door de eerste klas passagier van Swissair wordt gevoed.

EEN NIEUW BEELD VAN LANDBOUW EN VOEDSEL

'De schaduwen van morgen zijn niet die van grootscheepse voedseltekorten als gevolg van een technisch onvermogen om bevolkingsgroei bij te houden. Alles wijst erop dat de kloof tussen de gemiddelde opbrengsten en de mogelijke opbrengsten in veel landen nog steeds zeer groot is en dat er dus op het beschikbare areaal voldoende ruimte is voor een groei van de productie." (p47)

Dit roept bij mij de vraag op: "Waarom dan toch al die haast om gen- technologie zo massaal en zo snel in onze gewassen te brengen?" .(g) In gewassen die van de mensheid zijn oftewel van alle "ikken". De vraag waarom 'die haast' wordt des te prikkelender wanneer ook Louise Fresco zegt:

'biotechnologie draagt uiteraard niet automatisch bij aan een grotere beschikbaarheid van voedsel voor de armste bevolkingsgroepen, noch aan een verbeterde voedselkwaliteit voor consumenten in het algemeen' (p49).

"De achterstand in de productiegroei van de ontwikkelingslanden moet onze allereerste zorg zijn, naast de aantasting van landschap". (p47/48)

Dit roept bij mij de vraag op waarom moet dat? (h) Zo zag ik in Baluchistan in Pakistan dat vele boeren weigerden hun fruitbomen te snoeien. Terwijl dit project gesteund en begeleid werd door ontwikkelingsgeld en- werkers. Zo herinner ik mij een uitspraak van een van mijn leraren die zei: 'Gun ieder zijn eigen verantwoordelijkheid'. Verwarrend in deze is dat Louise Fresco en Rudy Rabbinge zeggen:

"De uitvoering zal steeds meer aan de betrokken landen moeten worden overgelaten, zodat de FAO (de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) zich kan concentreren op werkelijk internationale taken als het beheer van internationale databestanden en het bijeenroepen van 'expert consultations' over technische problemen. Helaas blijft het huidige beleid nog sterk gericht op de uitvoering van ontwikkelingsprojecten".

Genetische manipulatie toe te staan onder het mom van dat dit noodzakelijk is om het wereldvoedselvraagstuk het hoofd te bieden kwam en komt, nu na mijn persoonlijke ervaring, tijdens mijn fietsreis naar Peking het afgelopen jaar in Baluchistan, niet geloofwaardig meer over.

EEN NIEUW CONTRACT TUSSEN WETENSCHAP EN SAMENLEVING (en premiedenkers)

'Vormen een nieuwe landbouw en voedselvoorziening een schaalmodel voor de wetenschappelijke en sociale uitdagingen van de komende eeuw? Zo ja, dan veronderstelt dat tevens een nieuw contract tussen wetenschap en samenleving' (p51)

Een dergelijke overeenkomst heeft geen enkele zin wanneer hier niet de premiedenker bij wordt betrokken.

Over het contract zegt Louise Fresco: 'En tevens een contract dat de huidige anti-technologische angsten van velen zou kunnen opheffen' (p51) Als we dat echt willen dan zullen we op de eerste plaats de schaduwdenkers of anders gezegd schaduwrijke kanten of schaduwzijden in hun volle existentie moeten zien. Dit betekent dat ook hun 'observaties' als wetenschap, of welk woord men hier aan wil geven, moeten worden erkend. De enorme hoeveelheid schaduwdenkers bewijzen hiervoor een maatschappelijk draagvlak. In die schaduw(rijke)kant is juist onvoldoende geïnvesteerd. Als voorbeeld moge dienen dat, na jarenlang touwtrekken, de overheid in 1998 bereid was de biologische landbouw een bescheiden subsidie te geven van zestig miljoen gulden.

