Wat is Gentech?

Links:

Nieuwe Technieken

Wetenschappers

Gentechneuten, Miep Bos 2001
Gentecheters, Miep Bos 2001

Nieuwe folder “Wat is gentech”.

We merken vaak dat vooral jonge mensen niets over gentech weten. Daarom hebben we nu een beknopte folder (hier te downloaden, Pdf)  uitgegeven waarin tal van feiten worden vermeld.

Wat verstaan we onder gentech?

Een genetisch gemanipuleerd organisme is een organisme, dat in een laboratorium is ontwikkeld door de genen van één soort te nemen en die in een heel andere niet verwante soort te forceren met het doel om een heel nieuwe eigenschap of karaktereigenschap te ontwikkelen die in de natuur niet voorkomt.

De eerste generatie gentech gewassen zijn bijna voornamelijk bestand gemaakt tegen bestrijdingsmiddelen, zodat de planten niet sterven als zij met dat middel behandeld worden.

Nog een  voorbeeld: Men kan bv. een gen van een schorpioen via gentech inbrengen in een maïsplant, zodat die plant het gif van die schorpioen ingebouwd krijgt.

Er zijn lange tijd geen korte – en geen lange termijneffecten bekend geworden betreffende de gezondheid of het milieu. Bekend is wel, dat bestrijdingsmiddelen, die ingebouwd zijn, giftig zijn voor mens en dier. (bv.glyfosaat (Roundup) en Glufosinaat-ammonium (GLA). (Fujii et all.)

Zie ook het e- boek van Miep Bos over 11 jaar gentechvrij. (Pdf)  Recept voor een markttoelating.

Dit boekje is er ook in het Engels, met een iets andere tekst: Worries of a Dutch housewife about GMOs.

A GMO (Genetically Modified Organism) is an organism created in a Laboratory by taking genes from one species and forcing them into an entirely unrelated species – in order to achieve a new trait or characteristic that is not possible in nature. From this site.

Wat zijn de risico´s?

Er zijn onlangs in 2009 90 onderzoeken (Engels) gepubliceerd , die bewijzen dat de bezorgdheid van wetenschappers, dat gentech onzorgvuldig en onvoorspelbaar is, die zij al in 1990 uitten, terecht is.

  • Zij waarschuwden dat:
  • Genetische manipulatie, voedsel zou kunnen scheppen dat giftig, allergeen en minder voedzaam dan haar niet-gentech-tegenhanger is,
  • gentech gewassen kwetsbare wilde planten en dieren zouden kunnen beschadigen en biodiversiteit zouden kunnen schaden.
  • Gentech planten niet teruggehaald kunnen worden als ze eenmaal in het milieu worden losgelaten, maar zich als levende organismen zullen vermenigvuldigen, elke beschadigde eigenschap van generatie tot generatie doorgevend.
  • Gentech gewassen onomkeerbare veranderingen zouden kunnen veroorzaken in onze voedselvoorziening met ernstige effecten op het milieu en menselijke en dierlijke gezondheid.
  • Verschillende eerste generatie gentech gewassen hebben een ingebouwde resistentie tegen zeer giftige bestrijdingsmiddelen. Eén middel, GLA, is zelfs nu door de EU verboden. Maar gentech gewassen die dit bestrijdingsmiddel hebben ingebouwd gekregen worden wel nog steeds toegelaten.

Prins Charles:”Gentech zal milieuramp veroorzaken“.

Gentech uitgelegd door Jan Storms

Op 21 februari 2012 vonden twee lezingen plaats in Bussum bij Centrum aarde Moeder. Het onderwerp was genetische manipulatie. De eerste lezing werd gehouden door Robert Verlinden van Stichting VoMiGEN de tweede door Jan Storms, auteur van Destructieve relaties op de schop. (Ankh- Hermes). Hij sprak namens Stichting Ekopark uit Lelystad.

