Beantwoording kamervragen over TTIP en komst “azijnkip”.

Het antwoord van de minister op vragen van Jasper van Dijk over TTIP en de Azijnkip, levert geen verrassingen op.

Volgens de minister staat het eventueel toestaan van perazijn voor ontsmetting van kippen los van TTIP.
Ook zou TTIP volgens haar geen verlaging van de voedselstandaarden tot gevolg hebben.
Met betrekking tot ISDS een citaat “Op dit moment is er over investeringsbescherming in TTIP een proces van reflectie gaande, zowel op nationaal als op EU-niveau. In de TTIP-onderhandelingen eist Nederland in dit kader maximale beleidsvrijheid van overheden.”. (meer info>>)

Een goed Europees vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten is haalbaar

 In een interview met Nu.nl met de titel: “Ploumen ziet meer kans voor vrijhandel met VS” is volgens minister Ploumen een goed Europees vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten  haalbaar

 Enkele citaten uit het nieuwsbericht op Nu.nl: “De Europese Commissie in Brussel heeft goed geluisterd naar de bezwaren die er zijn tegen het bestaande systeem om ruzies te beslechten tussen buitenlandse ondernemingen en nationale regeringen.” Dat zei minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) donderdag in Brussel. (meer info>)

Een diplomatieke blunder van minister Ploumen bedreigt onze democratie en privacy (volgens Vrijschrift).

Een diplomatiek blunder van minister Ploumen

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Vrijschrift dat investeringsarbitrage (ISDS) de Verenigde Staten een oneerlijk procedureel voordeel geeft.
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Ploumen is hiervan op de hoogte maar tracht niet te voorkomen dat dit oneerlijke voordeel voor de VS in het voorgenomen handelsverdrag met de VS (TTIP) terechtkomt.
ISDS geeft buitenlandse investeerders het recht lokale rechtbanken te omzeilen en gebruik te maken van internationale tribunalen in conflicten met overheden. ISDS plaatst deze investeringstribunalen boven democratieën. De oneerlijke procedurele voordelen geven de VS invloed op ISDS.
Vrijschrift woordvoerder Ante Wessels: “In Europa en de VS wordt heel verschillend gedacht over privacy. De VS een procedureel voordeel geven en daarmee invloed op ISDS is een diplomatieke blunder die onze democratie en privacy bedreigt.” (meer info >>)

State Vermont verplicht labeling GMO’s

State Vermont verplicht per 1 juli 2016 labeling GMO’s!!!

Bord met de tekst: Welcome to Vermont GOM Labeling required
Vermont GMO labeling required

Na een jarenlange strijd en na rechtzaken van de multinationals (Monsanto, Dow, en natuurlijk ook Unilever) gewonnen te hebben wordt het labelen van gentech in de state Vermont per juli 2016 verplicht. (meer info>)

Ook zij maken zich nu zorgen wat de gevolgen van de handelsverdragen TPP en TTIP voor labeling zijn.

EU staat 19 gentechproducten toe

De EU heeft de markttoelating van 19 GGO producten toegestaan.

Deze producten worden geproduceerd door o.m. Monsanto, DuPont, Bayer en BASF. Het betreft hier markttoelatingen en niet toelating tot teelt.

Reactie van Greenpeace: de nieuwe toelatingen toont aan dat Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zich meer naar US en Monsanto beweegt dan naar de burgers. De nieuwe toevloed van GMO gewassen is er enkel om de US biotechondernemingen en de onderhandelingen over TTIP gunstig te stemmen. Dit is TTIP in actie, aldus Franziska Achterberg (bron Phys.org: EU clears 19 genetically modified products>> )
Zie ook artikel op Foodlog: Europa staat 19 GGO-gewassen toe, nu de lidstaten nog>>

TTIP tast gezondheid EU aan.

Ingezonden artikel van Noëlle Geubbels (arts-onderzoeker) in de de Volkskrant van 24-4-2015 met als titel:  TTIP tast gezondheid EU aan.

Zij geeft aan dat Amerikaanse supermarkten vol met ongezonde producten liggen. En dat afschaffing van de huidige tarifaire belemmeringen (er gelden nu nog hoge invoerrechten voor ongezonde producten) de EU een interessante markt kan worden voor deze ongezonde producten. (volledig artikel >)

Haar opmerking in dit artikel over gentech: “Deze producten zijn verboden onder de huidige EU-regelgeving” is niet juist. We hebben haar hiervan op de hoogte gesteld.

En een ingezonden brief van ons is in de Volkskrant (25-4-2015) geplaatst.

Lees verder “TTIP tast gezondheid EU aan.”