Gentechvrij, voor niet-genetisch gemanipuleerd voedsel. Officiële webstek van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. (Official site of The European GMO-free Citizens.)

English

NieuwsArchief

 

Mijn andere
websites:

Miep Bos
kunstkringlelystad

 

email:
info@gentechvrij.nl


 

.
Mascotte (papier marchévorm van Kirsten bij 't Vuur, kunstontwerp
en schilderwerk Miep Bos)
van De Gentechvrije Burgers.
Onfortuinlijke rat met tumor die Roundup met water te drinken
kreeg vanwege een proef van
prof. Séralini. (website).

11-13-2014. Natural Society:A new correlation study published in the Journal of Organic Systems  has linked glyphosate, the primary ingredient in Monsanto's best-selling herbicide, Roundup, to an enormous increase in chronic diseases across the United States. - full paper.

12-11-14 Daily Mail: Hollywood stars sign letter warning British people against GM foods.

22-11-2014 De Gelderlander: Gentech-expo in de bibliotheek Boxmeer mag toch. De Gentechvrije Burgers houden volgend jaar weer een gentechvrije expositie, de eerste exposities werden al in 2003 en 2004 georganiseerd door Kunstkring Lelystad in 5 steden. Wieteke van Dort, kunstenaars uit Nieuw Zeeland en uit Lelystad en mogelijk uit Boxmeer en Sint Anthonis doen nu (weer) mee. Er zal weer een opening zijn met een forum en een debat. Die wordt gehouden in de Weijer.

08-11-2014 WAARSCHUWING

Producten uit de USA met gentech ingredienten, die als zodanig niet gelabeld zijn, in diverse supermarkten (o.a. C1000) en op internet te koop.

In 2013 waren 93% van de sojabonen ( soybeans, soya, -oil , enkele gentech soorten hier als voedsel en veevoer toegelaten) in de USA gentech. In 2013 was 90% van het katoen ( cotton seed of -oil , enkele soorten hier toegelaten als voedsel en veevoer en kleding) en 90% van de maïs, (enkele soorten maize, corn, -oil , hier in voedsel en veevoer toegelaten) gentech in de USA.

Andere algemene gentech gewassen uit de USA inclusief suikerbieten, bijna 100% gentech ( sugar beet , hier één soort toegelaten voor voedsel en veevoer) en koolzaadolie ( canola, - oil rapeseed -oil , enkele soort toegelaten in ons voedsel en veevoer), waarvan de twee laatst genoemde in de USA 95% en 93% gentech zijn. Niet alle soorten ( “events”) van bovenstaande gentech gewassen zijn in de EU toegelaten. Yellow squash, zucchini en papaja (Hawaii) worden ook genetisch gemanipuleerd, maar zijn in Europa niet te koop, want niet toegelaten ook niet om te verbouwen.

Soorten die niet toegelaten zijn in de EU kunnen ook in de ongelabelde direct uit Amerika geïmporteerde producten zitten.

Zie ook GM-Compass.

Zie ook een wetenschappelijk rapport waarin staat dat de gezondheid in de USA achteruit holt sinds de invoering van GMO's in het voedsel.

Avoid At-Risk Ingredients (geldt voor de USA).


If it's not labeled organic, or doesn't have a Non-GMO Project Verified Seal , then avoid processed food products ingredients made with these GM crops: Corn, Soybeans, Canola, Cottonseed and Beet sugar.

Corn

Corn flour, meal, oil, starch, gluten, and syrups

  • Sweeteners such as fructose, dextrose, and glucose
  • Modified food starch*
Soy
  • Soy flour, lecithin, protein, isolate, and isoflavone
  • Vegetable oil* and vegetable protein*
Canola Canola oil (also called rapeseed oil)

Cotton Cottonseed oil

Sugar Avoid anything not listed as 100% cane sugar since GM beet sugar recently entered the food supply. To avoid it, look for organic and non-GMO sweeteners, candy and chocolate made with 100% cane sugar, evaporated cane juice or organic sugar.

Aspartame The artificial sweetener also known as NutraSweet and Equal, which is derived from GM microorganisms.

Become familiar with our list of invisible GM ingredients .