Wat is cisgenese, een van de nieuwe technieken

Een vaak gehoorde stelling: ‘Cisgenese is een onschuldige vorm van genetische manipulatie die ook in de biologische landbouw thuishoort.’

in werkelijkheid is cisgenese, waarbij ook – maar vaak niet uitsluitend – van planteigen materiaal gebruik gemaakt wordt evenzeer een lokale ingreep in het genoom als transgenese, waarbij men de oneindig complex verweven samenhangen in het organisme negeert. Het is evenzeer een inherent schadelijke praktijk die in geen enkele vorm van landbouw thuishoort. Fragment uit het geweldige stuk, voorgelezen bij de hoorzitting bij het ministerie van VROM van 8 december 2008 betr. cisgene aardappelproefvelden vlakbij natuurgebieden (voor iedereen te begrijpen), dat gaat over gentech gewassen getiteld; Plantenveredeling in het belang van de gemeenschap van Jan Storms, uit Amsterdam, witbrief opgesteld voor Stichting Ekopark door storms(ico), wetenschappelijk adviesbureau voor intelligente cultuurontwikkeling. Webstek.

Zie ook Nieuwe Technieken

Meer over de gezondheidsrisico´s, mislukkingen en onderzoeken.

De cursieve tekst hieronder komt van Earth Matters en is een vertaling van ‘Genetic Roulette’ .

Jeffrey Smith (USA) is auteur van ‘Seeds of Deception’ en ‘Genetic Roulette’ (‘Zaden van Bedrog’ en ‘Genetische Roulette, de gedocumenteerde gezondheidsrisico’s van genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen’) . Hij levert overweldigende bewijzen dat genetisch gemanipuleerd voedsel onveilig is en nooit had mogen worden ingevoerd. Smith heeft minstens 65 ernstige gezondheidsrisico’s van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen met bewijsstukken aangetoond, waaronder deze:

Nakomelingen van ratten, gevoerd met genetisch gemodificeerde soja, vertoonden een vijfvoudige toename van sterfgevallen, een lager geboortegewicht en het onvermogen om nakomelingen te krijgen.

 Mannelijke muizen, gevoerd met genetisch gemodificeerde soja, hadden beschadigde jonge zaadcellen.

. De ongeboren nakomelingen van muizen, gevoerd met genetisch gemodificeerde soja, hadden een veranderd DNA functioneren.

. Veel Amerikaanse boeren melden steriliteit of vruchtbaarheidsproblemen bij varkens en koeien die met GM maïs zijn gevoerd.

. Onderzoekers in India hebben vruchtbaarheidsproblemen, abortus, vroeggeboorte en andere ernstige gezondheidsproblemen, waaronder sterfgevallen gedocumenteerd bij buffels die met producten van GM katoenzaad zijn gevoerd.

Er zijn talloze voorbeelden van mislukte GM-gewassen en ook van giftigheid ten gevolge van GM waargenomen bij dieren, die gevoerd waren met zulke planten. Zo raakte bijvoorbeeld een boer in Denemarken gefrustreerd omdat zijn varkens ziek waren. De varkens hadden chronische diarree, aangeboren afwijkingen, problemen met reproductie, verminderde eetlust, opgeblazen gevoel, maagzweren, zwakkere en kleinere biggen en minder worpen – en zij werden gevoerd met genetisch gemodificeerde sojabonen. De boer bekeek de effecten van het genetisch gemodificeerde voer en de bijbehorende onkruidbestrijdingsmiddelen en hij stopte ermee zijn 450 zeugen nog GM soja te voeren; in plaats daarvan gaf hij ze niet-genetisch gemodificeerd vismeel. Het duurde maar twee dagen toen hij al merkbare resultaten zag – ten goede. 

Einde fragment.

Ook belangrijk:  Wat zijn chemtrails en wat is het verband met gentech gewassen.

Zwartelijststoffen zoals arseen en chroom aangetroffen in herbiciden die gebaseerd zijn op glyfosaat en andere pesticiden.

Er zijn oplossingen waarbij gentech helemaal niet nodig is.

Biologische landbouw bv of bio-dynamische landbouw.

Maharishi Vedische, Biologische Landbouw (MVOA) is biologische landbouw met Vedische waardevolle toevoegingen, zoals bv recitaties voor gavere producten, een grotere opbrengst, grotere voedingswaarde, zoetere producten.Besteedt bv ook aandacht aan het bewustzijn van de boer, dat met meditatie alle gebieden van leven en dus ook die van de landbouw in hemzelf en zijn gewassen verlevendigt. Een voorbeeld van een product is Maharishi Honey, de honing die als het beste getest is in de wereld.

Ayurveda , de zeer oude gezondheidsleer uit India, beveelt voedsel aan, dat de kwalilteit chetana heeft, d.w.z. producten die de intelligentie van de natuur zelf in zich dragen. Gentech voedsel heeft die niet.