Tweet

Enkele van de vele verzonden (open) brieven en E-mails.

30-01-12: Formeel beroep bij het Europese Hof voor de Mensenrechten, tegen de introductie van de genetische gemanipuleerde anjer van 14 april 2011. Zaak. ECHR -PGerO -AVS/AVS/maa -Betreff Nr. 63079/10. Om een breder publiek in Europa te bereiken is dit beroep in de Duitse taal gesteld. "Berufung gegen die Genehmigung für das genetische Manipulieren von den berühmten Blumen des verstorbenen Prinzen Bernhard, den Nelken. Staatsrat Niederlande. Verfahrensnummer 201001002/1/M1."

20-11-2011: Open brief aan Prof. Dr. Thomas Mertens, Soeterbeeck programma, Radboud Universiteit, Nijmegen.

08-08- 2011: To the Board of the Council of Europe, For the attention of Mr. Thorbjørn Jagland/Chairman. Esq.

(2010 An International Seminar on the occasion of the 10 th Anniversary of ICPPC).


Wolna od GMO= Gentechvrij. GMO-free farms. There are now more than 300 farms, from different parts of Poland, declared GMO free zones. ICPPC has initiated this campaign after being alerted to the likelihood of illegal imports and/or dumping of GMO grain in the Country, as well as a widespread lack of awareness concerning the nature and gravity of both the human and environmental threat.

2010. Bezoek aan dit seminar en toespraak in 2010: Konferencja Zakrzow Poland 2010 Statement Robert Verlinden VoMiGEN.

2009. Betreft: zitting 2 juni 2009. Zaaknummer 200702758/l/M1 Veldproeven Genetische gemanipuleerde maïs in Haaksbergen, Venray en Werkendam en de daaraan samenhangende gevoegde prejudiciële zaken bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in Luxemburg. Zaak: 804.001 NL – C- 360/08 Stichting Greenpeace Nederland en de stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN) te Rotterdam. Publicatieblad EU.

2009, Letter to President Obama and to Mr. Bronisław Komorowski, chairman of the parliament of the People's Republic of Poland.

2009 Flyer: CODEX ALIMENTARIUS (English)

2009 Brief aan Paus.

2009: Vragen aan Prof. dr. Ir. Louise Fresco.

2009 Afdekken van privé adressen van bestuurlijk Nederland in de openbare registers van de KvK.

2008 Brief Hof van Justitie en brief van Raad van State aan Stichting VoMiGEN.

2008 Open brief aan de heer Opstelten over ongevraagd bezoek van de politie aan de lezingenzaal van de heer Verlinden.

2008 Brief aan Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, betreft: Brief 804.001 NL prejudiciële zaak C-360/08-1 GMO maïs Raad van State –Nederland (Pioneer Hi Bred Northern Europe Sales Devision GmbH )versus de niet gesubsidieerde polder ngo de Stichting Ter Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN)

2008, betreft: privaat keurmerk EKO - financiering gentechnologie – Woekerpensioen

2007 Open brief aan A. Moberg, bestuursvoorzitter Albert Heijn: Belangen van consument i.p.v. belangen van aandeelhouder.

2007. Het Echte Nieuws 2007: Op 1 januari 2002 is geruisloos het recht op verenigen en vergaderen bij het privaatkeurmerk EKO keurmerk opgeheven Meer.....

2006 Bedenking tegen gentech maisproeven.

2005 Dossier Actio Popularis.

2005 Open Brief aan Greenpeace.

2004 Zaak bij Raad van State:200300531/1/M1

2004 Brief aan Opstelten over Genomics.

2002- begin 2003 Fietsreis rond de wereld. Bijwonen bijeenkomst gentech in China.

2002 E-mail aan Staatssecretaris Terpstra.

2001 E-mail uit de USA over gentech. Fietsreis naar o.a. USA en Canada.

2001 Duurzaamheidslijst Verlinden over "Eten en Genen".

2001 E-mail aan F. Cohen, voorzitter Consumentenbond.

2000 Oproep tot boycot van gen-voeding. Kleintje Muurkrant nr 340, 14 januari 2000

2000 Promoot gewone rijst met vlies in plaats van zinloze genkorrel. Trouw 01.07.00

2000 Cato, modificeren in plaats van manipuleren.

1999 Kanttekeningen bij de beantwoording van de brief van Consument en Biotechnologie aan de heer R.A Verlinden, Vomigen , Rotterdam, dd 29-09-1999.

20 december 1999. OPEN BRIEF aan de heer Felix Cohen, directeur Consumentenbond.

Geplaatste ingezonden brieven. (Archief).

Terug naar Vomigen-index.