Gentechvrij, Dossier GGO Albert Heijn, Duncan Hines, ingrediënten, Genetisch Gemodificeerde Tarwe. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Inleiding:

Albert Heijn verkoopt een tweetal Duncan Hines bakproducten waar, volgens de door AH verstrekte informatie op het etiket/website, genetisch gemodificeerde tarwe in is verwerkt.

Genetische gemodificeerde tarwe is in de EU in voedingsmiddelen niet toegestaan!!! .

Indien de verstrekte informatie over deze producten juist is, dan verkoopt Albert Heijn dus producten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO) die niet toegelaten zijn in de EU.

We hebben hier Albert Heijn op gewezen. Maar zij verklaren dat de informatie in de declaratielijst juist is, en toegestaan binnen de EU.

Dit klopt niet, We hebben daarom de NVWA ingeschakeld, deze hebben "passende maatregelen" genomen. Albert Heijn heeft deze producten dan ook (tijdelijk?) van hun website verwijderd. (meer info->)

Hier een afdruk van de informatie die AH op 5-7-2015 over deze 2 producten verschafte. Deze informatie hebben we als bijlage toegevoegd bij ons verzoek aan de NVWA om over te gaan tot handhaving bij Albert Heijn.

Inmiddels heeft Albert Heijn deze producten van hun website verwijderd of aangepast.

 

Duncan Hines Caramel Cake Mix.

(Copie van website ah.nl, dd 15-7-2015)

AH Duncan Hines, Caramel Cake, genetisch gemodificeerde tarwe

 

Duncan Hines Red Velvet Cake.

(Copie van website ah.nl, dd 15-7-2015)

 

AH, Duncan Hines, Red Velvert cake Mix, genetisch gemodificeerde tarwe

In de ingrediëntenlijst bij beide producten staat vermeld dat er sprake is van genetisch gemodificeerde tarwe.


Dossier GGO Albert Heijn ->


GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen = GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

 

disclaimer