Gentechvrij, vragen aan wethouder Nuijt. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Krant van Flevoland, 16 juli 2008

Voorpagina FlevoPost 9 juli 2008

Vragen (dik gedrukt) aan wethouder J. Nuijt op 10 juli 2008, zie ook ons persbericht.

 

22 januari 2009 Eindelijk per post antwoord (PDF) ontvangen op onze vragen na zeven maanden (!!) die we voor 10 juli 2008 aan de gemeente Lelystad hadden gesteld betreffende de uitgevoerde visie op het beleid betreffende Lelystad als gentechvrije gemeente.

 

Vragen over de visie van de gemeente in 2004:

 

Het college deelt de bezorgdheid van de initiatiefnemers over de introductie in het milieu van GGO-gewassen.Zij kan de gemeente Lelystad gezien de aanwezigheid van laboratoria voor ingeperkt gebruik en locaties voor veldproeven niet gentechnologievrij verklaren.

 

1. Kunt u Lelystad nog steeds niet gentechvrij verklaren, ook als het alleen de openbare ruimte betreft? Het Bio Science Park is er niet meer, en daar mochten toch geen veldproeven worden gehouden? Vooral nu we net het laatste nieuws uit de Volkskrant hebben gelezen: de EU overweegt gentechvrije zones!

 

Zij zal in haar bedrijfsvoering ten behoeve van het gemeentelijk groen geen genetisch gemodificeerde gewassen inzetten.

 

2. Heeft u dat ook daadwerkelijk uitgevoerd?

 

Uitgaande van het voorzorgsprincipe zal in bestemmingsplannen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen vooralsnog worden uitgesloten.

.

3. Is dit daadwerkelijk uitgevoerd?

 

De aanvraag van de status gentechvrije gemeente wordt als weinig kansrijk gezien.

 

4 . Zie vraag 1.

 

Als beleidsvorming over GGO's heeft plaatsgevonden zal het vastgestelde beleid zoals gebruikelijk worden uitgedragen.

5. Wat is dat beleid uiteindelijk geworden?

 

Andere vragen:

 

6. Heeft de firma Monsanto voor het proefveld in Lelystad (IM 07-008) wel een ontheffing proefdoeleinden aangevraagd?

 

Het gaat hierbij om het gebruiken van MON 79545 (Glyfosaat) dat op de NK 603 (de gentech mais) gespoten kan worden om te kijken of de gentech mais daar werkelijk tegen bestand is.

 

Het CTBG waarschuwt voor Roundup:

Wegens het ontbreken van voldoende gegevens over de gevaren, welke aan het gebruik van dit middel zijn verbonden, dient dit middel met de grootst mogelijke voorzichtigheid te worden gehanteerd

link van VROM , kies "Vergunningendatabase" en dan "de database zelf" kies dan "IM" en "Van kracht" en dan IM 06-007 en "ontheffing".

Er zijn op verhardingen steeds minder chemische bestrijdingsmiddelen toegelaten. Eerder werden de preventieve middelen (zoals Diuron) verboden. Om tot een verminderde belasting van het oppervlaktewater te komen is per 1 juli 2002 ook de toepassing op verharding van vrijwel alle middelen op basis van glyfosaat beperkt. Voor een uitsluitend pleksgewijze toepassing op verharding (permanent onbeteelde gebieden) is alleen Round Up Evolution toegelaten. De toediening moet gebeuren door onkruidsensoren of door onkruidbestrijkers. Er is een licentie nodig om met dit middel te mogen werken.

R.J.Saft en N.Staats, 2002. Beslisfactoren voor onkruidbestrijding op verhardingen: 'LCA, risico-ana1yse, kostenanalyse en hinderbeleving'. Notitie IVAM/Chemiewinkel, Universiteit van Amsterdam.

Van; informatie voor gemeenteraad.

Glyfosaat, de werkzame stof in Roundup is ook schadelijk voor bijen, net als andere bestrijdingsmiddelen. Bijen zijn kleine insecten en erg gevoelig. Uweet toch dat in Nederland en in de hele wereld hele bijenvolken verdwenen zijn? In Duitsland is zelfs een aantal bestrijdingsmiddelen tijdelijk verboden vanwege de bijensterfte daar.

Hans van den Broek, imker uit Velp (en zie bijlage onderaan) , wilde het volgende doorgeven; zelfs bij de DOB-methode ervaren bijen last. Glyfosaat komt zo wie zo toch altijd in het grondwater terecht, waar de waterleidingbedrijven niet blij mee zijn. In water wordt glyfosaat geleidelijk omgezet inzijn belangrijkste metaboliet AMPA (aminomethylfosfonzuur). Dit afbraakproduct is vanwege zijn grote persistentie en zijn de huidige gehaltes in oppervlaktewateren uit drinkwaterperspectief eveneens problematisch.

