Reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” van Jarl van der Ploeg (VK)

En een niet gepubliceerde reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” door Jarl van der Ploeg, Volkskrant van 17 mei 2016.

Geachte Redactie,
Even een korte reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” (Volkskrant 17-5-2016).

Jamin verkoopt al een tijd American Candy.
De meeste producten uit de USA bevatten echter genetisch gemanipuleerde ingrediënten, die bij Jamin vaak niet als zodanig op de verpakking zijn vermeld. Dit is sinds 2004 wettelijk verplicht. Na een klacht hierover schreef de NVWA het volgende:
Een inspecteur van de NVWA heeft bij het betreffende bedrijf een inspectie uitgevoerd. Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat het bedrijf onvoldoende kon aantonen dat de etiketten van de producten aan de wettelijke eisen voldeden. Hiervoor heeft de NVWA  een passende maatregel genomen“.*

Verder zegt de heer Steinkamp van Jamin tegen uw verslaggever: “Wij daarentegen verkopen bewuste suikers”. Lees verder “Reactie op “Net als Willy Wonka maar dan echt” van Jarl van der Ploeg (VK)”

Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?

In eerdere communicatie met de minister over TTIP en GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen) geeft het TTIP-Team aan, dat het uitgangspunt van de onderhandelingen over TTIP is, dat het Europees niveau van consumentenbescherming niet wordt ingeboet. (meer info>>)

Op dit moment overtreden de grote supermarkten (o.a. Jumbo, Albert Heijn, Plus, Jamin) bij Amerikaanse producten de verplichte regels met betrekking tot etikettering van gentech voedsel. De keuzevrijheid van de consument omtrent genetisch gemanipuleerde producten wordt hierdoor teniet gedaan. De NVWA heeft nu al onvoldoende capaciteit om hiertegen op te treden. Door handelsverdragen zal de handel allleen maar toenemen, en de verwachting is dat daardoor de handhaving nog meer in het gedrang komt.  Deze vraag hebben we voorgelegd aan het TTIP team

Lees verder “Aan TTIP-Team. Is ook de Handhaving van de consumentbescherming geborgd?”

Verhoging controles van de NVWA op import GGO

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit  (NVWA) verhoogt de importcontroles – Dit naar aanleiding van de door Greenpeace gevonden illegale gentechmaïs.

De partij maïsgluten die op 10 april in de Rotterdamse haven is gelost, bevatte inderdaad een genetisch veranderde maïsvariant die niet toegelaten is op de Europese markt. Dat blijkt uit de monsters die de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft genomen. De VWA verhoogt na dit voorval het aantal controles op maïsproducten uit de Verenigde Staten.

Bron: Greenpeace, 9-5-2007:  De Voedsel en Waren Autoriteit verhoogt importcontroles

Zie ook: Greenpeace stuit op illegale gentech maïs bij steekproef

Greenpeace stuit op illegale gentech maïs bij steekproef

Greenpeace stuit in de Rotterdamse haven bij een steekproef op illegale (niet in de EU toegelaten) genetisch gemanipuleerde maïs. Deze illegale geïmporteerde maïs is aangetroffen in de bulkcarrier de Pakrac. En inmiddels overgeladen op kleinere binnenvaartschepen.

De Nederlandse controle op de invoer van gentech gewassen faalt volkomen.

De effecten van deze maïs ( Corn Dow AgroSc Herculex RW DAS59122) zijn nog nauwelijks onderzocht en zijn mogelijk schadelijk voor het bodemleven en niet-doelorganismen, daarom is deze variant in Europa niet toegelaten.

Bron: Greenpeace, 28-04-2007, Greenpeace stuit op illegale maïs bij steekproef