Bezwaren 2012

 

19-01-12:

Geweigerde ingezonden brief aan de Volkskrant over: BASF vertrekt met haar gentech uit Europa (Volkskrant van 19-01-12). Wij, de Gentechvrije Burgers (een niet-gesubsidieerd Europees Consumentenplatform) juichen dit toe. Wij wensen dat Europa en daarbij de hele wereld, weer gentechvrij wordt. Wij hebben jarenlang bezwaren ingediend tegen gentechproefvelden en dito markttoelatingen. Eerst bij het ministerie van VROM en later bij het ministerie van IenM. Wij hebben samen met een aantal stichtingen, die bij ons aangesloten zijn, bovendien eind 2011 nog een bezwaar ingediend, tegen een aanvraag betreffende gentechaardappelproefvelden van BASF in Dinteloord. Boeren en burgers uit die omgeving ondersteunen dit bezwaar. De vraag is nu of BASF deze proefvelden daadwerkelijk nog mag, of wil gaan gebruiken. BASF heeft nl. geen exacte gegevens aangeleverd m.b.t. de ligging. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat dit verplicht is bij een aanvraag. Komt er nog een goedkeurend signaal in de vorm van een Beschikking van het ministerie af? Dan is het volgende traject een beroep bij de Raad van State. We hebben daar nog twee andere zaken lopen tegen een gentechdierenvaccin (veulens) van Intervet en tegen aardappelproefvelden in heel Nederland, waar gentech aardappels van de universiteit van Wageningen en van BASF beproefd worden. Dit laatste onderzoek wordt gesponsord met 10 miljoen Euro’s uit de aardgasbaten. De patenten die daar uit voort zullen vloeien, zouden mede naar BASF gaan.

Gentechvaccinproef op veulens vanaf 3 dagen oud door Intervet
Gentechvaccinproef op veulens vanaf 3 dagen oud door Intervet

1 maart 2012: 16-01-2012: Nu meer dan 5.114 supporters (van o.a. drie petities) vanwege ons beroep bij de Raad van State tegen een gentech veulenvaccin.

Woensdag 2 mei 2012 uitslag Raad van State.

Bezwaarschrift gentech vaccinproef door Intervet op jonge veulens. Kenmerk  IM 09-004, dat we in 2010 indienden, kreeg een vervolg bij de Raad van State in de vorm van een bezwaarschrift.

Allerlei info.

Op 3 oktober 2011 om 12.15 was een zitting zijn bij de Raad van State over ons beroep tegen een proef met gentech vaccin (verzwakt Rhodococcus Equi bacterie, waar 4 genen uit zijn verwijderd) voor veulens met veulens vanaf 3 dagen.
De zitting was openbaar. De uitslag was: “Het beroep, voor zover ingesteld door VoMiGEN, is niet-ontvankelijk.” . Het vaccin werd nogmaals veranderd, de dosis werd verhoogd, waartegen we weer in het geweer kwamen, er werd een hoorzitting gehouden in Den Haag in 2014, we werden weer niet belanghebbend verklaard. tenslotte werd het vaccin, waartegen in Duitsland een stevig protest was, tegen dezelfde vaccinproef aldaar, niet meer gebruikt door Intervet vanwege teleurstellende resultaten in Ierland.
We hielden een petitie bij Change.org tegen dit GM dierenvaccin bij kleine veulens vanaf 3 dagen oud.


Ons proforma beroepschrift aan de Raad van State van de Gentechvrije Burgers van 16 november 2010.

Antwoord van 24 november 2010 van de Raad op ons beroepschrift van 16 november 2010.

Tweede brief van de Gentechvrije Burgers, 10 december 2010, betreffende beroep.

Brief van Mr. Drouen van de Raad van State van 20 december 2010 over geheimhouding van gegevens.

Derde brief dd 23 december 2010, antwoord op de brief van Mr. Drouen van de Raad van State van 20 december 2010 over geheimhouding van gegevens.

Antwoord van de Raad van 28 december 2010 op onze brief van 23 december 2010.

Vierde brief dd 4 januari 2011 als antwoord op de brieven van de RvS van 20 en 28 december 2010.

Vijfde brief dd. 1-02-2011. Aanvulling op 10 december 2010 en petitietekst.

Brief van Raad van State van 1 februari 2011, met verweer I en M. Vertrouwelijk.

Zesde brief, reactie van ons op deze brief van de Raad van State , datum 26 februari 2011.

Brief, zevende aanvulling dd 28 augustus 2011 op brief van 26 februari 2011.

Brief van 12 juli 2011, van Raad van State aankondiging zitting op 3 oktober 2011.

