Glyfosaat- Achtergronden

Voedsel met glyfosaat Miep Bos
Voedsel met glyfosaat Miep Bos

Wat is glyfosaat?

Wat is glyfosaat-ammonium?

Relatie met gentech?

Wat zijn de risico´s

Referentie wetenschappers.

links over glyfosaat


Wat is glyfosaat? Uitleg soms in het Engels of in het Nederlands.

What is glyphosate, explanation sometimes in English and sometimes in Dutch.

Glyfosaat is een herbicide, een onkruidbestrijdingsmiddel van Monsanto, dat het werkzame bestanddeel van Roundup is, maar nu het patent van Roundup is afgelopen, wordt het heel goedkoop nagemaakt, vooral in China.

Hoe werd het ontdekt?

Toevallig viel er wat glyfosaat op een bodem met onkruid, het onkruid verdween daardoor. Glyfosaat is dus het actieve bestanddeel van Roundup. De verdere vaak geheime ingrediënten (inerts) zijn nog giftiger dan glyfosaat zelf, dit staat in het boek Glyphosate van Monsanto zelf.

Hierbij een korte samenvatting van de eigenschappen van Roundup,

zoals die zijn gemeld door Emeritus Professor Dr. Don Huber, in zijn werkzame leven als plantenziektekundige verbonden aan de Purdue Universiteit in de Verenigde Staten. Naast plantenziektenkundige is Dr. Don Huber ook deskundige op het gebied van biochemische oorlogsvoering, hij is adviseur geweest voor 7 Amerikaanse presidenten.
Dankzij die capaciteit was hij in staat om in 2011 in Berlijn voor Dr. Monika Krüger, hoofd Veterinaire Faculteit van de Universiteit van Leipzig, het voorkomen van chronisch botulisme onder melkvee direct te herleiden naar het voorkomen van glyfosaat in het voer.

Korte uitleg over de werking van Roundup,

Het actieve bestanddeel van Roundup is glyfosaat.

 1. Glyfosaat is eerst gepatenteerd als chelator voor het verwijderen van metalen uit ketels (ketelsteen)

Het is een permanente chelator. Dat wil zeggen dat metalen met positieve ionen bij toepassing permanent worden gebonden, niet meer worden losgelaten.

 1. Vervolgens is glyfosaat gepatenteerd als antibioticum.

Glyfosaat behoort tot een van de sterkste antibiotica die door de mens zijn gemaakt.

Glyfosaat is absoluut dodelijk voor bacteriën, schimmels, wormen, aaltjes, insecten en andere organismen op en rond de bodem.

Bekijk de twee video’s van de interviews van Dr. Mercola met de endocrinoloog en arts Dr. Zack Bush over mens en bodem op Vimeo of YouTube.

How Soil Microbes and Intracellular Communication affect human health- Dr. Mercol interviews Dr. Zach Bush

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/04/09/soil-microbes-intracellular-communication-affects-health.aspx

———————————————————————————————————–

Toegevoegd door redactie in 2022:

Zie ook Dr. Zach Bush.

En: Rich Roll: E353 – Zach Bush MD RICH ROLL GMOs, Glyphosate & Gut Health.

In this first appearance on the Rich Roll Podcast, we explore the difference between the science of disease and the science of health, while diving into the microbiome as a critical predictor of and against illness.

————————————————————————————————————

Daarnaast blokkeert glyfosaat de Shikimate pathway, dat van essentieel belang is voor de opname van mineralen (Ca, Mg, Na, K, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Zn e.d.) in de planten. Hiermee worden de planten en het bodemleven beroofd van de mogelijkheid om essentiële aminozuren aan te maken (18 stuks) en om de verbindingen te maken die behoren tot de natuurapotheek (ca 250.000 verbindingen).

De natuur heeft voor alle natuurlijke ziekten en plagen minstens een oplossing. Die zijn met de fixatie van metalen geblokkeerd. De consument (dier en mens) hebben de planten nodig om hen tegen ziekten en plagen te beschermen, zij maken de natuurapotheek aan.

Het drama van het genetisch gemodificeerde veevoer in de gangbare landbouw is dat dit ook glyfosaat en AMPA bevat.

 1. Het doodt de darmflora, zodat een heleboel voor vitaliteit en gezondheid noodzakelijke enzymen en andere voedingsstoffen voor dier en mens niet meer worden aangemaakt.
 2. De glyfosaat en AMPA die via de mest op het land komen doden daar de noodzakelijke bodembiologie. Bodemmicrobiologie vertoont veel overeenkomsten met de microbiologie in de ingewanden van dier en mens.
 3. Het legt alle mineralen permanent vast en blokkeert de opname in de stofwisseling van mens en dier. Gevolg: Autisme, Alzheimer, Parkinson, ADHD, ALS, hart en vaatziekten, kanker, depressie, auto immuunziekten.
 4. Bij melkvee / runderen krijg je chronisch botulisme. Onder slachtvee krijg je het niet omdat ze te kort leven. Slachtvee veel misgeboorten, ingewandsstoornissen, afwijkingen op de lever e.d.
 5. Glyfosaat en AMPA zit ook in het vlees en de melk.