7. Weet u dat bij de proef in Lelystad 12 tot 15 keer zal worden gespoten met MON 79545 (glyfosaat)? Zie , kies "Vergunningendatabase" en dan "de database zelf" kies dan "IM" en "Van kracht" en dan IM 07-008/00/W01 en dan staat het onder BVW 2008.

 

8. Weet u dat de plantenresten van de proef van MONS IM 07-008 o.a. ondergewerkt worden in de bodem van het proefperceel? (Ook dan komt er glyfosaat in de bodem, die is immers ingebouwd in de plant.) (Van dezelfde site als 6.)

 

8a. Waarom worden niet alle resten verbrand of ge-autoklaverd?

 

8b. Wat vindt u daarvan?

 

Biologische landbouw en gentech gewassen kunnen niet naast elkaar bestaan, concludeert een recente studie van 30.06.2008 van de Institute of Environmental Science and Technology of the Autonomous University of Barcelona.

 

9. Kent u deze studie?

 

10. Weet u dat niet ver van dit proefveld een biologische boerderij is met o.a. suikermais en bijen?

 

De introductie van genetische gemanipuleerde gewassen in het leefmilieu is naar onze mening in strijd is met het Europese Verdrag Voor de Rechten van de Mens. (EVRM) artikel 1 van het Eerste Protocol van het EVRM (ongestoord genot van eigendom) en artikel 8 eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. (recht op de integriteit van het lichaam).

 

11. Wat is uw mening en die van het college hierover?

Bijlagen:

"Als de bijen sterven heeft de mensheid nog maar 4 jaar te leven." Einstein.

Zie nu on-line de video: The world according to Monsanto Film over Roundup (R) en Monsanto.

Glyphosate kills bees

Regarding your article, Mystery of Disappearing Honeybees ( SiS 34), I am a Dutch beekeeper in the east of the Netherlands near Germany, and we see the same problem with bees, as in Belgium, Germany, France and the whole of Europe. In the Netherlands the government is set to give permission for growing GMOs, even in such a very small country. It will cause a lot of damage: bad for biodiversity, the earth, water, air, drinking water and food.

I just lost 68 percent of my bees, and I blame the city workers who sprayed glyphosate twice at the end of October last year. My beehives were 4 metres from the spray, whereas the legal distance is 200 metres. By the beginning of January 2008, the bees started to die. The municipal authorities in villages and small cities spray glyphosate on weeds in public places, gardens and footpaths. In big cities, they would use steam instead of weed killers.

I did a 'test' in September 2007 with a bit of glyphosate, and within three or five minutes, the bees were dead. It is very important for the city workers to give people warning when they spray, but they never do. 

We must study the toxic effects of GMOs and glyphosate, for the sake of the next generation, our children, as well as the sick and old people.

Hans van den Broek , Stalen Enk, BR Velp, The Netherlands

Mogelijk neveneffect onkruidverdelger zwengelt ggo-debat verder aan.

Latijns-Amerikaanse boeren eisen etikettering transgeen voedsel

Fragment: Ook de vijfhonderd inwoners van de wijk Ituzaingó Anexo in de centraal-Argentijnse stad Córdoba deden hun verhaal. De wijk ligt midden tussen velden met transgene soja die wordt besproeid vanuit een vliegtuig. Het aantal gevallen van leukemie en andere kankers, huidziekten en afwijkingen bij de geboorte is pijlsnel gestegen sinds er met glyfosaat wordt gewerkt.

fragment Een Zweedse studie legt nu verband tussen de verkooptopper onder de herbiciden, glyfosaat (=glyphosate), en non-Hodgkin Lymphoma.

Honey Bee Disappearances: Could Pesticides Play A Role?

New Problem: Herbicide-Resistant Weeds in
Genetically Engineered Crops
Doug Gurian-Sherman, Ph.D., Plant Pathologist, Senior Scientist in the Food and Environment Program, Union of Concerned Scientists, and previous Staff Scientist, Environmental Protection Agency, evaluating risks and safety of pesticides and genetically modified crops, Washington, D. C.: "Its hard to know what the implications are for bees, but one of the two main genetically engineered crops and the one most widely planted in the U. S. and around the world are herbicide-tolerant crops - especially herbicide-tolerant soybeans. At least half of the soybeans in the U. S. are resistant to a particular type of pesticide called glyphosate . The trade name of the most common type is called Roundup. 

Franse imkers klagen massale bijensterfte aan

Agrarisch Dagblad: Meer onderzoek naar sterfte bijen 02 jul 2008 17:41 Minister Gerda Verburg (Landbouw) gaat het onderzoek naar sterfte onder bijen "intensiveren en verbreden''.

Canada: 11- jarige Alison lijdt aan gevoeligheid voor pesticiden. "Ze zeggen dat het niet gevaarlijk is, maar het doodt alles, het is gif......kinderen zoals ik worden erg ziek."  Zie de video.

Is glyfosaat veilig? (English)

Dit zijn alle vragen tot nu toe. Gemaakt op 2 juli 2008. Aangevuld op 7 juli.

disclaimer