Gentechvrij, voor niet-genetisch gemanipuleerd voedsel.
Officiële webstek van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. The European GMO-free Citizens.

English

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Startpagina Gentechvrij.

Al onze bezwaarschriften en zienswijzen.

 

Mascotte van De Gentechvrije Burgers.
(papier marchévorm van Kirsten bij 't Vuur, kunstontwerp en schilderwerk Miep Bos)

Onfortuinlijke rat met tumor die Roundup met water te drinken
kreeg vanwege een proef van prof. Séralini. (website).

Nog steeds actueel: Belangrijke Powerpoint Presentatie uit 2013. >

Het gaat over het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup, dat ook in Europa en dus ook in Nederland gebruikt wordt bij het afrijpen van gewassen. En dat dit niet af te wassen is, het gaat in de plant zitten. Verzoek aan de boeren hier mee te stoppen vanwege ernstige gevolgen.

Still very important piece: 17th of Agust 2000: Donella Meadows How It Happened That We Don't Regulate Biotech.


27-08-2015 Jumbo snapt GMO-Free niet.

Etiket Magic Time Popcorn smaken: Yellow Cheddar, Butter Toffee en Butter. Volgens verpakking en het etiket is dit product GMO Free, maar op etiket ook de waarschuwing: "kunnen genetisch gemodiceerde grondstoffen" bevatten.

Ja wat is het nu Jumbo? Wel of niet GMO-Free?

Jumbo Magic Time, GMO Free maar kan GMO bevatten

Jumbo Magictime etiket GMO Free maar kant toch GMO bevatten

 

Noot:De termen "GMO Free" als ook "kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten" zijn beide fantasie-, marketingskreten. Deze teksten komen niet voor In het Warenbesluit nieuwe voedingsmiddelen.

Maar dit etiket voldoet volgens ons niet aan de etiketteringsregels: .

  • niet misleidend voor de consument.
  • niet dubbelzinnig of verwarrend voor de consument

 

22-08-2015 Albert Heijn verkocht bakproducten met genetisch gemodificeerde tarwe.

Genetisch gemodificeerde tarwe is niet toegelaten in de EU.

NVWA en AH hebben passende maatregelen genomen.

AH Duncan Hines, Red Velvert, GMO, GGO, genetisch gemanipuleerd.

Het betreft hier een tweetal Duncan Hines bakproducten. Volgens de door Albert Heijn op haar website (www.ah.nl) verstrekte informatie (ingrediënten/declaratielijst) bevatten deze producten genetisch gemodificeerde tarwe.

Binnen de EU is er voor genetisch gemodificeerde tarwe geen markttoelating verleend.

Ofwel de informatie die AH in de declaratielijst verstrekt is onjuist, of AH verkoopt producten met een binnen de EU niet toegestaan genetisch gemodificeerde organisme (GGO).

Daar AH niet correct op onze klacht hierover reageerde, hebben we de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingeschakeld. Uiteindelijk hebben de NVWA en AH "passende maatregelen genomen om voortduring van de afwijking te stoppen." (meer info>>)

AH Duncan Hines Caramel Cake, GMO, GGO, genetisch gemanipuleerd

 

05-07-2015 Dr. Mercola: Monsanto weet al 35 jaar dat GMO's kanker kunnen bevorderen. (Eng.)


Bezwaar tegen gentech trosanjers.

27-8-2015, Nu met aanvulling op ons bezwaar. (Onder het bezwaar).

19 augustus 2015: Derde brief eindelijk geaccepteerd en hier te lezen (met aanklikbare links).

16 augustus 2015: Ons bezwaar nu online.

17-08-2015: Een email van het ministerie vertelde me dat postbus 20906 niet langer in gebruik is, het moet postbus 20901 zijn! Deadline is 25 augustus 2015.

An email of the Ministry tells me that the Postbox number 20906 no longer exists and must be Postbus 20901, please forward widely.! Real deadline is 25th of August 2015.