'We kunnen ons niet permitteren om achterover te leunen, erop rekenend dat de technologie wel ergens op de plank ligt en alleen nog toegepast moet worden. De vraag is daarom relevant of de wetenschap die de geweldige successen van de laatste vijftig jaar heeft bewerkstelligd ook in staat is om deze uitdaging aan te gaan. Velen ook uit de wetenschap zelf, beantwoorden die vraag ontkennend". (p52)

Ik herinner Louise Fresco eraan dat er volgens haar eigen zeggen meer dan 1 miljard mensen zijn die van nog geen dollar per dag rond moeten komen. Zelf zegt ze dat biotechnologie niet automatisch zal bijdragen aan een grotere beschikbaarheid van voedsel voor de armste bevolkingsgroepen. Het zijn niet alleen de armste die niet profiteren van al die geweldige technologische successen, zo ook niet de mensen in Irak? Wat dacht u van alle verdwenen natuurvolkeren? Wat dacht u van de Tibetanen? Wat dacht u van...etc. Mijn vraag: zijn het de laatste vijftig jaar wel allemaal van die 'geweldige' successen? En hoe, en door wie worden die successen als succes gekwalificeerd? (i)

TOT SLOT

Louise Fresco citeert van J.Huizinga: 'Dit weten wij : "een algemeen terug is er niet. Er is enkel vooruit, al duizelt het ons voor onbekende diepten en verten". (p51) Bij het lezen van dit citaat van Huizinga vraag ik mij af dat wanneer 'een algemeen terug er niet meer is' er wel ruimte is voor een gedeeltelijk terug . Ook bij 'enkel vooruit' kan ik mij voorstellen dat dit voor Huizinga ook pauzeren en bezinnen betekent. Ik citeer de weduwe van J. Huizinga mevrouw A. Huizinga-Scholvinck "Wij allen missen Huizinga's stem die ons zoo dikwijls tot bezinning maande"

In dit verband wil ik graag Prof. Dr. J. Huizinga citeren:

"Het is wel eens goed, door een betoog even ontstemd te worden. Ik pleeg voor mij zelf een klein aantal geestesgesteldheden, die voortdurend de beschaving in het algemeen, en in het bijzonder de jeugd van heden met zekere gevaren bedreigen, te betichten als de vier of vijf 'fontes errorum' bronnen van dwaling. De rij luidt als volgt:

 1. het nieuwe is altijd beter dan het oude;
 2. verandering is altijd beter dan behoud;
 3. organisatie is altijd beter dan persoonlijke handeling;
 4. het algemeene is altijd gewichtiger dan het bijzondere;
 5. de jongeren zijn altijd wijzer dan de ouderen
Het is niet mijn bedoeling , hier in den breede uiteen te zetten, waarom ik geneigd ben deze zienswijze te beschouwen als schakels in den keten der dwalingen, dien de menschheid van geslacht tot geslacht , telkens nieuw versmeed met zich voortsleept. Ik wil u eigenlijk alleen maar wat prikkelen"

Als leek kan ik niet alle argumenten van de wetenschapppers op hun merites beoordelen. Ik ben in ieder geval blij dat Louise Fresco pleit voor voortdurende steun van het publiek.(p52) Als bijdrage van de Huizinga lezing 1998 ervaar ik het als "eye opener" op een complexe maar vooral 'dwingende' samenleving. Als onvolledig beschouw ik het ontbreken van vele anders denkenden uit de samenleving waaronder politieke en economische. Alles en iedereen 'schaduwdenkers' te noemen maakt het geheel eenzijdig en verwarrend.

De Huizinga lezing 1998 versterkt mijn gedachte dat "bio technologie" en met name genetische manipulatie, zal leiden tot voortschrijdende milieuvervuiling. De mensheid zal meer en meer kunstmatig worden gevoed. Ook zullen er gewassen worden geteeld op delen waar nu geen of matig gewassen kunnen groeien. In dit verband gezien is het wenselijk een onderzoek te doen naar de vraag of genetische gemanipuleerde gewassen tot (gewenste) (ongewenste) explosieve bevolkingsgroei zal leiden?. Wanneer de resistentie van een van de gemanipuleerde genen wordt doorbroken, zal het knutselen pas echt goed op gang komen.

Robert A. Verlinden- oprichter
Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie "Vomigen" - Rotterdam.

