Gentechvrij Wat is gentech? een kort overzicht vanaf 1996. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 


18 juni 2017. Nieuwste overzicht op Facebook van genetisch gemanipuleerde - en niet genetisch gemanipuleerde producten.

Voor het laatste nieuws zie de Tweets via @MiepBos

A GMO (Genetically Modified Organism) is an organism created in a Laboratory by taking genes from one species and forcing them into an entirely unrelated species - in order to achieve a new trait or characteristic that is not possible in nature. From this site.

Een genetisch gemanipuleerd organisme is een organisme, dat in een laboratorium is ontwikkeld door de genen van één soort te nemen en die in een heel andere niet verwante soort te forceren met het doel om een heel nieuwe eigenschap of karaktereigenschap te ontwikkelen die in de natuur niet voorkomt.

Bewijs dat de Consumentenbond in 1996 niet instemde met etikettering van gentech producten op voedingsmiddelen. Volkskrant van 9 november 1996.

Fragment van "Sojadroom", acrylschilderij van mij uit die tijd.

Wat is gentech?

Gedateerd, voor de laatste ontwikkelingen klik hier.

Door Miep Bos.

Zie ook mijn boek over 11 jaar gentechvrij. (Pdf)

Inleiding. De cursieve tekst hieronder komt van deze link.

Jeffrey Smith is auteur van 'Seeds of Deception' en 'Genetic Roulette' ('Zaden van Bedrog' en 'Genetische Roulette, de gedocumenteerde gezondheidsrisico's van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen') . Hij levert overweldigende bewijzen dat genetisch gemanipuleerd voedsel onveilig is en nooit had mogen worden ingevoerd. Smith heeft minstens 65 ernstige gezondheidsrisico's van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen met bewijsstukken aangetoond, waaronder deze:

. Nakomelingen van ratten, gevoerd met genetisch gemodificeerde soja, vertoonden een vijfvoudige toename van sterfgevallen, een lager geboortegewicht en het onvermogen om nakomelingen te krijgen.

. Mannelijke muizen, gevoerd met genetisch gemodificeerde soja, hadden beschadigde jonge zaadcellen.

. De ongeboren nakomelingen van muizen, gevoerd met genetisch gemodificeerde soja, hadden een veranderd DNA functioneren.

. Veel Amerikaanse boeren melden steriliteit of vruchtbaarheidsproblemen bij varkens en koeien die met GM maïs zijn gevoerd.

. Onderzoekers in India hebben vruchtbaarheidsproblemen, abortus, vroeggeboorte en andere ernstige gezondheidsproblemen, waaronder sterfgevallen gedocumenteerd bij buffels die met producten van GM katoenzaad zijn gevoerd.

Er zijn talloze voorbeelden van mislukte GM-gewassen en ook van giftigheid ten gevolge van GM waargenomen bij dieren, die gevoerd waren met zulke planten. Zo raakte bijvoorbeeld een boer in Denemarken gefrustreerd omdat zijn varkens ziek waren. De varkens hadden chronische diarree, aangeboren afwijkingen, problemen met reproductie, verminderde eetlust, opgeblazen gevoel, maagzweren, zwakkere en kleinere biggen en minder worpen - en zij werden gevoerd met genetisch gemodificeerde sojabonen. De boer bekeek de effecten van het genetisch gemodificeerde voer en de bijbehorende onkruidbestrijdingsmiddelen en hij stopte ermee zijn 450 zeugen nog GM soja te voeren; in plaats daarvan gaf hij ze niet-genetisch gemodificeerd vismeel. Het duurde maar twee dagen toen hij al merkbare resultaten zag - ten goede. 5) Knip Meer...

In 1996 kwamen de eerste boten met gentechsoja aan in Rotterdam. De Consumentenbond en de regering lieten het toe en daarmee werd het feitelijk via de achterdeur in heel Europa geïntroduceerd. Men vond het ook niet nodig om te etiketteren.

Kritische mensen ontdekten daarna, dat de consument geen enkel voordeel bij dit manipuleren heeft, er wordt een bestrijdingsmiddel (b.v. Bt) als het ware in een gewas ingebracht, d.mv. genetische manipulatie. Het DNA wordt hiermee veranderd, waardoor het gewas, bv. een maïsplant, giftig wordt voor een bepaalde rups (van een mot), die zich in de plant kan vreten. Soja wordt resistent gemaakt tegen een bestrijdingsmiddel. De enige die hier iets mee wint is de multinational. Het gentechzaad, het bestrijdingsmiddel en de mest komen immers van dezelfde firma.

