Gentechvrij, voor niet-genetisch gemanipuleerd voedsel.
Officiële webstek van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform. The European GMO-free Citizens.

English

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

.

Mascotte van De Gentechvrije Burgers.
(papier marchévorm van Kirsten bij 't Vuur, kunstontwerp en schilderwerk Miep Bos)

Onfortuinlijke rat met tumor die Roundup met water te drinken
kreeg vanwege een proef van prof. Séralini. (website).

GGO Dossier C1000 (Jumbo).

28-11-2014, 11.00 uur:
C1000 van Leijen te Lelystad stopt per direct met verkoop van niet gelabelde gentech producten!!!.
En nu de andere C1000 (Jumbo) filialen nog, die ongelabelde gentech producten verkopen.
Waarom al een maand lang geen enkele reactie van de C1000 organisatie?

28-11-2014 Verzoek aan NVWA om over te gaan tot handhaving bij C1000
Er is sinds onze klachtmelding bij de C1000 (Jumbo) organisatie, over het niet voldoen aan de wettelijke verplichte etikettering van gentech voedsel, een maand verstreken. We hebben geen enkele reactie op onze klacht ontvangen. Ook een aangetekende brief leverde geen reactie op. De verkoop van deze gentech producten gaat gewoon door. We kunnen niet anders dan concluderen, dat C1000 bewust de consument misleidt. We hebben dan ook de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht om over te gaan tot handhaving van de Europese en Nederlandse wetten en regels m.b.t etikettering levensmiddelen bij C1000.

27-11-2014. 'Genetische modificatie van voedsel kan wereldwijd schade aanrichten'
Dit is de kop van een krantenartikel in Trouw (28-10-2014).

Een citaat uit dit artikel "Maar in de praktijk liggen er tot op heden maar zo'n 15 genetisch gemodificeerde producten in de Nederlandse supermarkten. Dit omdat vanuit de EU een verplichtte etikettering is opgelegd voor gentech-levensmiddelen"

Nu dit citaat is inmiddels achterhaald: C1000 (Jumbo) houdt zich niet aan deze verplichtte etikettering, En "dankzij" de nieuwste actie van C1000 liggen er nu zo'n 30 genetisch gemanipuleerde producten in de winkel!!!

> naar GGO dossier C1000 (Jumbo)


Verwacht

In okt.-nov.dec. 2015 komt er een permanente internationale Gentechvrije Expositie met achtergronden (nu al te raadplegen) en wel op internet, met kunstenaars uit binnen- en buitenland. De expositie in de bibliotheek van Boxmeer gaat niet door. Door het plaatsen van de gentechvrije expositie op internet is die voor iedereen te bekijken.


Tweet

Laatste nieuws, meer nieuws via Twitter @MiepBos

Jet-Puffed Mini Marshmellows van Kraft te koop bij Jumbo (wordt u steeds duurzamer, Jumbo?) Deze tekst op het Nederlandse label is wel een verbetering maar niet juist.

Volgens de EU richtlijnen (=wet) moet er opstaan dat dit product gentech bevat en niet kan bevatten: (40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO's in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin „Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen” duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld.

23 maart 2015. Info voor importeurs: Wat moet er op een Nederlands label staan, in geval van ge-importeerde producten uit Amerika die GMO's bevatten?

ISIS Report 16/03/15 Goats Fed GM Soybean Produce Abnormal Milk, Reduces Weight of Off-Spring.

GM-fed goats milk has significantly reduced antibody, fat and protein content and also contained transgenic DNA Dr Eva Sirinathsinghji

Abstract Published Online: January 31, 2015

11-03-2015 Stichting Ekopark schrijft zienswijze vanwege in gebruikneming en opening van een High Containment Unit in Lelystad waar virussen die van dier op mens kunnen overgaan, worden onderzocht. Dit laboratorium werkt ook met - of maakt ook gentech virussen bestemd voor de productie van vaccins. De Gentechvrije Burgers ondertekenden een zienswijze met handtekeningenlijst.

Belangrijk interview van Dr. Mercola en Steven Druker vanwege zijn nieuwe boek:

Altered Genes, Twisted Truth—How GMOs Took Over the Food Supply.

March 08, 2015

Links naar de belangrijkste documenten van de FDA, die de gevaren van gentech voedsel onthullen en hoe de FDA de documenten in hun voordeel veranderden, zodat zij het gentech voedsel toch toe konden laten.