Also, more than 50% of Hawaiian papaya is GM, and a small amount of zucchini and yellow squash.

http://www.responsibletechnology.org/buy-non-gmo

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad - Verklaring van de Commissie
(11) Invoer valt ook onder het in de handel brengen; producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan en onder deze richtlijn vallen, kunnen niet in de Gemeenschap worden ingevoerd als zij niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen. (40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO's in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld.

More from Food Safety and Sustainability Center, October 2014, page. 5.

Producten (vlees, melk, boter, kaas, eieren, etc.) van koeien, kippen, varkens en ander vee dat gentechvoer kreeg, hoeft niet gelabeld in de EU en in de USA.

Meer producten op de Engelse site.

Niet gelabelde gentech producten toch in de EU verkocht. Meer...


Click on the poster to learn more.

Nog steeds actueel: 17 augustus 2000: Donella Meadows How It Happened That We Don't Regulate Biotech. (Eng.) Hoe het kwam dat we biotech niet reguleerden.

Off topic maar belangrijk over een vaccinatie die autisme kan veroorzaken:

Dr. Andrew Wakefield speaks out about CDC scientist's admission of vaccine research fraud - video

More importantly, share this video everywhere in the name of saving children from vaccine violence . The corrupt, corporate-controlled mainstream media absolutely refuses to cover this story, hoping they can bury the truth about vaccines in exactly the same way the CDC buried the data.

Learn more.


Wat is gentech?

Burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad, 1 oktober beslissing over de behandeling door gemeenteraad Lelystad.

Alles over glyfosaat.

Alles over nanotechnologie.

Alles over wolmanzouten.

Alles over chemtrails. De lucht toen (vóór 1999) en nu. Pdf. Laat het je kinderen zien, wat voor mooie, gezonde lucht er van hen gestolen is.

Alles over Stichting VoMiGEN.

Alles over Stichting Ekopark.

Alles over de Gentechvrije Burgers.

To the website of The European GMO-free Citizens.

Over o.a. cisgenese: Veredeling in het belang van de gemeenschap. Jan Storms Wat is cisgenese? blz. 3.

Al onze bezwaren, beroepschriften, zienswijzen, pleitnota's, open brieven e.d. vanaf 1997 t/m 2014 nu hier te lezen.


NIEUWS

ISIS Report 8/10/14 Widespread Glyphosate Contamination in USA

Most comprehensive study reveals glyphosate and AMPA in the environment over 9 years and across 38 states Dr Eva Sirinathsinghji .

Eind oktober: De Beslissing op Bezwaar vanwege de zaak van de gentechvaccins voor veulens vanaf 2 dagen oud in Sint Anthonis is dan eindelijk ontvangen. Burgers uit Sint Anthonis, die bezwaar maakten (41) kregen hem al eerder en werden afgeserveerd, alsmede burgers uit andere steden. Ze kregen verschillende beslissingen te lezen. Een opvolgende advertentie over deze vergunning ten aanzien van de beslissingen is tot nu toe nog niet in de kranten verschenen, dat is bizar, niet waar? En die staat ook niet in de Data base van het ministerie van IenM.

Burgers uit het land kregen te horen dat ze niet bij een rivier wonen die het gentechvaccin gemaakt van een besmettelijke bacterie zou kunnen meevoeren (of woorden van gelijke strekking), een opmerking van de Raad van State (in 2012) bij een eerdere zaak, die De Gentecvrije Burgers en Stichting VomiGEN in 2011 hadden aangespannen. De burgers uit Sint Anthonis kregen deze tekst niet, opmerkelijk, want zij wonen wel naast zo'n rivier!! Nee, zij konden lezen dat ze te ver weg woonden! Heeft u het ooit zo zout gegeten?

De Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN blijken nu toch weer niet belanghebbend, terwijl op de hoorzitting mocht worden voorgelezen namens deze twee groeperingen en dat kan alleen als je belanghebbend bent! Kunt u het nog begrijpen? Volledige willekeur. Waar is de rechtplichtstaat gebleven? Stichting Ekopark blijft wel belanghebbend en beraadt zich op verdere stappen.


Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

1 oktober 2014: BREAKING: De Gentechvrije Burgers, Stichting Ekopark en VomiGEN belanghebbend in de zaak van de gentechveulenvaccinaanvraag van Intervet volgens het ministerie van IenM, maar burgers van Sint Anthonis niet!! We wachten de Beslissing op Bezwaar van het ministerie van IenM af.

PLEITNOTA 30 september 2014

Hoorzitting op dinsdag 30 september 2014, half 3 in Den Haag bij het ministerie van IenM, Plesmanweg 1-6, meld je aan! over de wijziging van een aanvraag van Intervet van een gentechdierenvaccinproef (veulentjes vanaf 2 dagen oud).


There is evidence of human death and illness. Find out how a genetically modified food supplement killed dozens of Americans and sickened thousands, and how the FDA covered up the full story and kept Congress in the dark. Find out why industry-funded research is faulty and specifically designed to avoid finding problems. Get the startling truth from independent research conducted around the world.

Klik op de foto.

ISIS Report 01/09/14 Seeds of Truth Vandana Shiva Responds to The New Yorker. Ook op onze site.

9 augustus 2014. Medische gentechproeven.

De Gentechvrije Burgers hebben samen met Wieteke van Dort, Stichting Ekopark en Stichting VoMiGEN bezwaar gemaakt tegen GGO IM-MV 14-001, GGO IM-MV 14-002, GGO IM-MV 14-003 en GGO IM-MV 14-004. en hebben zienswijzen/bezwaren ingediend, zie hier, vanwege nieuwe ontwerpbeschikkingen. De introducties van levende GGO's in het Milieu zullen in de zienswijze genoemde Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd worden als medische gentechproef bij mannen. Het gaat om gentechproeven met mannen die prostaatkanker hebben.

In Duitsland liep ook dezelfde proef. Deze is gestopt vanwege teleurstellend resultaat. Er hadden meer dan 31.000 mensen tegen geprotesteerd. Klik op het plaatje voor meer info.

ISIS Report 05/08/14 Artificial versus Natural Genetic Modification & Perils of GMOs

The precision, complexity, and all-pervasiveness of natural genetic modification leave organisms and ecosystems particularly vulnerable to artificial genetic modification Dr Mae-Wan Ho

Invited lecture at 1st Forum of Development and Environmental Safety, under the theme “Food Safety and Sustainable Agriculture 2014”, 25 - 26 July 2014, Beijing, China.

Stichting Vomigen gaat zich binnen de EU beklagen vanwege negatieve reactie college van Sint Anthonis op persbericht Gentechvrije Burgers.

De Krant van Flevoland: 15-07-2014 De Gentechvrije Burgers uit Flevoland, maken bezwaar etc.

15-07-2014 De Gentechvrije Burgers uit Flevoland, maken bezwaar tegen een aangepaste gentechvaccinproef in Sint Anthonis met veulens vanaf 2 dagen oud. Kenmerk is IM 09-004/03. Doel: markttoelating van het gentechvaccin. Persbericht.

09-07-2014 Glyphosate re-assessment in Europe is corrupt: Toxicology Nancy L. Swanson.

11 - 05 - 2014, GM Watch: We moeten de schade die ge-importeerde gentech soja veroorzaakt onder ogen zien. Chinese militaire wetenschapper. (ENG) We must face the harm caused by imported gm-soy chinese military scientist. (original in Chinese). The significance of this paper is also related to the status of the author Mi Zhen-yu, Former Vice President, Academy of Military Science, Doctoral tutor, Lieutenant General; National People's Representative of the 8th National People's Congress, Committee member of the 9th National People's Political Consultancy Committee.

30 april 2014: De Gentechvrije Burgers genoemd in het Staatsblad. Zie vanaf blz. 124-130. Nog steeds is ethiek een non-isue.

29 april 2014 Volkskrant: McDonald's laat gentechvoer voor MCNuggets-kip weer toe. Zij stelde nooit eisen aan vee dat gentechvoer gevoerd krijgt.

18-04-14 Krant van Lelystad: Gemeente Lelystad gebruikt vanaf 2015 geen chemische onkruidbestrijding meer.

22-04-14 GMO planten GMO mensen en kanker. GMO plants, GMO people, and cancer. by Jon Rappoport (Eng.)

