Gentechvrij, ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

Vragen aan Prof. dr. Ir. Louise Fresco.

Door Robert A. Verlinden.

Vraag 1

Voordat wij biotechnologie gaan toe passen is onze vraag 'Hoe groot is volgens u de draagkracht van de aarde met betrekking tot het aantal mensen en de beschikbare voeding?' Ter toelichting op deze vraag het volgende:

Bekend is, dat een bacterie groeit volgens de logoritmische curve. De wet van de afnemende meerwaarde. ('Problematique de L'evolution' Francois Meyer ) Ook de mens is een bacteriecultuur.

Voorbeeld: In 1952 waren er circa 2.2 miljard mensen. Anno 2009 meer dan 6 miljard. Volgens u hebben we deze extreme groei niet te danken aan naturalistische ontwikkeling maar aan de technologische toepassing in de landbouw. U noemt dit een van grootste maar minst gewaardeerde successen? ( Huizinga lezing 1998 ).

De afnemende meerwaarde is echter nu voor steeds meer mensen zichtbaar en helaas is dit geen succes. Hiervan noem ik de beroemde hockeystick van IPPC ( CO 2 ), die gelijk staat aan de grafiek van de extreme toename van de wereldpopulatie vanaf 1952.

Een veel groter en actueler probleem is de vanaf 1952 de toename van kankerverwekkende giftige stoffen in het milieu wat vanaf de eind jaren '80 in een stroomversnelling is gekomen. (kandidaat nr. 6 van www.lijst14.nl ing. Ad Van Rooy, safety manager Koninklijke Philips).

Het desastreuze resultaat is, dat schone lucht, schoon drinkwater, schone aarde steeds zeldzamer worden. Kortom ons comfort en veiligheid staan op het spel.

Biotechnologie, waaronder genetische manipulatie, Nano- en Cisgene technologie, wettelijk geregeld binnen de Europese Codex Alimentarius (Latijns woord voor alles wat met voeding te maken heeft) zien wij dan ook als een onderdeel van het probleem. Het verlegt grenzen maar ontneemt burgers hun kennis vanuit de overlevering. Er ontstaan nieuwe plantjes met nieuwe kennis. Kennis waar alleen de grootaandeelhouders van multinationals sturingskracht over hebben. Het bundelen ( fasces ) van deze kennis in handen van onzichtbare machten kan uiteindelijk andere burgers onderwerpen, waarmee een nieuwe vorm van fascisme ontstaat, in mijn ogen de ergste in zijn vorm.

Vraag 2:

Hebt u enig idee waarom Geert Wilders en alle overige Europees kandidaat parlementariërs de burgers voor de Europese verkiezingen hier niet over heeft geïnformeerd? Hoe komt het überhaupt dat de inwoners van Berlijn en Rotterdam niet weten wat de Codex Alimentarius is?

Vraag 3

Hebt u argumenten waarom consumenten en burgers genetische, Nano - en Cisgene technologie in hun voeding zouden moeten willen, terwijl we weten dat de groenten van de Koninklijke familie uit eigen tuin komen en dit de familie een goed gevoel geeft, zoals Kroonprins Willem Alexander de bevolking heeft laten weten? ( Agd 14/08/04/p8 en p9 )

Vraag 4 :

Hebt u enige idee waarom Prof. Dr. Ir. Eric Goewie, toenmalig voorzitter van de controleorganisatie SKAL, geen enkele melding heeft gemaakt in de jaarverslagen 1999, 2000, 2001 en 2002 dat de publieke ruimte, de zogeheten Raad van Advies, van het privaatkeurmerk EKO, bij SKAL per 1 januari 2002 zou worden opgeheven, zoals minister Verburg mij dat pas op 14 juni 2007 voor het eerst formeel bevestigde?

Welke waarde kunnen aangeslotenen bij SKAL nog hechten aan dure accountantsverklaringen van de Koninklijke NIVRA in de SKAL jaarverslagen?

En weet u misschien ook waarom de toenmalige zeer gedreven en bekwame directeur Jan Holthuis plotseling in het Agrarisch Dagblad moest lezen dat hij ontslagen was, zonder dat Goewie hem dat had verteld?

Vraag 5:

Wat is volgens u gevaarlijker een atoombom in handen van Iran of Noord Korea of de kennis van gentechnologie in handen van onzichtbare politieke machten waarvan bekend is dat men 'ten goede' en 'ten kwade' de plantjes genetisch kan manipuleren?

Vraag 6:

Hebt u enig idee waarom de onafhankelijke media en de uiterst integere en bekwame politici de papavers in Afghanistan altijd in verband brengen met crime en corruptie terwijl bekend is dat circa 92% van de opium uit Afghanistan komt waarvan meer dan 72% gaat naar de ziekenhuizen in het rijke westen?

Vraag 7 :

Is het juist wanneer de papaver genetisch gemanipuleerd worden en deze spontaan gaan modificeren met de papavers van buurmans grond dat de multinationals dan de nieuwe eigenaren van de papavers worden zoals dat ook met het koolzaad van Canadese farmer Percy Schmeiser is gebeurd?

Tot slot : Terugkomend op vraag 1 of biotechnologie de draagkracht van de aarde met de menselijke soort niet verder zal overschrijden refereer ik aan een vrij vertaalde uitspraak van Thomas Malthus (1766-1834): 'Op de grens van de beschikbare voeding en het aantal mensen zal altijd honger zijn, tenzij onder dwang of vrijwillig, paal en perk wordt gesteld aan de geboorte' .

M.a.w., door telkens opnieuw de hongergrens te verleggen ontlopen we niet het probleem van honger en armoede maar komen er op onnatuurlijke wijze steeds meer burgers bij waarmee per saldo een nieuwe en getalsmatig nog groter hongerprobleem zal ontstaan. Over de daarmee gepaard gaande misère nog maar te zwijgen. Want wat Malthus onder vrijwillig moet hebben verstaan is natuurlijk educatie. U weet, Unilever krijgt voor zijn nieuwe fabrieken in Ghana wel Nederlands ontwikkelingsgeld maar dergelijke educatie geven ze de bevolking niet. De cruciale vraag blijft dan ook, voordat wij aan een gebed zonder eind gaan beginnen, 'Hoe groot is volgens u de draagkracht van de aarde van het aantal mensen en de beschikbare voeding?'

In afwachting van uw antwoord verblijf ik met verschuldigde hoogachting. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

Robert A. Verlinden. Kandidaat nummer 17 van de toenmalige www.lijst14.nl

Stichting Ter Voorkoming Misbuik Genetische Manipulatie (VoMiGEN) Kandidaat nummer 7 van de toenmalige www.lijst14.nl

Zie ook een video met Robert Verlinden..

disclaimer