KEY FDA DOCUMENTS REVEALING HAZARDS OF GENETICALLY ENGINEERED FOODS—AND FLAWS WITH HOW THE AGENCY MADE ITS POLICY

 

 

S. Druker:

The biotechnology industry—as irresponsible as they have been by and large—the main guilt lays at the feet of the mainstream molecular biology establishment; the scientists who were doing the research, getting the grants, and wanting to develop this technology. Most of them had altruistic goals. They thought this was going to be used to cure so many ills in the field of medicine... I think they eventually developed an 'end justifies the means' psychology. MORE

 

Deel 2.

 

De COGEM 17.12.2014 | GM Vaccines: From bench to bedside (CGM 2014-08) over gentechvaccins, een verslag.

08.01.2015 | GGO's te kijk gezet. Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen in tentoonstellingen (CGM/141219-01) De Gentechvrije Burgers worden hier geciteerd. Jammer genoeg werken de links niet. De case die wordt behandeld, is die van de tentoonstelling over Biokunst (met zeebravis-embryo's in het Gemeentemuseum in Den Haag. (Ons persbericht en - Open Brief). Onze zienswijze hier omtrent.

Foodlog 13-01-2015. Europees akkoord voor toelating transgene gewassen tekent zich af

13-01-2015 No debate on GMO crops, just an EU power grab - Explanations of Vote (UKIP)

ISIS Report 07/01/15
CaMV 35S Promoter in GM Feed that Sickened Rats Transferred into Rat Blood, Liver, and Brain Cells.
Full lengths research paper.

04-12-2014 Zienswijze, open brief en bezwaar van De Gentechvrije Burgers op 01 december 2014 tegen een vergunning via WABO voor een inrichting voor het uitvoeren van algemene laboratorium- werkzaamheden en handelingen met gentech organismen op de Platinastraat 33 te Lelystad. Aanvraagnummer: 1433589.

11-13-2014. Natural Society:A new correlation study published in the Journal of Organic Systems  has linked glyphosate, the primary ingredient in Monsanto's best-selling herbicide, Roundup, to an enormous increase in chronic diseases across the United States. - full paper.

12-11-14 Daily Mail: Hollywood stars sign letter warning British people against GM foods.

22-11-2014 De Gelderlander: Gentech-expo in de bibliotheek Boxmeer mag toch.
De Gentechvrije Burgers houden volgend jaar weer een gentechvrije expositie, de eerste exposities werden al in 2003 en 2004 georganiseerd door Kunstkring Lelystad in 5 steden. Wieteke van Dort, kunstenaars uit Nieuw Zeeland en uit Lelystad en mogelijk uit Boxmeer en Sint Anthonis doen nu (weer) mee. Er zal weer een opening zijn met een forum en een debat. Die wordt gehouden in de Weijer.


08-11-2014 WAARSCHUWING

Producten uit de USA met gentech ingredienten, die als zodanig niet gelabeld zijn, in diverse supermarkten (o.a. C1000) en op internet te koop.

In 2013 waren 93% van de sojabonen ( soybeans, soya, -oil , enkele gentech soorten hier als voedsel en veevoer toegelaten) in de USA gentech. In 2013 was 90% van het katoen ( cotton seed of -oil , enkele soorten hier toegelaten als voedsel en veevoer en kleding) en 90% van de maïs, (enkele soorten maize, corn, -oil , hier in voedsel en veevoer toegelaten) gentech in de USA.

Andere algemene gentech gewassen uit de USA inclusief suikerbieten, bijna 100% gentech ( sugar beet , hier één soort toegelaten voor voedsel en veevoer) en koolzaadolie ( canola, - oil rapeseed -oil , enkele soort toegelaten in ons voedsel en veevoer), waarvan de twee laatst genoemde in de USA 95% en 93% gentech zijn. Niet alle soorten ( "events") van bovenstaande gentech gewassen zijn in de EU toegelaten. Yellow squash, zucchini en papaja (Hawaii) worden ook genetisch gemanipuleerd, maar zijn in Europa niet te koop, want niet toegelaten ook niet om te verbouwen.

Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad - Verklaring van de Commissie
(11) Invoer valt ook onder het in de handel brengen; producten die geheel of gedeeltelijk uit GGO's bestaan en onder deze richtlijn vallen, kunnen niet in de Gemeenschap worden ingevoerd als zij niet aan de bepalingen van deze richtlijn voldoen. (40) Er moet voor worden gezorgd dat de aanwezigheid van GGO's in producten die genetisch gemodificeerde organismen bevatten of daaruit bestaan, op passende wijze wordt gesignaleerd en daartoe moet de zin "Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen" duidelijk op de etikettering of in een geleidedocument worden vermeld.

