Zienswijze met bezwaar tegen gentechproef bij proefpersonen met Stargardt Maculaire Degeneratie (SMD, een oogziekte

Open brief, zienswijze met bezwaar tegen een gentechproef met proefpersonen (“subjects”) die Stargardt Maculaire Degeneratie (SMD, een oogziekte) hebben.

Ook kinderen met de ziekte werden behandeld volgens de firma Sanofi-Adventis die het gentechmiddel heeft geleverd.

Er werd bij een eerdere proef met dit middel gebruik gemaakt van mensapen en konijnen (injecties in één oog).

De gecombineerde data van de konijnen en primaten studies laten zien dat de vector na injectie in het oog grotendeels in datzelfde oog behouden blijft en niet of nauwelijks in de omgeving kan vrijkomen via lichaamssappen zoals tranen. Systemische verspreiding in de bloedbaan wordt in enkele gevallen waargenomen, echter de hoeveelheden liggen meestal beneden de kwantificatielimiet. Deze bevindingen komen overeen met eerdere studies waarbij gebruik is gemaakt van EIAV vectoren zoals Retinostat, UshStat en Prosavin (A5.1, aanvullende informatie 03-10-2016)

Je kunt je het volgenden afvragen:

• of het onderzoek nuttig is
• of het onderzoek goed is opgezet
• of alle informatie die we kunnen lezen juist is en of er genoeg informatie openbaar is
• of de risico’s van het onderzoek niet te groot zijn
• of het onderzoek niet te veel van de proefpersonen (kinderen) vraagt.

Voor meer informatie zie het volledige bezwaarschrift >

In memoriam Robert A. Verlinden

Op 16 december 2016 overleed Robert Verlinden, voormalig ondernemer en wereldfietser, aan longkanker. Volgens hem had hij dat gekregen doordat hij vaak bij een aantal schuurtjes op het binnenplaatsje achter zijn huis in Rotterdam stond te pauzeren (hij was geen roker!) waar gewolmaniseerd hout op getimmerd was en waarvan de kankerverwekkende zwarte lijststof Chroom VI uitdampte na elke regenbui. Op last van de gemeente Rotterdam werden de schuurtjes later afgetimmerd met goed hout.*

Logo VoMiGEN

 

Hij was initiatiefnemer van het Platform Belangen van Consument en oprichter van de Stichting ter Voorkoming van Misbruik Genetische Manipulatie (VoMiGEN). Hij overleed thuis in Rotterdam.

We zullen zijn strijdbaarheid en liefde voor de aarde missen.

Samen met o.a. De Gentechvrije Burgers schreef hij namens Stichting VoMiGEN talloze bezwaarschriften, zienswijzen en tevens beroepschriften, zowel aan de diverse ministeries, als aan de Raad van State , waar hij een bezwaar tegen een gentech aardappelproefveld van AVEBE samen met Greenpeace in 2004 won. (Uitspraak).

Lees verder “In memoriam Robert A. Verlinden”

Bezwaar tegen vernieuwing vergunning gentech anjer (Moonlite)

Gentech Anjer Moonlite

De Gentechvrije Burgers hebben een bezwaarschrift ingediend bij de Europese Commissie tegen de vernieuwing van een vergunning om gentech anjers “Moonlite” van Florigene op de EU markt te mogen brengen.  Het betreft: Hernieuwingsaanvraag markttoelating C/NL/04/02_001

Een bezwaar tegen hernieuwing van een vergunning is altijd een moeilijke zaak daar je niet argumenten kan gebruiken die bij de eerste toelating al naar voren zijn gebracht.  Wij waren met Wieteke van Dort dan ook de enigen in heel Europa die een bezwaar ingediend hebben.

Het antwoord van het ministerie zeer kort samengevat:  “Uw commentaar heeft niet geleid tot de aanpassing van het betreffende beoordelingsrapport” Lees verder “Bezwaar tegen vernieuwing vergunning gentech anjer (Moonlite)”

Niemand staat ‘s-morgens op met de wens gentech voedsel te gaan kopen.

Andrew Kimbrell  (Director  Center for Food Safety en auteur:

Niemand staat ‘s-morgens op met de wens gentech voedsel te gaan kopen. Niemand, geen enkel mens die op aarde woont en zegt: “Jongens, ik kan niet wachten om naar de supermarkt te gaan en gentech voedsel te kopen”. Nu, waarom is dat? Dat is omdat na 30 jaar, en honderden biljoenen dollars van publiek- en private investering men niet in staat is geweest met één ding in dit voedsel dat de consument eigenlijk helpt. Geen betere smaak, geen lagere prijs, niet meer gezonde voedingstoffen, niets, zip, nul, niks.

Van: Genetic Roulette: The Gamble of our Lives, video van Jeffrey Smith.

Presentatie over de giftigheid van Glyfosaat

Nog steeds actueel:
Een powerpointpresentatie over de giftigheid van glyfosaat en het advies biologisch voedsel te eten (the gut-brain axis)

Het gaat over het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup met werkzaam bestanddeel glyfosaat, dat ook in Europa en dus ook in Nederland gebruikt wordt bij het afrijpen van gewassen. En dat dit niet af te wassen is, het gaat in de plant zitten. Verzoek aan de boeren hier mee te stoppen vanwege ernstige gevolgen.
En het advies om biologisch voedsel te eten.

Ploumen: Pauzeknop voor TTIP

Van de Rijksoverheid:  Nieuwsbericht | 23-09-2016

Volgens minister Lilianne Ploumen gaat het niet meer lukken een vrijhandels- en investeringsverdrag met de VS af te ronden voor het einde van het jaar. Dit zegt de minister in Bratislava, waar zij is voor een informele bijeenkomst met haar collega handelsministers. Ploumen: ‘Commissaris Malmström heeft de feiten duidelijk op tafel gelegd: de VS beweegt echt onvoldoende op voor de EU cruciale zaken als openbare aanbestedingen en een eerlijker en transparanter geschillenmechanisme voor investeringsbescherming (Investment Court System – ICS). Wij hebben helaas geen aanwijzingen dat zij dat de komende maanden alsnog gaan doen. Feitelijk zijn we in een pauze beland.’   (meer info>)

Labeling USA: Volkskrant: Genetisch gemodificeerd voedsel krijgt in VS keurmerk.

Volkskrant:

“Genetisch gemodificeerd voedsel krijgt in VS keurmerk. De Amerikaanse president Barack Obama heeft een wet getekend die voedselfabrikanten verplicht om op verpakkingen genetisch gemodificeerde ingrediënten te vermelden.”

Wat een misleidende tekst van de Volkskrant! (en AP).

De genetisch gemodificeerde ingrediënten zullen er juist niet op vermeld worden.
De foto is ook misleidend want dat is een Non-GMO keurmerk dat er vrijwillig op staat.