Gentechvrij, Dossier GGO Jumbo, GMO producten foutief gelabeld. NVWA grijpt in. ***** LET OP, Deze site wordt volledig vernieuwd zie www.gentechvrij.nl/ *****

 

Mijn andere website:

Contact:

email: info@gentechvrij.nl


 

Maatregel NVWA: Jumbo moet de etikettering van al hun Amerikaanse producten opnieuw aanpassen.

Inleiding: Foutieve labeling van alle Amerikaanse gentech producten bij Jumbo.

Jumbo zet op al haar producten uit het Amerikaanse assortiment standaard de waarschuwing "Amerikaanse producten kunnen genetisch gemodificeerde grondstoffen bevatten". Deze tekst plaatst Jumbo ook op de "GMO Free" producten.

Voor de consument is het zo niet meer te bepalen of een product nu wel of niet genetisch gemodificeerde organismen (GGO/GMO) bevat.
De keuzevrijheid van de consument wordt hierdoor beperkt. En dit geldt ook voor het recht van de consument om te weten wat hij eet.

Bovendien ontbreekt voor de producten die daadwerkelijk genetisch gemodificeerde/gemanipuleerde organismen bevatten de wettelijk voorgeschreven teksten.

We vermoeden dat Jumbo niet eens meer controleert of betreffend GGO wel toegelaten is in de EU.

Jumbo overtreedt hiermee de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de verplichte GGO etikettering.

Daar deze actie van Jumbo de basisprincipes van de etiketteringplicht van gentech voedesl aantasten hebben we de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gevraagd in te grijpen bij Jumbo. (meer info>>)


 

Antwoord NVWA:

Nederlandse Voedsel-, en Warenautoriteit
Ministerie van Economische Zaken.

Gentechvrije Burgers.
t.a.v. Mevr. M. Bos
Donaustraat 170
8226 LC Lelystad.

Datum 1 september 2015
Betreft Uw melding.

Geachte mevrouw Bos,

Op 5 juli 2015 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een
melding van u ontvangen en naar aanleiding hiervan een onderzoek ingesteld.

Allereerst bied ik u mijn excuses aan voor de trage schriftelijke afhandeling. Het
onderzoek is uiteraard wel direct na uw melding gestart.

Naar aanleiding van uw melding is een onderzoek gestart door de NVWA bij de
verantwoordelijke verkooporganisatie en de importeur naar de genoemde producten.

Er zijn door de NVWA en de verkooporganisatie passende maatregelen genomen
om voortduring van de afwijking te stoppen. Per 14 augustus 2015 is de
verkeerde informatie van de website verwijderd of aangepast. Tevens zijn op de
genoemde datum de etiketten aangepast".

Hoogachtend,
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hoofd afdeling Klantcontactcentrum


Copie van de Brief van de NVWA

 


Handhavingsverzoek >>

Dossier GGO-Jumbo>>

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________

GGO = Genetisch Gemanipuleerde Organismen = Genetisch Gemodificeerde Organismen = GMO = Genetically Manipulated Organisms = Genetically Modified Organisms. Deze afkortingen en omschrijvingen worden in Nederland door elkaar gebruikt.

disclaimer