Gentechvrij, wetenschappers aan het woord. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

English

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Wetenschappelijke papers en uitspraken van wetenschappers en anderen.

 

Alles over glyfosaat, een bestrijdingsmiddel waar veel gentech gewassen bestand tegen zijn gemaakt.

Arte Doku: Vorsicht Gentechnik? (2016)

Im Pro/Contra-Stil werden die Argumente für und gegen den Einsatz von Gentechnik dargestellt. Am Ende bleibt ein sehr kritischer Blick auf die hohlen Versprechungen von Monsanto & Co.

 


17-10-2016: Pope Francis Slams Biotech Industry and GMOs in World Food Day Letter By Sustainable Pulse

Pope Francis has made his strongest attack yet on genetically modified plants and animals (GMOs) and the Biotech Industry (which includes companies such as Monsanto, Bayer, Dow, Du Pont, Syngenta and ChemChina), in a letter to the Director General of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) Professor José Graziano da Silva on World Food Day.


 

Peter Clausing on Glyphosate from Monsanto Tribunal on Vimeo.

 

 

5 september 2016: Vaccinatie-glyfosaat link gelegd door Anthony Samsel. (Vaccine-glyphosate link exposed by Anthony Samsel.)


Devinder Sharma

4 oktober 2016 om 12:31 van zijn Facebookpagina:

Can genetically modified food be blamed for increasing illness in America? This is important to know since US is the sickest nation among all the wealthy countries. More so, in the context of the raging debate over the approval likely to be granted to # GMMustard , the common argument I hear from the industry backers is that it is being eaten in Amercia without any ill-effects. I chanced upon this teaser done by Ajay Kanchan, which was done some years ago. You too should watch it and share it as widely as possible. https://www.youtube.com/watch?v=Wg_AaRpzWkU

Blogspot van Dr. Devinder Sharma.

 


Largest-Ever GMO Crops Study Shows Massive Environmental Damage in US

Posted on Sep 18 2016 - 3:55pm by Sustainable Pulse

August 31rst 2016: Genetically engineered crops and pesticide use in U.S. maize and soybeans.

Edward D. Perry 1 , Federico Ciliberto 2 , David A. Hennessy 3 and GianCarlo Moschini 4 , *

* Corresponding author. Email

Science Advances  31 Aug 2016:
Vol. 2, no. 8, e1600850
DOI: 10.1126/sciadv.1600850


GMWatch: Emails reveal role of Monsanto in Séralini study retraction

Studie teruggetrokken door de editor van het wetenschappelijke tijdschrift na een bezoek van een vroegere Monsanto wetenschapper aan die editor en opnieuw uitgebracht door een ander wetenschappelijk tijdschrift.

Fragment: In November 2013 the study was retracted by the journal's editor, A. Wallace Hayes, after the appointment of a former Monsanto scientist, Richard E. Goodman, to the editorial board and a non-transparent review process by nameless people that took several months (the study was subsequently republished by another journal, Environmental Sciences Europe).

Details Published: 20 July 2016

Republished study: long-term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerantgenetically modified maize.

 • Gilles-Eric Séralini 1 Email author ,
 • Emilie Clair 1 ,
 • Robin Mesnage 1 ,
 • Steeve Gress 1 ,
 • Nicolas Defarge 1 ,
 • Manuela Malatesta 2 ,
 • Didier Hennequin 3 and
 • Joël Spiroux de Vendômois 1
Environmental Sciences Europe Bridging Science and Regulation at the Regional and European Level 2014 26 :14

DOI: 10.1186/s12302-014-0014-5

©  Séralini et al.; licensee Springer 2014

Received: 22 March 2014 Accepted: 16 May 2014 Published: 24 June 2014

Full paper


Institute of Science in Society, 12-01-2016: CRISPR too fast for comfort. Dr. Mae Wan Ho.

A new gene-editing technique has taken the world by storm, it can disable or change specific gene in the genome of all animals including humans faster and more efficiently than ever before but it has raise unprecedented concern over safety and ethics.

 

 


The Horn: Government scientists bullied for exposing GMO secrets

November 27, 2015


Correcting misinformation about Pusztai's findings

Details Published: 09 February 2015

Arpad Pusztai's findings that GM potatoes were unexpectedly toxic are widely misunderstood and misreported - and still highly relevant.


Download (Pdf.) zeker dit artikel:

GMO Myths and Truths An evidence-based examination of the claims made for the safety and efficacy of genetically modified crops and foods
John Fagan, PhD Michael Antoniou, PhD Claire Robinson, MPhil. 2nd edition, Version 1.0. 2014.


16 April 2010: Russian Government Institute: Infertility in Hamsters from GM Soy

The experiment carried out jointly by the Russian National Association for Gene Security and the Institute of Ecological and Evolutional Problems showed that Campbell Hamsters lost the ability to reproduce after being fed GM soy for 2 years.