Astma is geen longprobleem. Het is het probleem van ontbrekende darmflora die de longen voorziet van de enzymen en voedingsstoffen die de longen gezond moeten houden. En zo zijn er nog vele andere darmbacteriën die noodzakelijk zijn voor menselijke gezondheid.
Roundup is een van de agro-chemicaliën die in sterk hebben bijgedragen tot de toename in bovengenoemde beschavingsziekten. Zie presentatie Dr. Don Huber.(onder)

Alles van Roelf Havinga, TEAM Ecosys.

Zie ook: GMWatch: Glyphosate and Roundup proven to disrupt gut microbiome by inhibiting shikimate pathway.


Glyphosate

is a biocide/herbicide. First it was designed to clean up industrial boilers . It is the active ingredient in Roundup. Made by Monsanto. The inerts, the secret ingredients, are more dangerous than glyphosate itself, Monsanto writes in its book Glyphosate. Now everyone can make it.

“What glyphosate does is it blocks an enzyme pathway in the plant or in the bacteria that is called the shikimate pathway. These enzymes are responsible for making some of the most important compounds in food. Some of these are the ringed carbon structures that are the backbone of hormones, such as tryptophan.” (Quote Dr. Z. Bush, see video below).

How Soil Microbes and Intracellular Communication affect human health- Dr. Mercol interviews Dr. Zach Bush

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/04/09/soil-microbes-intracellular-communication-affects-health.aspx

Dr. Mercola Interviews Dr. Bush About Soil Microbes – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=VLKbNEYgBTg


“Eén van de belangrijkste zaken in de EU is het geldende VOORZORGSPRINCIPE.

24-05-2016: Op basis van onderstaande twijfelpunten zou glyfosaat, het actieve bestanddeel van Roundup niet mogen worden toegepast voordat onomstotelijk is vastgesteld dat het middel werkelijk onschadelijk is: :

 1. Roundup is een systemisch middel dat zeer breed werkt en daardoor allerlei organismen schaadt die helemaal geen onderdeel  zijn van de doelgroep waartegen glyfosaat/Roundup wordt ingezet.  Het verhindert een aantal belangrijke enzymatische processen die ook het verteringssysteem van de mens zelf schaden. Men heeft geen enkel zicht op de som van de gevolgschade.
 2. de verwijzingen van onafhankelijke wetenschappers naar de schadelijkheid van glyfosaat in een heel breed spectrum van doseringen worden genegeerd, te beginnen met de voortplantingsproblemen die al bij ultra-lage doseringen optreden. De praktijk is dat de EFSA aan het handje van bedrijfsgerelateerde wetenschappers loopt, die in de beoordelingscomité’s zijn neergestreken en de onafhankelijken proberen te overschreeuwen (denk aan het zwartmaken van Seralini !!)
 3. Verder zijn de indicaties dat Roundup NIET zomaar ff wordt afgebroken legio; in de rivier de Maas schommelen de concentraties van glyfosaat en het zeer schadelijke afbraakproduct AMPA al sinds jaar en dag rond de drinkwaternorm. Glyfosaat hecht zich ook aan bodemdeeltjes en heeft nog jarenlang een schadelijk effect (prof. Don Huber)
 4. Glyfosaat legt tweewaardige elementen (dus ook veel sporenelementen) vast, die dus niet meer door de plant kunnen worden opgenomen. Dat deze elementen worden aangetoond in chemische analyses zegt dus heel weinig over de feitelijke beschikbaarheid. Glyfosaat veroorzaakt dus kunstmatig opgewekte gebreksziekten.
 5. Glyfosaat is een bacteriostaat. Dat wil zeggen dat het bacterieel leven in de bodem wordt ‘bevroren’ en vervolgens afsterft. Helaas zijn dat veelal de gunstige bacteriën, waardoor schadelijke schimmels en bacteriën de overhand krijgen. Zeker in combinatie met drijfmestinjectie en de compactie veroorzaakt door zware machines treden er grote zuurstoftekorten op waardoor de vitaliteit van de bodem (en dus de gewassen) enorm wordt geschaad.
 6. In hoeverre glyfosaat ‘met mate’ wordt gebruikt zoals men suggereert, is een open vraag. Praktijkonderzoek naar de feitelijk gebruikte doseringen en de selectiviteit van de toepassing (zie punt 7) zou zeer waarschijnlijk heel interessante gegevens opleveren maar wordt niet uitgevoerd.
 7. Glyfosaat/Roundup wordt in de landbouw steeds meer als cosmetisch (gemaks)middel gebruikt (zoals veel particulieren trouwens ook nog steeds doen), waarbij de toepassing in geen verhouding staat tot de schadelijkheid van het middel. Voorbeeld: er wordt STANDAARD gespoten voorafgaande aan de voorbereiding van een zaaibed voor mais, of er nu veel onkruid staat of niet. We praten dus over een aanzienlijk oppervlak dat jaarlijks in NL voor de bijl gaat. Ook het doodspuiten van graan en aardappelloof komt steeds meer in zwang.

De belangrijkste conclusie is dus dat het middel erger is dan de kwaal en dat het gemak waarmee glyfosaat wordt toegepast enorme schade veroorzaakt die nog nauwelijks wordt herkend door een aantal versluierende factoren. De grote vraag is dus eigenlijk of de politiek de goede kant op wil kijken, als het gaat om het verzamelen van argumenten vóór continuering van de toelating van glyfosaat.