Het zaad moet steeds opnieuw gekocht worden samen met het herbicide en de mest. Het gevolg is ook, dat de bodem wordt vergiftigd en dat gentech materiaal ongewenst uitkruist. De problemen, die het met zich meebrengt, zijn groot, vooral bij Bt-katoen.

De Indiase journalist Palagummi Sainath heeft de 2007 Ramon Magsaysay award ontvangen (vaak beschouwd als de Aziatische Nobelprijs) door te schrijven over de wantoestanden, veroorzaakt door de ellende (heel veel boeren hebben al zelfmoord gepleegd) die Bt-katoen in Derde wereld met zich meebrengt. (1)

Met gentech kun je elk organisme inbrengen in een ander organisme, soortgrenzen worden doorbroken. Dit komt in de natuur niet voor. Men kan bv. een gen van een schorpioen via gentech inbrengen in een maïsplant, zodat die plant het gif van die schorpioen ingebouwd krijgt.

Prins Charles:"Gentech zal milieuramp veroorzaken".

Prins Charles van het Verenigd Koninkrijk lag stevig in de clinch met zijn regering, omdat hij zich cynisch heeft uitgelaten over het promoten van gentechvoedsel als oplossing voor de honger in de wereld . Hij waarschuwde, dat gentechlandbouw een milieuramp zal veroorzaken . (Daily Mail 13/8/08).

Wat is er fundamenteel mis met het veranderen van DNA op deze manier: één gen staat niet voor één eigenschap, zoals de multinationals aannemen, maar genen communiceren onderling met elkaar. Bij gentech verwijdert men één of meerdere genen, en zet met er één of meerdere voor in de plaats, omdat men denkt dat dan de eigenschap verandert. Maar in de universiteiten waar men moderne biotechnologie doceert, zijn ze er allang achter dat het DNA vele malen complexer werkt. Het logische gevolg is, dat de moderne biotechnologie die op dit moment wordt bedreven, gebrekkige schepsels voortbrengt. Men is er te vroeg in de praktijk mee gaan werken. (de miljoenen, die de onderzoeken hebben gekost moeten terugverdiend worden) en men heeft veel te vroeg veldproeven gedaan, zodat het organisme kan ontsnappen, wat voor ongewenste uitkruising zorgt.

Gentechvoedsel kan giftig zijn of allergieën veroorzaken, voedingswaarde kan omlaag gaan. Ze zouden nieuwe ziekten kunnen veroorzaken en voedingsproblemen. Ook worden er antibiotica-resistentiegenen gebruikt, die weer kunnen leiden tot ziekteverwekkers, die resistent kunnen worden tegen antibiotica.

Dr. Joseph Cummins, Professor Emeritus in de genetica aan de universiteit van West-Ontario waarschuwt o.a. voor het veelvuldig gebruikte bloemkoolmozaïekvirus, dit is in ieder geval een potentieel gevaarlijk gen. Het is een pararetrovirus hetgeen betekent dat het zich vermenigvuldigt door DNA te maken van RNA-boodschappen. Het lijkt heel veel op het hepatitis-B-virus en is verwant aan HIV.

Er zijn lange tijd geen korte - en geen lange termijneffecten bekend geworden betreffende de gezondheid of het milieu. Bekend is wel, dat bestrijdingsmiddelen, die ingebouwd zijn, giftig zijn voor mens en dier. (bv. GLA; Fujii et all, 1A).

  • Er zijn onlangs in 2009 90 onderzoeken gepubliceerd , die bewijzen dat de bezorgdheid van wetenschappers, dat gentech onzorgvuldig en onvoorspelbaar is, die zij al in 1990 uitten, terecht is.
  • Zij waarschuwden dat:
  • Genetische manipulatie, voedsel zou kunnen scheppen dat giftig, allergeen en minder voedzaam dan haar niet-gentech-tegenhanger is,
  • gentech gewassen kwetsbare wilde planten en dieren zouden kunnen beschadigen en biodiversiteit zouden kunnen schaden.
  • Gentech planten niet teruggehaald kunnen worden als ze eenmaal in het milieu worden losgelaten, maar zich als levende organismen zullen vermenigvuldigen, elke beschadigde eigenschap van generatie tot generatie doorgevend.
  • Gentech gewassen onomkeerbare veranderingen zouden kunnen veroorzaken in onze voedselvoorziening met ernstige effecten op het milieu en menselijke en dierlijke gezondheid.
  • Verschillende eerste generatie gentech gewassen hebben een ingebouwde resistentie tegen zeer giftige bestrijdingsmiddelen. Eén middel, GLA, is zelfs nu door de EU verboden.I