2014/04/15 Reuters: Frans parlement verbiedt de verbouw van gentech mais. Eng. ( French parliament bans cultivation of GM maize.)

15-04-14 " Als de Amerikanen graag GMO's eten, laat ze die dan eten. Wij hoeven dat niet te doen, wij hebben genoeg ruimte en mogelijkheden om biologisch voedsel te produceren." De Russische minister Medvedev

"If the Americans like to eat GMO products, let them eat it then. We don't need to do that; we have enough space and opportunities to produce organic food.”Medvedev

15-04-'14 USA: Vermont Senate Approves GMO Labeling Bill!

10 april 2014 Kamerbrief over het kabinetsstandpunt inzake biotechnologie bij plant en dier en uitvoering motie Klaver.
Brief van staatssecretaris Mansveld (IenM), minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over het kabinetsstandpunt inzake biotechnologie bij plant en dier en de uitvoering van de motie Klaver:

Fragment: "Biotechnologie biedt vele kansen voor de gezondheidszorg, voor de voedselproductie en voedselzekerheid en voor verbetering van het milieu." Blz. 1.

En dit is nieuw:

"Daarom zal advies gevraagd worden aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) en de Raad voor Dierenaangelegenheden over mogelijke ethische en maatschappelijke aspecten die verbonden zijn aan het tentoonstellen van ggo’s. Op basis hiervan zal vervolgens een beleidsaanpak worden voorgesteld. Bezien zal worden of een juridische grondslag in de Wet Dieren gevonden kan worden." Blz. 4

Mocht het in de toekomst komen tot commerciële teelt van gg-gewassen in Nederland dan zullen co-existentie afspraken waarborgen dat de teelt van gg-gewassen en de teelt van conventionele en biologische gewassen naast elkaar kunnen bestaan zonder dat door vermenging economische schade ontstaat. " Blz. 12 Achterhaald: gentechpollen mogen al in honing zitten. Existentie is onmogelijk.

Consumenten die geen producten willen die middels genetische modificatie of vrijgestelde nieuwe veredelingstechnieken tot stand zijn gekomen, kunnen kiezen voor biologische producten." Blz. 13

"Wil je geen gentech eten? Koop dan maar biologisch!"

10 april 2014: De Beschikking voor de aanvraag voor het Errorarium in het Gemeentemuseum is afgekomen: Minister liet termijn (opzettelijk?) verlopen: Schadevergoeding van € 1260, -- voor Gemeentemuseum. Aanvraag gentechspeeltje voor wetenschappers en kunstenaars afgewezen, omdat de expositie "Ja Natuurlijk"al is afgelopen. Meer info.

6 april 2014: Glyfosaat in moedermelk gevonden in de USA. (Eng.)

World's Number 1 Herbicide Discovered in U.S. Mothers' Breast Milk. Posted on Apr 6 2014 - 4:19am by Sustainable Pulse.

February 14, 2014 By: Rhonda Brooks, AG Web: Syngenta Defends Seed Corn Traits Banned by China.

7 februari 2014, Maiscoach:“Nederland moet tegen toelating genmais (Pioneer 1507) stemmen”.
Geplaatst op 7 februari '14 door Jasper Lentz. Fragment: De motie van Esther Ouwehand (PvdD) kreeg steun van de gehele Tweede Kamer, uitgezonderd PVV, CDA, VVD en het lid Bontes. MEER......

3 februari 2014: Een nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat van alle onderzochte bestrijdingsmiddelen Roundup de meest giftige is. Dat komt niet alleen door het actieve ingredient glyfosaat, maar vooral door de toegevoegde fabrieksgeheime stoffen, die niet worden getest op giftigheid. Pesticide toxicity vastly understated, claims new Séralini study (Pdf.)

By Oliver Nieburg+ , 31-Jan-2014

Major pesticides are more toxic to humans than their declared active principles, according to a new study by divisive French scientist Gilles-Eric Séralini.

28-01-2014 Persbericht/open brief over een Amerikaans gentech kunstwerk dat in het Haagse Gemeentemuseum zou komen te staan tijdens “Ja Natuurlijk” maar geen vergunning kreeg van het ministerie van IenM. MEER

25 januari 2014: 14 days left: “You can help impoverished farmers earn a fair wage and save the environment of NEPAL" Do it now!

