Voormalige president van Microsoft Canada waarschuwt voor gezondheidsproblemen bij de toepassing van 5G.

Michigan Safe Technology, 14 september 2019, Former President Of Microsoft Canada Frank Clegg: On Safety & 5G/Wireless Technologies.

Zie ook onze site over 5G.

Learn more about health, safety, 5G and wireless technologies: Americans For Responsible Technology:

“Voormalige president van Microsoft Canada waarschuwt voor gezondheidsproblemen bij de toepassing van 5G.” verder lezen

Nieuwe studie bewijst: glufosaat veroorzaakt kanker

Quote: “Sinds 1983 voeren de fabrikanten van glyfosaat zes laboratoriumstudies met muizen uit. Met de trendtest tonen alle zes de muizenstudies dat glyfosaat kanker veroorzaakt. ‘Het bewijs uit dierstudies is in werkelijkheid het sterkst,’ zegt Sheppard. Dat schrijft ze ook met co-auteurs in haar studie, die in februari 2019 in …MEER. ” Bron: Vincent Harmsen, Follow the Money, 21-09-2019.

De studie zelf: Elsevier,

Mutation Research/Reviews in Mutation Research

Volume 781, July–September 2019, Pages 186-206

ReviewExposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis and supporting evidence

Author links open overlay panelLuopingZhangaIemaanRanaaRachel M.ShafferbEmanuelaTaiolicLianneSheppardbd

Abstract, quote:”Overall, in accordance with findings from experimental animal and mechanistic studies, our current meta-analysis of human epidemiological studies suggests a compelling link between exposures to GBHs and increased risk for NHL.”

Teken onze petitie tegen het op de EU markt brengen van een gentech anjer, die bestand is gemaakt tegen een herbicide dat ook een medicijn is tegen diabetes.

Anjer omg gmo Miep Bos 2015
Anjer omg gmo Miep Bos

Het is heel belangrijk om te tekenen omdat de herbicide waar de anjer tegen bestand is gemaakt ook een medicijn is tegen diabetes. Ze bespuiten de anjers daar niet mee het is meer een controle maatregel. Maar wanneer ze die ook gaan gebruiken bij gentech gewassen die je kunt eten, verliest het medicijn waarschijnlijk zijn werkzaamheid. Als de andere herbiciden die bij gentech gewassen gebruikt worden, verboden worden zullen ze dit herbicide gaan gebruiken.

Ongeveer de helft van ons drinkwater komt uit grondwater, dat beinvloed wordt door water uit sloten en rivieren en uit eerdere vervuilingen van grondwater.
De andere helft komt uit oppervlaktewater, lees: diezelfde rivieren en sloten.

En dan speelt in het verhaal van de boeren en tuinders die nu die medicatie zouden kunnen gaan gebruiken voor op het land. Als dat niet wordt afgebroken door de microorganismen in de grond, dan kan dat inderdaad ook uitspoelen naar sloten of naar grondwater. Roundup is bijvoorbeeld heel standvastig. In eerdere jaren werd gezegd dat het onwerkzaam wordt, als het de grond raakt. Dat klopt, tot de grond verzadigd raakt, dan spoelt het uit naar het grondwater.

Ook kunnen ze de anjers voor de oogst en soms ook na de oogst nog met o.a. azolen, of andere schimmelwerende middelen bespuiten. Over het algemeen kunnen sommige azolen ook dienst doen als medicijn.

Sommige azolen zijn ook gelijk de laatste redmiddelen voor mensen die een schimmelinfectie hebben opgelopen. De aanvraag loopt via Nederland. We zijn tot nu toe de enigen die binnen 5 weken ook een bezwaar gaan schrijven naar het ministerie dat daar over gaat. Zie ook ons vorige bezwaar tegen een soortgelijke anjer, Moonaqua genaamd. Deze gentech anjer heeft alleen een andere kleur.

Naar de petitie van Change.org, meer info klik hier.

English petition text:

“Teken onze petitie tegen het op de EU markt brengen van een gentech anjer, die bestand is gemaakt tegen een herbicide dat ook een medicijn is tegen diabetes.” verder lezen

Gene-edited animals will intensify factory farming and the climate crisis, could harm human health and more news from GMWatch

Details Published: 17 September 2019, link.