Brief, achtste aanvulling dd 22 september 2011 op brief van 28 augustus 2011.

De fax van VoMiGEN van 27 september 2011, met brief van de Raad, die door de Raad van State werd teruggestuurd.

Brief van Raad van State, dd. 19 september aankondiging aanwezigheid advocaat Intervet.

Twee brieven van Raad van State, dd. 21 september 2011 wijziging volgorde tijdens zitting, twijfel aan belanghebbendheid van VoMiGEN.

Brief van Gentechvrije Burgers dd 1 oktober 2011, met geweigerde e-mail aan Mevr. Y. Timmerrman-Buck en geweigerde fax van VoMiGEN vóór zitting aangeboden.

Onze Pleitnota voorgelezen op 03-10-2011.

Pleitnota van 3 oktober 2011 van het  ministerie IenM.

Pleitnota Intervet delen gemarkeerd door VoMiGEN.

Brief van de Raad van State van 4 november 2011, opnieuw dichtgeplakt en met vertraging aangekomen op 8 november 2011. Bijlage bij brief.

15-11-11 Brief van RVS uitspraak 6 weken later.

17-11-11: Antwoord op brief van RvS van 4 november 2011.

23-11-11: Antwoord op brief van RvS van 4 november 2011 door VoMiGEN.

24 september 2011: PERSBERICHT/PRESS RELEASE

15-12-11: Brief van mr. Visser, Raad van State van 14-12-11, met afschriften van het ministerie van 9 december jl.en van Intervet van 12 december jl. als reactie op de brief van VoMiGEN van 23-11-11.

15-12-11: Antwoord op de brief van mr. Visser van 14-12-11,van de Gentechvrije Burgers.

15-12-11: Brief van mr. J.H. van Krefeld over mogelijke nieuwe zitting.

19-12-11: Antwoord op Brief van mr. J.H. van Krefeld.

28-12-11: Antwoord op Brief van mr. J.H. van Krefeld. (Herinnering)

08-03-2012: Brief aan Raad van State vanwege nieuwe zitting die uitsluitend over de belanghebbendheid gaat van Stichting VoMiGEN.

06 april 2012: Open e-mail aan de Raad van State vanwege misleidende berichtgeving voor de pers.

08-03-2012: Brief van Raad van State vanwege nieuwe zitting op 10 april 2012.

10 april 2012 PLEITNOTA met brief van Stichting Ekopark tegen gentech veulenvaccin, 2de zitting.

11 april 2012 :Vergeefs verzoek om inzage in het procesverbaal van het verhandelde in de openbare vergadering van de kamer van de afdeling Bestuursrechtspraak. 

gentechproef kuikens Intervet.
Gentechproef op kuikens Intervet.

20 mei 2012

Zienswijze en bezwaar tegen een gentechproef op kippen door Intervet  kenmerk IM 11-006.

Meer info voormalige website

Beschikking

Aanvullende data Intervet

O.a. mest wordt gewoon uitgereden op het land.

Advies COGEM:

11.06.2012

Introductie in het milieu van een recombinant herpesvirusvaccin tegen laryngotracheitis en de ziekte van Marek. (CGM/120611-01)

Fragment van de conclusie:

Samengevat verwacht de COGEM dat de risico’s voor mens en milieu bij deze veldstudie met Innovax-ILT onder de voorgenomen werkvoorschriften vermoedelijk verwaarloosbaar klein zijn. Het dossier is echter onvolledig omdat bepaalde onderbouwende gegevens ontbreken. De COGEM acht aanlevering van deze aanvullende informatie noodzakelijk alvorens zij tot een
definitief eindoordeel kan komen.

Tweede advies van de COGEM.

OB, fragment:

Vergunningsaanvraag van Intervet International
Op 12-10-2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van Intervet International B.V. te Boxmeer een vergunningsaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM 11-006.
De aanvraag betreft een veterinaire vaccinatiestudie waarin een genetisch gemanipuleerd kalkoenen Herpes virus ( HVT ) met daarin gekloneerd de genen coderend voor de glycoproteïnes D en I van het infectieuze laryngotracheitis virus (ILT) wordt toegediend aan kippen. Het doel van de studie is om een vaccin te ontwikkelen tegen zowel infectieuze laryngotracheitis als tegen de ziekte van Marek in kippen. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Oost-Gelre.

Kranten commentaren:  Bron: De Gelderlander. Redactie Laatste update: 23-03-17, 13:23 fragment:

De politieke partij OOG uit Oost Gelre is tegen de proeven, omdat het vaccin met gentechnologie is gemaakt. Volgens OOG is het vaccin mogelijk schadelijk voor mensen en dieren. knip

OOG is een petitie begonnen en wil weten hoe burgemeester en wethouders over de studie denken.