GrienLinks: 23 januari 2014: Fryslân eerste gentechvrije provincie

Fryslân, gefeliciteerd!

Provinciale Staten van Fryslân hebben woensdag 22 januari 2014 Fryslân ‘gentechvrij' verklaard, op initiatief van de fractie van GrienLinks. In de uitspraak van de Staten staat dat ‘de provincie zich uitspreekt tegen de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen op proefvelden en in commerciële teelt en zich in die zin dus uitspreekt voor een gentechvrij Fryslân'. Het voorstel kreeg een meerderheid van de stemmen achter zich van GrienLinks (Fries voor GroenLinks), SP, PvdA, FNP (Frysk Nasjonale Party), D66 en ChristenUnie. VVD, PVV en CDA stemden tegen.

20 januari 2014: Anita, Hans en Amber zijn vandaag genomineerd voor de Groen Pluim van de Flevolandse Milieufederatie! Vanwege het geslaagde burgerinitiatief van de Gentechvrije Burgers om Lelystad Roundupvrij te verklaren.


Boven en links: Anita en Amber, met de gewonnen pollepel van de Flevolandse Milieufederatie. Hans was verhinderd. Winnaar werd Lennard Duijvestein vanRoggebotstaete, uniek landgoed in Flevoland. Gefeliciteerd!

Duitse demonstratie "Wij zijn het zat" in Berlijn.

Wanneer?: zaterdag 18 januari - 11:00 u. Waar?: Potsdamer Platz Berlin Deutschland. The European GMO-free Citizens (De Gentechvrije Burgers) doen mee vooral omdat gentechpollen niet langer vermeld hoeven te worden op het etiket. Dat besliste de Europese parlement op 15 januari 2014. Lees hier hun schotschrift (Deutsche Sprache.) Demo: Wir haben es satt! Wann?:  Samstag, Januar 18, 2014 - 11:00 Wo?:  Potsdamer Platz Berlin Deutschland.

Bereits über eine halbe Million Menschen haben gegen die geplante EU-Saatgutverordnung allein in Deutschland und Österreich unterzeichnet. Viele Fraktionen des Europäischen Parlaments möchten den Entwurf mittlerweile ablehnen. Jetzt müssen auf ihre Worte auch Taten folgen. Die erste wichtige Abstimmung im Agrarausschuss des EU-Parlaments ist für Anfang Februar geplant.

Der Protest breitet sich weiter aus. Wir werden am 18. Jänner bei der Demonstration „Wir haben es satt“ in Berlin mit einer Kundgebung vor dem Landwirtschaftsministerium für die Förderung der Saatgut-Vielfalt demonstrieren. Gemeinsam mit Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, IG Nachbau, Campact, Save Our Seeds, Zukunftsstiftung Landwirtschaft und Kultursaat e.V. setzen wir ein Zeichen gegen die EU-Saatgutverordnung.

The European GMO-free Citizens (m.N. Stichting VoMiGEN) protestieren auch!

weil:„Das Europäische Parlament Stimmte dafür, das  genetisch veränderter Pollen, ein Teil von Honig geworden ist“. D.h., Gentechnik-Honig muss nicht gekennzeichnet werden. Brüssels 15. Januar 2014. Diese Entwicklung verdanken wir der unmoralischen Pseudowissenschaft GENOMICS. „ STOP IT!“   Dafür müssen individuelle Bürger auf Basis seiner Pflicht (IPbpR), anstelle des Begriffs Aktivist , bei den EU Wahlen kommenden Mai 2014, friedlich die originellen souveränen Menschenrechte vom Jahre 1789 zurück fordern! Oder wir Wählen nicht! MEHR


Laat eekhoorns zelf beslissen, wat ze eten en ze heb-
ben een voorkeur voor gentechvrije biologische mais!
(Baker Creek Heirloom Seed Company.)