Soorten die niet toegelaten zijn in de EU kunnen ook in de ongelabelde direct uit Amerika geïmporteerde producten zitten.

Zie ook GM-Compass.

Zie ook een wetenschappelijk rapport waarin staat dat de gezondheid in de USA achteruit holt sinds de invoering van GMO's in het voedsel.

Avoid At-Risk Ingredients (geldt voor de USA).

If it's not labeled organic, or doesn't have a Non-GMO Project Verified Seal , then avoid processed food products ingredients made with these GM crops: Corn, Soybeans, Canola, Cottonseed and Beet sugar.

Corn
Corn flour, meal, oil, starch, gluten, and syrups
  • Sweeteners such as fructose, dextrose, and glucose
  • Modified food starch*
Soy
  • Soy flour, lecithin, protein, isolate, and isoflavone
  • Vegetable oil* and vegetable protein*
Canola Canola oil (also called rapeseed oil)

Cotton Cottonseed oil

Sugar Avoid anything not listed as 100% cane sugar since GM beet sugar recently entered the food supply. To avoid it, look for organic and non-GMO sweeteners, candy and chocolate made with 100% cane sugar, evaporated cane juice or organic sugar.

Aspartame The artificial sweetener also known as NutraSweet and Equal, which is derived from GM microorganisms.

Become familiar with our list of invisible GM ingredients .

Also, more than 50% of Hawaiian papaya is GM, and a small amount of zucchini and yellow squash.

http://www.responsibletechnology.org/buy-non-gmo

More from Food Safety and Sustainability Center, October 2014, page. 5.

Producten (vlees, melk, boter, kaas, eieren, etc.) van koeien, kippen, varkens en ander vee dat gentechvoer kreeg, hoeft niet gelabeld in de EU en in de USA.

Meer producten op de Engelse site.

Niet gelabelde gentech producten toch in de EU verkocht. Meer...


Click on the poster to learn more.


Nog steeds actueel: 17 augustus 2000: Donella Meadows How It Happened That We Don't Regulate Biotech. (Eng.) Hoe het kwam dat we biotech niet reguleerden.

Off topic maar belangrijk over een vaccinatie die autisme kan veroorzaken:
Dr. Andrew Wakefield speaks out about CDC scientist's admission of vaccine research fraud - video
More importantly, share this video everywhere in the name of saving children from vaccine violence . The corrupt, corporate-controlled mainstream media absolutely refuses to cover this story, hoping they can bury the truth about vaccines in exactly the same way the CDC buried the data. Learn more.


Burgerinitiatief Roundup®-gebruik door de gemeente verbieden in Lelystad, 1 oktober beslissing over de behandeling door gemeenteraad Lelystad.

Alles over glyfosaat.

Alles over nanotechnologie.

Alles over wolmanzouten.

Alles over chemtrails. De lucht toen (vóór 1999) en nu. Pdf. Laat het je kinderen zien, wat voor mooie, gezonde lucht er van hen gestolen is.

Alles over Stichting VoMiGEN.

Alles over Stichting Ekopark.

Al onze bezwaren, beroepschriften, zienswijzen, pleitnota's, open brieven e.d. vanaf 1997 t/m 2014 nu hier te lezen.


ISIS Report 8/10/14 Widespread Glyphosate Contamination in USA

Most comprehensive study reveals glyphosate and AMPA in the environment over 9 years and across 38 states Dr Eva Sirinathsinghji .


Verschillende teksten bij de Beslissing op Bezwaar.

Eind oktober 2014: De tekst van de Beslissing op Bezwaar op maat gemaakt voor degene die hem ontving, vanwege de zaak van de gentechvaccins voor veulens vanaf 1 dag oud in Sint Anthonis is dan eindelijk ontvangen. Burgers uit Sint Anthonis, die bezwaar maakten (41) kregen hem al eerder, maar met een andere tekst en werden afgeserveerd, alsmede burgers uit andere steden. Ze kregen dus verschillende teksten opgestuurd. Een opvolgende advertentie over deze vergunning ten aanzien van de Beslissing is tot nu toe nog niet in de Volksrant verschenen, terwijl dat volgens de Europese regels wel verplicht is. Dat is bizar, niet waar? Deze advertentie, de zienswijzen en de verschillende teksten van de Beslissing op Bezwaar staan ook niet in de Database van het ministerie van IenM. Dat is meestal wel het geval.