Ons commentaar:

Helaas heeft niemand van OOG het uiteindelijk opgepakt en zijn ze zoals eerder beloofd niet langs de deuren gegaan om handtekeningen op te halen. OOG wilde dan wij voor ze naar de Raad van State gingen, maar we vonden dat ze dat zelf moesten doen.


4 juni 2012

Bezwaar tegen een vergunningaanvraag van het Erasmus MC te Rotterdam voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

Beschikking

Vergunningaanvraag van het Erasmus MC.

Op 30-12-2011 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM) van het Erasmus Universitair Medisch Centrum te Rotterdam een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM 12-001.

Het betreft een klinische studie waarin gezonde proefpersonen gevaccineerd worden met een replicatiedeficiënte genetisch gemodificeerde pokkenvaccinstam (MVA), waarin sequenties zijn ingebracht die coderen voor verschillende varianten van het hemagglutinine (HA) eiwit van het influenza A virus. Het doel van de studie is het ontwikkelen van een vaccin tegen influenza. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Rotterdam. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM op deze aanvraag te beslissen. Fragment advertentie.

Fragment VERSLAG VAN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
Dit document mag geen vertrouwelijke gegevens bevatten
1. ALGEMENE GEGEVENS
1.1. Nummer van de vergunning: IM 12-001
1.2. Jaar van verslaglegging: 2014

27 van de 30 personen hebben de studie ofgerond. 3 personen hebben informed consent getekend maar hebben afgezien van deelname voor het eerste studie-bezoek plaatsvond. Zij hebben dit gedaan zonder opgaaf van reden.


Erasmus ziekenhuis gentechproef prostaat 12-002
Erasmus ziekenhuis proef 12-002

6 juli 2012. Bezwaar tegen IM 12-002. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM 12-002. Het betreft een klinische studie waarin conditioneel replicerende adenovirale vector, die zich uitsluitend kan vermenigvuldigen in de prostaat, wordt toegediend aan patiënten met prostaatkanker vóór radicale prostatectomie (verwijdering van de prostaat). Het doel van de studie is het ontwikkelen van de adenovirale vector als adjuvant (ondersteunende) therapie naast radicale prostatectomie voor de verbetering van de behandeling van mannen gediagnosticeerd met lokale prostaatkanker. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Rotterdam. Naam: MYDICAR (AAV1/SERCA2a).

Beschikking

Mevr. Robben ging met een beroep naar de Raad van State voor deze proef en werd niet-ontvankelijk verklaard, zoals wij al hadden voorspeld er is nu jurisprudentie voor iedereen die het nog eens wil proberen: volledig kansloos! (Afschaffen Actio Popularis).


Gentech aardappelproeven diverse proefvelden in Nederland
Gentech aardappelproeven diverse proefvelden in Nederland

Uitspraak betreffende beroep tegen IM 10-006. Raad van State.

15 mei was de zitting.

23-07-12: Raad van State, mediagevoelige uitspraken, uitspraak in deze aardappelenzaak op woensdag 25 juli 2012. De Gentechvrije Burgers worden hierin genoemd!

201102876/1/A4

25-7-2012

(Vergunning voor veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten)

Uitspraak over de vergunning  die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in februari 2011 heeft verleend aan de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek uit Wageningen voor veldwerkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten. De werkzaamheden vinden plaats in de gemeenten Borger-Odoorn, Lelystad, Wageningen, Venray en Binnenmaas. De vergunning maakt het mogelijk om met behulp van genetische modificatie de aardappel minder vatbaar te maken voor de aardappelziekte Phytophthora infestans. Een aantal inwoners van onder meer Lelystad is samen met De Gentechvrije Burgers en de Stichting VoMiGEN tegen de vergunning in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vinden dat de veldwerkzaamheden in strijd zijn met het recht op vrijheid en veiligheid. Volgens de bezwaarmakers zijn de gevolgen van de werkzaamheden met genetische gemodificeerde organismen op de lange duur onbekend. Daarom had de staatssecretaris de vergunning niet mogen verlenen, aldus de bezwaarmakers. De Raad van State heeft de zaak op 15 mei jl. op zitting behandeld.


Bezwaarschrift van 12 januari 2011. Kenmerk PorM/RB IM 10-006.

Het gaat over een vergunningaanvraag van Stichting DLO te Wageningen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen.

Reacties van media en van lezers van die media op de uitspraak van 25 juli 2012.

