Gentechvrij, voor niet-genetisch gemanipuleerd voedsel.
Officiële webstek van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. The European GMO-free Citizens.

English

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Startpagina Gentechvrij.

 

Mascotte van De Gentechvrije Burgers.
(papier marchévorm van Kirsten bij 't Vuur, kunstontwerp en schilderwerk Miep Bos)

Onfortuinlijke rat met tumor die Roundup met water te drinken
kreeg vanwege een proef van prof. Séralini. (website).

Belangrijke Powerpoint Presentatie uit 2013. >

Het gaat over het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, dat ook in Europa en dus ook in Nederland gebruikt wordt bij het afrijpen van gewassen. En dat dit niet af te wassen is, het gaat in de plant zitten. Verzoek aan de boeren hier mee te stoppen vanwege ernstige gevolgen.

Still very important piece: 17th of Agust 2000: Donella Meadows How It Happened That We Don't Regulate Biotech.


05-07-2015 Dr. Mercola: Monsanto weet al 35 jaar dat GMO's kanker kunnen bevorderen. (Eng.)


Petition against GM spray carnations please sign.

Handtekeningenlijst Nederlands

Ons Bezwaar/our objections under construction

Signature list English You also can send your full lists to info(a)gentechvrij.nl

 

27-06-15 Het Ministerie van IenM kan toveren:

Plotseling een andere naam van een aanvrager op een veranderde ontwerpbeschikking van GGO IM-MV 15-001, de advertentietekst met de oorspronkelijke tekst is uit de database verdwenen. Er is ook geen nieuwe advertentietekst te lezen. Mag dat zo maar? Oorspronkelijke ontwerpbeschikking, waar wij op reageerden, zie hier. (meer info>)


27-06-15: Bezwaar n.a.v. de Beschikking van IM-MV 15-002 van Robert Verlinden van VoMiGEN.

(N.b.: Deze beschikking hebben we nog steeds niet thuisgestuurd gekregen)


23 juni 2015: Beschikking juli 2015 betreffende IM-MV 15-002.

Ook deze keer weet het ministerie van IenM "echt niet" waar we met onze zienswijze, ondertekend door 52 mensen en drie stichtingen, op doelen en de COGEM heeft het natuurlijk goedgekeurd, einde oefening, die policy houdt men al jaren vol. Deze keer met veel typfouten. (Geen spaties waar wel spaties horen).


Persbericht

9-06-2015: De Gentechvrije burgers schrijven zienswijze en open brief tegen een vergunningaanvraag:

Op 8 mei 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, te Maastricht, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen. kenmerk IM-MV 15-008. (meer info>)


23-5-2015 Global March against Monsanto 2015 Amsterdam.

All around the world >.

1 juni 2015: Bericht/press release of/van The Institute of Science in Society

Glyphosate, the main ingredient in the herbicide Roundup, is now considered a carcinogen by Denmark's Working Environment Authority (WEA) [1]. This comes in the wake of the recent World Health Organization (WHO) reclassification of glyphosate as probable carcinogen (see [2] Glyphosate “Probably Carcinogenic to Human” Latest WHO Assessment , SiS 66).


Jumbo wederom in de fout, SKIPPY Creamy niet gelabeld als Genetisch Gemanipuleerd

Het betreft hier de pot van 462 gram. In strijd met de Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen is dit product niet voorzien van de tekst: "Dit product bevat genetisch gemodificeerd organismen".

Het goede nieuws is dat Jumbo, in tegenstelling tot vorig jaar (zie dossier GGO-C1000/Jumbo>>), dit keer wel correct onze vragen beantwoord heeft, en ons medegedeeld heeft dat men het etiket inmiddels heeft aangepast (dd 15-04-2015). Alleen zijn we het nieuwe etiket nog niet tegengekomen en op de website is dit ook nog niet aangepast (situatie 5-7-2015)..

Skippy creamy, GGO, GMO, 462 gram, bij de Jumbo

Bij de Jumbo Supermarkten

Skippy Creamy Peanut Butter

Pot van 462 gram.

Bevat genetisch gemanipuleerde organismen

GGO

Dit is niet vermeld op het etiket.