Burgers uit het land kregen te lezen dat "de gentech bacterie (...) in het oppervlaktewater terecht kan komen en zich op die wijze mogelijk op grotere afstand van Sint Anthonis kan verspreiden (...)", een opmerking van de Raad van State (in 2012) bij een eerdere zaak, die De Gentecvrije Burgers en Stichting VomiGEN in 2011 hadden aangespannen. De burgers uit Sint Anthonis kregen deze tekst niet, opmerkelijk, want zij wonen wel naast een rivier, die langs het proefproject stroomt! Nee, zij konden lezen dat zij geen directe omwonenden zijn! Heeft u het ooit zo zout gegeten?

De Gentechvrije Burgers en Stichting VoMiGEN blijken nu toch weer niet belanghebbend, terwijl op de hoorzitting mocht worden voorgelezen namens deze twee groeperingen en dat kan alleen als je belanghebbend bent! Kunt u het nog begrijpen? Volledige willekeur. Waar is de rechtplichtstaat gebleven? Stichting Ekopark blijft wel belanghebbend en beraadt zich op verdere stappen.

Verslag van het ministerie van de hoorzitting.

Beslissing op bezwaar voor Stichting Vomigen en de Gentechvrije Burgers.

Lees ook onze pleitnota voorgelezen op de hoorzitting.

 


Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag.

1 oktober 2014: De Gentechvrije Burgers, Stichting Ekopark en VomiGEN belanghebbend in de zaak van de gentechveulenvaccinaanvraag van Intervet volgens het ministerie van IenM, maar burgers van Sint Anthonis niet!! We wachten de Beslissing op Bezwaar van het ministerie van IenM af.

30 september PLEITNOTA

Hoorzitting op dinsdag 30 september 2014, half 3 in Den Haag bij het ministerie van IenM, Plesmanweg 1-6, meld je aan! over de wijziging van een aanvraag van Intervet van een gentechdierenvaccinproef (veulentjes vanaf 2 dagen oud).


 


There is evidence of human death and illness. Find out how a genetically modified food supplement killed dozens of Americans and sickened thousands, and how the FDA covered up the full story and kept Congress in the dark. Find out why industry-funded research is faulty and specifically designed to avoid finding problems. Get the startling truth from independent research conducted around the world.

Klik op de foto.

ISIS Report 01/09/14 Seeds of Truth Vandana Shiva Responds to The New Yorker. Ook op onze site.


9 augustus 2014. Medische gentechproeven.

De Gentechvrije Burgers hebben samen met Wieteke van Dort, Stichting Ekopark en Stichting VoMiGEN bezwaar gemaakt tegen GGO IM-MV 14-001, GGO IM-MV 14-002, GGO IM-MV 14-003 en GGO IM-MV 14-004. en hebben zienswijzen/bezwaren ingediend, zie hier, vanwege nieuwe ontwerpbeschikkingen. De introducties van levende GGO's in het Milieu zullen in de zienswijze genoemde Nederlandse ziekenhuizen uitgevoerd worden als medische gentechproef bij mannen. Het gaat om gentechproeven met mannen die prostaatkanker hebben.

In Duitsland liep ook dezelfde proef. Deze is gestopt vanwege teleurstellend resultaat. Er hadden meer dan 31.000 mensen tegen geprotesteerd. Klik op het plaatje voor meer info.


ISIS Report 05/08/14 Artificial versus Natural Genetic Modification & Perils of GMOs

The precision, complexity, and all-pervasiveness of natural genetic modification leave organisms and ecosystems particularly vulnerable to artificial genetic modification Dr Mae-Wan Ho

Invited lecture at 1st Forum of Development and Environmental Safety, under the theme "Food Safety and Sustainable Agriculture 2014", 25 - 26 July 2014, Beijing, China.


Stichting Vomigen gaat zich binnen de EU beklagen vanwege negatieve reactie college van Sint Anthonis op persbericht Gentechvrije Burgers.


15-07-2014 De Gentechvrije Burgers uit Flevoland, maken bezwaar etc. Uit de krant van Flevoland

15-07-2014 De Gentechvrije Burgers uit Flevoland, maken bezwaar tegen een aangepaste gentechvaccinproef in Sint Anthonis met veulens vanaf 2 dagen oud. Kenmerk is IM 09-004/03. Doel: markttoelating van het gentechvaccin. Persbericht.


09-07-2014 Glyphosate re-assessment in Europe is corrupt: Toxicology Nancy L. Swanson.


Volgende pagina>.

 

 

disclaimer