Boerderij “Bezwaar tegen aardappelproef kansloos” (gratis inloggen) . Lees vooral de commentaren er op!

De Stentor: “Landbouwdienst mag door met aardappeltests”

De Gelderlander “Proeven met aardappelen mogen doorgaan”

Omroep Flevoland: DLO mag doorgaan met manipuleren aardappels.

RtvDrenthe 25 juli 2012 :Proeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen toegestaan.

RtvDrenthe: 26 juli ASSEN – De Natuur en Milieufederatie Drenthe is niet tegen de proeven met genetisch gemanipuleerde aardappelen in Borger-Odoorn.

In de papieren krant: “Genetisch veranderde piepers mogen grond in” – 26 juli 2012 donderdag, 187 woorden, KUMARI DEN OUDEN De Stentor/ Deventer Dagblad, De Stentor / Dagblad Flevoland, De Stentor / Gelders Dagblad, De Stentor / Nieuw Kamper Dagblad, De Stentor / Sallands Dagblad, De Stentor / Zutphens Dagblad, De Stentor / Zwolse Courant.


2 augustus 2012.

Aanvraag Westnijlvirus gentech proef Intervet
Aanvraag Westnijlvirus gentech proef

Betreft; zienswijze, bedenkingen en bezwaar ook namens verschillende(Gentechvrije) Burgers, Stichting Ekopark, Stichting Natuurwetmoeders en Stichting VoMIGEN. (Alle stichtingen ondersteunen de Gentechvrije Burgers, die meer dan 10.000 sympathisanten hebben).
Wij geven u onze zienswijze op – en maken bezwaar tegen eventuele honorering van onderstaande aanvraag tot vergunningverlening.

Op 21 februari 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: lenM) van Intervet International B.V. te Boxmeer een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor ingeperkt gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk lG 12-023. De aanvraag betreft het uitvoeren van grootschalige productie van antigeen voor een vaccin tegen West-Nile virus waarbij gebruik wordt gemaakt van een genetisch gemoditiceerd virus dat gebaseerd is op de YelIow Fever virus vaccinstam 170. De productie zal onder MI-lIl inperkingsniveau plaatsvinden en betreft een werkvolume van maximaal 750 liter. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Boxmeer. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van lenM op deze aanvraag te beslissen. Fragment advertentie.

14-08-12 COGEM advies: De COGEM is van mening dat de grootschalige productie van antigeen voor een vaccin tegen het West Nile virus veilig kan plaatsvinden op MI-III inperkingsniveau. Op dit inperkingsniveau zijn
de risico’s van de voorgenomen werkzaamheden voor mens en milieu verwaarloosbaar klein. MEER

Terwijl de COGEM er van op de hoogte moet zijn dat een soortgelijk gentech virusvaccin teruggeroepen is.

The Horse: In a letter to veterinarians dated April 28, Brett Whitehead, Director, Equine and Ag Retail Business, of Intervet Schering-Plough Animal Health, encouraged practitioners to return all PreveNile vaccine. The recall was initiated after an increased incidence in the number of adverse events following vaccination with currently marketed serials of PreveNile.

Bron: the Horse, 4 mei 2010, door Stacey Oke, DVM,MSc, PreveNile West Nile Virus Vaccine Recalled.

18 augustus 2012

Cartoon ontworpen voor een video.

Cartoon Miep Bos promotiefilm in de USA.
Cartoon van Miep Bos promotiefilm USA.

Monsanto Explained: What´s Happening & How You Can Stop It.


Ei cartoon lichtgevend gentech ei verboden door minister
Ei cartoon lichtgevend gentech ei, door Miep Bos

27 september 2012.

Betreft: Ontwerpbesluit RBD222 (P01)

Bezwaar tegen de aanvraag van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek te Lelystad van 21 februari 2012 met het verzoek om een vergunning als bedoeld in artikel 66, eerste lid, onderdelen a en b, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, in het kader van het Besluit biotechnologie bij dieren.

I. De aanvraag heeft betrekking op: de injectie van een Lentivirale vector met het gen voor green fluorescent protein (eGFP) in onbebroede bevruchte embryo’s in de eieren van de kip (Gallus gallus). Daarbij wordt gebruik gemaakt van het eGPF gen, afkomstig uit Aequorea victoria (Kristalkwal). Bij dit onderzoek zullen maximaal 160 embryo’s worden gebruikt voor het genereren van enkele genetisch gemodificeerde hanen met een eGPF gen dat is ingebouwd in het geslachtschromosoom. De betrokken kuikens zijn chimaeren. Daarom zijn alleen hanen met het gewenste construct in het sperma geschikt als basis voor een transgene kippenlijn voor verder onderzoek naar effecten op gezondheid en welzijn van de transgene dieren en om in het versgelegde ei mannelijke van vrouwelijke eieren te onderscheiden. De hennen worden gedood. De hanen met de juiste insertie op het geslachtschromosoom worden aangehouden om ze in te zetten voor het fokken van een transgene lijn en worden aangehouden tot de volwassenheid. De overige mannelijke dieren worden humaan gedood. De biotechnologische handelingen zullen uitgevoerd worden tot en met 31 december 2014.

