Bezwaarschriften

Bezwaarschriften, zienswijzen, beroepschriften, pleitnota’s en open brieven tegen GGO besluiten, ingediend door de Gentechvrije Burgers, 1997 – 2019.

Omschrijvingen van de zienswijzen/bezwaren/open brieven/aanvullend commentaar/beroepschriften op jaartal:

Bezwaren 2006,  bezwaren 2007, bezwaren 2008bezwaren 2009bezwaren 2010, bezwaren  2011, bezwaren 2012, bezwaren 2013, bezwaren 2014, bezwaren 2015bezwaren 2016bezwaren 2017Bezwaren 2018, Bezwaren 2019, Bezwaren 2020.

Bijdrage Miep Bos op de site van de Volkskrant vanwege Grunbergs laatste “Voetnoot” niet gepubliceerd op de website.  2 mei 2018.

Voetnoot, schrijf uw eigen column.

Bezwaarschrift aan het ministerie van I en M
Bezwaarschrift aan het ministerie van I en M

Hoe kwam de toestemming tot stand om gentech proeven in Nederland te gaan doen?

Lees het boek:  Biotechnologie en de dialoog der doven; dertig jaar genetische modificatie in Nederland. Bastiaan C.J. Zoeteman,  Miranda Berendsen en Pepijn Kuyper. Gratis te verkrijgen bij de Cogem (info@cogem.net).

Actio Popularis M Bos
Actio Popularis cartoon van M. Bos

Actio Popularis

Sinds de afschaffing in 2005 van de Actio Popularis (het recht van het volk om te procederen tegen een besluit van de overheid) kunnen burgers niet zonder meer naar de rechter vanwege overheidsbesluiten. Men moet aantonen belanghebbende zijn.  Men moet bijvoorbeeld binnen 100 meter van een gentech proefveld wonen om belanghebbend te zijn.

Het verdrag (VN) en de richtlijn (EU) regelen de openbaarheid van milieu-informatie en de toegang tot de rechter wanneer het gaat om milieuzaken.  Zodra het gaat om een potentiële emissie, is het relevant voor het milieu, heb je recht op info en heb je toegang tot een rechter.

Burgers kunnen echter vaak alleen nog een zienswijze schrijven en dan houdt het op. Stichtingen kunnen wel een beroepschrift met een bezwaar schrijven en naar de rechter, maar moeten telkens aan hogere eisen voldoen. En worden meer en meer “niet belanghebbend” verklaard.
Meer informatie over de afschaffing van actio popularis is te vinden in de scriptie van Maaike Lucus:  Afschaffing van de actio popularis: “Het einde van de ruime rechtsbescherming in het milieurecht?”

Afgegeven beschikkingen

Alle afgegeven beschikkingen met betrekking GGO´s en onze meeste zienswijzen van de afgelopen 10 jaar zijn terug te vinden in de GGO Vergunningen Database (n.b. stel de status in op ‘alle’).

Allereerste bezwaarschriften:

15 februari 1997

BGGO 96/19, S & G Seeds B.V. Enkhuizen voor veldproeven met GG glyfosaatresistente suikerbietplanten onder Nederlandse veldcondities.

BGGO 96/22, Monsanto Europe N.V. te Louvain-La-Neuve, België veldproeven met GG glyfosaatresistente suikerbietplanten onder Nederlandse veldcondities.

25 april 1997

BGGO 96/23, Cobeco Zaden B.V. Lelystad, voor kleinschalige opbrengstbepalingen op praktijkschaal onder Nederlandse veldcondities van gg glufosinaat-ammonium resistente maisplanten.

16 december 2002

BGGO 01/11.38 idem.  Vergunning aan AVEBE voor proeven in het veld met genetisch gemodificeerde aardappelplanten, waarin het kzg-gen is gebracht, op percelen zoals genoemd in de aanvraag in de gemeente Aa en Hunze, Bellingwedde, Borger-Odoorn, Eemsmond, Emmen, Pekela en Veendam.

Stichting VoMiGen en Greenpeace schreven hiertegen een beroepschrift en kregen gelijk van de Raad van State.

De vergunning werd vernietigd.

30 januari 2003 BGGO 01/06.23

Daarna kwam een  tijdelijk moratorium.

De meer dan 100 bezwaren/zienswijzen, beroepschriften, pleitnota’s en open brieven van de Gentechvrije Burgers, hebben we vaak samen met Wieteke van Dort, Stichting VoMiGEN, Stichting Ekopark en Stichting Natuurwetmoeders ingediend.

Omschrijvingen van de zienswijzen/bezwaren/open brieven/aanvullend commentaar/beroepschriften op jaartal: Bezwaren 1997 zie boven, Bezwaren 2002 en 2003 zie boven daarna  tijdelijk een moratorium.

Bezwaren 2006,  bezwaren 2007, bezwaren 2008bezwaren 2009bezwaren 2010, bezwaren  2011, bezwaren 2012, bezwaren 2013, bezwaren 2014, bezwaren 2015bezwaren 2016bezwaren 2017Bezwaren 2018,  Bezwaren 2019.