Antwoord van de minister op vragen van leden van de 2e kamer over voorlichting Rijksoverheid over TTIP.

Een de van de vragen is ook interessant in het kader van de etiketteringsplicht van gentech voedsel.

Vraag 3: Impliceert regulatory cooperation in TTIP (bijvoorbeeld door middel van equivalentieverklaringen) dat voor Amerikaanse producten die op de Europese markt belanden niet dezelfde etikettering conform Europese regels wordt gehanteerd?
Antwoord: Nee, samenwerking op het gebied van regelgeving (regulatory cooperation) impliceert niet dat Amerikaanse producten mogen afwijken van de Europese etiketteringsregels  …. (meer info>.)

WikiLeakes video over TTIP (11 min)

100.000 Euro Reward, for Europe´s most wantend secret: The Transatlantic Trade and Investment Partnership "TTIP"
100.000 Euro Reward, for Europe´s most wantend secret: The Transatlantic Trade and Investment Partnership “TTIP”

Uitleg van Wikileaks over het belang dat de VS heeft bij het afsluiten van dit handelsakkoord. En de gevaren voor de consumenten in Europa.

Voor de tekst van het “secret plan” of te wel TTIP looft 100.000 euro uit. (meer info>)

Gelekt stuk Duitse regering: TTIP ondermijnt parlementen.

Artikel van Foodwatch.

Citaat: “Uit het gelekte document blijkt dat zowel de Franse als de Duitse regering eerder dit jaar hebben gewaarschuwd voor het feit dat deze nieuwe trans-Atlantische organen zonder instemming van democratisch gekozen parlementen de annexen van het TTIP-verdrag kunnen aanpassen. Dit heeft vergaande gevolgen voor onze democratie. In deze annexen worden bijvoorbeeld de richtlijnen voor etikettering van levensmiddelen en voor de toelating van chemische stoffen vastgelegd. Deze kunnen straks worden aangepast zonder dat daar een gekozen volksvertegenwoordiger aan te pas komt!” (meer info>)

Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?

In eerdere communicatie met de minister over TTIP en GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) geeft het TTIP-Team aan, dat het uitgangspunt van de onderhandelingen over TTIP is, dat het Europees niveau van consumentenbescherming niet wordt ingeboet. (meer info>>)

Op dit moment overtreden de grote supermarkten (o.a. Jumbo, Albert Heijn, Plus, Jamin) bij Amerikaanse producten de verplichte regels met betrekking tot etikettering van gentech voedsel. De keuzevrijheid van de consument omtrent genetisch gemanipuleerde producten wordt hierdoor teniet gedaan. De NVWA heeft nu al onvoldoende capaciteit om hiertegen op te treden. Door handelsverdragen zal de handel allleen maar toenemen, en de verwachting is dat daardoor de handhaving nog meer in het gedrang komt.  Deze vraag hebben we voorgelegd aan het TTIP team

Lees verder “Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?”

Antwoord van de Minister (TTIP-Team) op onze brief TTIP – GGO Etikettering

Naar aanleiding van het interview van Minister Ploumen in de Volkskrant, hadden we de minister een brief gestuurd. Vanuit het TTIP-Team kregen we een antwoord.
Citaat: “Wij waarderen deze informatie zeer. Het geeft goed inzicht in de complexiteit van deze technieken en de nauwe samenhang met het voedselveiligheids- en milieubeleid. Ik heb uw informatie ook gedeeld met collega’s van het Ministerie van Economische Zaken die (samen met collega’s van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verantwoordelijk zijn voor het beleid ten aanzien van voedselveiligheid en ggo’s.”

Lees verder “Antwoord van de Minister (TTIP-Team) op onze brief TTIP – GGO Etikettering”