Eerlijk over straling

Eerlijk over straling” is een initiatief van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties en groepen met o.a. als doel juiste en complete informatie te geven over de – inmiddels ruimschoots wetenschappelijk aangetoonde – gezondheidsrisico’s van straling en andere elektromagnetische velden. Bron.

Zie ook onze pagina over dit belangrijke onderwerp.

Bijzonder belangrijke video te zien op een van onze sites

Deze (verkorte, volledige video hier) video uit Arizona van zeer bezorgde burgers daar moet iedereen zien. Zij vonden zaken in hun bloed die daar niet horen nl o.a. barium en aluminium. Ook het regenwater is besmet en bomen gaan dood. Bijeenkomst met politieke vertegenwoordigster Senator Kelli Ward. Deze video is al van 2014 en het vervuilen van het luchtruim over de hele wereld gaat maar door, ook bij ons! Monsanto ontwierp al gewassen die bestand zijn tegen aluminium.

Vandaag gefotografeerd in Lelystad. Foto: Miep Bos

Jumbo wederom in de fout met verkeerde labeling gentech producten.

Sinds 2014 wijzen we Jumbo er al op dat de labeling van via “grijze” import verkregen producten uit de USA (parallelle import) te kort schiet. Na ettelijke waarschuwingen van de NVWA is nu weer gebleken dat labeling van gentech producten die verplicht zijn in de EU geen prioriteit heeft bij Jumbo. Zie hier informatie over deze zaak via een andere site met een link naar ons archief.

Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Pop Tarts foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.

Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo 20-04-2019.
Etiket Gummy-Krabby foutief gelabeld bij Jumbo. “Organismen” is weggevallen maar hoort bij de verplichte tekst. 20-04-2019.

Failure of Monsanto’s drought tolerant maize pushed on Africa – confirmed in US

4 March 2019 Blog GM & Biosafety

The ACB shares with you a blog written by ACB’s Sabrina Masinjila and KBIOC’s Anne Maina *

A recent United States Department of Agriculture (USDA) report confirms what independent biosafety scientists, and African civil society, have been stating all along: Monsanto’s drought tolerant (DT) maize (MON87460) does not work!

The USDA report reveals that performance of corn (maize) varieties transformed with the genetically engineered (GE) trait claimed to be...MORE (Source: 4-03-2019, African Centre for Biodiversity.)

Help Zuid-Afrika vanwege dreigende toelating van 3 giftige gentech maisgewassen tot hun markt.

Help Zuid-Afrika door via email (zie onder) bezwaar te maken tegen drie (giftige) gentech maisgewassen bedoeld om op de markt te brengen in Zuid-Afrika. Help SA to object to 3 GM maize crops to be placed on the market  in SA. Het zijn:

MON 87427 x MON 89014 x MIR 162 x NK 601 x MON 87419

MON 87427 x MON 89014 x MON 810 x MIR 162 x MON 87411 x MON 87419 en

MON 87427 x MON 87419 x NK 601

De gentech maisgewassen zijn bestand gemaakt tegen de herbiciden glyfosaat, glufosinaat-ammonium en het pesticide Dicamba (zie uitleg onder).

Onze bezwaren/our objections van 18 april 2019.

Krantenknipsel uit The Business Day – 8 April 2019.

Lees verder

Solar Geoengineering nu officieel

Onderzoekers van Harvard hebben een plan ontwikkeld om sulferdioxide in de atmosfeer te spuiten om zodoende de opwarming van de aarde te verminderen. Klik op deze link voor de uitleg in een video.

(Bericht van Chemtrails Nederland.)

Source / Bron / Quelle:
RT America
op 10 April 2019
“Researchers at Harvard have developed a plan to spray sulfur dioxide into the atmosphere to reduce global warming. RT America’s Michele Greenstein joins Rick Sanchez to discuss how “solar geoengineering” would mimic the effect of volcanoes and reduce global temperatures.”

Reader – 5G Biologisch experiment

Uitleg waarom 5G beduidend gevaarlijker is dan vroegere generatie draadloze technologie: Het buitengewoon hoge aantal antennes die gepland zijn. De zeer hoge energie-output die gebruikt wordt om zeker te zijn dat het doordringt. Het buitengewoon hoge niveau van pulseren. Het blijkbaar hoge niveau van interactie van de 5G-frequentie met belaste ……” Meer: Verminder Electrosmog.

Zie ook onze site hierover.

EU vraagt uw mening over een gentech mais bestand tegen giffen.

Open Consultations

Maize Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 EFSA Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 and subcombinations, for food and feed uses.

Advies COGEM.

Ons verbeterd commentaar van 19 april 2019 tot nu toe.

Ons bezwaar vertaald in het Engels door de EU en dat van Testbiotech (link gaat over soortgelijke mais):

Zojuist gepubliceerd:

“EU vraagt uw mening over een gentech mais bestand tegen giffen.” verder lezen