De recente Duitse onderzoeken die erop wijzen dat vrijwel elk individu glyfosaat in zijn systeem heeft, worden weggemoffeld door de media. Zou de politiek werkelijk denken dat dat voor Nederland niet geldt, en zou dat geen zwaarwegende reden zijn om in Europees verband nu eens te gaan uitzoeken wat glyfosaat nu werkelijk voor effecten heeft in het menselijk en dierlijk organisme? Bron, Netwerk Vitale Landbouw en Voeding.” 

“Herbicide-resistente (HR) gewassen

De werking van glyfosaat: chelator én uiteindelijk biocide,
vanwege de blokkerende werking op sommige enzymatische processen.
cheleren betekent inkapselen
Glyfosaat legt sporenelementen vast in de bodem en het gewas, doordat het zich heel gemakkelijk bindt aan (tweewaardige) metalen. Door deze eigenschap zijn gewassen niet meer in staat natuurlijke beschermingsstoffen tegen ziekten aan te maken. Dit heeft ook zo zijn gevolgen voor de kwaliteit van het voedsel, voor dier en mens. Het bodemleven kan de bouwstenen voor die beschermende stoffen namelijk niet meer aanleveren zonder een minimale hoeveelheid van die (essentiële) sporenelementen tot zijn beschikking te hebben.

Een biocide is een stof die levende organismen doodt.
Glyfosaat blokkeert een aantal enzymatische processen, door EPSP stil te leggen. Daardoor kan een aantal essentiële eiwitten niet meer gevormd worden en gaat de plant uiteindelijk dood. Na gebruik op bodem en gewas wordt glyfosaat snel opgenomen door de plant en gebonden door de bodem en blijft dus nog gedurende lange tijd aanwezig. Het krijgt zo alle gelegenheid ook zijn destructieve invloed op het bodemleven uit te oefenen. Want steeds wanneer er kunstmest wordt gestrooid, komt er een gedeelte van het door de bodem gebonden glyfosaat weer vrij, wanneer de fosfaten uit de kunstmest de plaats van het glyfosaat op de bodemdeeltjes innemen. Het vrijgekomen glyfosaat blijft daardoor niet alleen over langere perioden in sloot- en rivierwater opduiken, maar wordt zelfs in de urine van mens en dier aangetroffen. Leuk detail is dat de inname van kleine hoeveelheden glyfosaat (3 ppm=mg/kg) al voldoende is om geboorteafwijkingen, hersenaandoeningen en leukemie te veroorzaken.” Bron,Netwerk Vitale Landbouw en Voeding.

Wat zijn de risico´s?

What glyphosate does is it blocks an enzyme pathway in the plant or in the bacteria that is called the shikimate pathway. These enzymes are responsible for making some of the most important compounds in food. Some of these are the ringed carbon structures that are the backbone of hormones, such as tryptophan. Bron: Dr. Z. Bush ge-interviewd door dr. Mercola.

Hoe bodemmicroben en intercellulaire communicatie de menselijke gezondheid beïnvloeden. Het gaat ook over glyfosaat die in de bodem terecht komt, o.a. de enzymen in de plant blokkeert. Enzymen die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van mens, dier en plant!

Seeds of Truth: GMOs and Roundup interview met Dr. Stephanie Seneff

Press Release: New Study: Glyphosate persists! And European top soils are contaminated with it.

Friday, October 13, 2017

A new research study[1] from the European Commission’s Joint Research Centre and two Dutch laboratories shows that 45% of Europe’s top soil contains glyphosate residues, demonstrating the over-reliance of the EU agricultural model on this harmful herbicide chemical.


Een van de sleutelstudies waar IARC zich op baseert is een onderzoek uitgevoerd door Monsanto zelf, uit 1983, en dat al in die tijd vraagtekens plaatst bij de veiligheid van het bestrijdingsmiddel. Voor de studie gaven Monsanto-onderzoekers muizen in een oplopende dosis glyfosaat. Het resultaat: gelinkt aan de dosis ontwikkelen onderzochte dieren vaker tumoren. bron.

Van: GMO Free Canada  

Emails from an EPA toxicologist to the EPA official in charge of assessing whether glyphosate, the active ingredient of Monsanto’s Roundup herbicide, causes cancer, reveal accusations of ‘staff intimidation’ and ‘political conniving games with the science’ to favor pesticide corporations. A particular email, made available through a lawsuit against Monsanto, revealed that career EPA toxicologist Marion Copley states unequivocally to EPA bureaucrat and Monsanto supporter Jess Rowland: “It is essentially certain that glyphosate causes cancer.” That is the scientific truth. Yet Monsanto, being the disgusting and thoroughly unethical corporation that it is, keeps fighting this truth in order to dupe farmers and the public into buying their carcinogenic Roundup weedkiller – “as safe as table salt” Monsanto says. And then Monsanto influences the pencil-pusher in the EPA, like Jess Rowland, to do their bidding.