Handtekeningenlijst Nederlands

22-08-15: Our objections now online!(English).

Signature list English Print it out, sign it and sent it to the ministry (address is on the list). Or scan it and send your scanned lists to info(a)gentechvrij.nl

Names of the carnations: FLORIGENE ® MoonberryT and FLORIGENE ® MoonvelvetT . (photos) MORE


 

27-06-15 Het Ministerie van IenM kan toveren:

Plotseling een andere naam van een aanvrager op een veranderde ontwerpbeschikking van GGO IM-MV 15-001, de advertentietekst met de oorspronkelijke tekst is uit de database verdwenen. Er is ook geen nieuwe advertentietekst te lezen. Mag dat zo maar? Oorspronkelijke ontwerpbeschikking, waar wij op reageerden, zie hier. (meer info>)


27-06-15: Bezwaar n.a.v. de Beschikking van IM-MV 15-002 van Robert Verlinden van VoMiGEN.

(N.b.: Deze beschikking hebben we nog steeds niet thuisgestuurd gekregen)


23 juni 2015: Beschikking juli 2015 betreffende IM-MV 15-002.

Ook deze keer weet het ministerie van IenM "echt niet" waar we met onze zienswijze, ondertekend door 52 mensen en drie stichtingen, op doelen en de COGEM heeft het natuurlijk goedgekeurd, einde oefening, die policy houdt men al jaren vol. Deze keer met veel typfouten. (Geen spaties waar wel spaties horen).


Persbericht

9-06-2015: De Gentechvrije burgers schrijven zienswijze en open brief tegen een vergunningaanvraag:

Op 8 mei 2015 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Academisch Ziekenhuis Maastricht, te Maastricht, een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen. kenmerk IM-MV 15-008. (meer info>)


23-5-2015 Global March against Monsanto 2015 Amsterdam.

All around the world >.

1 juni 2015: Bericht/press release of/van The Institute of Science in Society

Glyphosate, the main ingredient in the herbicide Roundup, is now considered a carcinogen by Denmark's Working Environment Authority (WEA) [1]. This comes in the wake of the recent World Health Organization (WHO) reclassification of glyphosate as probable carcinogen (see [2] Glyphosate "Probably Carcinogenic to Human" Latest WHO Assessment , SiS 66).


Jumbo wederom in de fout, SKIPPY Creamy niet gelabeld als Genetisch Gemanipuleerd

Het betreft hier de pot van 462 gram. In strijd met de Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen is dit product niet voorzien van de tekst: "Dit product bevat genetisch gemodificeerd organismen".

Het goede nieuws is dat Jumbo, in tegenstelling tot vorig jaar (zie dossier GGO-C1000/Jumbo>>), dit keer wel correct onze vragen beantwoord heeft, en ons medegedeeld heeft dat men het etiket inmiddels heeft aangepast (dd 15-04-2015). Alleen zijn we het nieuwe etiket nog niet tegengekomen en op de website is dit ook nog niet aangepast (situatie 5-7-2015)..

Skippy creamy, GGO, GMO, 462 gram, bij de Jumbo

Bij de Jumbo Supermarkten

Skippy Creamy Peanut Butter

Pot van 462 gram.

Bevat genetisch gemanipuleerde organismen

GGO

Dit is niet vermeld op het etiket.

Dit is In strijd met de Nederlandse wetgeving

P.S. de kleinere pot Skippy Creamy van 340 gram, bij o.a. Albert Heijn en Jumbo te koop, is niet genetisch gemanipuleerd (komt uit andere fabriek)


# StopTTIP 23 MEI 2015 @ ZwolseMars TEGEN MONSANTO & TTIP

 


 

13 mei 2015 5 aanvragen voor gentherapieproeven. De Gentechvrije Burgers schrijven zienswijzen en open brieven.

