Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?

In eerdere communicatie met de minister over TTIP en GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) geeft het TTIP-Team aan, dat het uitgangspunt van de onderhandelingen over TTIP is, dat het Europees niveau van consumentenbescherming niet wordt ingeboet. (meer info>>)

Op dit moment overtreden de grote supermarkten (o.a. Jumbo, Albert Heijn, Plus, Jamin) bij Amerikaanse producten de verplichte regels met betrekking tot etikettering van gentech voedsel. De keuzevrijheid van de consument omtrent genetisch gemanipuleerde producten wordt hierdoor teniet gedaan. De NVWA heeft nu al onvoldoende capaciteit om hiertegen op te treden. Door handelsverdragen zal de handel allleen maar toenemen, en de verwachting is dat daardoor de handhaving nog meer in het gedrang komt.  Deze vraag hebben we voorgelegd aan het TTIP team


From: Jan-Willem Bos
Sent: Tuesday, July 7, 2015 9:23 AM
To: TTIP
Subject: Re: Reactie brief TTIP en ggo’s

Geachte TTIP-Team,

Bedankt voor uw reactie.

Inmiddels is de situatie met betrekking GGO-Etikettering alleen maar verslechterd. Alle grote Nederlandse supermarkten overtreden nu massaal de wetgeving met betrekking van etikettering van GGO’s.  Massaal wordt er nu Amerikaanse producten rechtstreeks vanuit de VS geìmporteerd. Of dit een reactie van de supermarktketens is vooruitlopend op TTIP kan ik niet bewijzen. Maar het is wel verdacht.

Concreet in de afgelopen paar weken: Jumbo: meer dan 30 Amerikaanse producten met een onjuiste etikettering.  Afgelopen week is een handhavingsverzoek bij de NVWA hiervoor ingediend.
Albert Heijn: meer dan 20 Amerikaanse producten met vermoedelijk een onjuiste etikettering. Twee daarvan bevatten (volgens opgave van AH zelf), niet toegelaten GGO’s.  Ook hier is een verzoek tot handhaving bij NVWA ingediend. Plus supermarkten: verkoop van niet gelabelde en onjuist gelabelde producten. Dit zijn we nog aan het inventariseren.

U geeft aan dat het uitgangspunt van de onderhandelingen over TTIP is dat het Europees niveau van consumentenbescherming niet wordt ingeboet. Op dit moment lukt het de bevoegde autoriteit, de NVWA het al niet om deze consumenten bescherming te handhaven. Hoe zal dat straks na een TTIP verdrag dan wel lukken. Is er ook rekening gehouden met uitbreiding van de handhavingscapaciteit?

Handhaving van de etiketteringsplicht van GGO’s heeft op dit moment niet de prioriteit van de NVWA. Of te wel de consument heeft op dit moment niet de keuze om te kiezen voor GGO vrije producten. Bij GGO producten wordt het door de supermarkten gewoon niet meer of onjuist gemeld.  Onze verwachting is dat bij een TTIP verdrag het aantal producten en het aantal producten met onjuiste etikettering alleen maar zal toenemen.

Letterlijke citaat uit correspondentie met de NVWA: “Het onderwerp GGO’s in levensmiddelen en diervoeders wordt door de NVWA projectmatig benaderd. Op dit moment ligt de nadruk op de controle op de aanwezigheid van niet in de EU toegelaten ggo’s. In toekomstige projecten zullen we uw opmerkingen ter overweging nemen .”  Met andere woorden, handhaving van etiketteringsplicht GGO’s heeft nu niet de aandacht.

Wegens (onvoldoende)  beschikbaarheid van deskundigen lukt het de NVWA niet om binnen 4 weken simpele vragen omtrent GGO’s te beantwoorden. En de ervaring met handhavingsverzoeken is dat altijd de termijn van afhandeling opgerekt wordt tot de maximale termijn van 2×6 weken.  De deskundigheid en gedegenheid van de NVWA staat niet ter discussie.  Het gaat om de beschikbare capaciteit voor handhaving die nu al onvoldoende is.

Concrete vraag. De minister verwacht door een TTIP verdrag dat de handel met VS zal toenemen. Hoe denkt de minister dan de handhaving van ” het Europees niveau van consumentenbescherming ” te borgen?  Worden daar ook de vereiste extra middelen voor beschikbaar gesteld?
Alhoewel dit misschien niet geheel op het terrein van de minister ligt, stel ik toch deze vraag aan de minister, zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor TTIP

. Met vriendelijke groet,

Jan-Willem Bos


Onderbouwing:

Door De Gentechvrije Burgers zijn nu al 4 zaken met betrekking het niet of onjuist labelen van genetisch gemanipuleerde organismen (GGO/GMO) ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

1 C1000(Jumbo) niet labelen van een 30-tal gentech producten als zijnde genetisch gemodificeerd. (zie dossier GGO C1000(Jumbo))
2.Jamin niet of onjuist labelen van gentech producten, onderzoek door NVWA op 15-4-2015 gestart, onderzoek loopt nog steeds.(duurt nu al langer dan 4 maanden)
3 Albert Heijn, bakproducten met volgens het etiket niet toegelaten genetisch gemodificeerde tarwe (zie dossier GGO Albert Heijn)
4. Jumbo. onjuist labelen van meer dan 30 gentech producten, handhavings verzoek is ingediend bij de NVWA


GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms = GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.