Overzicht gestelde vragen

 1. Wat is een verstandig beleid? Wanneer u spreekt dat bij bevolkingsdruk en milieuvervuiling technologie redelijk hanteerbaar kunnen worden. gemaakt? Hoe ziet dit beleid eruit op internationaal niveau? (blad 4)
 2. In de wortels van het schaduwdenken schetst u: schaduwdenken is een vorm van magisch denken. Hoe moet ik mij dat magische voorstellen? Wat bedoelt u hier precies mee? Deze vraag geldt ook voor de primitieve beelden die u de schaduwdenkers toedicht. (blad 4)
 3. In het artikel over nieuwe spijswetten hoopt u dat ieder individu zich een aantal kwaliteitsprincipes zal opleggen. Dit tegen een redelijke prijs. Wat verstaat u onder een redelijke prijs? En tegen welke prijs? (blad 7)
 4. Waarom neemt men in het algemeen aan, maar zo ik lees ook u, dan wel wekt u de indruk, dat een 'trend' iets is waar niets meer aan te doen zou zijn? Dan wel dat er verder niets anders is dan die 'trend' . (blad 7)
 5. Als het wereldvoedselvraagstuk zo'n enorm probleem is, waarom worden de miljoenen werkzoekenden, met name in de 3e wereld, niet geschoold voor hoogwaardige biologische landbouw? (blad 7)
 6. Zou u zich kunnen voorstellen, dat wanneer de huidige miljoenen werklozen in de derde wereld geschoold zouden worden in biologische landbouw, dit een gevaar zou kunnen zijn voor het verdringen van de technologische landbouw uit het westen? (blad 7)
 7. Waarom toch al die haast? De meeste 'ikken' waaronder vele intellectuelen hebben nog geen notie wat gen-technologie is .Wanneer we tevens bedenken dat in 1996 de Consumentenbond een positief advies gaf aan de 'adviesraad warenwet' voor toelating van genetisch gemanipuleerde sojabonen en we zien dat, na dit advies, binnen 3 jaar ook al de maïs, koolzaad etc op de markt komen, dan is mijn vraag: " Waarom toch die ongelooflijke haast van het nieuwe vernieuwende?" (blad 7)
 8. Wat verstaat u onder, en hoeveel is de achterstand in de productiegroei van de ontwikkelingslanden en waarom moet dit onze allereerste zorg zijn? (blad 7)
 9. Zijn het wel van die geweldige successen die de laatste 50 jaar door de wetenschap zijn bewerkstelligd? En door wie worden die successen als dusdanig gekwalificeerd? (blad 8)

Rotterdam 25 januari 1999.

  ========================================================================  


OPEN BRIEF

Zette Unilever NUMICO onder druk?

UNILEVER
De heer F.A.H. Vigiveno - Senior Vice President
Postbus 760
3000 DK Rotterdam

Rotterdam, 22 oktober 2000.
Kenmerk 00275vom21100

Geachte heer Vigiveno,

In mijn open brief van 19 juni j.l. stel ik u de vraag of Unilever voor de consument nog wel geloofwaardig is?
In antwoord hierop stuurt u mij de tekst van uw voordracht van 15 juni j.l. gehouden te Rotterdam.
Ik heb 17 juli j.l hierop gereageerd maar heb tot op heden nog geen antwoord van u ontvangen.
Nu ruim 3 maanden later lees ik in de Volkskrant van 14 oktober 'Unilever zette Numico onder druk over gen-manipulatie'.(gm)

Nu de heer K. de Jong, directeur corporate affaires en lid van de groepsdirectie van Numico, openlijk praat over een sterke lobby die in 1996 door Unilever zou zijn uitgeoefend mag worden aangenomen dat deze lobby zich niet heeft beperkt tot Numico.
Zoals u weet heeft de directie en bestuur van de Consumentenbond (CB) tegen het belang van haar leden in, in 1996 een positief advies gegeven tot toelating van gm soja.
Gelijktijdig stemde zij in met niet- etikettering. Inmiddels is duidelijk dat dit twee speerpunten van Unilever zijn.
Gelet op de uitspraak van de heer de Jong sluit ik niet uit dat de sterke lobby, waar de Jong over praat, zich ook heeft uitgestrekt tot de CB.
Gezien het feit dat de toenmalige voorzitter van de CB een ex-marketing man van Unilever was, dringt zich steeds meer de vraag op: was dit nog wel toeval?
Volstrekt tegen algemeen geldende normen stemde hij in dat de coördinator 'voeding en milieu' van de CB Monsanto adviseerde. Dit resulteerde in een - geruisloze - introductie van gm soja op de Nederlandse markt. Ook dit was in het voordeel van Unilever c.q. Monsanto en in het nadeel van de consument.