Een vaak gehoorde stelling: ‘Cisgenese is een onschuldige vorm van genetische manipulatie die ook in de biologische landbouw thuishoort.’

in werkelijkheid is cisgenese, waarbij ook - maar vaak niet uitsluitend - van planteigen materiaal gebruik gemaakt wordt evenzeer een lokale ingreep in het genoom als transgenese, waarbij men de oneindig complex verweven samenhangen in het organisme negeert. Het is evenzeer een inherent schadelijke praktijk die in geen enkele vorm van landbouw thuishoort. Fragment uit het geweldige stuk, voorgelezen bij de hoorzitting bij het ministerie van VROM van 8 december 2008 betr. cisgene aardappelproefvelden vlakbij natuurgebieden (voor iedereen te begrijpen), dat gaat over gentech gewassen getiteld; Plantenveredeling in het belang van de gemeenschap van Jan Storms, uit Amsterdam, witbrief opgesteld voor Stichting Ekopark door storms(ico), wetenschappelijk adviesbureau voor intelligente cultuurontwikkeling. Webstek en e-post

Het beste kan men dus nog steeds met biologische gewassen werken volgens de criteria van het EKO privaatkeurmerk zoals deze tot en met 1 januari 2002 golden. Hoe het met de criteria na deze datum is vergaan weten we niet. De publieke ruimte van het privaatkeurmerk EKO, de zogeheten Raad van Advies, bij de controleorganisatie SKAL is per 1 januari 2002 geruisloos opgeheven. Dit is pas voor het eerst op 14 juni 2007 formeel door minister Verburg aan het Platform Belangen van Consument te Rotterdam bevestigd. Na 1 janauri 2002 is de Koninklijke AHOLD via een vertegenwoordiger van het CBL het bestuur van SKAL binnengedrongen en oefenen vanaf die periode hun invloed uit op de criteria zonder dat burgers daar ook nog maar enige weet van hebben. Leden van de toenmalige Raad van Advies hebben heel lang bekend gestaan als geiten wollen sokken publiek. Zij waren degene die het EKO keurmerk mogelijk hebben gemaakt en hebben betaald.

Bij onderzoek van Dr. Irina Ermakova van de Russische Academie van Wetenschappen in Moskou is gebleken, dat meer dan één derde van het nageslacht van vrouwtjesratten, die gentechsoja gevoerd kregen, ook tijdens de lactatie periode, ernstig achterbleven in groei en dat meer dan de helft binnen drie weken na de geboorte stierf. De overgebleven pups waren compleet onvruchtbaar, of ze nu gentechsoja kregen of niet. (2,3). Meer onderzoeken, zie voetnoot 4A.

Varkens kregen vruchtbaarheidsproblemen, nadat ze Bt-maïs aten.

Het gaat vooral om de patenten. Monsanto, multinational, wil zelfs de genetische code van gewone varkens gaan patenteren, zodat alle varkensboeren op de hele wereld aan hen geld zullen moeten afdragen bij elk nieuw biggetje dat geboren wordt. Gewone zonnebloemen zijn al door een andere multinational gepatenteerd.

Nederland

De Nederlandse regering staat nog steeds positief tegenover gentechnologie. In tegenstelling tot een aantal andere landen van de EU. Het publieksdebat "Eten en Genen" kwam in 2000 tot de conclusie dat gentechgewassen in Nederland niet verbouwd zouden moeten worden, Nederland is te klein. Ze zouden volgens de uitgenodigde wetenschappers andere gewassen kunnen besmetten. Deze conclusie werd niet overgenomen door de regering.