Source: Sputniknews

Dr. A. Surov et all: Haargroei in mond hamsters

 


2010 STATE-OF-THE-SCIENCE ON THE HEALTH RISKS OF GM FOODS

Secret FDA Memos Reveal Concerns About Genetically Modified Foods re FLAVR SAVR (GMOs) De eerste gentech tomaten die van de markt zijn gehaald, link naar memo's die niet bekend mochten worden gemaakt van de FDA. MEER


1977: Nederlandse wetenschappers zijn het niet met elkaar eens... hoogleraren Lucas Reijnders contra Piet Borst (zwager van mevrouw Borst, overleden minister van Staat, die tijdens een overleg biotechnologie in de 2de Kamer (1999, 14 april) sterk pleitte voor gentechnologie bij ziekten, vooral bij kanker en over de bevindingen van Dr. Pusztai zei: "Ach die sneeuwklokjes..." (De Gentechvrije Burgers waren aanwezig).

2005: Biotechnologie en de dialoog der doven; dertig jaar genetische modificatie in Nederland.

Bastiaan C.J. Zoeteman, Miranda Berendsen en Pepijn Kuyper. Te verkrijgen via deze website.

Fragmenten uit dit boek, dat nooit in digitale versie op de website van de COGEM is verschenen, noch op enige andere website.

Blz 30 Fragment: Lucas Reijnders, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en medeauteur van het tegenrapport heeft kort daarvoor zijn visie op het recombinant-DNA onderzoek in het KNAW-blad Bio-Bulletin gegeven 24. Hij is van mening dat de basisfilosofie van het advies Bootsma niet deugt. De risicoanalyses zijn gebrekkig, er wordt geen rekening gehouden met menselijke fouten in het hanteren van de veiligheidsvoorschriften en er is een gemis aan evolutionair besef van de betekenis van kleine veranderingen in erfelijk materiaal van organismen. Hoewel hij stelt dat de kans op onprettige verrassingen naar zijn gevoel in de praktijk wel mee zal vallen pleit Reijnders voor indeling van al het recombinant-DNA onderzoek in de hoogste risicocategorie. Dit standpunt blijft hij later volhouden, tot ergernis van veel vooruitgangsdenkers. Bootsma en Borst die in hetzelfde Bio-Bulletin aan het woord komen zien daarentegen geen wezenlijk onderscheid tussen gangbaar biologisch en recombinant-DNA onderzoek.

Blz 34 Fragment: Dat de aandacht van het publiek voor recombinant-DNA onderzoek toeneemt, blijkt uit de toenemende interesse van kranten en weekbladen die in deze periode, zij het nog mondjesmaat, artikelen over het onderwerp publiceren. Zo wijdt Elseviers Magazine haar titelpagina in augustus 1977 aan het recombinant-DNAonderzoek. 31. Zowel Borst als Reijnders worden aan het woord gelaten. Reijnders stelt dat het nut van de proeven erg klein is en erg ver weg ligt. Hij denkt dat de vooruitgang op bijvoorbeeld het gebied van kankerbestrijding ook op andere manieren te realiseren is . Borst vindt dat Reijnders "uit zijn nekharen kletst" wanneer Reijnders stelt dat kanker beter bestreden kan worden door alle kankerverwekkende stoffen uit het milieu te verwijderen. Zijn inziens is het zinvoller te achterhalen hoe kanker precies wordt veroorzaakt. Een dieper inzicht in het ontstaan van kanker zou een triomf voor de mensheid zijn. "Ik heb zelf een vast vertrouwen dat het verhoogde inzicht tot veel toepassingsmogelijkheden in de geneeskunde zal leiden." In Borst en Reijnders zijn twee uitgesproken vertegenwoordigers van de vooruitgangsdenkers en de natuurbewaarders aan het woord.

Onderzoekingen:

Reeds in 2009 waren er 90 onderzoeken gepubliceerd , die bewijzen dat de bezorgdheid van wetenschappers, dat gentech onzorgvuldig en onvoorspelbaar is, die zij al in 1990 uitten, terecht is.

Zij waarschuwden dat:

 • Genetische manipulatie, voedsel zou kunnen scheppen dat giftig, allergeen en minder voedzaam dan haar niet-gentech-tegenhanger is,
 • Gentech gewassen kwetsbare wilde planten en dieren zouden kunnen beschadigen en biodiversiteit zouden kunnen schaden.
 • Gentech planten niet teruggehaald kunnen worden als ze eenmaal in het milieu worden losgelaten, maar zich als levende organismen zullen vermenigvuldigen, elke beschadigde eigenschap van generatie tot generatie doorgevend.
 • Gentech gewassen onomkeerbare veranderingen zouden kunnen veroorzaken in onze voedselvoorziening met ernstige effecten op het milieu en menselijke en dierlijke gezondheid.
 • Verschillende eerste generatie gentech gewassen hebben een ingebouwde resistentie tegen zeer giftige bestrijdingsmiddelen. Eén middel, GLA, is zelfs nu door de EU verboden.

Dit zeggen internationale wetenschappers over de gevaren van genetische manipulatie:

The World accoring to Monsanto, Fragment, door Marie-Monique Robin.