Dit is In strijd met de Nederlandse wetgeving

P.S. de kleinere pot Skippy Creamy van 340 gram, bij o.a. Albert Heijn en Jumbo te koop, is niet genetisch gemanipuleerd (komt uit andere fabriek)


# StopTTIP 23 MEI 2015 @ ZwolseMars TEGEN MONSANTO & TTIP

 


 

13 mei 2015 5 aanvragen voor gentherapieproeven. De Gentechvrije Burgers schrijven zienswijzen en open brieven.

De Gentechvrije Burgers, een onafhankelijk Europees Consumentenplatform, (the European GMO-free Citizens) uit Lelystad, schrijven voor 5 aanvragen voor gentherapieproeven zienswijzen en open brieven. Het betreft IM-MV 15-002. Deze aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie (pijn bij benen in rust en/of wonden) . Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie. En GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B (bloedziekte, waarbij geen stolling optreedt bij verwondingen). Mensen, die deze zienswijzen mede willen ondertekenen klikken hier. Graag zelf opsturen. Zie verdere info onderaan het handtekeningenformulier. Persbericht.


Reactie op artikel Noëlle Geubbels "TTIP tast gezondheid EU aan"

In haar ingezonden stuk in de rubriek Opinie en Debat van de Volkskrant maakt ze de fout door te stellen dat Amerikaans Frankesteinvoedsel en gentech verboden zijn onder de huidige EU-regelgeving. Dit is onjuist. Diverse GGO's zijn tot de markt toegelaten. En de supermarkten liggen er vol mee. Helaas ook nog eens niet als gentech gelabeld en dat laatste is tegen de Wet. (zie onze strijd tegen Jumbo/C1000). Ze maakte dezelfde fout als minister Ploumen, misschien bedoelde ze gentech gewassen (teelttoelating) en niet producten (markttoelating) We hebben Noëlle Geubbels ingelicht. En een ingezonden brief naar de Volkskrant gestuurd, en deze is ook geplaatst.

Doet verder natuurlijk niets af aan de rest van haar ingezonden stuk waar ze aangeeft dat door afschaffing van tarifiare belemmeringen voor de meest ongezonde producten de markt er mee overspoeld wordt en een toename van obesitas kan veroorzaken. (lees meer>)

 

Ingezonden brief aan de Volkskrant:

Noëlle Geubbels schrijft "TTIP tast gezondheid EU aan (O&D, 24 april). Zij schrijft dat onder meer Amerikaans Frankesteinvoedsel en gentech verboden zijn onder de huidige EU- regelgeving. Dit is niet juist.

Steeds meer supermarkten, snoepwinkels, onlinewinkels en groothandels verkopen American Candy, bakproducten, sausen, dressings, frisdrank en kant-en-klaarproducten met gentechorganismen. En dat al vanaf 2007. En zijn daar nog trots op ook. Bovendien waren veel van deze producten tot voor kort niet als zodanig gelabeld, dat is wel verplicht. Bij het bezoek aan een supermarkt in Wasenaar kwam een muur van Amerikaanse gentechproducten op ons af. Meer dan 70 procent van de producten die in Amerkaanse supermarkten worden verkocht zijn gentechproducten. En ze worden niet gelabeld.

Het merendeel van de Amerikanen is daar echter wel voor. Vermont is de eerste staat die verplichte GMO-labeling instelt vanaf 1 juli 2016. Dit ondanks protesten en tegenwerking (onder meer een proces tegen de nieuwe gmo etiketteringswet) van de grote multinationals.

Miep Bos, Lelystad

 

Muur van Gentech producten, Jumbo Wassenaar, Mark Blaauw, 4-12-2014

Voorbeeld van een muur van gentech producten, op 4-12-2014 ongelabeld (tegen alle wetgeving in), bij C1000/Jumbo te Wassenaar.

Frankensteinvoedsel mag, Volkskrant 25-04-2015, ingzonden brief van Miep Bos

Volkskrant, 25-04-2015


April 2015 Open Letter to the People of China:

Ambassador Liu Xiaoming
Embassy of the People's Republic of China
49 Portland Place , London W1B 1JL

Request for urgent letter to be forwarded to President Xi Jin-ping and Premier Li Ke-qiang

OPEN LETTER: The Impact of Glyphosate/Roundup on global health >

Dit is een open brief van 10 ngo's aan China waarin gewaarschuwd wordt voor Glyfosaat en met name voor Roundup. Bevat een lijst met onderzoeken die de gevaren voor de gezondheid aantonen.