Er zijn niet veel gentechproefvelden in Nederland. In de vorige eeuw werden zij tegengehouden door een paar dappere consumenten uit Amsterdam, door milieuorganisaties en door ons, via bezwaarschriften bij de Raad van State. Tegenwoordig zijn bezwaren waarschijnlijk haast niet meer mogelijk als je geen direct belanghebbende bent, maar daar is nog geen jurisprudentie over. Meestal moet je nu namens een stichting of vereniging handelen. Dit komt door de afschaffing van de Actio Popularis. (4 )

Gentechgewassen op proefvelden in Nederland zijn (2008):

A. Industrie-aardappelen. Deze zijn niet geschikt voor consumptie, maar worden door de industrie als grondstof gebruikt (bv. voor het glimmend maken van een tijdschrift). Zij worden vooral in de Noordelijke provincies getest.

B. Bt maïs. Bt (gif) werkt niet alleen bij maïsstengelboorders en maïswortelkevers, maar kan ook andere nuttige insecten doden.

Europa

In Europa, (vooral in Spanje), wordt er al gentechmaïs op akkers verbouwd of ze is toegelaten op de Europese markt (meestal gebruikt voor veevoer, maar ook toegestaan in voedsel: katoen, maïs, soja, ook olie). Vooral in de vorm van ingrediënten zoals glucosestroop en sojalecithine, alsmede enkele toepassingen op het gebied van de voedselbereiding, zoals gentechstremsel en enzymen. (5A) Bij meer dan 0,9 % gentech ingrediënten, moet dit op de verpakking staan. De Europese burgers zijn massaal tegen gentech. (5) Fabrieksaardappelen (niet voor consumptie) en anjers met een veranderde bloemkleur, staan op het punt toegelaten te worden. Eén soort anjer is al toegelaten. Volledige lijst zie (14)

Rest van de wereld

De grootste arealen gentechmaïs, gentechsoja en gentechkatoen worden in de USA aangeplant. Die worden als veevoer uitgevoerd naar de EU. Zij wil deze gewassen niet als voedsel importeren. Tegenwoordig wordt ook veel gentechrijst aangeplant. Europa heeft ontdekt dat er niet-goedgekeurde gentechrijst tussen gewone rijst terecht is gekomen. De USA moet die nu testen uitvoeren voor die rijst Europa binnen mag komen. ( 6 )

In Argentinië worden voor de Nederlandse vleesindustrie grote gebieden met gentechsoja aangeplant. Hiervoor moeten stukken oerwoud inclusief bewoners en dieren verdwijnen. Het is bekend dat belangrijke kruiden in de oerwouden, die belangrijke geneeskundige eigenschappen hebben, eveneens verdwijnen. Milieudefensie heeft hier met de Keuringdienst van Waarde een actie tegen gevoerd. (7)

In Iraq worden als voedselhulp gentech gewassen aangeplant. (8)

Aan Afrika wordt door de USA gentechvoedsel gedoneerd. Een aantal Afrikaanse landen bv. Zambia wil dit niet hebben. ( 9

In Canada heeft het gentechkoolzaad ( canola), het gewone koolzaad wijd en zijd besmet . ( 10 ) In het Verenigd Koninkrijk is een proef met een gentech medicijn noodlottig afgelopen. ( 11 ) In India stierven schapen nadat ze van gentech katoen gegeten hadden. ( 12 ) In Afghanistan is Wageningen Universiteit van plan samen met andere universiteiten papaverplanten genetisch te gaan manipuleren (medicijnen!) (13)

Wereldwijd: Creeping Bentgrass, suikerbiet, Argentine Canola (=koolzaad), Polish Canola, papaja, cichorei, meloen, squash (=courgette), anjer, sojaboon, katoen, zonnebloem, linzen, vlas, lijnzaad, tomaat, alfafa, tabak, rijst, aardappel, tarwe, mais, bomen, vis. Volledige lijst zie ( 15 ) en druk op "submit".

Er zijn oplossingen waarbij gentech helemaal niet nodig is.

Afrikaanse oplossing: push-pull

In Kenia ontwikkelde de Indiase wetenschapper dr. Zeyaur Khan een alternatief voor de Bt-maïs. Jaarlijks gaat ongeveer de helft van de maïsoogst in Kenia ten onder aan een gezamenlijke invasie van het " heksenkruid" ( Striga ) en stengelboorders. Deze schadelijke insecten zijn familie van de maïsboorders, waartegen multinationals hun genetisch gemanipuleerde Bt-maïs ontwikkelden.  Khan's " push-pull" methode bestrijdt onkruid én insect, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder genetische manipulatie.