“The Whole Paradigm of Genetic Engineering Technology is Based on a Misunderstanding” This misunderstanding is the “one gene, one protein” hypothesis from 70 years ago, which stated that each gene codes for a single protein. However, the Human Genome project completed in 2002 failed dramatically to identify one gene for every one protein in the human body, forcing researchers to look to epigenetic factors -- namely, "factors beyond the control of the gene" – to explain how organisms are formed, and how they work.
According to Vrain: “Genetic engineering is 40 years old. It is based on the naive understanding of the genome based on the One Gene – one protein hypothesis of 70 years ago, that each gene codes for a single protein. The Human Genome project completed in 2002 showed that this hypothesis is wrong. The whole paradigm of the genetic engineering technology is based on a misunderstanding. Every scientist now learns that any gene can give more than one protein and that inserting a gene anywhere in a plant eventually creates rogue proteins. Some of these proteins are obviously allergenic or toxic.” In other words, genetic engineering is based on an extremely oversimplified model that suggests that by taking out or adding one or several genes, you can create a particular effect or result. But this premise, which  GMO expert Dr. Philip Bereano calls “the Lego model,” is not correct. You cannot simply take out a yellow piece and put in a green piece and call the structure identical because there are complex interactions that are still going to take place and be altered, even if the initial structure still stands.

15 januari 2014: Eerste publicatie van de Gentechvrije Burgers in 2014 is uit! Hier nu gratis te downloaden (Pdf).

Gentechpollen hoeven niet langer vermeld te worden op het etiket. Dat besliste de Europese parlement op 15 januari 2014.

14 januari 2014 Schrijf de staatssecretaris vandaag nog: Deze onderstaande gentechmais is vandaag niet toegelaten door de EU, maar de landen zelf kunnen nog beslissen het alsnog toe te laten in hun land, en Nederland is vóór, dus schrijf! Stop the crop: Keep Pioneer's GM maize from the fields! Onze brief kun hier lezen.

We need your help, right now, to stop a new GMO being grown on the fields. During these weeks in January, the EU member states will decide whether Pioneer's GM maize (technical name 1507) will be allowed to be grown in their country. This would be the first GM maize to be allowed for growing on the field in Europe since 1998. Write to your minister today!

11 november 2013, Boerderij: Duitse deelstaten geen glyfosaat bij afrijpen. Het giftige glyfosaat komt in de korrel en is er niet uit te wassen!

In Oostenrijk is het al verboden.

Het is helaas zo, dat steeds meer boeren hun granen en andere gewassen, rijp spuiten met Roundup. De Deense varkensfokker Ib Borup Pedersen heeft in 2012 in eigen onderzoek aangetoond dat zijn Roundup Ready soja (gentech soja) uit de VS 250 mg/kg (ppm) glyfosaat bevatte maar dat zijn eigen gerst 2.500 mg/kg glyfosaat bevatte. Hij had dit rijp gespoten met Roundup. Hij was dit onderzoek begonnen omdat hij misvormde biggen bleef houden nadat hij zijn gentech soja uit het voederrantsoen had geschrapt.  De video van zijn presentatie in Kopenhagen in het kader van de Growing Doubt campagne. van Greenpeace is te zien op YouTube: Changeover to Non- GMO soya in Denmark – YouTube .Stop onmiddellijk met het gebruik van Roundup (glyfosaat is het actieve ingrediënt)! “Een gewas en bodem met koolstof en mineralen in balans geven onkruiden, insecten, plant- dier- en beschavingsziekten weinig kans”

2 december 2013: Power Point Presentatie over Roundup dat over de oogst wordt gesprayed bij "afrijping" groot risico op ziekte, koopt alleen nog biologisch. Voor het afrijpen van het graan, en andere gewassen spuit men tegenwoordig ook in Nederland met Roundup (werkzame stof  glyfosaat), zodat de gewassen gelijk rijp worden. Het Roundup (bestrijdingsmiddel) gaat in de plant zelf zitten en sommige stoffen van Roundup verdrijven de zo noodzakelijke vitaminen en mineralen door ze onwerkbaar te maken. Het bestrijdingsmiddel kun je er niet afwassen de plant neemt het via de wortels op. Verschillende ernstige ziekten kunnen het gevolg zijn. Dit gebeurt sluiperderwijs. Koop dus nu alleen nog biologisch brood, pasta e.d.