READ: http://www.theecologist.org/…/suppressed_epa_toxicologist_i…

READ: https://trofire.com/…/former-epa-deputy-director-jess-rowla…

READ the letter: http://gmofreeusa.org/…/EPA_MarionCopleyCorrespondenceToJes…

Bekentenis van EPA medewerkster over giftigheid glyfosaat.
Bekentenis van EPA medewerkster over giftigheid glyfosaat dat kanker kan veroorzaken.

Tote Tiere kranke Menschen.

Glyfosaat wordt gebruikt bij veel gentech gewassen, die worden er nl. tegen bestand gemaakt. Die gentech planten kunnen dus bespoten worden zonder dat ze dood gaan, wat met andere planten wel het geval is. Ook wordt glyfosaat gebruikt bij het afrijpen van granen (tarwe bv) en aardappels, ook in Nederland, een onwenselijke situatie. Nog steeds actueel: Power Point Presentation of Mrs. Swanson about the gut-brain connection and GlyphosatePower duurt enige minuten voordat die afgespeeld wordt.

31/12/2015: Glyphosate is the most widely used herbicide in the world, found in 750 formulations including Roundup. It is sprayed directly on GMO crops such as corn, soy, canola, sugar and more during the growing season and on non-organic food crops such as wheat, sugar, dried peas, beans, grains and legumes as a drying agent before harvest. It does not wash, dry or cook off and has been shown to destroy gut bacteria and cause series harm at levels far below that which is allowed on our food. Find out more about GMOs and Glyphosate at this important Power Point Presentation of Mrs. Swanson about the gut-brain connection and Glyphosate more on glyphosate here.

5 september 2016: Vaccinatie-glyfosaat link gelegd door Anthony Samsel. (Vaccine-glyphosate link exposed by Anthony Samsel.)


The Lie About Glyphosate – YouTube


Zika? Monsanto’s Roundup associated with smaller heads

by Jon Rappoport

January 31, 2016

Glyphosate-Based Herbicides Produce Teratogenic Effects on Vertebrates by Impairing Retinoic Acid Signaling

Alejandra Paganelli , Victoria Gnazzo , Helena Acosta , Silvia L. López , and Andrés E. Carrasco * Laboratorio de Embriología Molecular, CONICET-UBA, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Paraguay 2155, 3° piso (1121), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Chem. Res. Toxicol. , 2010 , 23 (10), pp 1586–1595 DOI: 10.1021/tx1001749 Publication Date (Web): August 9, 2010 Copyright © 2010 American Chemical Society * Corresponding author. Phone: +5411 5950 9500 ext. 2216 . Fax: +5411 5950 9626.

Comment by Jon Rappoport: And if there is any doubt that the authors are talking about the birth defects now being (falsely) attributed to the Zika virus, they follow up with this comment: “There is growing evidence raising concerns about the effects of GBH [glyphosate-based herbicides] on people living in areas where herbicides are intensely used.  Women exposed during pregnancy to herbicides delivered offspring with congenital malformations, including microcephaly [small heads], anencephaly [missing major parts of brain and skull in embryos], and cranial malformations.”

Birth Defects and Glyphosate (Roundup) Connection. interview met Dr. Stephanie Seneff door Zen Honeycutt. (Moms across America).

Birth Defects and Glyphosate (Roundup) Connection with Dr. Seneff – YouTube


9-11-2015 Jeffrey Smith: Een nieuw onderzoeksrapport (Eng.) in de glyfosaatserie door Anthony Samsel en Stephanie Seneff laat zien dat het Monsanto is die het mis heeft en hoe hun eigen onderzoeken al 30 jaar geleden onvoorwaardelijk relaties naar kanker laten zien. <MEER (Eng.)>


29-11-2015 Jeffrey Smith: A new paper in the glyphosate series by Anthony Samsel and Stephanie Seneff shows that it is Monsanto who is out of step, and how their own studies demonstrated unqualified links to cancer for over 30 years. <MORE>


07-05-2015 Dr. Mercola: Monsanto Has Known for Nearly 35 Years That GMOs Promote Cancer.


1 juni 2015: Bericht/press release of/van The Institute of Science in Society

Glyphosate, the main ingredient in the herbicide Roundup, is now considered a carcinogen by Denmark’s Working Environment Authority (WEA) [1]. This comes in the wake of the recent World Health Organization (WHO) reclassification of glyphosate as probable carcinogen (see [2] Glyphosate “Probably Carcinogenic to Human” Latest WHO Assessment , (ISIS 66).

The WHO group of 17 experts links glyphosate specifically to non-Hodgkin lymphoma, a disease affecting approximately 1 040 Danes each year, and the rate is growing for reasons unknown [1]. The WHO report raises the concern of Philippe Grandjean, professor of environmental medicine at the University of Southern Denmark.


April 2015 Open Letter to the People of China: Ambassador Liu Xiaoming Embassy of the People’s Republic of China 49 Portland Place , London W1B 1JL Request for urgent letter to be forwarded to President Xi Jin-ping and Premier Li Ke-qiang OPEN LETTER: The Impact of Glyphosate/Roundup on global health.

Nieuw onderzoek van de WHO (2015) toont aan, dat Roundup (bestrijdingsmiddel waar glyfosaat in zit) kankerverwekkend kan zijn.

Institute of Science In Society Report 24/03/15 Glyphosate ‘Probably Carcinogenic to Humans’ Latest WHO Assessment

The world authority on cancer’s evidence-based assessment is pitched against the Monsanto-led corrupt approvals in US and Europe Dr Mae-Wan Ho and Dr Nancy Swanson.