Het is geenszins mijn bedoeling om veel tijd te besteden met brieven schrijven aan Unilever, maar bij uitblijven van een reactie bevestigt u de ongeloofwaardigheid van Unilever in toenemende mate.

Hoogachtend,

Stichting VoMiGEN

R.A. Verlinden.

===============================================================================================

Redactie 'Omslag' maart/april 2001.


===============================================================================================


UNOX geen genetisch gemanipuleerde voeding A.U.B.

AAN UNILEVER - ROTTERDAM

Bedankt dat jullie het sportevenement van de Nieuwjaars duik 2000 door sponsoring mogelijk hebben gemaakt. Wij sport-mensen, overigens ook andere mensen, zijn erg zuinig op ons lichaam en gezondheid, daarom willen wij jullie vragen om geen genetische gemanipuleerde grondstoffen meer in onze voeding te gebruiken. De Consumentenbond schreef in september hierover dat onze voeding door genetische manipulaties is verontreinigd en dat de risico's en de mogelijke gevolgen voor het menselijk lichaam nog niet duidelijk zijn.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk voorlopig geen genetisch gemanipuleerde grondstoffen meer te gebruiken.

Tot zolang moeten wij helaas alle sportmensen en ook alle andere mensen adviseren om geen UNOX te eten. Met name in jullie blikken gehaktballen zitten genetische gemanipuleerde ingrediënten.

Dit vlugschrift is een initiatief van de stichting VoMiGEN (ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie). Omdat de risico's van het gebruik van genetische manipulatie in onze gewassen (cq. voeding) niet bekend zijn willen wij een moratorium. Dit is een voorlopige stopzetting zoals door ca. 20 maatschappelijke organisaties is gevraagd. De overheid en bedrijfsleven hebben aan dit verzoek geen enkele aandacht besteed en daarom roepen wij de burgers op tot kopersstaking. Wilt u meer weten: stichting VoMiGEN (kenmerk 00129VOM03112000)

=============================================================================================


Kom in actie tegen gentechnologie op dinsdag 3 oktober in Lelystad.

Volgens de wet van de causaliteit (oorzaak en gevolg) kan een geringe prikkel grote gevolgen hebben. (Schopenhauer). De gevolgen van de prikkels die door genetische manipulatie in gewassen worden toegebracht zijn op de korte- midden en lange termijn niet bekend. Ondertussen zit het al volop in onze voeding en melkproducten.

De Consumentenbond verwijt de overheid dat de consument niet is geïnformeerd (Consumentengids maart 2000)

Ook de Nederlandse boeren zijn niet op de hoogte gesteld dat het voer van hun dieren al genetische gemanipuleerde ingrediënten bevat. (Debat GLTO 'biotechnologie en voedselveiligheid' 20 september 2000 in Loozen, Op video vastgelegd)

Onderzoekers van het Wageningse onderzoekinstituut Plant Research International zien grote hiaten in de wetenschappelijke basis voor de agrarisch biotechnologie (Volkskrant 22 september 2000).

Op 3 oktober wordt, met behulp van Europese subsidies, in het congrescentrum Agora in Lelystad een life science forum gehouden over de zegeningen van genetische manipulaties. Zonder dat ook maar een criticus als spreker is uitgenodigd mogen 15 sprekers in 375 minuten inclusief discussietijd hun verhaal kwijt.
Het forum wordt ondersteund door de D66 minster Brinkhorst die zelf aanwezig zal zijn. Met dit forum geeft deze D66 minister impliciet het verborgen gedachtegoed van zijn partij weer: alle heerschappij voor de minderheid.

De stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie VoMiGEN ondersteunt de actie van actiegroep Flevoland. Wilt u meer weten, of wilt u mee (per bus) bel (Robert Verlinden). Informatie over actiegroep Flevoland kan u krijgen bij Theo Tromp of Miep Bos.

Twee spandoeken van VoMiGEN bij de actie in Lelystad in 2000.

===============================================================================================

Geplaatste ingezonden brieven.

2000 Aktie bij de Bondsraad van de Consumentenbond.

Brief/Faxbericht aan nr. 030-2332877

Bionieuws
Postbus 8616br> 3503 RP Utrecht

Rotterdam, 10 maart 2000.
Kenmerk: 00134VOM10032000

Geachte mevrouw, mijne heren,

Betr.: Ingezonden brief. Reactie op artikel van CLM direkteur Wouter van der Weijden.