Khan en zijn team testten meer dan vierhonderd soorten gras en vonden uiteindelijk Napier, een soort die zeer aantrekkelijk bleek te zijn voor stengelboorders. Een haag van deze grassoort, geplant rondom een maïsveld, lokt de insecten weg van de maïs. Om de maïsplanten onaantrekkelijk te maken voor de stengelboorders, zaaiden ze er desmodium tussen. Dat stoot de insecten af en bestrijdt ook nog het heksenkruid. Bovendien bemest het de grond met natuurlijke voedingsstoffen. Dat is de "push-pull" methode: het desmodium duwt de stengelboorder uit het maïsveld en het Napier gras trekt het schadelijke insect aan. (16)

Biologische landbouw en biologisch dynamische ( antroposofische ) landbouw. ( 17 ) Werkt niet met herbiciden, kunstmest en gentechnologie, houdt de grond gezond.

Maharishi Vedische, Biologische Landbouw (MVOA). (18) Is biologische landbouw met Vedische waardevolle toevoegingen, zoals bv recitaties voor gavere producten, een grotere opbrengst, grotere voedingswaarde, zoetere producten.Besteedt bv ook aandacht aan het bewustzijn van de boer, dat met meditatie alle gebieden van leven en dus ook die van de landbouw in hemzelf en zijn gewassen verlevendigt. Een voorbeeld van een product is Maharishi Honey, de honing die als het beste getest is in de wereld. (19)

Zie ook de persconferenties over MVOA (19a) .

Ayurveda , de zeer oude gezondheidsleer uit India, beveelt voedsel aan, dat de kwalilteit chetana heeft, d.w.z. producten die de intelligentie van de natuur zelf in zich dragen. Gentech voedsel heeft die niet. (20)

400-Groep voor de regering.

Hier door zullen alle problemen verdwijnen, omdat 400 mensen, zg "sidha's" die dagelijks een gevorderde meditatietechniek beoefenen in Nederland of waar ook ter wereld (maar dan met andere aantallen, dat ligt aan het bevolkingsaantal), de zg. "sidhitechniek" ervoor  zorgen, dat Nederland onoverwinlijk wordt.

Links van "Wat is gentech?" / Links from my virtual book.

1

www.indiatogether.org/2007/aug/ivw-sainath.htm

1A

Tomoko Fujii et at. 1996, "Alterations in the Response to Kainic Acid in Rats Exposed to Glufosinate Ammonium, a Herbicide, during Infantile Period".

2

www.i-sis.org.uk/Making-the-World-GM-Free-and-Sustainable.php

3

Idem.

4

www.bevaco.nl/dossiers/ap.html

4A

http://www.seedsofdeception.com/DocumentFiles/145.pdf

5

http://genet.iskra.net/ GMO-vrije zones.

6A

www.gentechvrij.nl/tips.html

6

www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GF213G558%20

7

www.rvu.nl/kvw/index.php?i=8&n=905

8

www.i-sis.org.uk/GMiraq.php

9

www.i-sis.org.uk/ZWFHFNO.php

10

www.organicconsumers.org/ge/canola061505.cfm

11

www.guardian.co.uk/medicine/story/0,,1735069,00.html

12

www.i-sis.org.uk/MDSGBTC.php

13

www.csdp.org/research/feasibility_study.pdf

14

http://gmoinfo.jrc.it/

15

www.agbios.com/dbase.php

16

www.talk2000.nl/docu/verslagochtend.doc

17

http://www.demeter-bd.nl/BdLandbouw.asp

18

www.mvoai.org/intro.html

19

www.maharishihoney.com/news/new/new-l.html 19

 

 

 

Meer. 4 maart 2009 video "De wereld volgens Monsanto" nu Nederlandse ondertiteling.

 

www.gentechvrij.nl

 

www.vomigen.nl

 

www.greenpeace.nl

 

www.indiatogether.org/opinions/dsharma/ Artikelen van Devinder Sharma.

 

www.percyschmeiser.com

 

www.biosafety.be/PDF/2001_18.pdf Europese wet over labelling.

 

www.seedsofdeception.com/Public/Home/index.cfm

 

www.youtube.com/watch?v=joweZ6uM5iY Deze video's zijn een must.
www.youtube.com/watch?v=qHobGDHtq4E
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=2108022965800005689&q=seeds+of+deception

http://video.google.co.uk/videoplay?docid=2108022965800005689&q=seeds+of+deception

+jeffrey+smith&total=1&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0

 

disclaimer