Gentechvrij, Dossier GGO Jumbo, Amerikaanse GMO producten foutief gelabeld. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Alle Amerikaanse (gentech) producten bij Jumbo zijn foutief gelabeld.

Jumbo zet op al haar producten uit het Amerikaanse assortiment standaard de waarschuwing "Amerikaanse producten kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten".

Zelfs ook op de "GMO Free" producten.

Voor de consument is het zo niet meer te bepalen of een product nu wel of niet genetisch gemodificeerde organismen (GGO/GMO) bevat.

Dit tast basisprincipes van de etiketteringsplicht voor gentech voedsel aan:

  • Consument heeft het recht om te weten wat hij eet
  • De keuzevrijheid van de consument om wel of niet voor genetisch gemanipuleerd voedsel te kiezen

Bovendien kan het zijn dat deze producten ingredienten bevatten die niet toegelaten zijn in de EU.

Het betreft alle Amerikaanse producten uit het assortiment van Jumbo (minimaal 36 producten).

Jumbo Baby Ruth verkeerd GMO, GGO, gentech etiket Jumbo, schap gentech, genetisch gemanipuleerde producten MagicTime GMO Free, bij Jumbo met GMO, genetisch gemanipuleerd
Willekeurig voorbeeld van een gentech product met een algemene waarschuwingstekst. Stukje van een schap bij Jumbo, Meer dan 36 producten met foutief etiket. MagicTime Popcorn Butter, GMO Free met waarschuwing kan genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten.

Jumbo overtreedt hiermee de Nederlandse wet en regelgeving met betrekking tot de verplichte GGO etikettering. Met name het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en EU verordening 1830/2003.

In de EU geldt een etiketeringsplicht voor gentech producten. De te gebruiken teksten zijn letterlijk voorgeschreven. Hier mag niet van afgeweken worden.

5-7-2015 Verzoek aan de NVWA om over te gaan tot handhaving bij Jumbo.

Daar deze actie van Jumo de principes van keuzevrijheid en het recht van de consument om te weten wat hij eet aantasten, hebben we de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gevraagd in te grijpen. .(meer info>>)


1-9-2015 Uitspraak NVWA: Jumbo moet de etikettering van alle Amerikaanse producten aanpassen.

Op verzoek van de Gentechvrije Burgers heeft de NVWA meteen een onderzoek in gesteld.

Citaat uit de brief van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), 1 september 2015:

"Er zijn door de NVWA en de verkooporganisatie passende maatregelen genomen om voortduring van de afwijking te stoppen. Per 14 augustus 2015 is de verkeerde informatie van de website verwijderd of aangepast. Tevens zijn op de genoemde datum de etiketten aangepast". (volledige tekst brief NVWA >>)

 

Miep Bos, Jumbo we snappen het niet meer Gentech, GMO Free?

Jumbo, we snappen het niet meer..wel of geen gentech?


 

Eind goed al goed?

Helaas blijft Jumbo er een potje van maken..

Want we hebben inmiddels (2-9-2015) bij de nieuwe etiketten geconstateerd:

  • Producten die volgens het etiket genetisch gemodificeerde tarwe bevatten. GG-tarwe is in de EU niet toegestaan.
  • Producten met volgens het etiket genetisch gemodificeerde organismen (GGO) maar op verpakking staat GMO-Free.
  • Producten zonder enige labeling (geen Nederlandse declaratielijst).
  •  
    Kellogg's Pop Tarts Chocolate Fudge, Volgens het etiket genetisch gemodificeerde tarwe. Genetisch gemodificeerde tarwe is in de EU verboden.  

We hebben er geen vertrouwen in dat Jumbo werkelijk checkt of de ingrediënten in deze Amerikaanse producten wel toegelaten zijn. Na twee ingrepen van de NVWA heeft Jumbo zijn zaakjes schijnbaar nog steeds niet op orde!! .

Op 9 maart 2015 had de NVWA namelijk ook al op verzoek van De Gentechvrije Burgers ingegrepen bij Jumbo. Het betrof toendertijd plm 30 geheel niet gelabelde Amerikaanse gentech producten. Citaat uitspraak NVWA op 9 maart 2015: Een inspecteur van de NVWA heeft monsters meegenomen voor onderzoek. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de etiketten niet aan de wettelijke eisen voldeed. Hiervoor heeft de NVWA een passende maatregel genomen. (meer info>>)

04-05-2016: Intussen worden dan eindelijk de eerste producten goed gelabeld door Jumbo na herhaaldelijke verzoeken van De Gentechvrije Burgers, Europees Consumentenplatform aan de NVWA. Maar wat gebeurt er als er weer een andere importeur wordt aangetrokken? En er staan nog steeds artikelen die niet goed gelabeld zijn in de schappen en die geen verplichte Nederlandse tekst op het label vermelden, die zegt dat het product genetisch gemodificeerde (= gemanipuleerde) organismen bevat. We houden de vinger aan de pols!

8 november 2016. Nu labels van Poptart ontdekt bij de Jumbo, die zeer onleesbaar zijn en het is er niet één maar meerdere pakken..

Maart-april 2017: Verkeerd Nederlands label, geen Nederlands label (Duncan Hines) en in één geval wel een Engelse waarschuwing maar geen Nederlands label (Frito Lay).

"Bevat mogelijk GMO". Foutieve tekst.

Pakken werden verwijderd na een klacht op internet, enkele dagen later stonden er weer pakken maar alleen de Blue Velvet variant en dan zonder Nederlands etiket of wel een etiket maar met een foutieve tekst.

Engelse waarschuwing maar geen Nederlands etiket.

Weer geklaagd via Facebook.

Jumbo reageerde zo: "Vervelend om te horen dat er nu helemaal geen label op de verpakking zat. We zullen jouw melding doorzetten naar de ondernemer. Je mag dit ook altijd direct aangeven in de winkel, zodat de verpakkingen van een label voorzien kunnen worden. Bedankt voor het attenderen."

Jumbo is en blijft verantwoordelijk en moet in alle gevallen de wet naleven. De labels zijn niet alleen verkeerd of ontbreken geheel in deze ene Jumbo maar in alle Jumbo's die deze gentechproducten van deze importeur voeren. En dus moet Jumbo er voor zorgen dat die gewoon zijn zaakjes op orde heeft en dat in alle supermarkten! Nog steeds wordt niet nagegaan waar er nog meer foute labels opzitten en die zijn we vandaag, 11 april 2017, zelfs weer tegengekomen! Een kwalijke zaak!


Voor verdere ontwikkelingen zie onze start pagina>> of volg ons via Facebook of twitter.


Verzoek aan de NVWA om over te gaan tot handhaving bij Jumbo>>

Antwoord NVWA (volledige tekst)>>

Inventarisatie gentech producten bij Jumbo>>


 

 

GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen = GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

disclaimer