Help GMWatch survive.

Help GMWatch overleven, doneer eenmalig of meerdere malen. Hartelijk dank namens GMWatch.

You can donate via Paypal or credit/debit card.

Some of you have opted to give a regular donation. This is greatly appreciated as it helps place us on a more stable financial basis. Thank you for your support!

Zwitserland in rep en roer vanwege testen 5G, landelijk referendum in voorbereiding

Anouk via FB, gisteren: “Na een succesvolle start heeft 5G nu te maken met een groeiende strop, vooral in de Franstalige regio van Zwitserland.

In naam van het voorzorgsbeginsel hebben verschillende kantons de procedures voor de bouw van antennes bevroren, zoals in Genève, Vaud, Fribourg en Neuchâtel.

Op 21 september is een landelijke demonstratie bij het hoofdkwartier van de regering in Bern en een landelijk referendum tegen 5G is in voorbereiding. 
Er is steun van meerdere parlementsleden en ook de zeer machtige Zwitserse Federatie van Artsen.
 

Zij pleiten voor voorzichtigheid en geven aan dat “totdat wetenschappelijk is bewezen dat een verhoging van de huidige stralingsgrenswaarden geen invloed heeft op de gezondheid, deze niet verhoogd moeten worden”. (Met toestemming overgenomen).

Bron: 18-09-2019, LEMATIN.CH

Vent de fronde en Suisse contre la 5G

Les ondes de la 5G inquiètent les citoyens suisses à cause de leurs risques pour la santé. Une manifestation est prévue à Berne le 21 septembre.

U kunt reageren op een toelating van de gentech anjer (FLO-40685-2, Florigene® Moonvista™ tot de EU markt via Nederland

5 September is door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) vergunning verleend, met kenmerk GGO C/NL/13/02. De beschikking is op 16 september 2019 aan Suntory Holdings Limited verzonden.
Op 21 oktober 2013 had Suntory Holdings Limited een aanvraag ingediend.
Het zijn snijbloemen van een anjer met gewijzigde bloemkleur. Reageren kan tot 6 weken na 17 september 2019. (uit de bekendmaking.)

De kleur van de bloemen is zeer donker paars tegen het zwart aan. Een anjer met deze kleur benadert deze gentech anjer kleur al, maar is een gewone anjer (Eén na laatste anjer van het rijtje). Waarom dan een GM anjer fabriceren?

Alle info GGO Vergunningendatabase Tweede kolom.

En/of teken onze petitie tegen het op de EU markt brengen van deze gentech anjer.

Naar de petitietekst. (Engels).

English:

“U kunt reageren op een toelating van de gentech anjer (FLO-40685-2, Florigene® Moonvista™ tot de EU markt via Nederland” verder lezen

Reuters: Court let Merck hide secrets about a popular drug’s risks

“Lawsuits claim baldness drug Propecia causes sexual problems and depression. The judge sealed evidence – uncovered by Reuters – suggesting the maker downplayed the side effects. A widow wants the truth out.MORE Source: Reuters, By DAN LEVINE 09-11-2019.

Het is ook in de EU dus ook in Nederland verkrijgbaar. Nederlandse bijsluiter: daar staat niet bij dat sommige ernstige bijwerkingen als ze optreden nog lange tijd blijven bestaan ook al gebruikt men het medicament niet meer. Daar gaat deze rechtszaak over.

Nikola Tesla zei het al..

Alfa golven in het menselijke brein zitten tussen de 6 en 8 hertz. De golffrequentie van de menselijke (hersen)holte resoneert tussen 6 en 8 hertz. Alle biologische systemen opereren in dezelfde draagwijdtefrequentie. De menselijke alfa hersengolven functioneren in deze draagwijdte en de elektrische resonantie van de aarde is tussen 6 en 8 hertz. Dus ons gehele biologische systeem- de hersenen en de aarde zelf- werken via dezelfde frequenties. Indien we dat resonerende systeem elektronisch kunnen controleren, dan kunnen de gehele mentale systeem van de mensheid controleren.

Nikola Tesla (1857-1943) American inventor. Photograph, 1915. — Image by © Bettmann/CORBIS Wikimedia.

Zie ook onze site over 5G.