Gentechvrij, Dossier GGO Albert Heijn, Duncan Hines, Genetisch Gemodificeerde Tarwe ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Verkoop door AH van producten met niet in de EU toegelaten genetisch gemodificeerde organismen (GGO's).

Het betreft hier een tweetal Duncan Hines bakproducten. Volgens de door Albert Heijn op haar website (www.ah.nl) verstrekte informatie (ingrediënten/declaratielijst) bevatten deze producten genetisch gemodificeerde tarwe.

Binnen de EU is er voor genetisch gemodificeerde tarwe geen markttoelating verleend.
Of wel de informatie die AH in de declaratielijst verstrekt is onjuist, of AH verkoopt producten met een binnen de EU niet toegestaan genetisch gemodificeerde organisme (GGO).

Het betreft de volgende producten:

AH, Duncan Hines Caramel Cake, Genetisch Gemanipuleerd Duncan Hines, Red Velvet, Genetisch Gemanipuleerde Organismen
Duncan Hines Caramel Cake (meer info->)
Duncan Hines Red Velvet (meer info->)

 

Op 14-06-2015 hebben we, via het indienen van een klacht, Albert Heijn hierop gewezen. En gevraagd of de informatie op het etiket (genetisch gemodificeerde tarwe) wel juist is. Het antwoord van AH op onze klacht kwam erop neer, dat de verstrekte informatie juist was. En dat dit product al vanaf 1995 geïmporteerd wordt en is toegelaten binnen de EU.

Dit antwoord kunnen we niet serieus nemen. Je mag er toch vanuit gaan, dat AH niet een voorraad uit 1995 verkoopt. In 1995 bestond er zelfs nog geen genetisch gemodificeerde tarwe. En de etiketeringsplicht is er pas vanaf 2003.
Genetisch gemodificeerde tarwe is in de EU niet toegestaan in levensmiddelen.

We hebben dan ook besloten om de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te verzoeken om over te gaan tot handhaving van de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent gebruik en etikettering van ggo's in levensmiddelen. Met name het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen is hier van toepassing.

Uiteraard hebben we Albert Heijn hiervan op de hoogte gesteld. In hun reactie hierop gaven ze aan: "Albert Heijn is van mening dat zij hierin in haar recht staat".

De NVWA heeft een onderzoek ingesteld.

Citaat uit het antwoord dat we van de NVWA ontvingen:
" Op basis van de teksten vermeld op de door u genoemde website zijn er duidelijke aanwijzingen dat de twee bakmixen niet voldoen aan wetgeving rondom gebruik en eitkettering van GGO ingrediënten in levensmiddelen.
Er zijn door de NVWA en de verkooporganisatie passende maatregelen genomen om voortduring van de afwijking te stoppen
.
" (meer info->) .

Albert Heijn heeft inmiddels de 20 Duncan Hines producten van hun website verwijderd.

Reeds eerder dit jaar heeft men een aantal andere gentech producten uit het assortiment gehaald. En dat is ook een compliment waard. Het aantal gentech producten in het assortiment van Albert Heijn schommelt nu rond de 6 stuks, (meer info>>)


Ondernomen acties en correspondentie met Albert Heijn en de NVWA in chronologische volgorde:

14-06-2015 Klacht bij Albert Heijn ingediend wegens verkoop van niet in de EU toegelaten genetisch gemodificeerde tarwe.
Na eerdere klachten van ons over het niet juist labelen van een 30-tal Amerikaanse producten met genetisch gemanipuleerde organismen (GGO's), heeft Albert Heijn keurig de etikettering aangepast of betreffende product uit de verkoop gehaald.
Een 2-tal Duncan Hines bakproducten blijken volgens het nieuwe etiket genetisch gemodificeerde tarwe te bevatten. Genetisch gemodificeerde tarwe is binnen de EU niet toegelaten. Dus ofwel de informatie op het etiket/website is fout, of AH verkoopt een niet in de EU toegelaten GGO. We hebben Albert Heijn via een klacht hierop gewezen. (meer info->)

25-06-2015 Antwoord van Albert Heijn op onze klacht over de verkoop van niet in de EU toegelaten genetisch gemodificeerde organismen.
Albert Heijn geeft in haar antwoord aan, dat de informatie op hun website juist is. En dit product in 1995 al toegelaten is in de de EU.
We mogen toch hopen dat Albert Heijn niet een voorraad uit 1995 verkoopt. Genetisch gemanipuleerde tarwe bestond toen nog niet eens. Bovendien geldt de etiketteringsplicht pas vanaf 2003. We hadden AH duidelijk aangegeven dat tarwe niet voorkomt in de EU lijst van toegelaten GGO's (EU Register of authorised GMO's) (meer info->)

05-07-2015 Handhavingsverzoek bij NVWA ingediend.
Daar AH van mening is dat zij wel voldoet aan de Nederlandse wetgeving mbt GGO producten, hebben we een verzoek om over te gaan tot handhaving van de Nederlandse wet- en regelgeving bij Albert Heijn ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). (meer info->)

06-07-2015 Albert Heijn op de hoogte gesteld van ons handhavingsverzoek.
We hebben Albert Heijn medegedeeld dat we hun antwoord op onze klacht over verkoop van niet in de EU toegelaten genetisch gemanipuleerde organismen (genetisch gemodificeerde tarwe) niet serieus kunnen nemen en dat we de bevoegde instantie dan ook gevraagd hebben om over te gaan tot handhaving.

09-07-2015 Reactie van Albert Heijn.
Albert Heijn betreurt dat we niet tevreden zijn met hun antwoord. Maar "Albert Heijn is van mening dat zij hierin in haar recht staat"..
Wat AH hiermee bedoelt is ons niet duidelijk. Wij wachten het oordeel van de bevoegde instantie af.

14-08-2015 Antwoord NVWA op ons handhavingsverzoek.
Naar aanleiding van ons verzoek heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek verricht.
Citaat uit hun antwoord:
" Op basis van de teksten vermeld op de door u genoemde website zijn er duidelijke aanwijzingen dat de twee bakmixen niet voldoen aan wetgeving rondom gebruik en eitkettering van GGO ingrediënten in levensmiddelen.
Er zijn door de NVWA en de verkooporganisatie passende maatregelen genomen om voortduring van de afwijking te stoppen.
" (meer info->)

Albert Heijn heeft (tijdelijk?) de Duncan Hines producten van hun website verwijderd.


Andere GGO dossiers:

Dossier GGO Jumbo ->


GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen = GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

disclaimer