More on Roundup: ISIS Report 30/03/15 Elsevier Climb Down over Séralini Retraction but IARC Retraction Next for Monsanto

Elsevier has quietly distanced itself from its misdeed, but Monsanto is outrageously calling for another retraction Prof Peter Saunders.

ISIS Report 8/10/14 Widespread Glyphosate Contamination in USA Most comprehensive study reveals glyphosate and AMPA in the environment over 9 years and across 38 states Dr Eva Sirinathsinghji .


18-04-14 Krant van Lelystad: Gemeente Lelystad gebruikt vanaf 2015 geen chemische onkruidbestrijding meer.


3 februari 2014: Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat van alle onderzochte bestrijdingsmiddelen Roundup de meest giftige is. Dat komt niet alleen door het actieve ingredient glyfosaat, maar vooral door de toegevoegde fabrieksgeheime stoffen die niet worden getest op giftigheid.

Pesticide toxicity vastly understated, claims Professor Séralini: Major pesticides are more toxic to human cells than their declared active principles.

By Oliver Nieburg+ , 31-Jan-2014 Major pesticides are more toxic to humans than their declared active principles, according to a new study by divisive French scientist Gilles-Eric Séralini.


Afrijpen van gewassen met glyfosaat.

Het is helaas zo, dat steeds meer boeren hun gewassen rijp spuiten met Roundup. De Deense varkensfokker Ib Borup Pedersen heeft in 2012 in eigen onderzoek aangetoond dat zijn Roundup Ready soja (gentech soja) uit de VS 250 mg/kg (ppm) glyfosaat bevatte maar dat zijn eigen gerst 2.500 mg/kg glyfosaat bevatte. Hij had dit rijp gespoten met Roundup. Hij was dit onderzoek begonnen omdat hij misvormde biggen bleef houden nadat hij zijn gentech soja uit het voederrantsoen had geschrapt.  De video van zijn presentatie in Kopenhagen in het kader van de Growing Doubt campagne. van Greenpeace is te zien op YouTube: Changeover to Non- GMO soya in Denmark – YouTube .

Stop onmiddellijk met het gebruik van Roundup! “Een gewas en bodem met koolstof en mineralen in balans geven onkruiden, insecten, plant- dier- en beschavingsziekten weinig kans”.

Changeover to Non-GMO soya in Denmark – YouTube

2 december 2013: Power Point Presentation of Mrs. Swanson about the gut-brain connection and Glyphosate over Roundup dat over de oogst wordt gesprayed bij “afrijping” groot risico op ziekte, koopt alleen nog biologisch. Voor het afrijpen van het graan, en andere gewassen spuit men tegenwoordig ook in Nederland met Roundup (werkzame stof  glyfosaat), zodat de gewassen gelijk rijp worden. Het Roundup (bestrijdingsmiddel) gaat in de plant zelf zitten en sommige stoffen van Roundup verdrijven de zo noodzakelijke vitaminen en mineralen door ze onwerkbaar te maken. Het bestrijdingsmiddel kun je er niet afwassen de plant neemt het via de wortels op. Verschillende ernstige ziekten kunnen het gevolg zijn. Dit gebeurt sluiperderwijs. Koop dus nu alleen nog biologisch brood, pasta e.d.

Burgerinitiatief om Roundup en andere biociden in Lelystad te verbieden betreffende het gebruik door de gemeente Lelystad.

3 december 2013 ons helaas zeer uitgeklede burgerinitiatief om Roundup en andere chemische bestrijdingsmiddelengebruik door de gemeente Lelystad te verbieden is toch aangenomen! Het gaat in de loop van 2015 in. De dwingende voorwaarde sub. a werd via een amendement van de CU geschrapt. Daarna werd dit wel unaniem aangenomen.

Dinsdagavond 1 oktober: 19.55 Twee onderwerpen: inspreken door Thea en Miep Bos namens de Bezorgde Burgers tegen gif op de Flevokust over Flevokust. Anita de Harde zal verder spreken namens de Gentechvrije Burgers over het burgerinitiatief om Roundupgebruik en dergelijke te doen verbieden, die de gemeente Lelystad gebruikt. Het geheel met beelden. Komt allen naar het stadhuis van Lelystad. Aanvang inloop 18.45

Omroep Flevoland berichtte hierover.


27 aug. 2013.  Aanvraag van het burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad is verstuurd!


26-07-2013 Alles over onze digitale petitie tegen het gebruik van glyfosaat in de gemeente Lelystad.Vrouw kreeg eczeem en andere klachten  na aanraking met bestrijdingsmiddelen.


Roundup and birth defects. Full report. Milieudefensie: Europeanen krijgen zonder het te weten het gif glyfosaat binnen. 19 September 2012: Monsanto Roundup weedkiller and GM maize implicated in ‘shocking’ new cancer study.


26-07-2013 Rotterdam bant Roundup.


6 juni 2013: Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. Anthony Samsel 1 and Stephanie Seneff 2,*


Gemeente Lelystad gebruikt de DOB-methode en gebruikt dus glyfosaat.

