USA: Nep GM kippen-eiwit

“The Every Company gebruikt DNA-sequentiegegevens van kippen om een zogenaamd ‘eiwitrecept’ te creëren voor het maken van eiwitten met dezelfde moleculaire componenten als echte eieren. Ze voegen de DNA-sequentie van kippenei-eiwit in gist en voeden de gist met suiker. Terwijl de gist de suiker eet en fermenteert, pompt hij het kippen eiwit uit. Hoewel het gebruik maakt van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) voor de productie, telt het eindproduct niet als een GGO, omdat het eiwit zelf geen genetisch gemanipuleerde componenten bevat. Dat betekent dat de Every Company zijn eiwitten kan verkopen zonder ze te moeten labelen als GGO’s volgens de National Bioengineered Food Disclosure Standard van de FDA.” BRON: Via MOMS ACROSS AMERICA.

Source: Via MOMS ACROSS AMERICA.

Susy and the Strange Grapes

Dutch fairytale of mine that I was translating into English is now finished. This fairy tale is about a genetically engineered grape trial that goes wrong. This booklet is the thirteenth part of the Saartje Braafhart series I am working on. In the booklet I also explain briefly what GMOs are. Bytheway there are no GM grapes yet. It is a booklet and a PDF. The price is € 6 for the booklet and €4 for the PDF. Booklet: Free home delivery in the Sidha village, NL. If you live in the rest of the Netherlands, it will cost € 10 because of the shipping costs. For the rest of the world e-mail me. Next week I will recieve the first booklets from the printer.

“Susy and the Strange Grapes” verder lezen

Comment on authorisation of GMO food and feed

Oilseed rape MS11 EFSA statement complementing the EFSA Scientific Opinion on application for authorisation of food and feed containing, consisting of and produced from genetically modified oilseed rape MS11. EFSA complementing statement: 11 March 2022 Search for available translations of the preceding linkEN••• EFSA opinion: 14 May 2020Search for available translations of the preceding linkEN••• Deadline: 11 April 2022
Our comment.
Maize DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 and subcombinations Assessment of genetically modified maize DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 and subcombinations, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2018-150) EFSA opinion: 7 March 2022 Deadline: 7 April 2022
Our comment.

Have your say via the website of the EU.

EU Burgerinitiatief tegen Straling van draadloze communicatie

Beste mensen,

Wie helpt mee te voorkomen dat we over niet al te lange tijd steeds meer worden bestraald, denk aan o.a. 5G, dadelijk op elke hoek van de straat, aan lantaarnpalen vlak bij je huis en  via bloembakken, prullenbakken, bankjes, putdeksels en haltes voor bussen en trams?? Teken het EU Burgerinitiatief! Wel alle gegevens invullen anders is het niet geldig. Er zijn in totaal een miljoen handtekeningen nodig afkomstig van alle staten van de EU. https://signstop5g.eu/nl

EU Citizens' Initiative against Radiation from Wireless Communications

Dear people,

Who will help prevent us from being irradiated in the near future, such as 5G, immediately on every corner of the street, at lampposts near your house and via flower boxes, trash cans, benches, manhole covers and stops for buses and streetcars?? Sign the EU Citizens’ Initiative! Provide all data otherwise it will not be valid. A total of one million signatures are required from all EU states. https://signstop5g.eu/nl

“EU Burgerinitiatief tegen Straling van draadloze communicatie” verder lezen

Grand Jury


Grand Jury Proceeding by the Peoples´ Court of Public Opinion
Empowering Public Conscience through Natural Law

‘Injustice to One is an Injustice to All’.

“Grand Jury Procedure door de People’s Court of Public Opinion.

Versterking van het publieke geweten door middel van natuurwetten ‘Onrecht aan één is een onrecht aan allen’.

“Grand Jury” verder lezen

De Ruiter zaad (Bayer, bekend van de GMO´s) een firma gevestigd in Nederland wil biologische zaden gaan verkopen

The launch will focus on certified organic production in three key crops for the greenhouse market: tomato, sweet pepper, and cucumber. These will be followed by tomato rootstock varieties in 2023. Varieties will be sold under both the Seminis and De Ruiter vegetable seed brand. Source

Het is geen goed idee omdat als zij deze biologische zadenmarkt in handen krijgen gaan ze sleutelen aan de voorwaarden die ten grondslag liggen aan biologische voeding. Kans dat de nieuwe gentechtechnieken dan ineens ook biologisch worden genoemd. Blijf kritisch, blijf wakker! Bayer blijf met je tengels van biologische zaden en gewassen af!