Ploumen: Pauzeknop voor TTIP

Van de Rijksoverheid:  Nieuwsbericht | 23-09-2016

Volgens minister Lilianne Ploumen gaat het niet meer lukken een vrijhandels- en investeringsverdrag met de VS af te ronden voor het einde van het jaar. Dit zegt de minister in Bratislava, waar zij is voor een informele bijeenkomst met haar collega handelsministers. Ploumen: ‘Commissaris Malmström heeft de feiten duidelijk op tafel gelegd: de VS beweegt echt onvoldoende op voor de EU cruciale zaken als openbare aanbestedingen en een eerlijker en transparanter geschillenmechanisme voor investeringsbescherming (Investment Court System – ICS). Wij hebben helaas geen aanwijzingen dat zij dat de komende maanden alsnog gaan doen. Feitelijk zijn we in een pauze beland.’   (meer info>)

Demonstratie tegen TTIP, Amsterdam

TTIP demo Amsterdam Jonas Danielplein naar Museumplein, JW was er

Demonstratie tegen TTIP, Amsterdam

Demonstratie tegen TTIP te Amsterdam, 10-10-2015
Demonstratie tegen TTIP te Amsterdam, 10-10-2015
Demonstratie Amsterdam tegen TTIP, 10-10-2015
Demonstratie tegen TTIP te Amsterdam, 10-10-2015

Plm 7.000 mensen namen deel aan deze demonstratie tegen TTIP in Amsterdam. De tocht voerde van het Jonas Daniel Meijerplein naar het Museumplein.

Antwoord van de minister op vragen van leden van de 2e kamer over voorlichting Rijksoverheid over TTIP.

Een de van de vragen is ook interessant in het kader van de etiketteringsplicht van gentech voedsel.

Vraag 3: Impliceert regulatory cooperation in TTIP (bijvoorbeeld door middel van equivalentieverklaringen) dat voor Amerikaanse producten die op de Europese markt belanden niet dezelfde etikettering conform Europese regels wordt gehanteerd?
Antwoord: Nee, samenwerking op het gebied van regelgeving (regulatory cooperation) impliceert niet dat Amerikaanse producten mogen afwijken van de Europese etiketteringsregels  …. (meer info>.)