17-09-2012 Vanmorgen sprak een burger uit Lelystad met een man die Roundup spoot in Lelystad-Zuid. Ze vertelde dat de buurt geen Roundup wil. Hij was even gestopt met sprayen maar daarop spoot hij gewoon verder en zorgde er voor dat zij de drift inademde.

This morning a citizen from the city of Lelystad spoke to a labourer who was spraying Roundup. She told him that the neighbourhood don’t want Roundup sprayed. His answer was to continue spraying while she was speaking. So she inhaled the drift (=mist).


Fragment lezing Dr. D. Huber:

Glyfosaat:

Niet waargemaakte beloften – Overdreven voordelen

~Hogere opbrengsten ~Lager gebruik pesticiden ~Minder na verliezen bij oogst ~Verbeterde stikstof N-fixatie~Droogte en zout tolerantie~Verhoogde fotosynthese~ Sterkere wortelgroei & fysiologisch functioneren ~Ziekte resistentie~Lagere risico‘s (economisch)~Lagere kosten~Verhoogde veiligheid ~Eenvoudiger beheer – resistante onkruiden & ziekten

= VERRAAD VAN HET PUBLIEKE VERTROUWEN Gehele lezing met voorbeelden Dr. D. Huber. Bron: Huber-PP-EU-tour-14okt-4-nov-2011-NL


Wat is glyfosaat-ammonium (GLA)?

Dit is ook een biocide/herbicide, dat gebruikt wordt bij GMO´s.

Wordt je per ongeluk bespoten, of kom je in aanraking met drift (nevel die een tijdlang blijft hangen) ga dan onder de douche en spoel je ogen. Het bestrijdingsmiddel dat alle planten doodt, is een middel dat zich langzamerhand over de plant verspreidt en zich dus uitbreidt. Een (overleden) slachtoffer van een soortgelijk bestrijdingsmiddel, GLA, vertelde hieronder haar verhaal.

Fragment:

In 1992  liep ik met mijn hond  in het Amsterdamse Beatrixpark. “Het was bijna 7 uur en het was aan het schemeren.  Toen reed er een man met een wagentje met een verstuiver met bestrijdingsmiddel. Ik had er geen kennis over. Bleek het later Finale SL14 te zijn. Hij besproeide mij en mijn hond terwijl ik op een bankje zat. Een jaar later was ik weer eens in het Beatrixpark en zag daar in het gras allemaal bruine randjes. Ik stapte ‘s avonds in mijn bed en toen bleek mijn hele been rood te zijn. Het jeukte erg. Ik heb aan een vriend gevraagd om wat foto’s te maken.”

Bij Lily Eijsten viel op een gegeven moment het kwartje dat beide bezoeken aan het Beatrixpark iets met elkaar te maken hadden. Bij dat eerste bezoek raakte ze gevoelig (gesensibiliseerd), de tweede keer sloeg een allergie toe. “Ik ben weer terug gegaan om te kijken of ik het goed had. en ja hoor, mijn armen zaten onder, alles zwol op”. Om zeker van haar zaak te zijn vroeg Eijsten een Amsterdamse professor haar te onderzoeken. “Ik moest van die man een liter Finale halen, in Aalsmeer. Hij had er niet eerder wat mee te maken gehad. Achteraf staat voor mij als een paal boven water dat de test verkeerd is uitgevoerd. Finale lost op in water en hij gebruikte als dragerstof vaseline, en dat sluit de huid af. Uit wetenschappelijke heb ik geconcludeerd, dat hij  verkeerd heeft gehandeld, maar dat wil hij niet toegeven.”

Mvr. Eijsten kreeg eczeem van het bestrijdingsmiddel GLA, dat nooit overging en resulteerde in een open been op latere leeftijd.

Roundup gelinkt aan ziekte van Parkinson.

Neurotoxicology and Teratology Volume 34, Issue 3 , May-June 2012, Pages 344-349 Glyphosate induced cell death through apoptotic and autophagic mechanisms

 • a Department of Neurology & Institute of Neurology, Ruijin Hospital affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China
 • b Lab of Neurodegenerative Diseases & key Laboratory of Stem Cell Biology, Institute of Health Science, Shanghai Institutes of Biological Sciences, Chinese Academy of Science & Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200025, China

Chinese wetenschappers linken gebruik van Roundup aan ziekte van Parkinson . (9-5-2012) Chinese onderzoekers van de Shanghai Jiao Tong Universiteit leggen in het wetenschappelijk tijdschrift Neurotoxicology and Teratology een link tussen het gebruik van herbiciden op basis van glyfosaat en de ziekte van Parkinson. Ze onderzochten de effecten van glyfosaat op verschillende P12 cellen en ondekten dat het ten koste gaat van de levensvatbaarheid van deze cellen. Glyfosaat zorgde voor extra sterfte van cellen via autofagie en zette aan tot apoptose. Verder stelden ze vast dat deze effecten bij de met glyfosaat behandelde cellen minder waren wanneer het Beclin-1 gen werd gedeactiveerd.