Onderstaand een reactie op het artikel van de heer Wouter van der Weijden uit Bionieuws van 26 februari 2000. Kopie van deze brief heb ik gestuurd aan de heer Wouter van der Weijden, Consumentenbond en Schuttelaar & Partners.

'Als er een zinvolle toepassing is, dan zie ik over tien tot vijftien jaar zelfs de biologische landbouw transgene gewassen gebruiken. Als er maar goed in de gaten wordt gehouden wie er zeggenschap heeft over de technologie, er messcherp op de risico's wordt gelet en iedereen de veiligheidsregels met ijzeren discipline nakomt' Dit zegt Wouter van de Weijden directeur Centrum voor Landbouw en Milieu in Bionieuws 26 februari j.l.
Het aantal condities wat van der Weijden stelt zijn niet mis te verstaan en zijn o.a. de basisargumenten waarop de protesten tegen biotechnologie zijn gebaseerd. Ook van der Weijden weet dat zijn voorwaarden niet zullen worden nageleefd laat staan kunnen worden gegarandeerd. Als voorbeeld hiervan geeft hij zelf aan dat Monsanto arme zwarten heeft betaald om te demonstreren voor biotechnologie. In Nederland betaalde Monsanto rijke witten. Zo werd de coördinator Voeding en Milieu van de Consumentenbond ingeschakeld om de genetische gemanipuleerde soja in 1996 zo geruisloos mogelijk op de Nederlandse markt te introduceren. In hetzelfde jaar gaf de Consumentenbond aan de minister een positief advies tot toelating van de genetische gemanipuleerde sojaboon. Gelijktijdig gaf zij tegen haar eigen doelstellingen in toestemming tot niet- etikettering. Het gevolg hiervan is dat de consument, tot op de dag van vandaag, geen keuzevrijheid heeft.
Los van de discussie over biotechnologie ligt het voor de hand, dat deze gemanipuleerde aanpak van introductie uiterst funest is voor de acceptatie van onwillekeurig welke nieuwe technische ontwikkeling dan ook.

Hoogachtend,

Stichting ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN)
Westersingel 52, 3014 GV Rotterdam.

Robert A. Verlinden.

Agrarisch Dagblad 7-06-2000.

Agrarisch Dagblad 07-06-2000.

 

Actie bij de Bondsraad van de Consumentenbond. 2000

================================================================================================================================

Consument bij de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding buiten spel gezet doordat:

 1. de Consumentenbond zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling.
 2. De Consumentenbond subsidiegeld, zoek maakt.
 3. De Consumentenbond in 1996 - ongevraagd - het startschot gaf tot invoering van genetisch gemanipuleerde voeding en gelijktijdig instemde met niet- etikettering.
 4. De Consumentenbond haar leden en de consument misleidt .
Deze conclusies worden nader toegelicht in de aangelinkte oproep aan onze volksvertegenwoordigers. Hierin verzoek ik om aan deze onrechtvaardige situatie een einde te maken en doe een oproep om hun eigen verantwoording te nemen bij de introductie van genetisch gemanipuleerde voeding.

Wie is de Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie(VoMiGEN)?
De stichting VoMiGEN gevestigd te Rotterdam, is in 1999 opgericht door een boze maar vooral verontruste burger.

Wat was de aanleiding tot de oprichting van VoMiGEN?
De aanleiding was o.a. de Huizinga - lezing 1998 'Schaduwdenkers en lichtzoekers' van Prof. Dr. Louise O. Fresco, directeur bij de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties).
In die zelfde periode vernam ik dat Prof. Dr. Lucas Rijnders op de persconferentie van de Consumentenbond, met betrekking tot de introductie van genetische gemanipuleerde soja in 1996 de toegang was geweigerd. Dit was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen en was voor mij het signaal dat de consument buiten spel zou worden gezet.
Voor mijn antwoord op de Huizinga lezing verwijs ik u naar de aangelinkte reactie aan mevrouw Prof. Dr.Ir. L.O. Fresco.

Vanwaar de verontrusting?
Producenten en overheid willen gentechnologie massaal toepassen in onze gewassen zonder de risico's hier voldoende van te kennen.Tot op heden zijn voordelen voor de consument en de mensheid niet aangetoond.

