Brandbrief Nederlandse artsen

Bron

Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen

De oproep tot open debat over de corona crisis en de proportionaliteit van de maatregelen wordt onderschreven door onderstaande ondertekenaars.

Met respect naar hen die ziek werden, met oog voor het leed dat geleden wordt en met een sterke wens om niet te polariseren, roepen wij op tot open debat ook ten tijde van crisis. De proportionaliteit en subsidiariteit van de maatregelen dienen steeds meegewogen te worden in besluitvorming.

2404 artsen / medisch professionals

18785 bezorgde burgers

Lees de brandbrief gericht aan de 2de Kamer.

Foodwatch heeft de Amerikaanse producten die in Nederland geïmporteerd worden, nog eens onder de loep genomen.

Foodwatch heeft Amerikaanse producten  die in Nederland geïmporteerd worden, nog eens onder de loep genomen.

De Gentechvrije Burgers hadden dit al eerder gedaan maar dan alleen vanwege gentech. Het resultaat is wederom niet fraai!

Hun commentaar:

‘ HET TOEZICHT OP AMERIKAANSE IMPORTPRODUCTEN SCHIET TEKORT. DAARDOOR WORDEN CONSUMENTEN OP HET VERKEERDE BEEN GEZET EN BLOOTGESTELD AAN VERBODEN INGREDIËNTEN DIE SCHADELIJKE GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR DE GEZONDHEID’

Overzicht Genetisch Gemanipuleerde Producten bijgewerkt

Er is vaak onduidelijkheid bij de consument welke producten nu wel of niet genetisch gemanipuleerd zijn.
We hebben onze informatie daarover bijgewerkt.  Zie:  Gentechvrije Producten

Wil je geen genetisch gemanipuleerd voedsel in een restaurant eten vraag dan of ze soms genetisch gemanipuleerde soja olie gebruiken, zo ja, dan zijn ze vaak bereid om voor jou zonnebloemolie (ook niet echt gezond maar beter dan genetisch gemanipuleerde olie) te gebruiken. Het is ook mogelijk dat sommige sausen en mayonaise gentech sojaolie bevatten. Het hoeft in Nederland niet op de menukaart te staan, in Engeland en Duitsland is het wel verplicht. Vraag er naar.

In de USA: Moeders zorgen er voor dat zieke kinderen weer beter worden door gentechvrij voedsel aan te bieden in de USA

GMO voedsel en glyfosaat is overal en veroorzaakt overal problemen.

A Story of Courage, Creativity, and Contribution. Across America, citizens are rising up, taking action and protecting their families from GMOs and toxins. Meet just some of the amazing people Zen Honeycutt and family met when traveling across our nation on the National Toxin Free Tour. See the global impact of the actions of individuals in partnership with their community. To find out more, support or get involved go to www.momsacrossamerica.org

Zienswijze met bezwaar tegen gentechproef bij proefpersonen met Stargardt Maculaire Degeneratie (SMD, een oogziekte

Open brief, zienswijze met bezwaar tegen een gentechproef met proefpersonen (“subjects”) die Stargardt Maculaire Degeneratie (SMD, een oogziekte) hebben.

Ook kinderen met de ziekte werden behandeld volgens de firma Sanofi-Adventis die het gentechmiddel heeft geleverd.

Er werd bij een eerdere proef met dit middel gebruik gemaakt van mensapen en konijnen (injecties in één oog).

De gecombineerde data van de konijnen en primaten studies laten zien dat de vector na injectie in het oog grotendeels in datzelfde oog behouden blijft en niet of nauwelijks in de omgeving kan vrijkomen via lichaamssappen zoals tranen. Systemische verspreiding in de bloedbaan wordt in enkele gevallen waargenomen, echter de hoeveelheden liggen meestal beneden de kwantificatielimiet. Deze bevindingen komen overeen met eerdere studies waarbij gebruik is gemaakt van EIAV vectoren zoals Retinostat, UshStat en Prosavin (A5.1, aanvullende informatie 03-10-2016)

Je kunt je het volgenden afvragen:

• of het onderzoek nuttig is
• of het onderzoek goed is opgezet
• of alle informatie die we kunnen lezen juist is en of er genoeg informatie openbaar is
• of de risico’s van het onderzoek niet te groot zijn
• of het onderzoek niet te veel van de proefpersonen (kinderen) vraagt.

Voor meer informatie zie het volledige bezwaarschrift >

In memoriam Robert A. Verlinden

Op 16 december 2016 overleed Robert Verlinden, voormalig ondernemer en wereldfietser, aan longkanker. Volgens hem had hij dat gekregen doordat hij vaak bij een aantal schuurtjes op het binnenplaatsje achter zijn huis in Rotterdam stond te pauzeren (hij was geen roker!) waar gewolmaniseerd hout op getimmerd was en waarvan de kankerverwekkende zwarte lijststof Chroom VI uitdampte na elke regenbui. Op last van de gemeente Rotterdam werden de schuurtjes later afgetimmerd met goed hout.*

Logo VoMiGEN

 

Hij was initiatiefnemer van het Platform Belangen van Consument en oprichter van de Stichting ter Voorkoming van Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN). Hij overleed thuis in Rotterdam.

We zullen zijn strijdbaarheid en liefde voor de aarde missen.

Samen met o.a. De Gentechvrije Burgers schreef hij namens Stichting VoMiGEN talloze bezwaarschriften, zienswijzen en tevens beroepschriften, zowel aan de diverse ministeries, als aan de Raad van State , waar hij een bezwaar tegen een gentech aardappelproefveld van AVEBE samen met Greenpeace in 2004 won. (Uitspraak).

“In memoriam Robert A. Verlinden” verder lezen