Gentechvrij, Dossier GGO Albert Heijn, Genetisch Gemodificeerde Tarwe, Beschikking NVWA. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

 

Passende Maatregelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit m.b.t. 2-tal bakproducten bij Albert Heijn.

Inleiding:

Op 14-06-2015 hebben we de Albert Heijn organisatie op de hoogte gesteld dat twee Duncan Hines producten volgens de informatie op hun website (www.ah.nl) de ingrediënten genetisch gemodificeerde tarwe bevatten.
Genetisch Gemodificeerde tarwe is binnen de EU niet in levensmiddelen toegelaten. Ofwel de informatie op hun website is fout, of men verkoopt niet binnen de EU toegelaten genetisch gemodificeerde organismen (GGO's).

De reactie van AH op onze klacht was dat de informatie juist is en deze producten al in 1995 zijn toegelaten in de EU.
Dit antwoord kunnen we niet serieus nemen. We mogen toch hopen dat ze niet de voorraad uit 1995 verkopen. Genetisch gemodificeerde tarwe bestond toen nog niet. Bovendien de etiketteringsplicht geldt pas sinds 2003.

We hebben daarom bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een verzoek ingediend om over te gaan tot handhaving van de Nederlandse wetgeving ten aanzien van gebruik en etikettering van GGO's bij Albert Heijn.

Voor meer informatie zie: Dossier GGO Albert Heijn

Hier het antwoord van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op ons verzoek om over te gaan tot handhaving bij Albert Heijn. .

____________________________________________________________________________________________________________.

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken.

Gentechvrije Burgers
t.a.v. Mevr M. Bos
Donaustraat 170
8226 LC Lelystad

Datum 14 augustus 2015
Betreft Uw melding

Geachte mevrouw Bos,

Op 5 juli 2015 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een
melding van u ontvangen en naar aanleiding hiervan een onderzoek ingesteld.

Er is een onderzoek gestart door de NVWA bij de verantwoordelijke
verkooporganisatie en de importeur naar de genoemde producten.

Op basis van de teksten vermeld op de door u genoemde website zijn er duidelijke
aanwijzingen dat de twee bakmixen niet voldoen aan de wetgeving rondom gebruik
en etikettering van GGO ingrediënten in levensmiddelen.

Er zijn door de NVWA en de verkooporganisatie passende maatregelen genomen
om voortduring van de afwijking te stoppen.

Ik dank u dat u de moeite hebt genomen om de NVWA op deze zaak te
attenderen. Ik vertrouw erop dat ik u met deze brief voldoende heb geïnformeerd

Hoogachtend,
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

xxxxxxxxxx
Hoofd Afdeling Klantcontactcentrum.


Copie van de brief


Dossier GGO-Albert Heijn ->


 

GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen = GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

disclaimer