State Vermont verplicht per 1 juli 2016 labeling GMO's!!!

Na een jarenlange strijd en na rechtzaken van de multinationals (Monsanto, Dow, en natuurlijk ook Unilever) gewonnen te hebben wordt het labelen van gentech in de state Vermont per juli 2016 verplicht. (Meer info>)
Ook zij maken zich nu zorgen wat de gevolgen van de handelsverdragen TPP en TTIP voor labeling zijn.


Ploumen en gentech, reactie op interview: Die Chloorkip komt Europa niet in, en ook niet een beetje

In de volkskrant van 18-4-2014 stond een interview met minister Ploumen. Als voorbeeld haalde ze genetisch gemodificeerde producten aan. De volgende ingezonden brief van ons hierover is in de Volkskrant geplaatst.

Volkskrant "Opinie en Debat" van 20-04-2015.


Open brief van de gentechvrije Burgers aan minister Ploumen

18 april 2015, Open brief van de Gentechvrije Burgers aan minister Ploumen:

Geachte mevrouw Ploumen,Vandaag lazen we in de Volkskrant de volgende uitspraak van u: "Neem genetisch gemodificeerde producten, De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten, maar wij zeggen: we hebben daarover Europese afspraken gemaakt en die veranderen wij niet." Mevrouw, duizenden van die Amerikaanse gentech producten zijn al zeker sinds 2007 op de EU markt en bovendien tot voor kort zonder een Nederlands label waarop Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen staat. ( Lees verder>


Nog een brief aan minister Ploumen: TTIP en GGO's

In uw uitspraak over genetisch gemodificeerde producten "De Amerikanen zouden dolgraag de Europese markt op gaan met zulke producten" wekt u de suggestie dat deze genetisch gemanipuleerde Amerikaanse producten momenteel niet in de supermarkten in de EU verkrijgbaar zijn. Dat is niet waar, deze producten worden volop verkocht en dit is ook wettelijk toegestaan. Grote supermarktketens (Jumbo, Jamin, C1000), voeren ook reclamecampagnes in de trant van "Nieuw in ons assortiment Amerikaanse producten". Rond 2004 is in Europa het moratorium op gentech producten opgeheven onder dwang, dreiging van claims, van de WTO. Vele GGO's zijn daarna in de EU tot de markt toegelaten. Dat is dus een gevolg van een handelsverdrag,

Het grote verschil met Amerika is dat er in de EU een wettelijke verplichting is tot etikettering van een levensmiddel dat geheel of gedeeltelijk uit Genetisch Gemanipuleerde Organisme (GGO) bestaat of daarmee is geproduceerd. (lees verder>)


Tweet

Laatste nieuws, meer nieuws via Twitter @MiepBos

Jet-Puffed Mini Marshmellows van Kraft te koop bij Jumbo (wordt u steeds duurzamer, Jumbo?) Deze tekst op het Nederlandse label is wel een verbetering maar niet juist.

Volgens de EU richtlijnen (=wet) moet er opstaan dat dit product gentech bevat en niet kan bevatten: (40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO's in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin „Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld.


Nieuw onderzoek van de WHO (2015) toont aan, dat Roundup (bestrijdingsmiddel waar glyfosaat in zit) kankerverwekkend kan zijn.

Institute of Science In Society Report 24/03/15 Glyphosate 'Probably Carcinogenic to Humans' Latest WHO Assessment

The world authority on cancer's evidence-based assessment is pitched against the Monsanto-led corrupt approvals in US and Europe Dr Mae-Wan Ho and Dr Nancy Swanson.


More on Roundup: ISIS Report 30/03/15 >
Elsevier Climb Down over Séralini Retraction but IARC Retraction Next for Monsanto

Elsevier has quietly distanced itself from its misdeed, but Monsanto is outrageously calling for another retraction Prof Peter Saunders.


 

Volgende pagina>.

 

 

disclaimer