Gentech katoen markttoelating tot de EU markt, voor voeding en veevoer gebruik, je kunt reageren.

Open Consultations

Cotton GHB614 x T304-40 x GHB119 EFSA assessment of genetically modified cotton GHB614 × T304‐40 × GHB119 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 EFSA opinion: 31 July 2020 Deadline: 6 September 2020 Submit comments
Bron/Source

(a) Name of the recipient or parental plant and the intended function of the genetic modification.

“Gentech katoen markttoelating tot de EU markt, voor voeding en veevoer gebruik, je kunt reageren.” verder lezen

Wetenschap steunt de noodzaak om gene-edited planten onder strikte veiligheidsbeoordelingen te laten vallen.

Vanwege het alarmerende feit dat in het Verenigd Koninkrijk gene editing, een nieuwere vorm van GMO´s bij planten, niet zal worden geëtiketteerd, als Brexit een feit is, kunt u er hier (bericht van GMWatch, van 20 november 2019) meer over lezen. (Eng.) Omdat de hele wereld hier door in gevaar komt en niet alleen het Verenigd Koninkrijk.

English

Science supports need to subject gene-edited plants to strict safety assessments

Because of the alarming fact the in the UK gene editing wil not be labeled as Brexit is a fact, and will not be a subject to safety matters, you can read more about these new GMOs here. (From GMWatch, published: 20 November 2019). Because the whole world is in danger not just the UK.

Deze keer aanvragen voor een oude bekende: Oilseed rape GT73 en combinaties daarmee.

Open Consultations

Oilseed rape Ms8 x Rf3 x GT73 EFSA statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application for authorisation of food and feed containing, consisting of and produced from genetically modified oilseed rape Ms8 x Rf3 x GT73 EFSA complementing statement: 30 July 2020 EFSA opinion: 20 May 2016 Deadline: 31 August 2020 Submit comments
Oilseed rape GT73 EFSA Assessment of genetically modified oilseed rape GT73 for renewal authorization under Regulation (EC) No 1829/2003 EFSA opinion: 29 July 2020 Deadline: 30 August 2020 Submit comments.
BRON
Eerdere bezwaren tegen MS8xRF3.

Geruisloze aanpassingen in de UK

Zonder enige ophef wordt in de UK, waar de wetten van de EU na de Brexit niet meer zullen gelden, een nieuw GMO programma geïntroduceerd, waarbij in 1 keer meer dan 13.000 genetische veranderingen in 1 cel wordt aangebracht, massively parallelled gene editing genaamd. Deze gewassen e.d. die daar mee bewerkt worden, hoeven in de UK niet gecontroleerd te worden op veiligheid en hoeven niet gelabeld te worden!

Meer gegevens ontvang ik op woensdag a.s. en er komt ook een paper met ernstige waarschuwing over dit onderwerp aan, die ik nog zal ontvangen. Niet alleen de voedselvoorziening in de UK is gevaar, maar dat zal niet tot dat land beperkt blijven!

Wordt vervolgd!

Een paper uit 2018 over dit onderwerp:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.08.057

English

“Geruisloze aanpassingen in de UK” verder lezen

Standpunt van de COGEM genegeerd.

Overheid: “regels ggo gelden niet voor klinisch onderzoek COVID-19”.

Op 17 juli 2020 heeft de Europese Commissie een Verordening gepubliceerd welke een dag later, op 18 juli 2020, van kracht is geworden. Door deze Verordening 2020/1043 zijn delen van de ggo-regelgeving buiten werking gesteld indien sprake is van klinisch onderzoek voor COVID-19. Zo is er geen ggo-vergunning nodig voor klinisch onderzoek naar curatieve of preventieve behandeling van COVID-19. Als gevolg van de Verordening 2020/1043 is de Nederlandse “Tijdelijke regeling afwijkende behandeling vergunningaanvragen gentherapie in verband met bestrijding COVID-19” buiten werking gesteld.BRON Ministerie van I&W.

English below.

De COGEM schrijft echter:

“Standpunt van de COGEM genegeerd.” verder lezen

False promises/valse beloften van AGRA

False promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa: Timothy Wise writes: “According to a new report from a broad-based civil society alliance, based partly on my new background paper, AGRA is failing on its own terms.”
https://gmwatch.org/en/news/latest-news/19469-false-promises-the-alliance-for-a-green-revolution-in-africa

Valse beloften: The Alliance for a Green Revolution in Africa: Timothy Wise schrijft: “Volgens een nieuw rapport van een breed gebaseerde burgeralliantie, gedeeltelijk gebaseerd op mijn nieuwe achtergrondpaper, faalt AGRA op zijn eigen gronden”.

Whose Conspiracy Is It, Mr. Johnson?—CHD’s Response to FCC General Counsel’s Op-Ed in the Washington Post

By Susan Foster and Dafna Tachover, Director of CHD’s Stop 5G and Wireless Harms Project

The Washington Post published a June 4, 2020 Op-Ed “5G conspiracy theories threaten the U.S. recovery” by Thomas M. Johnson, Jr., General Counsel for the Federal Communications Commission (FCC). Mr. Johnson employed fallacious straw-man arguments by dramatically pointing his finger at the wrong target in order to avoid the real problem: his client, the FCC, and those like the Washington Post’s owner, Jeff Bezos, who is heavily invested in 5G. All Mr. Johnson really did is confirm Harvard University’s Center for Ethics’ publication showing that the FCC is a “Captured Agency”  that has “overlooked, sacrificed, or raided” “consumer safety, health, and privacy, along with consumer wallets,” “due to unchecked industry influence.”

“Whose Conspiracy Is It, Mr. Johnson?—CHD’s Response to FCC General Counsel’s Op-Ed in the Washington Post” verder lezen

Breaking: COGEM vindt versoepeling GMO regels vanwege de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin onverantwoord en disproportioneel

24 juni 2020:

In het nieuws volop aandacht voor het (‘tijdelijk’) testen van corona-vaccins met genetisch gemodificeerde organismen (ggo´s) op mensen en sinds gisteren zelfs een poll om de stemming bij het volk te peilen (meer dan 50% was het er volmondig mee eens en vond het best).

Maar waarom lezen we dit onderstaande niet in de media? NOS-journaal?? Nederland lijkt zo te horen juist tégen de EU oproep te zijn om in te stemmen met de gentechnologiepraktijken van covid-vaccins.

“Breaking: COGEM vindt versoepeling GMO regels vanwege de ontwikkeling van een COVID-19 vaccin onverantwoord en disproportioneel” verder lezen