3 december 2013 ons helaas zeer uitgeklede burgerinitiatief om Roundup en andere chemische bestrijdingsmiddelengebruik door de gemeente Lelystad te verbieden is toch aangenomen! Het gaat in de loop van 2015 in. De dwingende voorwaarde sub. a werd via een amendement van de CU geschrapt. Daarna werd dit wel unaniem aangenomen.


Anita, Hans en Amber zijn genomineerd voor de Groen Pluim van de Flevolandse Milieufederatie!

Anita de Harde sprak op 1 oktober 2013 met een zeer persoonlijk verhaal in, over het Roundupgebruik in Lelystad. Het burgerinitiatief werd unaniem goedgekeurd en wordt nu in behandeling genomen. Voor het eerst gebruikten wij lichtbeelden op een groot scherm in een zaal in het stadhuis bij onze inspreeksessies.

Nijmegen gentechvrij, interessante video.

 

23 oktober 2013 GroenLinks Assen komt met initiatiefvoorstel voor gentechvrije zones in gemeente Assen.

Dinsdagavond 1 oktober: 19.55 Twee onderwerpen: inspreken door Thea en Miep Bos namens de Bezorgde Burgers tegen gif op de Flevokust over Flevokust. Anita de Harde zal verder spreken namens de Gentechvrije Burgers over het burgerinitiatief om Roundupgebruik en dergelijke te doen verbieden, die de gemeente Lelystad gebruikt. Het geheel met beelden. Komt allen naar het stadhuis van Lelystad. Aanvang inloop 18.45

Watchman-news: 12-9 Study Links Roundup ‘Weedkiller' To Overgrowth of Deadly Fungal Toxins.

Milieudefensie: Europeanen krijgen zonder het te weten het gif glyfosaat binnen.

6 september 2013 HPV Vaccine: Israel Health Ministry Considers Canceling Vaccination Due to Side Effects.

The Center believes that the poor safety record of the HPV vaccine is due to the fragments of foreign DNA contained in the vaccine.

1 september 2013 Herald Scotland: Why has study saying GM could kill been ignored? A scientific study suggesting genetically modified food killed rats has been suppressed because of lobbying by multinational biotech corporations, environmental campaigners claim.

27 augustus 2013 Burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad.

26 augustus 2013 GMwatch: All GMO approvals in Brazil are illegal and not science-based says- regulator (Alle goedgekeurde gentech gewassen in Brazilië zijn illegaal en hebben geen wetenschappelijke basis.)

25 augustus 2013 a.s.: Wereldwijd march against geo-engeneering | Ook in Groningen en Den Haag.

24 juli 2013: Elle: The Bad Seed: The Health Risks of Genetically Modified Corn. Dit eczeem werd veroorzaakt door hetzelfde bestrijdingsmiddel, dat ook op gentech mais wordt gespoten, dat wordt vermeld in het artikel van Elle.

Read more: GMO Foods in America - Avoid Genetically Modified Corn - ELLE
Follow us: @ElleMagazine on Twitter | ellemagazine on Facebook
Visit us at ELLE.com

17 augustus 2013: Open Brief naar Ja Natuurlijk.

11-08-2013 Another Potentially Devastating GM Impact… Loss of Bees? (Scroll down) And more.

6 augustus 2013: Bezwaar door Stichting VoMiGen tegen een Introductie in het Milieu nl. IM 12-002/03.Pub.1. Wijziging locatie van gereedmaken en toedienen van genetische gemanipuleerde medicijnen1

3 augustus 2013 New study shows severe stomach inflamation in pigs etc. more

24-07-13 Musicalworld: Ook Ton Sieben ( Miss Saigon , Titus ) strijdt tegen genetisch gemanipuleerd voedsel.

26-07-2013 Alles over onze petitie tegen het gebruik van glyfosaat in de gemeente Lelystad. Papieren handtekeningenlijst op aanvraag.

Dit eczeem werd veroorzaakt door hetzelfde bestrijdingsmiddel, dat ook op gentech gewassen wordt gespoten en gevoerd wordt aan het vee dat in Europa gehouden wordt.

Archief 2013

 

disclaimer