Waterleidingbedrijven maken zich grote zorgen om de afbraakproducten AMPA die achterblijven na gebruik van Glyfosaat. Prioritaire stoffen. Met betrekking tot de zogenaamde lijst met prioritaire stoffen van de Europese Kaderrichtlijn Water heeft Vewin kunnen bewerkstelligen dat de stoffen glyfosaat, mecoprop en bentazon opnieuw zullen worden beoordeeld en eventueel aan de lijst zullen worden toegevoegd. Deze schadelijke en moeilijk te verwijderen stoffen worden in te hoge concentraties aangetroffen in Nederlandse drinkwaterbronnen.

In maart van dit jaar waarschuwt de AID dat bij gebruik van Glyfosaat op slootkanten hoge boetes worden uitgedeeld van 2000 Euro o.a. omdat dit middel steeds meer in ons oppervlaktewater terecht komt.


Wetenschappers waarschuwen voor ernstige gevolgen van wijdverbreide toepassing glyfosaat.

De wetenschapper Don Huber , die onlangs met pensioen ging bij de Purdue Universiteit , vertelt dat uit zijn onderzoek blijkt dat het wijdverbreide gebruik van glyfosaat negatieve effecten heeft op de bodem, de planten, gezondheid van dieren en de gezondheid van mensen. Hij vond een stelselmatige toename van een bepaalde schimmel op tarwe waarop glyfosaat was gebruikt. Glyfosaat blijkt ook te leiden tot minder mangaan, wat essentieel is voor de afweer van de plant tegen ziekten en milieu-stress.

Huber : “glyfosaat kan voedingsstoffen zoals mangaan, koper, kalium, ijzer, magnesium, kalk en zink in planten vastleggen zodat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Glyfosaat doodt onkruid door essentiële nutriënten voor de afweer van planten te binden. Glyfosaat doodt onkruiden niet direct maar blokkeert hun afweer zodat pathogenen in de bodem in actie kunnen komen en de onkruiden doden. Glyfosaat verzwakt de plant dusdanig dat het vatbaar wordt voor schadelijke bodemschimmels.”

Alles over de giftigheid van Glyfosaat tekst in het Nederlands van de Stichting Natuurverrijking.

3 September 2012: The woes of GMOs – Glyphosate and GMOs Impact on Crops, Soils, Animals and Man Dr. Don M. Huber, Emeritus Professor of Plant Pathology, Purdue University

16 september 2011:Motie GL Rik Grashoff: Glyfosaat in Nederlandse huishoudens en in gemeenten verboden. Political party GroenLinks sees to it that Parlement has spoken out: Glyphosate is now forbidden in Dutch households and in -Cities. WANNEER gaat dit echt gebeuren?

20-01-12: Glyphosate found in human urine.

Bericht aangemaakt op 22 oktober 2011

Lezing dr. Huber (lees hier zijn update in het Engels:Huber-opdate-10-22-11 een verslag van de lezing in het Nederlands (Netwerk Vitale Landbouw heeft hem uitgenodigd voor een aantal lezingen) in Nederland.

Speech by dr. Huber (read his update here in English Huber-opdate-10-22-11 ) in the Netherlands.


Mevrouw, mijnheer,

Er wordt in ons land met name in de landbouw en volkstuinen veel herbicide met de chemische stof glysofaat gebruikt.

Indien het juist is dat wat nu praktijken en onderzoeken aantonen; namelijk zeer schadelijke gevolgen voor het bodemleven en indirect voor de gezondheid van mens dier en gewassen, is dat zeer verontrustend.

Er zou zelfs een nieuw pathogeen zijn ontstaan/aangetroffen, wat in het circuit bij veevoer, ook in kadavers aanwezig zou zijn.

Wij bevelen verdere bekendmaking zo veel mogelijk aan.

Met hartelijke groeten,

Wilbord Braakman,

Bestuurslid Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Biologisch tuinder – agrarisch adviseur.

0224 561166 -06.4444.7001 – Schagen.

It’s raining Roundup!

Glyphosate, the chemical ingredient of Roundup herbicide, and its breakdown product aminomethylphosphonic acid (AMPA) are frequently found in rainfall and rivers in the Mississippi Basin, where most GM crops tolerant to glyphosate are grown, according to findings by the US Geological Survey (USGS). The USGS reports that glyphosate use rose by more than eightfold, to 88,000 tons, in the 15 years to 2007, further eroding the myth that GM crops reduce chemical use.

The USGS found glyphosate in more than 60% of air and rain samples taken in Mississippi, Iowa and Indiana, with AMPA found in more than 50% of samples. Researchers from the USGS estimate that about 1% of glyphosate sprayed ended up in surface waters in the four areas where monitoring was conducted in streams and rivers. The highest median level of glyphosate detected was 5.7ug/litre. In Europe, this level would not be allowed to enter the public water supply. [ Read the Article ]

Published studies on the findings: – Glyphosate in the atmosphere. Environmental Toxicology and Chemistry 30: 548-555 – Glyphosate in surface waters of agricultural basin. Pesticide Management Science 67: doi: 10.1002/ps.2212

Text re: glyphosat auf Deutsch, Italiano: Il diserbante più venduto al mondo causa malformazioni genetiche di Andrea Bertaglio – 04/07/2011En Français

Technical Announcement: Widely Used Herbicide Commonly Found in Rain and Streams in the Mississippi River Basin.

