Bezwaren 2010.

20 januari 2010.

Bezwaarschrift  betreffende een wijziging van een  gentech aardappelproef door AVEBE. Kenmerk IM 04-004/01.

Hoorzitting Vrom Den Haag 2009 AVEBE aardappels Hotel
Hoorzitting Vrom Den Haag 2010 AVEBE aardappels Hotel Mercure.

Hoorzitting van het min. van VROM hierover in Den Haag. Pleitnota van De Gentechvrije Burgers geschreven en voorgelezen. Aanwezig waren Miep Bos,  Rien Eijbers, Wieteke van Dort, Robert Verlinden (VoMiGEN), twee mensen van Burgers voor Gentechvrij Voedsel: Luc Buur (pleitnota) en Els van Dongen en Micha Kuiper en Femke Roorda van het Nederlands Platform Gentechologie.

De AVEBE aanvraag ging over een extra construct waarbij het stap voor stap principe was overgeslagen.

Oproep 1 en om naar de hoorzitting te komen.

Verslag van de Gentechvrije Burgers.

Brief van De Gentechvrije Burgers aan ambtenaar VROM vanwege opmerking tijdens hoorzitting en de verkeerde tekst in het verslag van VROM daarna. De hoorzitting over een proefveld van BASF ging niet door.

Hoorzitting Vrom
Hoorzitting Vrom Den Haag 2010 AVEBE aardappels Hotel Mercure.

7 maart 2010

Leidse Universiteit sluit GMO-onderzoek “geen patienten geïncludeerd “. Tegen deze “gentherapiestudie”, (de aanvraag betreft een klinische toepassing van Lactococcus lactis bacteriën met daarin gekloneerd een recombinant humaan interleukine 10 (hIL-10) gen als ontstekingsremmer bij patiënten met de ziekte van Crohn en ulceratieve colitis) waarbij jonge patienten zichzelf thuis het GMO moesten toedienen en in de koelkast bewaren, hadden wij in 2009 een bezwaarschrift ingediend. Wij schreven o.a.: Ook in dit geval voelen we toch de noodzaak ons af te vragen, wat de mogelijke gevaren kunnen zijn voor de patiënten, die deel zullen nemen aan deze proeven. De voornaamste vraag hierbij is: hoe zeker bent u er van, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor de patiënten zal zijn.

Nog een voorbeeld van het afblazen van een gentherapie, maar dan in 2009, wij hadden een bezwaar en een  eerste  en tweede en derde  aanvulling daarop ingediend. ” Tamaris-onderzoek, “Phase III gene therapy study using XRP0038 / NV1FGF coding for fibroblast growth factor to provide therapeutic angiogenesis for the treatment of critical limb ischemia” in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, vanwege het reeds behalen van het maximale aantal patienten in andere studies wereldwijd”.


 


20 mei 2010.

Bezwaarschrift tegen een klinische gentech studie (betr. uitgezaaid huidmelanoom) in Leiden (AZL). Beschikking.

Kenmerk PorM/RB IM 10-003. Dossier niet meer terug te vinden in de Databank van het ministerie. Reden volgens Bureau GGO: studie nooit gestart.

1. AANVRAAG
De aanvraag heeft betrekking op een fase I klinische studie waarin plasmide DNA wordt toegediend aan patiënten met uitbehandeld en uitgezaaid huidmelanoom. De voorgenomen werkzaamheden zullen plaats
vinden in de gemeente Leiden.
Het plasmide pDERMATT is een gesloten circulair DNA molecuul zonder eigenschappen van een levend organisme of virus en kan als zodanig niet worden gezien als een genetisch gemodificeerd organisme (GGO). Het plasmide zal op de huid worden aangebracht en vervolgens in de bovenste lagen van de huid getatoeëerd. Vervolgens kunnen huidcellen het DNA opnemen. De cellen die het plasmide opgenomen hebben worden hierdoor genetisch gemodificeerd. Het doel van de klinische studie is om patiënten met melanoma te vaccineren om zodoende een melanoom specifieke afweer in het lichaam te versterken en nieuwe uitzaaiingen te voorkomen. Huidtumorcellen hebben specifieke eiwitten, zoals MART-1, op het celoppervlak. KNIP. Beschikking.

Kennislink schreef er een stuk over en plaatste meerde links naar onze pagina´s.

Open brief over deze  medische gentech proef aan de minister van VROM, mevr. Cramer.

Bekendmaking Beschikking in de Staatscourant.


4 september 2010

Bezwaarschrift gentech vaccinproef door Intervet op jonge veulens. Kenmerk  IM 09-004.

Vergunningsaanvraag van het Intervet International

Op 30-10-2009 heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: VROM) van Intervet International B.V. te Boxmeer een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 09-004.

De aanvraag betreft een veterinaire vaccinatiestudie waarin een genetisch gemodificeerde bacterie wordt toegediend aan veulens. In de Rhodococcus equi bacterie zijn een viertal genen verwijderd die een rol spelen bij het ontstaan van chronische longontsteking in veulens. Het doel van de studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen R. equi pneumonie in veulens. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Sint Anthonis.

Op grond van het Besluit ggo dient de Minister van VROM, in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op deze aanvraag te beslissen. Fragment advertentie.

Fragment zienswijze: Ook in dit geval voelen we toch de noodzaak ons af te vragen, wat de mogelijke gevaren kunnen zijn voor de te behandelen veulens, 500-2000, die deel uit zullen maken van deze proeven. De voornaamste vraag hierbij is: hoe zeker bent u er van, dat er geen schadelijke effecten op zullen treden, ook voor mens en milieu, afgezien van het feit, of er eigenlijk wel enig voordeel voor deze dieren zal zijn.


Gentechproef bij honden door Universiteit van Utrecht
Gentechproef bij honden door Universiteit van Utrecht

12 oktober 2010.

Betreft; zienswijze, bedenkingen en bezwaar tegen:

Vergunningsaanvraag van de Universiteit Utrecht.

Op 08-02-2010 heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: VROM) van de Universiteit Utrecht te Utrecht een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk PorM/RB IM 10-002.

De aanvraag betreft een studie waarin plasmide DNA wordt toegediend aan honden met uitgezaaid en uitbehandeld melanoom (huidkanker) om de klinische effectiviteit van een behandeling met het plasmide DNA te evalueren. Het plasmide DNA bevat de sequentie voor het humane tyrosinase eiwit. Het plasmide wordt in spierweefsel toegediend waardoor een aantal spiercellen het DNA zullen opnemen, wat zal leiden tot de productie van humaan tyrosinase in deze cellen. Hiermee wordt beoogd om de herkenning van de tumorcellen door het afweersysteem te stimuleren. De verwachting is dat het afweersysteem maligne melanoomcellen gaat herkennen en zal verwijderen. Het betreft Merial’s ONCEPT(TM) canine melanoma therapeutic DNA vaccine. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Utrecht. advertentie.


23 november 2010

Gentech vaccinproef door Intervet op jonge veulens. Kenmerk  IM 09-004.

Vergunningsaanvraag van het Intervet International

Beroepschrift hierover aan de Raad van State. De Gentechvrije Burgers werden gemachtigd door Stichting VoMiGEN. Kenmerk 201011273/1/A4 .

Persbericht. over de eerste zitting er zou nog een  tweede  zitting volgen.  Zie de uitgebreide informatie hierover via Bezwaren 2012.


Grote foto: Hoorzitting Vrom Den Haag 2010 vanwege AVEBE aardappelproefvelden, Hotel Mercure. Fotograaf: Miep Bos.