Glyfosaat aangetroffen in vaccins voor kinderen

Stichting Vaccinvrij Gepubliceerd op 7 jun. 2017 Uit onafhankelijke tests blijkt dat er glyfosaat (onderdeel van ’roundup’) zit in vaccins voor kinderen! Meer over glyfosaat in vaccins: https://www.ecowatch.com/glyphosate-v… Dr Seneff over vaccins/autisme, en de rol van glyfosaat: https://youtu.be/z2mB5bo49Kg The Health Dangers of Roundup (glyphosate) Herbicide. Jeffrey Smith & Stephanie Seneff: https://www.youtube.com/watch?v=h_AHL… Via VaXxed http://www.vaxxed.com Vertaald en ondertiteld door Mara voor Vaccinvrij 2017 http://www.vaccinvrij.nl

Bezwaar tegen gentech anjer Moonaqua terzijde gelegd door het ministerie van I&W.

Anjer omg gmo Miep Bos 2015
Anjer omg gmo Miep Bos

Op 15 mei 2019 kregen wij een brief met de beslissing op bezwaar van het ministerie dat de bezwaren van St. Ekopark ongegrond zijn. De Gentechvrije Burgers, die al sinds 1997 bezwaarschriften schrijven werden wederom niet belanghebbend verklaard. Ook twee bezorgde burgers die deelnamen aan de hoorzitting van 21 maart jl. waren dat niet. De beslissing kwam later dan de daarvoor wettelijke aangegeven tijd (= 6 weken). De Stichting beraadt zich over verdere stappen richting rechtbank. Alle informatie klik hier.

Robert Kennedy jr. daagt deze zomer vaccinfabrikant van gentech vaccin voor rechter.

*recombinant-DNA-techniek = gentech. De vaccins tegen HPV zijn hiermee gefabriceerd. Gardasil 9 (vooral in gebruik in de USA en andere landen. Maar volgende maand (juni 2019) zal de Gezondheidsraad (Nederland) een geactualiseerd advies uitbrengen over HPV-vaccinatie voor meisjes EN jongens. De verwachting is, dat er dan ongetwijfeld gekozen zal worden voor het Gardasil9 vaccin.) Fragment: “Gardasil 9 beschermt niet tegen elk type van het humaan papillomavirus. Daarom dient men geschikte voorzorgen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen te blijven nemen(Bijsluiter Gardasil). 
Geldt ook voor Cervarix. (vooral gebruikt in Nederland) Cervarix bijsluiter RIVM. Zie de  video met Robert Kennedy Jr.

“Robert Kennedy jr. daagt deze zomer vaccinfabrikant van gentech vaccin voor rechter.” verder lezen

Eerlijk over straling

Eerlijk over straling” is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden. Bron.

Zie ook onze pagina over dit belangrijke onderwerp.

Bijzonder belangrijke video te zien op een van onze sites

Deze (verkorte, volledige video hier) video uit Arizona van zeer bezorgde burgers daar moet iedereen zien. Zij vonden zaken in hun bloed die daar niet horen nl o.a. barium en aluminium. Ook het regenwater is besmet en bomen gaan dood. Bijeenkomst met politieke vertegenwoordigster Senator Kelli Ward. Deze video is al van 2014 en het vervuilen van het luchtruim over de hele wereld gaat maar door, ook bij ons! Monsanto ontwierp al gewassen die bestand zijn tegen aluminium.

Vandaag gefotografeerd in Lelystad. Foto: Miep Bos

Jumbo wederom in de fout met verkeerde labeling gentech producten.

Sinds 2014 wijzen we Jumbo er al op dat de labeling van via “grijze” import verkregen producten uit de USA (parallelle import) te kort schiet. Na ettelijke waarschuwingen van de NVWA is nu weer gebleken dat labeling van gentech producten die verplicht zijn in de EU geen prioriteit heeft bij Jumbo. Zie hier informatie over deze zaak via een andere site met een link naar ons archief.

Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Etiket Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo. “Organismen” is weggevallen maar hoort bij de verplichte tekst. 20-04-2019.

Failure of Monsanto’s drought tolerant maize pushed on Africa – confirmed in US

4 March 2019 Blog GM & Biosafety

The ACB shares with you a blog written by ACB’s Sabrina Masinjila and KBIOC’s Anne Maina *

A recent United States Department of Agriculture (USDA) report confirms what independent biosafety scientists, and African civil society, have been stating all along: Monsanto’s drought tolerant (DT) maize (MON87460) does not work!

The USDA report reveals that performance of corn (maize) varieties transformed with the genetically engineered (GE) trait claimed to be...MORE (Source: 4-03-2019, African Centre for Biodiversity.)

Help Zuid-Afrika vanwege dreigende toelating van 3 giftige gentech maisgewassen tot hun markt.

Help Zuid-Afrika door via email (zie onder) bezwaar te maken tegen drie (giftige) gentech maisgewassen bedoeld om op de markt te brengen in Zuid-Afrika. Help SA to object to 3 GM maize crops to be placed on the market  in SA. Het zijn:

MON 87427 x MON 89014 x MIR 162 x NK 601 x MON 87419

MON 87427 x MON 89014 x MON 810 x MIR 162 x MON 87411 x MON 87419 en

MON 87427 x MON 87419 x NK 601

De gentech maisgewassen zijn bestand gemaakt tegen de herbiciden glyfosaat, glufosinaat-ammonium en het pesticide Dicamba (zie uitleg onder).

Onze bezwaren/our objections van 18 april 2019.

Krantenknipsel uit The Business Day – 8 April 2019.

Lees verder