Released: 8/29/2011 8:19:35 AM

Contact Information: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey Office of Communications and Publishing 12201 Sunrise Valley Dr, MS 119 Reston, VA 20192 Paul Capel Phone: (612) 625-3082 Kara Capelli Phone: (571) 420-9408

Demand Safety Assessment of Monsanto’s Roundup The most common genetically modified food crops are bred to withstand the application of herbicides. Glyphosate, the active ingredient in Monsanto’s Roundup, is absorbed into the roots, shoots and fruits of plants that we and our livestock consume. It has been shown to persist in food and cannot be completely removed by washing, peeling or processing produce or grains. So basically, if you’re consuming food from plants treated with Roundup, then you may be consuming residues of this chemical that is linked to cancer, birth defects and nervous disorders like Parkinson’s disease. MORE

Allerlei links over glyfosaat, een bestrijdingsmiddel dat vaak gebruikt wordt bij gentech gewassen. Die worden er nl. resistent tegen gemaakt d.m.v. genetische manipulatie.

NEW in 2011: ROUND UP AND BIRTHDEFECTS.

Dr. Huber Explains Science Behind New Organism and Threat from Monsanto’s Roundup, GMOs to Disease and Infertility from Food Democracy Now!

GM food toxins found in the blood of 93% of unborn babies By Sean Poulter Last updated at 11:07 AM on 20th May 2011The study can be found here.

17 mei 2011 Dr. D. Huber on Glyphosate. 1 and 2. (Explaining letter Vilsack).

21-02-2011, Mae-Wan Ho: Emergency! Pathogen New to Science Found in Roundup Ready GM Crops?

February 2011: Researcher: Roundup or Roundup-Ready Crops May Be Causing Animal Miscarriages and Infertility. (Onderzoeker: Roundup of Roundup Ready gewassen zouden miskramen en onvruchtbaarheid bij dieren kunnen veroorzaken.)

January/february 2010: The widespread use of glyphosate is causing negative impacts on soil and plants as well as possibly animal and human health. These are key findings of Don Huber, emeritus professor of plant pathology, Purdue University.

Teken ook en steun dr. Gilles-Eric Séralini ( wetenschappelijke artikelen die beschrijven dat glyfosaat schadelijk is, hij wordt in discrediet gebracht) en zijn mede auteurs. Brief met steunbetuiging (Eng.)

Sign up and Support to Gilles-Eric Séralini and his co-authors. Support letter. The attacks on GE Séralini and his colleagues Incomprehensibly, the French Association of Plant Biotechnology (AFBV), chaired by Marc Fellous, Professor of Genetics and former president of the Biomolecular Engineering Commission (a governmental commission to assess agricultural GMOs, where Professor Séralini was a member from 1998 to 2007), supported by well-known professors like Claude Allegre and Axel Kahn, stated in a press release dated from December 14, 2009, that “The work of Professor Séralini has been invalidated by the scientific community.” These allegations are totally false and have no basis. Not only has all of the work conducted by Professor Séralini and colleagues been published in international journals after rigorous peer review by anonymous referees, but also none of their work has been subject to any science-based or formal means of invalidation. CUT.

21 september 2009 Watchdog (Engels): Commetaar op glyfosaat.

23 juni 2009 Scientific American: Roundup nog schadelijker dan gedacht. Vernietiging van menselijke cellen. Wetenschapper die waarschuwt voor gezondheidsrisico’s door Monsanto’ s herbicide, wordt bedreigd.Scientist Warning of Health Hazards of Monsanto’s Herbicide Receives Threats. GM Watch, April 27, 2009 Straight to the Source 1.Threats to scientist There are reports coming our of Argentina of attempts to intimidate the lead researcher of the study showing that Roundup – the glyphosate  herbicide developed by Monsanto,  could cause brain, intestinal and heart defects in fetuses.

2.Herbicide Used in Argentina Could Cause Birth Defects

16 april 2009

Zaplog: Onderzoekers slaan alarm over glyfosaat in sojateelt BUENOS AIRES,, 16 april 2009 (IPS) – Argentijnse onderzoekers hebben nieuwe aanwijzingen over de schadelijkheid van glyfosaat, het actieve bestanddeel in de onkruidverdelger Roundup van biotechgigant Monsanto.

6 januari 2009. Belangrijk onderzoek: Formulations Induce Apoptosis and Necrosis in Human Umbilical, Embryonic, and Placental Cells naar de formulering (is de totale herbicide “Roundup” nl. de werkzame stof glyfosaat en fabrieksgeheime stoffen samen) van Roundup. ” Formulering zorgt voor celdood en dood van levende cellen of weefsels in menselijke cellen van de navelstreng, -cellen van de embryo en -cellen van de moederkoek” onderzoek door Nora Benachour, Gilles-Eric Séralini, net uitgebracht. Lees hier het persbericht.


Bij onderzoek in 2005 van Dr. Irina Ermakova van de Russische Academie van Wetenschappen in Moskou is gebleken, dat meer dan één derde van het nageslacht van vrouwtjesratten, die Roundup Ready (R) gentechsoja gevoerd kregen, ook tijdens de lactatie periode, ernstig achterbleven in groei en dat meer dan de helft binnen drie weken na de geboorte stierf. De overgebleven pups waren compleet onvruchtbaar, of ze nu gentechsoja kregen of niet.