Gentechvrij, VoMiGEN werkzaamheden. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Robert Verlinden van Stichting VoMiGEN (opgericht in 19-01-1999) heeft al menige lezing gegeven, ook bij de EU in Brussel (zie video, 10e van boven, vindt u een video van 4 minuten met 2 sprekers. Hij is de 2e spreker. ‘Questions and comments from the audience’.) hetzij individueel of aan een groep. Ook nam VoMiGEN deel aan verschillende fora, o.a. bij de opening van de Gentechvrije exposities in Vlssingen (persbericht) en Rotterdam (persbericht). Verdere activiteiten waren tot nu toe: VoMiGEN nam deel aan talrijke gentech conferenties o.a. die door het ministerie van VROM of een ander ministerie werden georganiseerd en heeft met succes enige vergunningen voor gentech mais en -aardappelproefvelden aangevochten bij de Raad van State, Verlinden schreef/schrijft vele ingezonden/open brieven en E-mails, hij schrijft/schreef eveneens ingezonden stukken naar de media, (sommige werden geplaatst, o.a. in de Volkskrant, NRC, AKB (Alternatieve Konsumentenbond), Trouw, Financieel Dagblad en het Agrarisch Dagblad), hij organiseert/organiseerde acties, zoals die bij de Bondsraad van de Consumentenbond in 2000. Verder was hij actief op internetfora zoals de Gentechlijst.

Hij informeert op vele manieren het publiek over gentech voedingsmiddelen, o.a. door het verspreiden van vlugschiften en het uitdelen daarvan. Tenslotte richtte de heer Verlinden de RPN, "Blanco lijst" (Lijst 14) , en lijst 11 op, dit alles om de consument te informeren over genetische manipulatie en alles wat daar nog meer bij komt kijken (zoals het afschaffen van de Actio Popularis en het opheffen van de grondrechten, om tenslotte telkens weer terug te keren tot de gentech problematiek), die Actio Popularis zorgde er voor, dat de gewone consument geen beroep meer kan aantekenen tegen gentech proefvelden in Nederland.

De consument kon daardoor ook geen beroep meer aantekenen bij de Raad van State, tegen markttoelatingen van gentech voedingsmiddelen of dito voer of gentech vaccins voor dieren of mensen. Terwijl we gentech voedingsmiddelen en gentech medicijnen wel consumeren, vrijwel zonder dat we dit weten. (Etikettering is niet verplicht bij dieren, die gentechvoer eten en er mag voor 0,9% gentech ingredienten in een product zitten, zonder dat dit op het etiket vermeld hoeft te worden, we zijn proefkonijn geworden.)

Klik hier voor enkele van de vele verzonden (open) brieven.

Klik hier voor meer informatie over: Stichting VoMiGEN machtigde Miep Bos voor een beroep bij de Raad van State tegen IM 09-004 (gentechveulenvaccin).

 

Terug naar Vomigen-index.

 

disclaimer