"Only a fascist society would deny consumers the right to know what they eat and farmers the right to replant what they have grown"

Vananda Shiva, India.

En een ander fragment::

25 juli 2015 

Today, Indian cotton farmers are facing a genocide that has resulted in the death of at least  300,000 of their brothers and sisters between 1995 and 2013 , averaging 14,462 per year (1995-2000) and 16,743 per year (2001-2011). This epidemic began in the cotton belt, in Maharashtra, where 53,818 farmers have taken their lives. Monsanto, on it's own  website , admits that pink bollworm "resistance [to Bt] is natural and expected" and that the resistance to Bt "posed a significant threat to the nearly 5 million farmers who were planting the product in India." Eighty four percent of the farmer suicides have been attributed to Monsanto's Bt Cotton, placing the corporation's greed and lawlessness at the heart of India's agrarian crisis. Bron: klik hier.


"An ecosystem, you can always intervene and change something in it, but there's no way of knowing what all the downstream effects will be or how it might affect the environment. We have such a miserably poor understanding of how the organism develops from its DNA that I would be surprised if we don't get one rude shock after another."

Professor Richard Lewontin, professor of genetics, Harvard University.


"If you look at the simple principle of genetic modification it spells ecological disaster. There are no ways of quantifying the risks. The solution is simply to ban the use of genetic modification in food."

Dr Harash Narang, microbiologist and senior research associate at the University of Leeds, who originally pointed to the possible link between mad cow disease (BSE) and CJD in humans,


Professor Dr. Erwin Chargaff, één van de grondleggers van de moderne kennis van de erfelijkheid:

Er zijn twee grenzen die we nooit hadden mogen doorbreken, die van de atoomkern en die van de celkern. Een bacterie bezit zoveel genetische informatie als de bijbel woorden heeft, een mens evenveel als vijftien bijbels. De gentechneut vervangt daarin misschien één of twee bladzijden en zegt dat dat niet gevaarlijk is. Hij verzwijgt echter dat hij de inhoudsopgave niet kent, dat hij niet weet welke bladzijde vervangen werd, dat hij er geen flauwe notie van heeft hoe belangrijk de inhoud van deze bladzijden is, ook volstrekt niet weet hoe de inhoud van deze bladzijden samenhangt met die van de rest van het boek, en voorts met geen mogelijkheid de inhoudsverandering kan begrijpen


"Het is in feite vrijwel onmogelijk zich ook maar een voorstelling te vormen van een testprocedure om de effecten op de gezondheid van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen te meten wanneer ze in de voedselketen worden geïntroduceerd. er is ten andere geen enkele geldige reden voor hun introductie, niet op het vlak van de voeding zelf, en evenmin vanuit het oogpunt van de verbruiker."

Professor Richard Lacey, microbioloog, arts en professor in voedselveiligheid aan de Universiteit van Leeds, GB


"The process of genetic engineering always involves the risk of altering
the genetics and cellular functioning of a food organism in unanticipated
ways. These unanticipated alterations can result in GE foods being
allergenic, toxic, or reduced in nutritional value".

Professor John Fagan, award-winning Geneticist, Maharishi University of
Management, Iowa, USA.
Dr Fagan on the dangers of genetically modified food

Dr. George Wald


* Nobel Laureate in Medicine (or Physiology) 1967
* Higgins Professor of Biology, Harvard University.

"Recombinant DNA technology [genetic engineering] faces our society with
problems unprecedented not only in the history of science, but of life on
the Earth. It places in human hands the capacity to redesign living
organisms, the products of some three billion years of evolution."


" Such intervention must not be confused with previous intrusions upon the
natural order of living organisms; animal and plant breeding, for example;
or the artificial induction of mutations, as with X-rays. All such earlier
procedures worked within single or closely related species. The nub of the
new technology is to move genes back and forth, not only across species
lines, but across any boundaries that now divide living organisms. The
results will be essentially new organisms, self-perpetuating and hence
permanent. Once created, they cannot be recalled."


"Up to now, living organisms have evolved very slowly, and new forms have
had plenty of time to settle in. Now whole proteins will be transposed
overnight into wholly new associations, with consequences no one can
foretell, either for the host organism, or their neighbors."


"It is all too big and is happening too fast. So this, the central problem,
remains almost unconsidered. It presents probably the largest ethical
problem that science has ever had to face. Our morality up to now has been
to ho ahead without restriction to learn all that we can about nature.


Restructuring nature was not part of the bargain. For going ahead in this
direction may be not only unwise, but dangerous. Potentially, it could
breed new animal and plant diseases, new sources of cancer, novel
epidemics."


From: 'The Case Against Genetic Engineering' by Georege Walt, in The
Recombinatnt DNA Debate, Jackson and Stich, eds. P. 127-128. (Reprinted
from The Sciences, Sept./Oct. 1976 issue)

Deze en meer uitspraken van wetenschappers en anderen vind je op Quotable Quotes from Scientists and other Folks on the Dangers of
Genetically Engineered Foods and Crops.

 


Wat is gentech? antwoorden op veel vragen.

.

disclaimer