Bezwaren 2020

Vervolg gentech anjer Moonvista (EU markttoelating).

20-02-2020, Betreft: Belanghebbendheid.

Geachte Mr. Bos,

In antwoord op uw aangetekende brief van 13-2-2020 met het onderwerp ons bezwaar tegen de EU markttoelating van de gentech anjer Moonvista, (Beschikking GGO/C/NL/13/02), delen wij via deze open brief het volgende mede: U vraagt u wederom af of  Stichting Ekopark belanghebbende is.  Dat bevreemdt ons, daar u op 14 mei 2019 al een uitspraak heeft gedaan over deze stichting in de Beslissing op het bezwaar tegen de hernieuwde markttoelating van de gentech anjer Moonaqua, een soortgelijke gentech anjer het enige verschil is de bloemkleur. U concludeerde toen dat de Stichting belanghebbende was. Dat was de reden, dat we daar nu niet over geschreven hebben. MEER


Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013
Ontwerpbeschikking op de vergunningaanvraag van Photanol B.V. te Amsterdam, voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen
Vergunningaanvraag
Op 25 september 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna: IenW) van Photanol B.V. te Amsterdam een vergunningaanvraag op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (hierna: Besluit ggo) ontvangen voor introductie in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen. De aanvraag is geregistreerd met het kenmerk GGO IM-L 19-001.

De aanvraag betreft werkzaamheden met genetisch gemodificeerde cyanobacteriën (algen) in een gesloten systeem. Door de genetische modificatie wordt beoogd een organisch zuur te produceren dat doorgaans op chemische wijze wordt verkregen. De aanvraag omvat cyanobacteriën (Synechocystis sp.) waarin enkele genen gericht zijn uitgeschakeld en genen zijn ingebracht die coderen voor een phosphatase en carboxylase die tezamen resulteren in productie van glycolzuur.
De werkzaamheden zijn voorgenomen plaats te vinden in de gemeente Delfzijl.
Op grond van het Besluit ggo dient de Minister van IenW op deze aanvraag te beslissen
.” Advertentie.

Aanvraag

Snif

Appendix survival

Ons bezwaar en dat van St. Ekopark en de antwoorden van het ministerie hierop.

Beschikking met reacties op onze bewaren.


Demo Den Haag Congrescentrum 2000
Demonstratie in Den Haag bij het Congrescentrum in 2000 tijdens een conferentie over moderne biotechnologie, spandoek Natuurwetpartij, foto Miep Bos.

Soybean SYHT0H2

EFSA Scientific Opinion on the Assessment of genetically modified soybean SYHT0H2, for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003

Testbiotech en wij gaven commentaar.