DEN HAAG (ANP). Het onderzoek waarbij aan de genen van legkippen wordt gesleuteld, stopt. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) kondigde woensdag aan dat ze „op dit moment” geen toestemming geeft om het onderzoek voort te zetten naar een methode die het mogelijk moet maken dat er geen haantjes meer worden geboren op bedrijven ……Meer

Bron: 3 juli 2013 Reformatorisch Dagblad.  Dijksma stopt onderzoek „glow in the dark-ei”


3 oktober 2012 De Gentechvrije Zone 44van Miep Bos in de Krant van Flevoland.

De Gentechvrije Zone van 3 oktober 2012 door Miep Bos
De Gentechvrije Zone van 3 oktober 2012 door Miep Bos

De gentechaardappeleters door Miep Bos
De gentechaardappeleters door Miep Bos

10-11-2012.

Wij maken bezwaar tegen de toestemming voor IM-L 12-001.

De vergunningsaanvraag BASF Plant Science. Op 28 augustus 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: IenM ) van BASF Plant Science te Ludwigshafen een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer (hierna: Besluit GGO) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk IM-L 12-001. De aanvraag betreft kleinschalige werkzaamheden met genetisch gemodificeerde aardappelplanten met een verlaagd amylosegehalte. De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Steenbergen, Borger-Odoorn, Lingewaard en Overbetuwe. Op grond van het Besluit ggo dient de Staatssecretaris van IenM, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op deze aanvraag te beslissen. (fragment advertentie Volkskrant 8-11-2012.)
Betreft: potato line AV43-6-G7 Modena (AVEBE)

De proef is later teruggetrokken.

16-01-2012: GMWatch: Basf beeindigd gentech proeven in de EU. BASF moves GM division out of Europe! BASF has announced on 16 January 2012 that it gives up the development and marketing of new transgenic products intended for the EU.


Soybean MON 87705

This opinion is related to an application for the placing on the market of food, feed and other products containing or consisting of genetically modified MON 87705 soybean with a modified fatty acid profile and food and feed produced from this soybean.

 • EFSA opinion: 30 October 2012
 • Comments received by deadline: 5 December 2012

  11 december 2012

  Geen bezwaar geschreven maar toch het vermelden waard: We verwijzen  naar de proef uit 2012 in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam.
  Datum, 11 december 2012. Betreft: Verslag van verrichte werkzaamheden voor IM 11-001.
  Op 13 oktober kreeg de patiënt onverwachts ernstige gezondheidsklachten en op 17 oktober is de patiënt vervolgens overleden. Zie onderstaande beschrijving die is opgesteld door de behandelend arts: fragment.
  Until today all bacterial cultures (blood, BAL, liquor, ascites) remained negative (no growth). Therefore, a bacterial septic shock could not be proven. Another possible cause for the cardiac arrest was cyclophosphamide induced cardiac toxicity, which occasionally occurs in patients
  treated with high-dose cyclophosphamide. Unfortunately, the signs of heart injury due to chemotherapy are not specific. Therefore, It is impossible to prove that chemotherapy induced cardiac toxicity did cause the cardiac arrest. The other possibility of a causal relation with the
  infused TCR gene modified T ceils can also not be excluded. knip
  In conclusion: patient died of severe brain damage and multi-organ failure after cardiac arrest caused bv septic shock or cytokine release syndrome after high-dose non-myeloablative chemotherapy. infusion of TCR transduced T cells and low dose interleukin-2 injections.

  3. RESULTATEN
  3.1. Resultaten van de verrichte werkzaamheden:
  Na het overlijden van de eerste patiënt met uitgezaaid en uitbehandeld melanoom op 17 oktober 2012, kort nadat deze patiënt een eenmalige dosis getransduceerde T-cellen had gekregen, is de studie direct stop gezet. Op 26 februari 2013 is door de CCMO toestemming verleend om de studie
  te herstarten.

  Onze opmerking:

  Daarna zijn nog bijwerkingen opgetreden bij andere patienten. Gegevens zijn uit de database van het ministerie gehaald. Achtergrondinformatie na aanvraag bij ons te verkrijgen.