Vanwaar die boosheid?
Middels de gezaghebbende "onafhankelijke" Consumentenbond werd misbruik gemaakt van onze 'democratisch' gekozen rechtstaat. Hierdoor werd de consument buiten spel gezet en werd van de een op de andere dag onze keuze vrijheid met betrekking tot wel of geen genetische gemanipuleerde voeding ontnomen.
Ik ben vooral boos omdat er geen enkel respect is voor de consument die biologische voeding (met keurmerk EKO) eten. Het is onaanvaardbaar dat gentech producenten door kruisverstuiving de biologische akkers genetische kunnen verontreinigen zonder dat de biologische boer en consument de gentech industrie hiervoor aansprakelijk kunnen stellen. Zie USA biologischeboeren USA kunnen geen transgene maïs meer garanderen.

Wat is het doel van deze Stichting?
De stichting VoMiGEN heeft ten doel: het directe belang inzake genetische manipulatie van burger, de levensgenieter en de consument te behartigen, en er zo goed mogelijk op toe te zien dat de wetenschappelijke kennis en informatie van genoemde manipulatie ten goede wordt aangewend.

In de slotverklaring van het '18e Internationale congres van genetische wetenschap' in augustus 1998 te Peking(China) waarschuwde Anthony Griffiths de secretaris generaal van het International Genetics Federation (IFG) tegen mogelijk misbruik van de genetische wetenschap. Met name attendeerde hij op de potentie van nieuwe wapens tegen de mensheid. In de maatschappelijke debatten wordt in Nederland hier met geen woord over gerept.

Werkwijze van de stichting:
Middels acties , ingezonden brieven , Cato...vlugschriften brieven aan overheid , politici , bedrijfsleven , Consumentenbond en Bondsraad het indienen van petities ,het houden van enquêtes het deelnemen aan maatschappelijke debatten maken wij onze bezwaren kenbaar. Voor meer nieuws klik op krantenknipsels.

Donateurs:
De kosten van de stichting worden bekostigd uit giften en bijdrage van donateurs. Wilt u ook middels een bijdrage onze stichting ondersteunen dan kunt u dat doen door geld over te maken op girorekening nr. 8072426 t.n.v. VoMiGEN- Rotterdam. Klik op aanmelden als u donateur of sympathisant wil worden.

Klik hier op 'Bondsraad redt onze voeding a.u.b.!'
Binnen de Consumentenbond worden de consumenten vertegenwoordigt door 100 burgers de zogenaamde Bondsraad.
Zij zijn, als het ware het parlement de volksvertegenwoordigers van de Nederlandse burgers. In deze hoedanigheid vormen zij het hoogste orgaan van de Vereniging Consumentenbond. Middels een actie doen wij een beroep op de Bondsraad onder het thema 'Bondsraad redt onze voeding a.u.b.'

Wereldvoedselprobleem
Men zegt dat genetisch gemanipuleerde voeding noodzakelijk is om het huidge en toekomstige voedseltekort in de wereld te verhelpen. Veel mensen denken hier anders over. Zij stellen genetisch gemanipuleerde voeding zal een extra impuls geven aan de bevolkingsgroei waardoor de kloof tussen arm en rijk alsmaar groter wordt en de sociale- en milieu gevolgen des te schrijnender. Klik voor toelichting op wereldvoedselprobleem

Handtekeningen actie!
Het afgelopen jaar zijn er meer verontrustende zaken bekend geworden over de schaduwkanten van genetische manipulatie. Het Nederlands Platform Gentechnologie wil niet eindeloos telkens nieuw onderzoek afwachten en is daarom een handtekening actie begonnen. Veiligheid voorop!...
Voor meer informatie ga naar: www.stopmanipulatie.nl

Protest actie Franse boeren o.l.v. Jose Bove
Minister Brinkhorst verbaast zich steeds meer over redenen waarom boeren boer zijn en er alles aan doen om dat te blijven, zelfs als de inkomsten slecht zijn. De minister vraag zich af wat hen beweegt. (Agrarisch dagblad september 2000) Als de landbouw minister niet meer weet waarom boeren boer willen zijn dan is er iets ernstigs mis.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer boeren maar vooral ook consumenten de actie van Bove ondersteunen. Voor info ga naar: Jose Bove

TERUG

Webmaster