De Gentechvrije Burgers, een onafhankelijk Europees Consumentenplatform, (the European GMO-free Citizens) uit Lelystad, schrijven voor 5 aanvragen voor gentherapieproeven zienswijzen en open brieven. Het betreft IM-MV 15-002. Deze aanvraag betreft een klinische studie waarin naakt DNA wordt toegediend aan patiënten met kritische limb ischemie (pijn bij benen in rust en/of wonden) . Het doel van de klinische studie is om een nieuwe therapie te ontwikkelen tegen kritische limb ischemie. En GGO IM-MV 14-006, GGO IM-MV 14-007, GGO IM-MV 14-008 en GGO IM-MV 15-001. De aanvragen betreffen klinische studies in patiënten met hemofilie B (bloedziekte, waarbij geen stolling optreedt bij verwondingen). Mensen, die deze zienswijzen mede willen ondertekenen klikken hier. Graag zelf opsturen. Zie verdere info onderaan het handtekeningenformulier. Persbericht.


Reactie op artikel Noëlle Geubbels "TTIP tast gezondheid EU aan"

In haar ingezonden stuk in de rubriek Opinie en Debat van de Volkskrant maakt ze de fout door te stellen dat Amerikaans Frankesteinvoedsel en gentech verboden zijn onder de huidige EU-regelgeving. Dit is onjuist. Diverse GGO's zijn tot de markt toegelaten. En de supermarkten liggen er vol mee. Helaas ook nog eens niet als gentech gelabeld en dat laatste is tegen de Wet. (zie onze strijd tegen Jumbo/C1000). Ze maakte dezelfde fout als minister Ploumen, misschien bedoelde ze gentech gewassen (teelttoelating) en niet producten (markttoelating) We hebben Noëlle Geubbels ingelicht. En een ingezonden brief naar de Volkskrant gestuurd, en deze is ook geplaatst.

Doet verder natuurlijk niets af aan de rest van haar ingezonden stuk waar ze aangeeft dat door afschaffing van tarifiare belemmeringen voor de meest ongezonde producten de markt er mee overspoeld wordt en een toename van obesitas kan veroorzaken. (lees meer>)

 

Ingezonden brief aan de Volkskrant:

Noëlle Geubbels schrijft "TTIP tast gezondheid EU aan (O&D, 24 april). Zij schrijft dat onder meer Amerikaans Frankesteinvoedsel en gentech verboden zijn onder de huidige EU- regelgeving. Dit is niet juist.

Steeds meer supermarkten, snoepwinkels, onlinewinkels en groothandels verkopen American Candy, bakproducten, sausen, dressings, frisdrank en kant-en-klaarproducten met gentechorganismen. En dat al vanaf 2007. En zijn daar nog trots op ook. Bovendien waren veel van deze producten tot voor kort niet als zodanig gelabeld, dat is wel verplicht. Bij het bezoek aan een supermarkt in Wasenaar kwam een muur van Amerikaanse gentechproducten op ons af. Meer dan 70 procent van de producten die in Amerkaanse supermarkten worden verkocht zijn gentechproducten. En ze worden niet gelabeld.

Het merendeel van de Amerikanen is daar echter wel voor. Vermont is de eerste staat die verplichte GMO-labeling instelt vanaf 1 juli 2016. Dit ondanks protesten en tegenwerking (onder meer een proces tegen de nieuwe gmo etiketteringswet) van de grote multinationals.

Miep Bos, Lelystad

 

Muur van Gentech producten, Jumbo Wassenaar, Mark Blaauw, 4-12-2014

Voorbeeld van een muur van gentech producten, op 4-12-2014 ongelabeld (tegen alle wetgeving in), bij C1000/Jumbo te Wassenaar.

Frankensteinvoedsel mag, Volkskrant 25-04-2015, ingzonden brief van Miep Bos

Volkskrant, 25-04-2015


 

 

 

Volgende pagina>.

 

 

disclaimer